Списък на подадените декларации от служителитеДата05.03.2018
Размер137.95 Kb.
СПИСЪК НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ

НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – ЛОВЕЧ ПО ЧЛ. 12 т.1, във връзка с чл.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ.


по ред

Име, презиме и фамилия

Звено и длъжност

Подадена декларация в срок – да / не

1.

инж.Полина Симеонова Митова

Заместник директор

“ Специализирана администрация”
да /чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПРКИ

2.

инж. Атанас Стоянов Макавеев

Заместник директор

“Обща администрация”да /чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПРКИ

3

Лора Христова Петрова

Главен счетоводител

“Обща администрация”да /чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПРКИ

4.

Ангел Иванов Ангелов

Главен експерт – Ловно и

рибно стопанство

“ Специализирана администрация


да /чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПРКИ

5.

Валентин Георгиев Георгиев

Юрисконсулт

“ Обща администрация “да /чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПРКИ

6.

инж. Цветомир Петров Груев

Главен експерт – Стопанисване на държавни и недържавни гори

“ Специализирана администрация “да /чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПРКИ

7.

инж. Катя Иванова Банчева - Михова

Главен експерт – Стопанисване на държ. и недържавни гори

“ Специализирана администрацияда /чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПРКИ

8.

инж. Румяна Христова Велчева

Главен експерт - ОГТ

“ Специализирана администрацияда /чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПРКИ

11.

инж. Надя Иванова Иванова

Главен експерт - възобновяване и защита на ГТ

“ Специализирана администрацияда /чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПРКИ

12.

Емил Петров Николов

Старши експерт –Управление.на собствеността “Обща администрация”

да /чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПРКИ

12.

инж. Владимир Маринов Маринов

Системен администратор

“Обща администрация”да /чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПРКИ

13.

инж. Петко Лазаров Петков

Началник – отдел

“Специализирана администрация”да /чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПРКИ

14.

инж. Теодор Василев Пеев

Началник – отдел

“Специализирана администрация”да /чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПРКИ

15.

инж. Йоана Гергова Хинкова


Главен експерт

“ Специализирана администрацияда /чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПРКИ

16.

инж. Николай Петьов Лазаров


Главен експерт

“ Специализирана администрацияда /чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПРКИ

17.

Живко Христов Белев

Юрисконсулт

“Обща Администрация”да /чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПРКИ

18.

инж. Венета Димитрова Патаринска – Цвяткова

Главен горски инспектор

“ Специализирана

администрация”


да /чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПРКИ

19.

инж. Стоян Маринов Стоянов

Главен горски инспектор

“ Специализирана администрация”да /чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПРКИ

20.

Цветан Петков Йорданов

Главен специалист -горски инспектор “Специализирана администрация

да /чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПРКИ

21.

Анатолий Кирилов Атанасов

Старши специалист -горски инспектор “Специализирана администрация”

да /чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПРКИ

22.

Йонко Христов Христов

Старши специалист -горски инспектор “Специализирана администрация

да /чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПРКИ

23.

Красимир Андреев Андреев

Старши специалист -горски инспектор “Специализирана администрация

да /чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПРКИ

24.

Здравко Захариев Захариев

Старши специалист -горски инспектор “Специализирана администрация

да /чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПРКИ

25.

Ценко Веселинов Стойков

Старши специалист -горски инспектор “Специализирана администрация

да /чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПРКИ

26.

Илиян Петков Ичев

Старши специалист -горски инспектор “Специализирана администрация

да /чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПРКИ

27.

Иво Тодоров Тодоров

Старши специалист -горски инспектор “Специализирана администрация

да /чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПРКИ

28.

Емил Огнянов Петров

Старши специалист -горски инспектор “Специализирана администрация

да /чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПРКИ

29.

Николай Истилиянов Иванов

Старши специалист -горски инспектор “Специализирана администрация

да /чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПРКИ

30.

Дилян Асенов Тодоров

Старши специалист -горски инспектор “Специализирана администрация

да /чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПРКИ

31.

Милко Атанасов Субашки

Старши специалист -горски инспектор “Специализирана администрация

да /чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПРКИ

32.

Красимир Драгнев Батолов

Старши специалист -горски инспектор “Специализирана администрация

да /чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПРКИ

33.

Васил Цаков Маринов

Главен специалист -горски инспектор “Специализирана администрация

да /чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПРКИ

34.

Цветан Райков Павлов

Старши специалист -горски инспектор “Специализирана администрация

да /чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПРКИ

35.

Цвятко Симеонов Цветков

Старши специалист -горски инспектор “Специализирана администрация

да /чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПРКИ

37.

Иван Найденов Василев

Старши специалист -горски инспектор “Специализирана администрация

да /чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПРКИ

38.

Красимир Радев Минчев

Старши специалист -горски инспектор “Специализирана администрация

да /чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПРКИ

39.

Лако Йотов Лаков

Старши специалист -горски инспектор “Специализирана администрация

да /чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПРКИ

39.

Ариф Османов Османов

Старши специалист -горски инспектор “Специализирана администрация

да /чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПРКИ

40.

Цветелин Динков Павлов

Старши специалист -горски инспектор “Специализирана администрация

да /чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПРКИ

41.

Пламен Петров Кръстев

Старши специалист -горски инспектор “Специализирана администрация

да /чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПРКИ

42.

Пело Монов Христов

Старши специалист -горски инспектор “Специализирана администрация

да /чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПРКИ

43.

Десислава Стоянова Стоянова

Старши специалист-служител човешки ресурси “ Обща администрация “

да /чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПРКИ

44.

Станка Тодорова Маринова

Старши специалист-деловодител “ Обща администрация ”

да /чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПРКИ

45.

Недка Цонкова Тодорова

Старши счетоводител

“ Обща администрация “да /чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПРКИ

46.

Юлия Георгиева Куцарова

Старши счетоводител

“ Обща администрация “да /чл.12,т.1,във връзка с чл.5 от ЗПРКИ


СПИСЪК НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ

НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – ЛОВЕЧ ПО ЧЛ. 12, т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ.


по ред

Име, презиме и фамилия

Звено и длъжност

Подадена декларация в срок – да / не

1.

инж.Полина Симеонова Митова

Заместник директор

Специализирана администрация”
да /чл.12,т.2 от

ЗПРКИ

2.

инж. Атанас Стоянов Макавеев

Заместник директор

Обща администрация”да /чл.12,т.2 от

ЗПРКИ

3

Лора Христова Петрова

Главен счетоводител

Обща администрация”да /чл.12,т.2 от

ЗПРКИ

4.

Ангел Иванов Ангелов

Главен експерт

Специализирана администрацияда /чл.12,т.2 от

ЗПРКИ

5.

Севда Богоева Цанова

Старши юрисконсулт-

Обща администрация “да /чл.12,т.2 от

ЗПРКИ

6.

Валентин Георгиев Георгиев

Юрисконсулт

Обща администрация “да /чл.12,т.2 от

ЗПРКИ

7.

инж. Цветомир Петров Груев

Главен експерт

Специализирана администрация “да /чл.12,т.2 от

ЗПРКИ

8.

инж. Катя Иванова Банчева - Михова

Главен експерт

Специализирана администрацияда /чл.12,т.2 от

ЗПРКИ

9.

инж. Румяна Христова Велчева

Главен експерт

Специализирана администрацияда /чл.12,т.2 от

ЗПРКИ

10.

инж. Надя Иванова Иванова

Главен експерт

Специализирана администрацияда /чл.12,т.2 от

ЗПРКИ

11.

инж. Данчо Антонов Тончев

Главен експерт

Специализирана администрацияда чл.12,т.2 от

ЗПРКИ

12.

Емил Петров Николов

Старши експерт

Обща администрация”да /чл.12,т.2 от

ЗПРКИ

13.

инж. Владимир Маринов Маринов

Системен администратор

Обща администрация”да /чл.12,т.2 от

ЗПРКИ

14.

инж. Петко Лазаров Петков

Началник – отдел

Специализирана администрация”да /чл.12,т.2 от ЗПРКИ

15.

инж. Теодор Василев Пеев

Началник – отдел

Специализирана администрация”да /чл.12,т.2 от ЗПРКИ

16.

инж. Йоана Гергова Хинкова


Главен експерт

Специализирана администрацияда /чл.12,т.2 от ЗПРКИ

17.

инж. Николай Петьов Лазаров


Главен експерт

Специализирана администрацияда /чл.12,т.2 от ЗПРКИ

18.

Живко Христов Белев

Юрисконсулт

Обща Администрация”да /чл.12,т.2 от ЗПРКИ

19.

инж. Венета Димитрова Патаринска – Цвяткова

Главен горски инспектор

Специализирана администрация”да /чл.12,т.2 от ЗПРКИ

20.

инж. Стоян Маринов Стоянов

Главен горски инспектор

Специализирана администрация”да /чл.12,т.2 от ЗПРКИ


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница