Списък на загиналите в Балканските войнистраница1/2
Дата21.12.2017
Размер223.47 Kb.
  1   2
Списък на загиналите във войните от Арчар


Списък на загиналите в Балканските войни (1912–1913 г.)Вълчо Канин Чунчев

чин: редник, набор: 1905
част: 3-ти пехотен полк
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:с. Арчар
дата на смъртта: 4 ноем. 1912 г., къде е загинал: р. Кара су,околия/държава: Чаталджанска
от какво е починал: убит
къде е погребан: р. Кара су, околия/държава: Чаталджанска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 3, л. 78Вълчо М. Ангелов

чин: редник, набор: 1909
част: 3-ти пехотен полк, 1-ва рота
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:с. Арчар
дата на смъртта: 10 ноем. 1912 г., къде е загинал: с. Езетин,околия/държава: Чаталджанска
от какво е починал: починал
къде е погребан: с. Езетин, околия/държава: Чаталджанска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 3, л. 78Георги Петров

чин: редник
част: 3-ти пехотен полк, 2-ра рота
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:с. Арчар
дата на смъртта: 1 авг. 1913 г., околия/държава:Горноджумайска
от какво е починал: починал
къде е погребан: околия/държава: Горноджумайска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 4, л. 88Георги Георгиев Петров

чин: редник, набор: 1911
част: 3-ти пехотен полк
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:с. Арчар
дата на смъртта: 11 авг. 1913 г., къде е загинал: с. Арчар,околия/държава: Видинска
от какво е починал: починал
къде е погребан: с. Арчар, околия/държава: Видинска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 4, л. 38Георги Илиев Радойчев

чин: редник, набор: 1907
част: 3-ти пехотен полк
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:с. Арчар
дата на смъртта: 2 ноем. 1912 г., къде е загинал: с. Езетин,околия/държава: Чаталджанска
от какво е починал: починал
къде е погребан: с. Езетин, околия/държава: Чаталджанска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 4, л. 61Георги Каменов Николов

чин: редник, набор: 1903
част: 16-и пехотен полк
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:с. Арчар
дата на смъртта: 16 окт. 1912 г., къде е загинал: гр. Люлебургас
от какво е починал: убит
къде е погребан: гр. Люлебургас
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 4, л. 69Георги Станев Борулянов

чин: редник, набор: 1906
част: 3-ти пехотен полк
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:с. Арчар
дата на смъртта: 15 март 1913 г., къде е загинал: с. Кадъкьой,околия/държава: Чаталджанска
от какво е починал: починал
къде е погребан: с. Кадъкьой, околия/държава: Чаталджанска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 4, л. 101

Георги Тодоров Кондружийски

чин: редник, набор: 1906
част: 3-ти пехотен полк
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:с. Арчар
дата на смъртта: 2 ноем. 1912 г., къде е загинал: с. Кабакча,околия/държава: Чаталджанска
от какво е починал: починал
къде е погребан: с. Кабакча, околия/държава: Чаталджанска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 4, л. 114Данаил Попов Попов

чин: редник, набор: 1912
част: 3-ти пехотен полк, 1-ва рота
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:с. Арчар
дата на смъртта: 16 юли 1913 г., къде е загинал: гр. Пехчево
от какво е починал: убит
къде е погребан: гр. Пехчево
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 5, л. 6Живко Еленков

чин: редник, набор: 1906
част: 3-ти пехотен полк, 1-ва рота
месторождение: с. Акчар, околия: Видинска, сегашно название:с. Арчар
дата на смъртта: 10 ноем. 1912 г., къде е загинал: с. Езетин,околия/държава: Чаталджанска
от какво е починал: починал
къде е погребан: с. Езетин
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 6, л. 29Калин Ангелов Христов

чин: редник, набор: 1908
част: 3-ти пехотен полк, 1-ва рота
месторождение: с. Акчар, околия: Видинска, сегашно название:с. Арчар
дата на смъртта: 5 ноем. 1912 г., къде е загинал: гр. Лозенград
от какво е починал: починал
къде е погребан: гр. Лозенград
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 8, л. 1Коста Янков Миленков

чин: редник
част: 3-ти пехотен полк, 1-ва рота
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:с. Арчар
дата на смъртта: 18 март 1913 г., къде е загинал: с. Кум Бургас,околия/държава: Чаталджанска
от какво е починал: убит
къде е погребан: с. Кум Бургас, околия/държава: Чаталджанска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 8, л. 66Костадин Ценов

чин: редник
част: 3-ти пехотен полк, 1-ва рота
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:с. Арчар
дата на смъртта: 4 ноем. 1912 г., къде е загинал: Чаталджанско
от какво е починал: убит
къде е погребан: Чаталджанско
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 8, л. 81Марин Ванков Владев

чин: редник, набор: 1905
част: 3-ти пехотен полк
месторождение: Арчар, околия: Видинска, сегашно название: с. Арчар
дата на смъртта: 4 ноем. 1912 г., къде е загинал: с. Езетин,околия/държава: Чаталджанска
от какво е починал: убит
къде е погребан: с. Езетин
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 10, л. 12Мирчо Цветков

чин: редник
част: 3-ти пехотен полк, 1-ва рота
месторождение: Акчар, околия: Видинска, сегашно название: с. Арчар
дата на смъртта: 4 ноем. 1912 г., къде е загинал: с. Езетин,околия/държава: Чаталджанска
от какво е починал: убит
къде е погребан: с. Езетин
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 10, л. 74Никола Ванков Михайлов

чин: редник, набор: 1906
част: 3-ти пехотен полк, 1-ва рота
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:с. Арчар
дата на смъртта: 4 ноем. 1912 г., къде е загинал: с. Езетин,околия/държава: Чаталджанска
от какво е починал: убит
къде е погребан: с. Езетин, околия/държава: Чаталджанска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 11, л. 45Никола Георгиев Василев

чин: редник, набор: 1910
част: 3-ти пехотен полк
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:с. Арчар
дата на смъртта: 22 авг. 1913 г., къде е загинал: с. Арчар,околия/държава: Видинска
от какво е починал: починал
къде е погребан: с. Арчар, околия/държава: Видинска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 11, л. 48Никола Димитров Стойков

чин: редник, набор: 1907
част: 3-ти пехотен полк, 1-ва рота
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:с. Арчар
дата на смъртта: 6 юли 1913 г., къде е загинал: гр. Пехчево
от какво е починал: убит
къде е погребан: гр. Пехчево
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 11, л. 55Никола Каменов Тонин

чин: редник
част: 3-ти пехотен полк
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:с. Арчар
дата на смъртта: 16 окт. 1912 г., къде е загинал: гр. Люлебургас
от какво е починал: убит
къде е погребан: гр. Люлебургас
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 11, л. 66Никола Панов Панов

чин: редник, набор: 1899
част: 47-и пехотен полк, 1-ва рота
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:с. Арчар
дата на смъртта: 4 март 1913 г., къде е загинал: гр. Чорлу,околия/държава: Чаталджанска
от какво е починал: починал
къде е погребан: гр. Чорлу, околия/държава: Чаталджанска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 11, л. 78Панто Вълчев Стаменов

чин: редник, набор: 1905
част: 3-ти пехотен полк
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:с. Арчар
дата на смъртта: 11 ноем. 1912 г., къде е загинал: с. Езетин,околия/държава: Чаталджанска
от какво е починал: починал
къде е погребан: с. Езетин, околия/държава: Чаталджанска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 12, л. 24Петър Боев

чин: редник
част: 1/6-а полска болница
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:с. Арчар
дата на смъртта: 5 юли 1913 г., къде е загинал: с. Селище,околия/държава: Горноджумайска
от какво е починал: починал
къде е погребан: с. Селище, околия/държава: Горноджумайска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 12, л. 88Първан Иванов Петков

чин: редник, набор: 1909
част: 3-ти пехотен полк
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:с. Арчар
дата на смъртта: 11 ноем. 1912 г., къде е загинал: ф. Каракол Нокта, околия/държава: Чаталджанска
от какво е починал: починал
къде е погребан: ф. Каракол Нокта, околия/държава:Чаталджанска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 12, л. 153Саво Георгиев

чин: редник, набор: 1891
част: 15-и пехотен полк, 14-а рота
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:с. Арчар
дата на смъртта: 17 март 1913 г., къде е загинал: с. Арнаут кьой,околия/държава: Чаталджанска
от какво е починал: убит
къде е погребан: с. Арнаут кьой, околия/държава: Чаталджанска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 14, л. 4Само Георгиев Узунски

чин: редник, набор: 1911
част: 15-и пехотен полк
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:с. Арчар
дата на смъртта: 16 март 1913 г., къде е загинал: с. Арнаут кьой,околия/държава: Чаталджанска
от какво е починал: убит
къде е погребан: с. Арнаут кьой, околия/държава: Чаталджанска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 14, л. 6Стефан Христов Димитров

чин: редник, набор: 1907
част: 3-ти пехотен полк
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:с. Арчар
дата на смъртта: 21 май 1913 г., къде е загинал: гр. Чорлу,околия/държава: Чаталджанска
от какво е починал: починал
къде е погребан: гр. Чорлу, околия/държава: Чаталджанска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 14, л. 92Тани Николов Каменов

чин: редник, набор: 1906
част: 3-ти пехотен полк
месторождение: Арчар, околия: Видинска, сегашно название: с. Арчар
дата на смъртта: 16 окт. 1912 г., къде е загинал: Люлебургас
къде е погребан: Люлебургас
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 15, л. 3Цеко П. Илиев

чин: редник
част: 3-ти пехотен полк, 1-ва рота
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:с. Арчар
дата на смъртта: 10 ноем. 1912 г., къде е загинал: Чаталджа
от какво е починал: починал
къде е погребан: Чаталджа
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 17, л. 23Цеко Тодоров Недов

чин: редник, набор: 1905
част: 3-ти пехотен полк, 7-а рота
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:с. Арчар
дата на смъртта: 17 окт. 1912 г., къде е загинал: Люлебургас
от какво е починал: убит
къде е погребан: Люлебургас
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 17, л. 24

Списък на загиналите в Първата световна война (1915–1918 г.)

Александър Горчов Горанов

чин: младши подофицер, набор: 1896
част: 42-ри полк, 4-та рота
месторождение: Акчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 7 септ. 1916 г., къде е загинал: ранен 6.09.1916 г. с. Зафирово, общ. Главиница, починал с. Осен, 1-ви дивизионен лазарет
от какво е починал: починал

Александър Живов Стоянов

чин: редник, набор: 1910
част: 6-и маршеви полк, 1-ва рота
месторождение: Акчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 6 ноем. 1916 г., къде е загинал: с. Кара Мурад, 6/6-а полска болница, Cholera
от какво е починал: починал
къде е погребан: с. Кара Мурад, единичен гроб в селското гробище

Ангел Петков Илиев

чин: редник, набор: 1901
част: 16-и полк, 12-а рота
месторождение: Акчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 18 септ. 1916 г., къде е загинал: с. Енидже
от какво е починал: убит
къде е погребан: с. Енидже

Анто Еленков Савов

чин: ефрейтор, набор: 1903
част: 16-и полк, 15-а рота
месторождение: Акчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 18 септ. 1916 г., къде е загинал: с. Кокарджа
от какво е починал: убит

Ариф Исмаилов

чин: редник
част: 1-ва армейска паркова колона
месторождение: Акчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 9 февр. 1917 г., къде е загинал: с. Янка, 3/1-ва полска болница, Pneumonia
от какво е починал: починалАсан Шерифов Байрамов

чин: редник
част: 51-ви пехотен полк, 12-а рота
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 7 апр. 1917 г., къде е загинал: с. Мургаш,околия/държава: Битолска
къде е погребан: с. Мургаш, околия/държава: Битолска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 220, л. 1а, 1

Велко Спасов Петров

чин: редник
част: 42-ри полк, 4-та рота
месторождение: Акчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 18 септ. 1916 г., къде е загинал: ранен 6.09.1916 г. с. Зафирово, общ. Главиница, починал Плевен, местна военна болница
от какво е починал: починалВелко Тодоров Зализников

чин: редник
част: 51-ви пехотен полк, 2-ра рота
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 20 авг. 1916 г., къде е загинал: с. Горничево,околия/държава: Леринска
къде е погребан: с. Горничево, околия/държава: Леринска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 220, л. 11, 12; а.е. 316, л. 10Генчо Асанов

чин: редник
част: 3-та допълваща дружина, 4-та рота
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 2 апр. 1919 г., къде е загинал: местна военна болница, Видин, околия/държава: Видинска
къде е погребан: Видин, околия/държава: Видинска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 491, л. 1, 1а

Георги Иванов Труцов

чин: редник, набор: 1905
част: 16-и полк, 15-а рота
месторождение: Акчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 14 септ. 1916 г., къде е загинал: с. Добромир
от какво е починал: убит
къде е погребан: с. Добромир

Георги Николов Каменов

чин: редник, набор: 1913
част: 16-и полк, 15-а рота
месторождение: Акчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 19 септ. 1916 г., къде е загинал: с. Кокарджа
от какво е починал: безследно изчезналДенчо Димитров Флоров

чин: редник
част: 3-ти пехотен полк
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 15 авг. 1916 г., къде е загинал: с. Алфатар,околия/държава: Силистренска

ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 19, л. 15

Дервиш Панташов Байрамов

чин: редник
част: 3-ти тежък артилерийски полк
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:Акчар
дата на смъртта: 20 ноем. 1915 г., къде е загинал: Военна болница, Лесковац
къде е погребан: Лесковац, околия/държава: Сърбия
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 515, л. 16, 17Димитър Динов [Димов] Тодоров

чин: редник
част: 3-ти пехотен полк, 9-а рота
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 12 апр. 1917 г./ 22 апр. 1918 г., къде е загинал: с. Цапари, околия/държава: Битолска
къде е погребан: с. Цапари, околия/държава: Битолска
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 19, л. 15; а.е. 16, л. 21

Динко Панов Русинов

чин: редник, набор: 1904
част: 16-и полк, 15-а рота
месторождение: Акчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 28 авг. 1917 г., къде е загинал: с. Максинени
от какво е починал: убит

Зарко Янкулов Богоев

чин: редник, набор: 1908
част: 16-и полк, 15-а рота
месторождение: Акчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 19 септ. 1916 г., къде е загинал: с. Кокарджа
от какво е починал: безследно изчезнал

Иван Георгиев Цолов

чин: редник, набор: 1903
част: 16-и полк, 15-а рота
месторождение: Акчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 14 септ. 1916 г., къде е загинал: с. Добромир
от какво е починал: безследно изчезнал

Иван Димитров Цеков

чин: редник, набор: 1897
част: 16-и полк, 12-а рота
месторождение: Акчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 18 септ. 1916 г., къде е загинал: с. Енидже
от какво е починал: безследно изчезнал

Иван Живов Михайлов

чин: редник, набор: 1896
част: 42-ри полк, 4-та рота
месторождение: Акчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 6 септ. 1916 г., къде е загинал: с. Зафирово,околия/държава: общ. Главиница
от какво е починал: убитИван Иванов Марков

чин: старши подофицер
част: 3-ти пехотен полк, 16-а рота
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 18 март 1917 г., къде е загинал: вр. Томорос,околия/държава: Битолска
къде е погребан: вр. Томорос, околия/държава: Битолска
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 19, л. 14Иван Иванов Труцов

чин: редник
част: 3-ти пехотен полк, 13-а рота
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 18 март 1917 г., къде е загинал: вр. Томорос,околия/държава: Ресeнска

ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 19, л. 14Иван Марков Иванов

чин: старши подофицер, набор: 1908
част: 16-и полк, 15-а рота
месторождение: Акчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 19 септ. 1916 г., къде е загинал: с. Кокарджа
от какво е починал: убит
къде е погребан: с. КокарджаИван Стоев Стайов

чин: редник
част: 9-и етапен полк
месторождение: с. Акчар, околия: Свищовска, сегашно название:с. Арчар
дата на смъртта: 3 юни 1916 г., къде е загинал: Лясковец на Морава

ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 404, л. 31

Исмаил Афузов Мехмедов

чин: редник
част: 3-ти пехотен полк, 10-а рота
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 3 септ. 1917 г., къде е загинал: с. Братин дол,околия/държава: Битолска
къде е погребан: с. Братин дол, околия/държава: Битолска
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 19, л. 12Йон Иванов

чин: редник
част: 3-ти пехотен полк, 15-а рота
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 14 окт. 1916 г., къде е загинал: с. Снегово,околия/държава: Битолска
къде е погребан: с. Снегово, околия/държава: Битолска
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 19, л. 13

Йон Пуциков Йонов

чин: редник
част: 3-ти пехотен полк, 15-а рота
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 13 окт. 1915, къде е загинал: 2/6-а полска болница, Кула
къде е погребан: Кула
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 19, л. 12

Йордан Василев Радулов

чин: редник, набор: 1915
част: 16-и полк, 15-а рота
месторождение: Акчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 28 авг. 1917 г., къде е загинал: с. Максинени
от какво е починал: безследно изчезнал

Камен Качов Петков

чин: редник, набор: 1907
част: 42-ри полк, картечна рота
месторождение: Акчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 6 септ. 1916 г., къде е загинал: с. Зафирово,околия/държава: общ. Главиница
от какво е починал: убитКоста Цолов Станков

чин: редник
част: 2/3-та опълченска дружина, 3-та рота
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 15 ноем. 1918 г., къде е загинал: с. Арчар,околия/държава: Видинска
къде е погребан: с. Арчар, околия/държава: Видинска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 466, л. 4, 5, 7

Костадин Янев Томов

чин: редник, набор: 1911
част: 36-и полк, 15-а рота
месторождение: Акчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 25 окт. 1916 г., къде е загинал: с. Кубадин, 1/4-та полска болница
от какво е починал: починал от рани

Марин Гинов Флоров

чин: редник, набор: 1910
част: 16-и полк, 15-а рота
месторождение: Акчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 11 авг. 1917 г., къде е загинал: р. Серет
от какво е починал: убит
къде е погребан: с. Корбул ноу, селското гробище

Матей Гогев Рашов

чин: редник, набор: 1899
част: 42-ри полк, 3-та рота
месторождение: Акчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 20 окт. 1916 г., къде е загинал: северно от с. Арабаджи
от какво е починал: убит

Мелко Асов Конов

чин: редник, набор: 1909
част: 6-и маршеви полк, 2-ра рота
месторождение: Акчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 10. 01 1917 г., къде е загинал: ранен при гр. Мачин, починал с. Принц Николай, 5/4-та полска болница
от какво е починал: починал
къде е погребан: с. Принц Николай

Мехмед Черкезов Махмудов

чин: редник
част: 6-и маршеви полк, 4-та рота
месторождение: Акчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 14 окт. 1916 г., къде е загинал: гр. Добрич, 1/3-та армейска етапна болница
от какво е починал: починал от рани

Мито Цветков Кръстев

чин: редник, набор: 1904
част: 16-и полк, 15-а рота
месторождение: Акчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 18 септ. 1916 г., къде е загинал: с. Енидже
от какво е починал: безследно изчезнал

Михал Първанов Ценов

чин: редник, набор: 1904
част: 36-и полк, 5-а рота
месторождение: Акчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 20 окт. 1916 г., къде е загинал: с. Енгез
от какво е починал: убит
къде е погребан: с. Енгез

Младен Тодоров Гигов

чин: редник, набор: 1902
част: 16-и полк, 13-а рота
месторождение: Акчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 11 авг. 1917 г., къде е загинал: с. Максинени
от какво е починал: безследно изчезнал

Младен Флоров Димитров

чин: редник, набор: 1906
част: 16-и полк, 15-а рота
месторождение: Акчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 19 септ. 1916 г., къде е загинал: ранен 14.09.1916 г. с. Добромир, починал гр. Алфатар, 1/1-ва полска болница
от какво е починал: починалНика Йон Радулов

чин: редник
част: 3-ти пехотен полк, 9-а рота
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 18 март 1917 г., къде е загинал: кота 1248, Битоля
къде е погребан: кота 1248, Битоля
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 19, л. 9Никола Митров Христов

чин: редник
част: 3-ти тежък артилерийски полк
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:Акчар
дата на смъртта: 1918 г.
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 515, л. 16, 17Никола Николов Бурумянов

чин: младши подофицер
част: 3-ти пехотен полк, 4-та рота
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 17 март 1917 г., къде е загинал: кота 1248,околия/държава: Битолска
къде е погребан: кота 1248, околия/държава: Битолска
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 19, л. 8

Никола Николов Станoв

чин: фелдфебел, набор: 1904
част: 2-ри артилерийски полк, 2-ра батарея, санитар
месторождение: Акчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 18 апр. 1917 г., къде е загинал: с. Максинени
от какво е починал: убит
къде е погребан: с. Максинени

Никола Пеков Крънков

чин: редник, набор: 1907
част: 16-и полк, 15-а рота
месторождение: Акчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 28 юли 1917 г., къде е загинал: с. Максинени
от какво е починал: безследно изчезнал

Николай Илиев Митков

чин: моряк, набор: 1913
част: портова рота
месторождение: Акчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 6 окт. 1916 г., къде е загинал: с. Первели
от какво е починал: убит
къде е погребан: с. Геренджик, двора на църквата

Петко Георгиев Годжов

чин: ефрейтор, набор: 1894
част: 42-ри полк, 4-та рота
месторождение: Акчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 6 септ. 1916 г., къде е загинал: с. Зафирово,околия/държава: общ. Главиница
от какво е починал: убит
забележка: посмъртно произведен в звание ефрейторРамо Демов Рамов

чин: редник
част: 3-ти пехотен полк, 3-та рота
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 30 септ. 1916 г., къде е загинал: с. Горно Караджово, околия/държава: Серска
къде е погребан: с. Горно Караджово, околия/държава: Серска
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 19, л. 6

Стефан Петров Николов

чин: фелдфебел, набор: 1898
част: 42-ри полк, 3-та рота
месторождение: Акчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 12 дек. 1916 г., къде е загинал: гр. Русе, 2 местна военна болница
от какво е починал: починал от рани
къде е погребан: Русе, градското гробище

Стефан Рангелов Владин (Рангелов)

чин: редник, набор: 1896
част: 42-ри полк, 4-та рота
месторождение: Акчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 9 март 1917 г., къде е загинал: ранен 21.10.1916 г. при с. Арабаджи, починал с. Добромир, 3/1-ва полска болница гр. Русе, 2/1-ва запасна етапна болница
от какво е починал: починал
къде е погребан: Русе, градско гробищеСтоян Георгиев Пецов

чин: кандидат-подофицер
част: Военноморски флот, подвижна отбрана
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 1 ноем. 1916 г., къде е загинал: Черно море
от какво е починал: безследно изчезнал

ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 249, л. 8Тодор Кръстев Живков

чин: младши подофицер, набор: 1903
част: 16-и полк, 15-а рота
месторождение: Акчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 14 септ. 1916 г., къде е загинал: с. Добромир
от какво е починал: убит
къде е погребан: с. ДобромирТодор Петков Петров

чин: подпоручик
част: 3-ти пехотен полк
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 7 март 1917 г., къде е загинал: кота 1248,околия/държава: Битолска
къде е погребан: кота 1248, околия/държава: Битолска
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 19, л. 4Тошо Димитров [Димирков] Рамов

чин: редник
част: 6-и дивизионен продоволствен транспорт
месторождение: с. Акчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 9 март 1917 г., къде е загинал: 2/1-ва запасна болница, Русе
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 397, л. 70Филип Георгиев Филипов

чин: редник
част: 51-ви пехотен полк, картечна рота
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 23 авг. 1916 г., къде е загинал: с. Горничево,околия/държава: Леринска
къде е погребан: с. Горничево, околия/държава: Леринска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 220, л. 25, 26; а.е. 316, л. 76Филип Филипов Георгиев

чин: редник
част: 3-ти пехотен полк
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 29 авг. 1916 г., къде е загинал: с. Горничево,околия/държава: Леринска
къде е погребан: с. Горничево, околия/държава: Леринска
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 19, л. 3Хасан Османов

чин: редник
част: 3-та допълваща дружина, 4-та рота/ 3-ти пехотен полк, 4-та рота
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 12 авг. 1918 г., къде е загинал: местна военна болница, Видин, околия/държава: Видинска
къде е погребан: Видин, околия/държава: Видинска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 491, л. 2, 3; оп. 3, а.е. 19, л. 2

Хасан Байрамов Хасанов

чин: редник, набор: 1912
част: 6-и маршеви полк, 3-та рота
месторождение: Акчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 20 окт. 1916 г., къде е загинал: южно от гр. Кюстенджа
от какво е починал: убитХристо Георгиев

част: 3-ти пехотен полк, 6-а рота
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 1918 г.
от какво е починал: безследно изчезнал
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 19, л. 2

Христо Георгиев Пoдурянски

чин: редник, набор: 1902
част: 16-и полк, 13-а рота
месторождение: Акчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 18 септ. 1916 г., къде е загинал: с. Енидже
от какво е починал: безследно изчезналХристо Димитров Петков

чин: ефрейтор
част: 1-ва експлоатационна дружина, 2-ра рота
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 15 окт. 1917 г., къде е загинал: местна военна болница, Шумен, околия/държава: Шуменска
къде е погребан: Шумен, околия/държава: Шуменска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 502, л. 8

Цвятко Доцов Николов

чин: редник, набор: 1916
част: 36-и полк, 10-а рота
месторождение: Акчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 21 дек. 1916 г., къде е загинал: с. Армутли
от какво е починал: убит
къде е погребан: с. Армутли

Ценко Гогов Райчев

чин: редник, набор: 1907
част: 16-и полк, 15-а рота
месторождение: Акчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 24 септ. 1916 г., къде е загинал: ранен 19.09.1916 г. с. Енидже, починал с. Паракьой, 6/1-ва полска болница
от какво е починал: починал
къде е погребан: с. ПаракьойЦено Иванов Костадинов

чин: редник
част: 3-ти пехотен полк
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 1918 г.
от какво е починал: безследно изчезнал
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 19, л. 1Шериф Байрамов Асанов

чин: редник
част: 51-ви пехотен полк, 12-а рота
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 7 апр. 1917 г., къде е загинал: с. Мургаш,околия/държава: Битолска
къде е погребан: с. Мургаш, околия/държава: Битолска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 220, л. 26, 27; а.е. 316, л. 87

Юсеин Татаров Хасанов

чин: редник, набор: 1897
част: 6-и маршеви полк, 3-та рота
месторождение: Акчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 5 окт. 1916 г., къде е загинал: с. Топра хисар
от какво е починал: убитЯнаки Цеков Лилов

чин: подпоручик
част: 1-ва допълваща батарея
месторождение: с. Арчар, околия: Видинска, сегашно название:Арчар
дата на смъртта: 12 авг. 1916 г., къде е загинал: София, околия/държава: Софийска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 362, л. 94
  1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница