Списък на първостепенните, второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредитистраница9/25
Дата23.07.2016
Размер2.98 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25

Община Божурище

 1. Соу “Л- Соу “Л-ц Христо Топракчиев” – гр. Божурище

 2. ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – с.Хераково

 3. ОДЗ “Буратино” – гр. Божурище

 4. ОДЗ “Детелина” – гр. Божурище3. Община Ботевград

 1. Кметство – с. Врачеш

 2. Кметство – с. Трудовец

 3. Кметство – с. Скравена

 4. Кметство Врачеш

 5. Кметство Новачене

 6. Кметство Литаково

 7. ОУ – “ Никола Вапцаров” – гр. Ботевград

 8. ПМГ “Проф. д-р Асен Вапцаров” – гр. Ботевград

 9. ОУ “Васил Левски” – гр. Ботевград

 10. ОУ “ Св. Св. Кирил и Методий” - - гр. Ботевград

 11. ОУ “Отец Паисий” – с. Врачеш”

 12. ОУ “Любен Каравелов” – с. Трудовец

 13. ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – с. Скравена

 14. ОУ “ Васил Левски” – с. Новачене

 15. Прогимназия “ Христо Ботев” – с. Литаково

 16. ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – с. Липница

 17. НУ “Васил Левски” – с. Литаково

 18. Дом за деца “Надежда” – с. Гурково

 19. Звено ЦДГ и ОДЗ – гр. Ботевград

 20. Дески ясли – гр. Ботевград

 21. ОП “Обредни дейности”

 22. ОП “Домашен и социален патронаж

 23. ОП “Автогари и транспортно обслужване”

 24. ОП “Общински пазари”

 25. ОППД “ Боженишки Урвич”4. Община Годеч

4.1. СОУ “Проф. Асен Златарев” – гр. Годеч

4.2. НУ “Христо Ботев” – гр. Годеч

4.3. ОДЗ “ Юрий Гагарин” – гр. Годеч

4.4. НЧ “ Н. Й.Вапцаров” – гр. Годеч

4.5. Читалище “Младост” – с. Гинци


5.Община Горна Малина

5.1. СОУ “Христо Ботев” – с. Горна Малина

5.2. ОУ “ Св. Св. Кирил и Методий” – с. Априлово

5.3. ОУ “Отец Паисий” – с. Долно Камарци

5.4. НУ “ Отец Паисий” – с. Беломорци

5.5. Просвета детски градини , които не са на делегиран бюджет

5.6. Домашен социален патронаж
6. Община Драгоман

6.1 СОУ “Христо Ботев”

6.2. ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”

6.3. ЦДГ “Радост” – гр. Драгоман

6.4. Кметство – с. Габер
7. Община Долна баня

7.1.СОУ “Неофит Рилски”

7.2 ОДЗ “Юрий Гагарин”

7.3. Дом за деца, лишени от родителски грижи “Констанца Ляпчева”


8. Община Елин Пелин

 1. Кметство гара Елин Пелин

 2. Кметство с. Нови хан

 3. Кметство с. Лесново

 4. Кметство с. Равно поле

 5. Кметство с. Мусачево

 6. Кметство с. Габра

 7. Кметство с. Доганово

 8. Кметство с. Голема Раковица

 9. Дом за деца Доганово

 10. СОУ “Васил Левски” – гр. Елин Пелин

 11. НУ “Христо Ботев” – гр. Елин Пелин

 12. НУ “Отец Паисий” – гара Елин Пелин

 13. ОУ “Стефан Стефанов” – гара Елин Пелин

 14. ОУ “Кирил и Методий” – с. Нови хан”

 15. ОУ “ Отец Паисий” – с. Габра

 16. ОУ “Христо Ботев” – с. Лесново

 17. ОУ “Кирил и Методий” – с. Доганово

 18. ОУ “Иван Вазов” – с. Мусачево

 19. ОУ “ Христо Ботев” – с. Равно село


9. Община Етрополе

 1. СОУ „Христо Ясенов” – гр. Етрополе;

 2. ОУ „Христо Ботев” – гр. Етрополе;

 3. ОУ „Васил Левски” – с. Лъга;

 4. ОУ „Г.Бенковски” – с. Малки Искър;

 5. ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – с. Брусен;

 6. ОУ „Христо Ботев” – с. Лопян;

 7. Професионална гимназия – гр. Етрополе

 8. Дом за стари хора – гр. Етрополе

 9. СОУ “ Св. Пайсий Хилендарски”


10. Община Златица

10.1 СОУ “ Св. Пайсий Хилендарски”


11. Община Ихтиман

11.1 Кметство Вакарел

11.2. Кметство Живково

11.3. Кметство Стамболово

11.4. Общинско горско предприятие

11.5 СОУ “Христо Ботев”

11.6. ОУ “Димчо Дебелянов”

11.7. ОУ “Кирил и Методий”

11.8. ОУ “Христо Смирненски”

11.9. ОДЗ “Здравец”

11.10. ОДЗ “Г. Белев”

11.11. ЦДГ “Сл. Лъчи”

11.12. ЦДГ “Радост”

11.13. МУЦТПО

11.14. ОДГ
13. Община Копривщица

13.1. Дирекция на музеите

13.2. СОУ “Л. Каравелов”
14. Община Костенец

14.1. СОУ “Св. Климент Охридски” – гр .Костенец

14.2. ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Костенец

14.3. ОУ “Христо Смирненски “ – гр. Момин проход

14.4. ОУ “Константин Костенечки” – с. Костенец

14.5. ОДЗ “Радост” – с. Костенец

14.6. ОДЗ “Звънче” – гр. Костенец

14.7. ОДЗ “Здравец” – гр. Костенец


15. Община Костинброд

 1. Кметство – с. Петърч

 2. СОУ “Д-р Петър Берон”

 3. І ОУ “В. Левски”

 4. ІІ ОУ “В. Левски”

 5. ОУ “Отец Паисий” – с. Петърч

 6. ОУ “ Отец Паисий” – с. Драговищица

 7. ОДЗ “Радост” – гр. Костинброд

 8. ОДЗ “Пролет” – гр. Костинброд

 9. ЦДГ “Виолина” – с. Петърч

 10. ЦДГ “Детелина” – с. Драговищица


16. Община Мирково

16.1 ОУ “Васил Левски” – с. Буново

16.2 ОУ “ Георги Бенковски” – с. Мирково


17. Община Пирдоп

17.1 НУ “Тодор Влайков” – гр. Пирдоп

17.2 СОУ “Сава Ц. Савов” – гр. Пирдоп

18. Община Правец

18.1 ГПЧЕ “Алеко Константинов” – гр. Правец

18.2. ОУ “Васил Левски” – гр. Правец

18.3. ОУ “Никола Вапцаров” – с. Осиковска Лъкавица

18.4. ОУ “ Любен Каравелов” – с. Осиковица

18.5. ОУ “ Васил Левски” – с.Видраре

18.6. ОУ “Христо Ботев” – с. Джурово

18.7. ОУ “ Христо Ботев” – с. Разлив

18.8. ДДУИ – с. Видраре

18.9. ДДЛРГ – с. Разлив


19. Община Самоков


 1. Дом за стари хора “Сем. Д-р Калинкови” – гр. Самоков

 2. Дом за стари хора – с. Ковачевци

 3. Домашен социален патронаж

 4. Обединено счетоводство – “ЦДГ и ОДЗ”

 5. Общинско лесничейство

 6. ОУ “Митр. Авксений Велешки”

 7. НУ “Станислав Доспевски”

 8. ПГ “Константин Фотинов”

 9. НУ “Петър Берон”

 10. СОУ “Отец Паисий”

 11. СУ “Никола Велчев”

 12. Общежитие

 13. ОПУ “Неофит Рилски”

 14. ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”

 15. ОУ “Хр. Максимов”

 16. ОУ “Димчо Дебелянов” – с. Говедарци

 17. ОУ “Хр. Ботев” – с. Бели Искър

 18. ОУ “В. Левски”- с. Ярлово

 19. ОУ “Христо Смирненски” – с. Радуил

 20. ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” –с.Марица


20. Община Своге

20.1. Защитено жилище – с. Дружево

20.2. ДВПР – с. Лакатник


  1. СОУ “Иван Вазов” гр. Своге

  2. НУ “Д-р Петър Берон” – гр. Своге

  3. ОУ “Свети Иван Рилски” – с. Искрец

  4. ОУ “ Васил Левски” – с. Церово

  5. ОУ “Отец Паисий” – с. Свидня

  6. ОУ “Христо Ботев” – с. Лакатник

  7. ОУ “ Св. Св. Кирил и Методий” – с. Бов

  8. ОУ “Св. Климент Охридски” – с. Томпсън


21. Община Сливница

  1. СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”

  2. СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”

  3. ОДЗ – гр. Сливница

  4. ЦДГ – с. Алдомировци


22. Община Чавдар

22.1 ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”


23. Община Челопеч

23.1 ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”Благоевград
24. Община Благоевград

 

 1. Второ осн.у-ще "Д.Благоев"

 1. Трето осн.у-ще "Д.Талев"

 1. Четвърт.осн.у-ще "Д.Дебелянов"

 1. Пето СОУ "Г.Измерлиев"

 1. Шесто осн.у-ще "Ив.Вазов"

 1. Седмо СОУ "К.Шапкарев"

 1. Осмо СОУ "Ар.Костенцев"

 1. Девето осн.у-ще "П.К.Яворов"

 1. Единадесето осн.у-ще "Хр.Ботев"

 1. СОУИЧЕ "Св.Кл.Охридски"

 1. Ез.гимназ."Акад.Л.Стоянов"

 1. Природомат.гимн."Акад.С.Корольов"

 1. Нац.хум.гимназ."Св.Св.К.и Методий"

 1. БД "Селски училища

 1. Междуучил.център за трудово-политехническо обучение

 1. Ученическо общежитие

 1. Обединен детски комплекс

 1. Детски градини

 1. Обединен дневни детски ясли и кухни

 1. Дом за деца лишени от родителски грижи "Св.Н.Мирликийски"

 1. БЗ "Заведения за социални услуги"

 1. Направление "Култура"

 1. Регионален исторически музей

 1. Общински младежки дом

 1. Общински куклен театър

 1. БД "Спортни имоти"

 1. БД "Обреден дом"25. Община Сандански

 

 1. ЦДГ - 1 "І-ви юни" - Сандански

 1. ЦДГ - 3 "Пролет" - Сандански

 1. ЦДГ - 4 "Радост" - Сандански

 1. ОДЗ - 1 "Дора Габе" - Сандански 1. ОДЗ - 2 "Здравец" - Сандански

 1. ОДЗ "Слънце" - с. Н.Делчево

 1. ОДЗ "Велигденче" - с. Склаве

 1. ОДЗ "Еделвайс" - с. Катунци

 1. Спортен интернат по плуване - С-ски

 1. Кметство Катунци

 1. Детски ясли

 1. Домашен соц.патронаж

 1. 4

 1. Дневни центрове - Сандански

 1. Археологически музей

 1. Общински пазари

 1. І ОУ "Св.Кл.Охридски" - С-ски

 1. ІІ ОУ "Хр.Смирненски" - С-ски

 1. ІІІ ОУ "Хр.Ботев" - Сандански

 1. ІV ОУ "Св.Св.Козма и Дамян" - С-ски

 1. ПГ "Я.Сандански" - Сандански

 1. Дом за деца - Петрово

 1. Вечерна гимназия - С-ски

 1. СООУ "П.К.Яворов" - Сандански

 1. НУ "Св.Св.К.и Методий"-с.Поленица

 1. ОУ "Св.Св.К.и Методий"-с.Дамяница

 1. ОУ "Бр.Миладинови" - с. Склаве

 1. ОУ "Хр.Ботев" - с. Катунци

 1. ОУ "П.Берон" - с. Лебница26. Община Петрич

 

 1. ОУ "К.Мавродиев" - Петрич

 1. СОУ "Н.Вапцаров" - Петрич

 1. ОУ "Г.Делчев" - Петрич

 1. ОУ "Хр.Смирненски" - Петрич

 1. СОУ "Антон Попов" - Петрич

 1. Гимназия "П.К.Яворов" -Петрич

 1. Обединен детски комплекс - Петрич

 1. ОЦДГ - Петрич

 1. Район Скрът

 1. Район Коларово

 1. Район Първомай

 1. Район Кърналово

 1. Район Марикостиново

 1. Култура27. Община Струмяни
27.1.Направление "Образование"

27.2. Дом за възрастни с психични разстройства с. Раздол


28. Община Симитли

 

 1. СОУ "Св.Св.К.и Методи- Симитли

 1. СОУ "Св.Св.К.и Методий" -с.Крупник

 1. ОУ "Св.П.Хилендарски"-с.Д.Осеново

 1. ОДЗ "Радост" -Симитли

 1. ОДЗ кв."Ораново" -Симитли

 1. ОДЗ "Детско царство" - с.Крупник

 1. ДГ с.Д.Осеново

 29. Община Гоце Делчев

  1. Направление"Образование"

  1. Детска ясла

  1. Култура

  1. Безопасност на движението и контрол

  1. Кметство Мосомище

  1. Кметство Брезница

  1. Кметство Корница

  1. Домашен социален патронаж

  1. ОП "Селскостопански и комунални усл."

  1. ОП "Гробищни паркове"

  1. ОП "Поддържане на обекти общ.собств"

  1. Дом за деца лишени от родителска грижа

  1. ПМГ "Я.Сандански" - Г.Делчев

  1. ІОУ"Св.Св.К.и Методий"- Г.Делчев

  1. ІІОУ"Г.Делчев"- Г.Делчев

  1. ІІІОУ "Бр.Миладинови" - Г.Делчев

  1. ОУ "Хр.Ботев" - с.Мосомище

  1. ОУ "Св.Кл.Охридски" - с.Борово

  1. ОУ "Св.П.Хилендарски" - с.Баничан

  1. ОУ "ИвVвазов"- -с.Буково

  1. ОУ "П.Берон" - с.Лъжница

  1. ОУ "Св.П.Хилендарски" - с.Корница

  1. СОУ"Св.Св.К.и Методий"- с.Брезница

  1. ОДЗ № 1 "Калинка" - Г.Делчев

  1. ОДЗ № 2 "Джани Родари" - Г.Делчев

  1. ОДЗ № 3 "Детелина" - Г.Делчев

  1. ОДЗ "Детелина" - с. Брезница

  1. ЦДГ № 1 "Снежанка" - Г.Делчев

  1. ЦДГ № 4 "Радост" - Г.Делчев

  1. ЦДГ № 5 "Брезичка" - Г.Делчев

  1. ЦДГ № 6 "Слънце" - Г.Делчев

  1. ЦДГ "Пролет" - Мосомище

  1. ЦДГ "Щастливо детство" - с.Корница30. Община Разлог

 

 1. Дом за стари хора - Разлог

 1. Дом за възрастни с физ.увреждания - с.Д.Драглище

 1. Дневен център за деца с интелектуални затруднения

 1. Дневен център за възрастни с интелектуални затруднения

 1. Защитено жилище за лица с интелектуални затруднения - Разлог

 1. Домашен социален патронаж

 1. Дневен център за стари хора

 1. НУ "Св.Св.К.и Методий" - Разлог

 1. НУ "Яне Сандански" - Разлог

 1. СОУ "Братя Петър и Ив.Каназиреви" - Разлог

 1. ОУ "Н.Парапунов" - Разлог

 1. ОУ "Св.П.Хилендарски" - с. Баня

 1. ОУ "Н.Рилски" - с.Г.Драглище

 1. НУ "Св.Кл.Охридски"-с.Добърско

 1. ОУ "Бр.Миладинови" - с.Елишница

 1. ОУ "Св.Св.К.иМетодий"-с.Бачево

 1. Направление образованиеКаталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница