Списък на публикуваните материали от проф дин Калчо Костов Калчев за периода 2006-2011 г. М о н о г р а ф и иДата13.01.2018
Размер29.72 Kb.
Списък

на публикуваните материали от проф. дин Калчо Костов Калчев

за периода 2006-2011 г.
М о н о г р а ф и и
- Българската войска в тоталитарната държава /1945-1989/ - (съавтор с Е.Александров и Д.Зафиров на дял V) - в: И с т о р и я на българите. Военна история. Т.V, С., 2007, с. 589-660 (без с.596-597, с.653-654).

- Българо-турски военнополитически отношения връзки и отношения -1913-1915 г. В.Търново, 2010, 264 с.

- Българо-турски военнополитически отношения (1915-1918 г.). В. Търново, 2011, 344 с.
У ч е б н и п о м а г а л а
- Увод в историческото познание. В.Търново. 2007, 214 с. /Учебникът има и преиздавания в 2009, 2010, 2011 г./.

- Българската етническа общност в Бесарабия (ХIX-XX в.). Възникване, развитие, принос в общонационалните процеси. В.Търново, 2009, 262 с.


Д р у г и п у б л и к а ц и и

Статии и съобщения

- Детайли в трудното начало на българското следосвобожденско университетско образование – В: С б о р н и к в чест на доц.д-р Минчо Минчев. Изследвания по случай 60 години от рождението му. В.Търново, 2006, 22-32.


- Бесарабски българи офицери в българската армия по време на Сръбско-българската война - А л м а н а х „Родолюбец”, Т.V I I, 2006, 55-63.
- Зараждането на една нова идеологема - В: Б ъ л г а р и я, българите и Европа – мит, история, съвремие. Научна конференция - 1 ноември 2006. В.Търново, 2007, 29-38.
- Един детайл към предисторията на «Договора за съюз между България и Османската империя» (1914 г.) - В: Б ъ л г а р и я, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. I I. Научна конференция – 31 октомври 2007 г. В.Търново, 2007, 144-152.
- Главнокомандуващият на Османската армия Енвер паша – на инспекция в Добруджа и Македония (1916 г.) - Б ъ л г а р и т е във войните за национално освобождения и обединение 1876-1919. Доклади и конференции от национална научна конференция. (Плевен, 20-21 септември 2007 г.). Плевен, 2008, 440-450.
- Бесарабски българи опълченци, удостоени за повишаване в офицерско звание по време на Руско-турската война /1877-1878 г./ - 1 3 0 г о д и н и от Руско-турската война /1877-1878 г./ и освобождението на България. В.Търново, 2009, 102-114.
- Военнополитически и технологични аспекти на подготовката за подписване на българо-турската конвенция или как „се наливаха основите” на българо-турския военен съюз през 1914-1915 г. – В: Е в р о п а между Средновековието и съвременността. Юбилеен сборник в чест на проф.дин Радослав Мишев. В.Търново, 2009, 235-250.

- Бесарабски българи – участници в Учредителното събрание – В: 1 3 0 г о д и н и модерна българска държавност. Иван Стоянов- 60 години, отдадени на историята и висшето образование. В.Търново, 2009, 162-170.


- Някои аспекти на военнополитическите отношения между България и Турция в началото на 1917 г. - Е п о х и. 2010, (Г. XV, 2007), 39-69.
- Трудното начало на българо-турския военнополитически съюз през есента-зимата на 1915 г. - В: Б ъ л г а р и я, българите и Европа – мит, история, съвремие. Доклади от международна конференция в памет на проф. дин Йордан Андреев „България, земя на блажени...” – В.Търново, 29-31 окт.2009 г. Т.IV, В.Търново, 2011, 583-592.
- Някои по-съществени моменти из турската историография относно двустранните отношения с България за времето на Първата световна война – В: Т р а д и ц и и и приемственост. 50 години полувисше и висше образование в Източните Родопи. Пловдивски университет – филиал „Любен Каравелов”, Кърджали. Т.I История. Изд. „Фабер”- В.Търново, 2011, 157-176.

П у б л и к а ц и и в ч у ж б и н а

За някои своеобразия в оценяване историческото дело на Съединението - В: Д р и н о в с ь к и й з б i р н и к. - Дриновски сборник.Т.1, Харькiв-Софiя, 2007, с.104-109.


Кишиневската младост на д-р Анастасия Головина – I n: Ţ a r a m o l d o v e i i n c o n t e x t u l c i v i l i z a ţ e i e u r o p e n e. In honorem dr.hab. Georghe Gonţa – professor universitar. Cişinau, 2008, 623-634.
- Бессарабские болгары – ополченцы в Русско-турецкой войне (1877-1878 гг.) – В: К р а е в е д ч е с к и й вестник Измаилского историко-краеведческого музея Придунавья. Выпуск 2. Измаил, 2008, с.36-44.
Каталог: userinfo -> 131
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес
131 -> Анастасия Венкова Тонкова-Шрьотле
131 -> Мартин Викторов Дойков


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница