Списък с основни публикации на гл ас д-р Раки Васил белоДата14.01.2018
Размер13.57 Kb.
Списък

с основни публикации на гл. ас. д-р Раки Васил бело

Основни научни публикацииИсмаил Кадаре и фолклорът. –В: Литературен форум, Юни 1999г.;

Морфологична адаптация на лексикалните заемки от албански в българския говор на с. Връбник, Корчанско (р. Албания). -В: Македонски преглед 1999, 3.;

Старинна българска топонимия от с. Връбник (югоизточна Албания). -В: Македонски преглед 1999, 4.;

Деминутивният модел със суфикс –ица в балканските езици. -В: Македонски преглед 2001, 4. (студия)

Деминутивният модел със суфикс –ка в балканските езици. -В: Македонски преглед 2002, 2. (студия);

Gjedhi diminutiv me sufiksin –ok në gjuhët balkanike. -В: Buletini shkencor (seria e shkencave shoqërore), Korçë, 2002, 4.;

Деминутивният модел със суфикс –ичка в балканските езици. –В: Сборник в чест на на проф. Ангел Давидов, В. Търново, стр. 441-456 (студия);

Собствени имена на българите от с. Връбник, Корчанско (югоизточна Албания). Доклад изнесен на националната кръгла маса на тема: “Именуването на българите в началото на XXI в.”, ВТУ 18-19 април 2003. - В: Със­­тоя­­ниe и проблеми на българската ономастика, т. 2. В. Тър­но­во, 1994.

Магическите практики в критичните периоди на човешкия живот в четири албански села. -В Сборник: “Образувателна ситуация в ромската общност”, Благоевград 2003 г., стр. 103-116.

- доклад на тема: Представи за злите сили в Югоизточна Албания в съавторство с д-р. Димитър Бело и Владислав Кърпачев, изнесен на: Международна научна конференция “Между ангели и демони” (Лесидрен 30 август-1 септември 2001)

- доклад на тема: Един деминутивен модел в балканските езици, балканистична конференция София май 2004. –В Сборник: “10 години специалност балканистика”, София 2005, стр. 48-65.

Атрибутивни имена в един говор от Албания. -В Сборник: Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005г., ISBN 954-524-485-2, стр. 55-61.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница