Списък на одобрените заявления за финансова помощДата13.01.2018
Размер243.09 Kb.
Списък на одобрените заявления за финансова помощ

Съгласно протокол № 37/31.05.2011 г. на Общински съвет Несебър


І. Решение № 1352

Трите имена на лицето

живущ в:

Отпусната сумалева:

3.

4.

5.

Марийка Костова Бояджиева

Несебър

1500

Адреан Величков Шимов

Несебър

1500

Елена Викторова Кавръкова

Несебър

2000

Венета Цанова Велкова

Несебър

1000

Тодор Димитров Пурнарев

Несебър

1500

Пепа Недева Горанова

Несебър

1000

Миглена Руменова Славчева

Несебър

1000

Виолета Димитрова Димитрова

Оризаре

1500

Георги Георгиев Стоянов

Оризаре

1000

Надя Кръстева Христова

Оризаре

1500

Христо Траев Узунов

Равда

1000

Гана Георгиева Иванова

Свети Влас

800

Пенка Стоянова Славова

Гюльовца

2000

Мими Иванова Велева

Тънково

1000

Александр Петрович Журавлев

Приселци

1500

Ваня Иванова Иванова

Несебър

15000

Янчо Тодоров Тодоров

Несебър

10000

Руска Стоянова Георгиева

Оризаре

1000

Васил Щерионов Василев

Оризаре

1000

Анастасия Димитрова Панчукова

Баня

1000

Веселин Костадинов Стаматов

Оризаре

1500

Росица Георгиева Ракова

Баня

1000

Фатме Исмаил Гаваз

Тънково

1000

Мария Асенова Асенова

Тънково

1000

Ахмед Хасан Арабаджъ

Тънково

1000ІІ. Решение № 1353

Жела Крумова Великова

Раковсково

200

Неделчо Георгиев Сурчев

Раковсково

200

Фиданка Райчева Маринова

Паницово

660

Иванка Петрова Колева

Обзор

300

Христо Андонов Тодоров

Обзор

200

Христина Атанасова Найденова

Обзор

600

Иван Андонов Карамфилов

Обзор

600

Трендафил Славов Георгиев

Обзор

600

Анна Христова Райчева

Обзор

600

Захарина Костадинова Андонова

Обзор

600

Петра Петрова Радева

Обзор

300

Щерю Георгиев Попов

Баня

400

Веска Христова Павлова

Баня

500

Илия Николов Коршутов

Баня

300

Тодор Нолев Тодев

Баня

300

Сребърна Георгиева Петрова

Баня

400

Георги Христов Саръчобанов

Свети Влас

150

Георгина Атанасова Белчинова

Свети Влас

200

Сребрин Костадинов Сребринов

Свети Влас

200

Еленка Петкова Мавродиева

Свети Влас

300

Кирил Димитров Колев

Свети Влас

200

Трендафил Димитров Киновски

Свети Влас

200

Жеко Петров Петров

Свети Влас

300

Мария Петрова Захариева

Свети Влас

600

Щериона Костадинова Тянкова

Гюльовца

200

Илия Недков Стоянов

Гюльовца

300

Янка Тодорова Липчева

Гюльовца

300

Денка Войнова Михалева-Николова

Гюльовца

200

Вярка Ангелова Джамбазова

Гюльовца

300

Гина Щерева Найденова

Гюльовца

250

Страти Лефтеров Златинов

Гюльовца

500

Рада Хрусафова Георгиева

Гюльовца

500

Върба Иванова Хараламбова

Гюльовца

200

Еленка Костадинова Костадинова

Гюльовца

200

Янко Атанасов Гарджев

Гюльовца

600

Ана Тошкова Стефанова

Гюльовца

200

Велиян Янков Гарджев

Гюльовца

400

Дима Михнева Колева

Гюльовца

400

Славчо Неделчев Неделчев

Гюльовца

300

Марко Жеков Стоянов

Гюльовца

200

Илия Симов Илиев

Гюльовца

200

Радка Великова Стоянова

Гюльовца

400

Елена Илиянова Жекова

Гюльовца

300

Михна Георгиева Желева

Гюльовца

200

Енчо Петков Тянков

Гюльовца

400

Георги Добрев Колев

Гюльовца

300

Курти Неделчев Куртев

Гюльовца

200

Димитрина Недева Горанова

Гюльовца

200

Недялка Георгиева Колева

Гюльовца

600

Величка Атанасова Георгиева

Гюльовца

400

Васил Митев Василев

Гюльовца

200

Петранка Великова Димитрова

Гюльовца

350

Руска Георгиева Ангелова

Гюльовца

350

Щерю Христов Бургов

Гюльовца

200

Ангелина Иванова Петрова

Гюльовца

400

Веселинка Николова Василева

Гюльовца

500

Мехмед Мустафа Мехмед

Гюльовца

150

Кина Димитрова Янева

Гюльовца

150

Кирил Петров Стоянов

Гюльовца

200

Анка Миткова Маринова

Гюльовца

200

Станчо Марков Алексиев

Гюльовца

300

Върба Тодорова Пеева

Гюльовца

300

Дена Василева Синигерова

Гюльовца

400

Янко Михнев Гюдженов

Гюльовца

300

Радостина Недкова Стоянова

Гюльовца

200

Добринка Куцарова Тодорова

Гюльовца

200

Иванка Димова Стоянова

Гюльовца

350

Тона Атанасова Колева

Гюльовца

300

Павел Иванов Златинов

Гюльовца

200

Николинка Пенчева Господинова

Гюльовца

450

Емилия Иванова Дюлгерова

Гюльовца

150

Руска Костадинова Златинова

Гюльовца

200

Петра Стоянова Златинова

Гюльовца

250

Петка Петрова Златинова

Гюльовца

400

Тодор Стоянов Тодоров

Гюльовца

300

Петра Желева Кръстева

Гюльовца

500

Али Хасан Сакин

Гюльовца

200

Анка Миткова Комитова

Гюльовца

150

Асибе Мустафа Юсеин

Гюльовца

500

Радка Димитрова Георгиева

Гюльовца

300

Станка Михнева Иванова

Гюльовца

300

Фрушия Маринова Войнова

Гюльовца

300

Мария Василева Едрева

Гюльовца

200

Атанаска Неделчева Михайлова

Гюльовца

200

Димитър Петков Дерменджиев

Гюльовца

200

Магдалена Маринова Дюлгерова

Гюльовца

200

Златина Андонова Дерменджиева

Гюльовца

200

Пламен Атанасов Ханджиев

Гюльовца

200

Христо Стоянов Илиев

Гюльовца

200

Юлия Христова Илиева

Гюльовца

200

Райчо Иванов Христов

Гюльовца

200

Емилия Юлиянова Топчева

Тънково

350

Пенка Атанасова Стоянова

Тънково

200

Василка Димитрова Кьосева

Тънково

300

Димчо Янев Лечев

Тънково

300


Бедрие Сали Пандарова

Тънково

600

Злата Иванова Стефанова

Тънково

250

Гина Михайлова Пандарова

Тънково

300


Дочка Николова Пехливанова

Тънково

600


Дамянка Николова Николова

Оризаре

150

Марийка Николова Боева

Оризаре

300

Нанка Видева Стоянова

Оризаре

200

Кръстю Димов Димов

Оризаре

200

Димитър Стоянов Димитров

Оризаре

150

Милка Стоянова Илиева

Оризаре

400

Райна Райчева Стоянова

Оризаре

200

Стойка Стефанова Пейкова

Оризаре

660

Яни Стоянов Иванов

Оризаре

200

Златка Георгиева Ралева

Оризаре

150

Яни Янев Йорданов

Оризаре

200

Стоян Иванов Илиев

Оризаре

100

Петра Жекова Мамулова

Оризаре

300

Недялка Неделчева Количева

Оризаре

300

Колю Димитров Мицов

Оризаре

300

Веско Миладинов Илиев

Оризаре

200

Анка Зафирова Михалева

Оризаре

200

Николай Юлиянов Атанасов

Оризаре

200

Дойка Славова Куриева

Оризаре

300

Желка Стойкова Вълчева

Оризаре

450

Милка Николова Куриева

Оризаре

600

Радостин Иванов Михнев

Оризаре

250

Тодор Жеков Жеков

Оризаре

400

Калчо Алексиев Калчев

Оризаре

200

Анка Милчева Илиева

Оризаре

200

Гинка Страхилова Стоянова

Оризаре

250

Стефан Райков Маринов

Оризаре

300

Стоянка Щерионова Христова

Оризаре

500

Милена Стоянова Ангелова

Оризаре

400

Недю Събев Георгиев

Оризаре

300

Таня Тодорова Кунева

Кошарица

600

Андон Галев Рашидов

Кошарица

600

Янка Димитрова Стоянова

Кошарица

300

Йордана Косева Бяндова

Равда

200

Манушка Тодорова Маслинкова

Равда

600

Димитра Костова Желязкова

Равда

300

Ангел Петров Червенков

Равда

200

Христина Господинова Стоянова

Несебър

300

Христо Христов Тодоров

Несебър

200

Марийка Петрова Генова

Несебър

200

Донка Панайотова Еменджиева

Несебър

300

Димитър Янев Димитров

Несебър

200

Нели Цанкова Карацанова

Несебър

150

Жечка Михалева Петрова

Несебър

300

Недялка Янчева Ламбова

Несебър

200

Цонка Христова Казакова

Несебър

600

Тонка Димитрова Вергова

Несебър

200

Станка Иванова Стайкова

Несебър

200

Йова Жекова Димитрова

Несебър

200

Михаил Стоянов Михалев

Несебър

400

Марийка Кирилова Чолакславова

Несебър

300

Екатерина Георгиева Арнаудова

Несебър

200

Димчо Събев Вътев

Несебър

200

Иванка Цветанова Димитрова

Несебър

600

Марин Павлев Николов

Несебър

250

Стойчо Ангелов Стойчев

Несебър

300

Николинка Грегорова Димитрова

Несебър

200

Виолетка Великова Попова

Несебър

300

Маргарита Иванова Трендафилова

Несебър

300

Пенка Петкова Стефанова

Несебър

600

Живка Янакиева Чернева

Несебър

500

Марин Ангелов Стоянов

Несебър

300

Анастасия Вангелова Богданова

Несебър

500

Евдокия Тодорова Денкова

Несебър

300

Емне Нурла Али

Несебър

400

Сийка Страхилова Пехливанова

Несебър

200

Доника Костадинова Стоянова

Несебър

600

Желязко Маринов Желязков

Несебър

300

Тодорка Сотирова Киркова

Несебър

300

Радка Янева Ангелова

Несебър

200

Васил Иванов Костадинов

Несебър

400

Тонка Русатева Георгиева

Несебър

660

Димитринка Телманова Недялкова

Несебър

200


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница