Списък на повърхностни течащи води в Черноморски басейнов район, осигуряващи условия за обитаване от рибни видовеДата10.02.2018
Размер202.41 Kb.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СПИСЪК

на повърхностни течащи води в Черноморски басейнов район, осигуряващи условия за обитаване от рибни видове

(последващо определяне към 28. 02. 2011 г. )
Поречие

Река/приток

Участък (начало и край)

Дължина на участъка, км

Вид води

Показатели, които не постигат изискванията за качество на водите

 

Подбасейн Северночерноморски реки

1

р. Батова

 

  

 

 р. Изворска

1. от извор до вливане в р. Батова

12.826

шаранови

без отклонения от нормите

2

р. Батова

1. от извор до с. Оброчище

29.511

шаранови

без отклонения от нормите

3

2. от с. Оброчище до вливане в Черно море

8.000

шаранови

NH3,NO2
Подбасейн р. Провадийска

4

р. Провадийска

р. Провадийска

1. от с. Злaтна нива до гр.Каспичан

11.220

шаранови

без отклонения от нормите

5

2. от гара Невша до гр. Провадия

15.540

шаранови

без отклонения от нормите

6

р. Крива река

р. Крива

от с.Лиси връх до гр.Н. Пазар

8.260

шаранови

без отклонения от нормите

7

р. Главница

р.Главница

1. от извор до язовир "Снежина"

11.060

шаранови

без отклонения от нормите

8

2. от язовир "Снежина" до вливаване в р.Провадийска

27.200

шаранови

без отклонения от нормите

9

р. Анна дере

1. от извор до с. Овчага

7.160

шаранови

без отклонения от нормите

10

2. от с. Овчага до вливане в р. Главница

8.190

шаранови

без отклонения от нормите
Подбасейн р. Камчия

11

р. Камчия


р.Врана

1. от с. Пролаз до гр. Търговище

11.110

шаранови

без отклонения от нормите

12

2. от с. Острец до вливане в р. Тича

19.200

шаранови

БПК5, неразтв.вещества, NO2, NH3,NH4, Pобщ, нефтопродукти

14

р. Давидовска

1. от извор до вливане в р. Врана

15.700

шаранови

без отклонения от нормите

13

р. Пакоша (Чираджи)

1. от извор до язовир Фисек

28.120

шаранови

без отклонения от нормите

14

ляв приток на р. Калайджи

1. от извор до вливане в р. Калайджи

8.900

шаранови

без отклонения от нормите

15

р. Кралевска (Дългачка)

1.от извори до с. Кралево

8.450

шаранови

без отклонения от нормите

16

р.Отекидере

1. от Извор до вливане в р. Врана

23.110

шаранови

без отклонения от нормитеПоречие

Река/приток

Участък (начало и край)

Дължина на участъка, км

Вид води

Показатели, които не постигат изискванията за качество на водите

17
р. Тича

1. от извори до с. Тича

9.700

пъстървови

NH3, NO2, Pобщ

18

2. от с. Тича до яз. Тича

47.00

пъстървови

NH4, NO2, Pобщ

19

3. от яз. Тича до гр. В. Преслав

12.60

шаранови

без отклонения от нормите

20

4.от с. Миланово до вливане на р.Врана

16.300

шаранови

БПК 5, NH3, NH4, NO2

21

Българаново дере

1.от извор до вливане в р. Тича

13.50

пъстървови

без отклонения от нормите

22

р. Гюрла

1. от извори до вливане в река Тича

14.70

пъстървови

без отклонения от нормите

23

р. Палийска

1. от извори до вливане в яз. Тича

20.10

пъстървови

без отклонения от нормите

24

р. Драгановска

1. от извори до вливане в яз. Тича

25.46

пъстървови

без отклонения от нормите

25

Чамлъгьол

1. от извор до вливане в яз. Тича

9.240

пъстървови

без отклонения от нормите

26

р. Яблановска

1. от извор до вливане в р. Тича

7.700

пъстървови

без отклонения от нормите

27

Топоклидере

1. от извор до вливане в яз. Тича

9.80

пъстървови

без отклонения от нормите

28

р. Елешница

1. от извор до вливане в яз. Тича

22.147

пъстървови

без отклонения от нормите

29

р.Голяма Камчия

1. от вливане на р. Врана и р.Тича до вливане на р. Поройна

12.800

шаранови

без отклонения от нормите

30

р.Селска река

1. от извор до гр. Смядово

9.750

шаранови

без отклонения от нормите

31

р.Лопушна (Токат дере)

1. от извор до вливане в р. Камчия

19.30

шаранови

без отклонения от нормите

32

р. Луда Камчия

1. от извор до преди с. Градец

34.00

пъстървови

без отклонения от нормите

33

2.от с. Градец до вливане

156.740

шаранови

NH3, NO2

34

р. Нейковска 

1. от извори до в р. Котленска

23.50

шаранови

без отклонения от нормите

35

р. Котленска

1. от извор до в р. Л. Камчия

38.200

шаранови

без отклонения от нормите

36

р. Медвенска 

1. от извори до в р. Л. Камчия

10.490

шаранови

без отклонения от нормите

37

р. Ляска 

1. от извор до устие

9.00

шаранови

без отклонения от нормите

38

р. Садовска

1. от извори до в р. Л. Камчия (с. Бероново)

14.600

пъстървови

без отклонения от нормите

39

р. Папаздере 

1. от извор до в р. Л. Камчия

8.50

шаранови

без отклонения от нормите

40

р. Потамишка 

1. от извор до в р. Л. Камчия

15.62

шаранови

без отклонения от нормите

41

р.Бяла река  

1. от извор до вливане в р. Л. Камчия

13.71

шаранови

без отклонения от нормите

42

р. Алмадере 

1. от извори до в р. Л. Камчия

22.80

шаранови

без отклонения от нормите

43

р. Каменяшка  

1. от извор до в р. Л. Камчия

13.63

шаранови

без отклонения от нормите

44

р. Камчия

1. от с. Арковна до вливане в Черно море

72.00

шаранови

БПК5, неразтв. вещества, NO2, NH3, NH4Поречие

Река/приток

Участък (начало и край)

Дължина на участъка, км

Вид води

Показатели, които не постигат изискванията за качество на водите

Подбасейн Севернобургаски реки

45

р.Фъндъклийска

р.Фъндъклийска

1. от извор до преди устие

20.110

шаранови

без отклонения от нормите

46

р.Двойница

р.Двойница

1. от с. Козница до устие

19.30

шаранови

NH3, NH4, NO2, Pобщ

47

р.Вая

р.Вая

1. от извор до устие

9.320

шаранови

без отклонения от нормите

48

р.Хаджийска

р. Бяла

1. от извор до вливане в р. Хаджийска

22.240

шаранови

без отклонения от нормите

51

р.Хаджийска

1. от с.Ръжица до с. Тънково

25.000

шаранови

БПК5, NH3, NO2, Pобщ

52

р.Ахелой

р.Ахелой

1. от с. Белодол до яз. «Ахелой»

3.00

шаранови

без отклонения от нормите

53

2. от след яз. «Ахелой» до преди устие

18.00

шаранови

БПК5, NO2, NH3, P общ

54

р. Садиевска

1. от извор до вливане

4.420

шаранови

без отклонения от нормите

55

р. Славеева

1. от извор до гр. Айтос

5.400

шаранови

без отклонения от нормите
Подбасейн Мандренски комплекс

56

р. Русокастренска

р. Детелина (Барганска)

1. от извор до в р. Русокастренска

11.00

шаранови

без отклонения от нормите

57

р. Черковска (Папазлъшка)

1. от извор до устие в р. Русокастренска

20.58

шаранови

без отклонения от нормите

58

р.Хаджиларска

1. от извор до вливане в р. Русокастренска

19.00

шаранови

без отклонения от нормите

59

р. Средецка

р. Голямата (Господаревска)

1. от извор до вливане в р. Средецка

71. 50

шаранови

без отклонения от нормите

60

р. Малката река

1. от извор до устие

11.700

шаранови

без отклонения от нормите

61

р. Войнишка

1. от извор до вливане в р. Господаревска

11.840

шаранови

без отклонения от нормите

62

р. Средецка

1. от извори до гр. Средец

37.00

шаранови

без отклонения от нормите

63

2. след вливане на р. Господаревска до устие

10.00

шаранови

NH3, NO2, P общ

64

р. Сливова

1. от извор до вливане в р. Вълчановска

13.00

шаранови

без отклонения от нормите

65

р. Вълчановска

1. от извор до вливане в р. Средецка

15.00

шаранови

без отклонения от нормите

66

р. Пънчевска

(Драчевска, Каракютючка)1. от извор до вливане в р. Средецка

24.00

шаранови

без отклонения от нормите

67

р. Факийска

р. Факийска

1. от с. Варовник до вливане в яз. «Мандра»

80.00

шаранови

NH3, NO2, P общ

68

р. Олуджак

1. от извори до вливане в р. Факийска

10.50

шаранови

без отклонения от нормите

69

р. Ябълковска (Селска)

1. от извори до вливане в р. Факийска

11.00

шаранови

без отклонения от нормите

70

р. Белевренска

1. от извори до вливане в р. Факийска

23.00

шаранови

без отклонения от нормите

71

р. Сарпасан

1. от извори до вливане в р. Факийска

11.00

шаранови

без отклонения от нормите

72

р. Габърска (Кондачка)

1. от извори до вливане в р. Факийска

11.20

шаранови

без отклонения от нормите

73
р. Даръдере

1. от извори до вливане в р. Факийска

25.30

шаранови

без отклонения от нормите

74

р. Изворска

р. Изворска

1. от извори до вливане в яз. “Мандра”

29.00

шаранови

без отклонения от нормитеПоречие

Река/приток

Участък (начало и край)

Дължина на участъка, км

Вид води

Показатели, които не постигат изискванията за качество на водите
Подбасейн Южнобургаски реки

75

р. Маринка

р. Маринка

1. от извори до вливане в Ч. море

11.20

шаранови

без отклонения от нормите

76

р. Отманли

р. Отманли

1. от извори до вливане в Ч. море

8.00

шаранови

без отклонения от нормите

77

р. Дяволска

р. Дяволска

1. от извор до преди устие

12.600

шаранови

БПК5, NO2

78

р. Караач (Китенска)

р. Караач

1. от извор до преди устие

20.170

шаранови

БПК5, NO2, NH4

р. Узунчаирска

1. от извор до вливане в р. Караач

18.50

шаранови

без отклонения от нормите
Подбасейн р. Велека

79

р. Велека

р.Велека

1. след границата до с. Евренозово

3.000

пъстървови

NH3, NO2, Pобщ

80

р.Велека

2. от с. Евренозово – до преди вливане в Черно море

103.00

шаранови

NH3, NO2, Pобщ

81

р. Айдере

1. от извор до устие

20.00

пъстървови

без отклонения от нормите

82

р. Черна

1. от извор до устие

10.000

пъстървови

без отклонения от нормите

83

р.Младежка

1. извор до вливане в р. Велека

35.00

пъстървови

без отклонения от нормите

84

р. Резовска

р. Резовска

1. р. Резовска от границата до с. Сливарово

25.00

пъстървови

NH3, NO2


Забележка:

Идентифицирането на речните участъци е извършено съгласно „Инструкция за идентифициране на водите във водните обекти или части от тях за обитаване от риби и районите с крайбрежни води за развъждане на черупкови организми по реда на Наредба 4/20.10.2000”, въз основа на Заповед РД № 272/03.05.2001 на Министъра на ОСВ за проектната категория на повърхностните води и анализ на данни от провежданите хидробиологичен и физикохимичен мониторинг.

Участъците, в които стойностите на биотичния индекс отговарят на изискванията на инструкцията, а стойностите на физикохимичните показатели – не отговарят, са определи на база проектна категория и стойност на биотичния индекс. Допълнително са посочени тези физикохимични показатели, чиито стойности не постигат изискванията за качество на водите.

При определянето на участъците, поради липса на представителни данни не са отчитани показателите: съдържание на разтворен кислород и феноли. Поради липса на данни не са отчитани показателите: въглероден тетрахлорид, пентахлорфенол, хексахлоробензол, хексахлорбутадиен, хлороформ, трихлоретилен, перхлоретилен, трихлорбензол, колиформи-общо.Извършеното определяне не се отнася за годността за човешка консумация на уловените в съответните участъци риби и/или други водни организми.
Изготвил:

Е. Хинева

Н-к сектор “Експертен“: Директор:

Я. Димитров инж. Венцислав Николов


Н-к отдел “Планове”:

инж. Д. Консулова


Стр. от
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница