Списък за класиране на учениците след VII клас, Първо класиране в bgs бургасстраница1/7
Дата11.01.2018
Размер1.06 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
СПИСЪК ЗА КЛАСИРАНЕ

на учениците след VII клас, Първо класиране

в BGS БУРГАС

към 10.07.2008

Вх.№ Име Пол Бал Училище Желание Паралелка

02010001 СТОЯН ХРИСТОВ МАДЖАРОВ мъж 34.661ПМГ "Акад. Н. Обрешков" 1 Математика с английски език

02010002 АНИ РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА жена 28.392ГПНЕ "ГЬОТЕ" 6 Немски език

02010003 КОСТАДИН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ мъж 23.430ПГЕЕ "Константин Фотинов" 8 Телекомуникационни системи с англ. език

02010004 КРАСИМИР ПЕНЕВ РАЙКОВ мъж 28.554ПГМЕЕ 1 Микропроцесорна техника с англ. език

02010005 КРИСТИАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ мъж 29.071ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ 1 Митническа и данъчна админ. с англ. език

02010006 ЯНИЦА БОРИСОВА ИЛИЕВА жена 27.072ГЧЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 4 Руски език с английски език

02010007 АТИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА жена 29.286ГРЕ "Г. С. Раковски" 2 Испански език

02010009 ДИМО ВЪЛКОВ ЗАГОРЧЕВ мъж 30.571ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ 1 Митническа и данъчна админ. с англ. език

02010010 СТАНИСЛАВА АПОСТОЛОВА ЯНЕВА жена 30.966ПГСАГ "К. ФИЧЕТО" 1 Строителство и архитектура с англ. език

02010011 КРАСИМИРА СЛАВЧЕВА СЛАВОВА жена 24.144ПГМЕЕ 4 Пром. естетика и дизайн с немски език

02010012 КРИСТИЯН ТОДОРОВ КОЛЕВ мъж 24.356ГЧЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 2 Руски език с немски език

02010013 МАРИЕЛА ЗДРАВКОВА ДИАМАНДИЕВА жена 29.607ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ 1 Банково дело с френски език

02010014 АНДОН НЕДКОВ СТОЯНОВ мъж 24.073ПГСАГ "К. ФИЧЕТО" 2 Водно строителство с френски език

02010015 ДЕНИС МИЛЕНОВ ЯНОВ мъж 31.216ГПАЕ "Гео Милев" 1 Английски език

02010016 ГАЛЯ ЙОРДАНОВА ДИМОВА жена 26.876ПГТ "Проф. АСЕН ЗЛАТАРОВ" 4 Кетеринг с немски език

02010017 ХРИСТОМИРА НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА жена 23.394ГЧЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 9 Руски език с английски език

02010018 НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ ВИЧЕВ мъж 25.322ПГЕЕ "Константин Фотинов" 2 Компютърна техника и технологии с англ

02010019 МАРИНА СТАНЧЕВА НИКОЛОВА жена 31.928ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ 1 Бизнес администрация с английски език

02010020 ПЕТЪР КИРИЛОВ КЕРАЦИНОВ мъж 24.072ГРЕ "Г. С. Раковски" 5 Френски език

02010021 ЖЕЛЯЗКО МЛАДЕНОВ ЕПИТРОПОВ мъж 24.251ПГСАГ "К. ФИЧЕТО" 1 Водно строителство с френски език

02010022 БОРИСЛАВА ГЕОРГИЕВА КУЛЕЛИЕВА жена 27.321ПГСАГ "К. ФИЧЕТО" 2 Водно строителство с френски език

02010023 КИРИЛ МАРИЯНОВ ДИМИТРОВ мъж 23.376ПГМКР "Св. НИКОЛА" 3 Корабоводене морско с английски език

02010024 ЙОРДАН КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ мъж 26.947ПГМЕЕ 4 Микропроцесорна техника с англ. език

02010025 СТЕЛА НИКОЛАЕВА СТАНКОВА жена 31.072ГПНЕ "ГЬОТЕ" 1 Немски език

02010026 ПЛАМЕН РУСЕВ КИРОВ мъж 22.144ПГМЕЕ 11 Автотранспортна техника с немски език

02010027 ЖЕНЯ МИХАЙЛОВА ШИВАРОВА жена 30.642ГРЕ "Г. С. Раковски" 1 Испански език

02010028 ТОНИ ИВАНОВ ТОДОРОВ мъж 26.464ПГЕЕ "Константин Фотинов" 1 Компютърна техника и технологии с англ

02010029 ПАВЕЛ СТОЙНОВ СТОЙНОВ мъж 23.017ПГМЕЕ 4 Автотранспортна техника с немски език

02010030 ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА КАРАЧОБАНОВАжена 26.536ГЧЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 2 Руски език с английски език

02010031 ЯНА МЛАДЕНОВА ГЕОРГИЕВА жена 28.429ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ 2 Оперативно счетоводство с немски език

02010032 ТОМА МЛАДЕНОВ ПАНАЙОТОВ мъж 28.642ПГЕЕ "Константин Фотинов" 1 Компютърна техника и технологии с англ

02010033 БОЯН ИВАНОВ МАВРОВ мъж 30.786ГПАЕ "Гео Милев" 1 Английски език

02010034 ВЕСЕЛИН КИРОВ КИРОВ мъж 24.983ПГМКР "Св. НИКОЛА" 1 Корабоводене морско с английски език

02010035 КИРЯЗ ГЕРМАНОВ ГЕРМАНОВ мъж 33.142ГПНЕ "ГЬОТЕ" 1 Немски език

02010036 МАГДАЛЕНА СТОЙЧЕВА ГЕОРГИЕВА жена 26.428ГЧЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 1 Руски език с немски език

02010037 ЖЕЛЯЗКО НИКОЛОВ ПЕХЛИВАНОВ мъж 25.660ПГХТ "Акад. Н. ЗЕЛИНСКИ" 1 Екология и опазв. на околн. среда с англ

02010038 АЙЛИН АЛЕКСИЕВА САВОВА жена 30.034ГПНЕ "ГЬОТЕ" 1 Немски език

02010039 ЙОАНА КИРИЛОВА ПОЛИХРОНОВА жена 29.428ПГСАГ "К. ФИЧЕТО" 1 Строителство и архитектура с англ. език

02010040 НЕДКО ВАЛЕНТИНОВ МАЛЧЕВ мъж 26.071ПГМЕЕ 1 Компютърни мрежи с английски език

02010041 ГАБРИЕЛА ВАЛЕНТИНОВА КОСТОВА жена 28.070ГПНЕ "ГЬОТЕ" 2 Немски език

02010042 ДИМО НИКОЛОВ ТЮФЕКЧИЕВ мъж 27.215ПГСАГ "К. ФИЧЕТО" 1 Геодезия с немски език

02010043 ГЕРГАНА ИВАНОВА ЦЪЦАРОВА жена 30.786ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ 1 Оперативно счетоводство с немски език

02010044 АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ СТАТЕВ мъж 23.267ПГТ "Проф. АСЕН ЗЛАТАРОВ" 10 Произв. и обсл. в зав. за хр. и развл. с

02010045 ПЕТЪР ИВАНОВ МАРИНОВ мъж 23.108ГЧЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 3 Руски език с немски език

02010047 ДЕЯН АТАНАСОВ ВЪЛКОВ мъж 20.732ПГМКР "Св. НИКОЛА" 3 Корабоводене морско с английски език

02010048 ЙОАНА ДИМИТРОВА КИРЯКОВА жена 27.930ПГСАГ "К. ФИЧЕТО" 6 Геодезия с немски език

02010049 МАРИЕЛА СТОЯНОВА ЛАМБОВА жена 22.570ГЧЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 10 Руски език с немски език

02010050 ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ЗЛАТЕВА жена 27.858ГЧЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 5 Руски език с немски език

02010051 МИЛАН КИРЧЕВ ИНДЖОВ мъж 24.500ПГХТ "Акад. Н. ЗЕЛИНСКИ" 5 Системно програмиране с английски език

02010052 ЗЛАТИН ЙОРДАНОВ АЛЕКСИЕВ мъж 32.000ГПНЕ "ГЬОТЕ" 1 Немски език

02010053 МАРИН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ мъж 34.412ПМГ "Акад. Н. Обрешков" 1 Математика с английски език

02010054 СТЕФАНИ СТОЯНОВА БОНЕВА жена 23.858ГЧЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 1 Руски език с английски език

02010055 НАДЕЖДА ДИЯНОВА ПЕТРОВА жена 27.072ГРЕ "Г. С. Раковски" 1 Френски език

02010056 ТЕОДОРА ТОДОРОВА НЕЙЧЕВА жена 27.964ГПНЕ "ГЬОТЕ" 10 Немски език

02010058 СВЕТОСЛАВА АТАНАСОВА АТАНАСОВА жена 25.394ПГТ "Проф. АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6 Кетеринг с немски език

02010059 КАТЕРИНА НИКОЛАЕВА РУСЕВА жена 30.608ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ 1 Бизнес администрация с английски език

02010060 ТЕОДОРА КИРИЛОВА КРЪСТЕВА жена 27.750ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ 1 Банково дело с френски език

02010061 КОНСТАНТИН ХРИСТОВ КОСТОВ мъж 27.321ПГМЕЕ 1 Микропроцесорна техника с англ. език

02010062 ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ мъж 27.698ПГМЕЕ 1 Компютърни мрежи с английски език

02010063 НЕДЕЛЧО ГОЧЕВ КАРАГОЧЕВ мъж 24.052ПГТ "Проф. АСЕН ЗЛАТАРОВ" 3 Кетеринг с немски език

02010064 МАРИЯ АНГЕЛОВА ТЕМЕЛКОВА жена 27.500ГЧЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 3 Руски език с английски език

02010065 АЛБЕНА РУМЕНОВА ГАНЕВА жена 29.500ГПНЕ "ГЬОТЕ" 1 Немски език

02010066 ДЕБОРА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА жена 34.142ГПАЕ "Гео Милев" 1 Английски език

02010067 МОНИКА ЗЛАТКОВА ДИНЕВА жена 28.159ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ 3 Банково дело с френски език

02010068 МОНИ ВАСИЛЕВ РАЙКОВ мъж 23.357ПГХТ "Акад. Н. ЗЕЛИНСКИ" 6 Екология и опазв. на околн. среда с англ

02010069 ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ мъж 28.036ПГТ "Проф. АСЕН ЗЛАТАРОВ" 2 Организация на хотелиерството с англ. ез

02010070 СИЛВИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА жена 31.930ГПАЕ "Гео Милев" 1 Английски език

02010071 ВЕСЕЛИНА ДОБРЕВА МИНЕВА жена 28.948СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 3 География с английски език

02010072 ДИМО НЕДЯЛКОВ ДИМИТРОВ мъж 27.911ПГМЕЕ 1 Компютърни мрежи с английски език

02010073 ВИОЛЕТА МИТКОВА КИРЯЗОВА жена 29.143ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ 1 Бизнес администрация с английски език

02010074 СТЕЛА ПЕТКОВА СТОЙЧЕВА жена 21.358ГЧЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 6 Руски език с немски език

02010075 НИКОЛАЙ АНДОНОВ ФЕНДУЛОВ мъж 29.750ГПНЕ "ГЬОТЕ" 2 Немски език

02010076 СИЛВИЯ ЮЛИЯНОВА ИВАНОВА жена 33.144ГПАЕ "Гео Милев" 1 Английски език

02010077 АЛЕКСАНДЪР ИВАЙЛОВ ДЕРВИШЕВ мъж 25.500ПГЕЕ "Константин Фотинов" 1 Компютърна техника и технологии с англ

02010078 ИВА МИЛЕНОВА КИРОВА жена 25.767ПГСАГ "К. ФИЧЕТО" 2 Парково строит. и озеленяване с англ. ез

02010079 ИВАЙЛО ГРОЗДАНОВ ГРОЗЕВ мъж 27.802ПГСАГ "К. ФИЧЕТО" 2 Парково строит. и озеленяване с англ. ез

02010080 ЕВА ИВАНОВА НЕДЯЛКОВА жена 26.535ПГСАГ "К. ФИЧЕТО" 5 Геодезия с немски език

02010081 ИВЕЛИНА МАВРОВА ИВАНОВА жена 29.858ГПАЕ "Гео Милев" 1 Английски език

02010082 ЕЛЕНА ЖИВКОВА ИЛЧЕВА жена 29.892ПМГ "Акад. Н. Обрешков" 1 Биология с английски език

02010083 РАЛИЦА ЗЛАТАНОВА ДИМИТРОВА жена 32.231ПМГ "Акад. Н. Обрешков" 1 Математика с английски език

02010084 АЛЕКСАНДРА ДРАГОМИРОВА НИКОЛОВА жена 26.608ГПНЕ "ГЬОТЕ" 6 Немски език

02010085 ВАСИЛ ХРИСТОВ ГОЧЕВ мъж 22.393ПМГ "Акад. Н. Обрешков" 3 Математика с немски език

02010086 КАРЧО ДИНКОВ ЯНАКИЕВ мъж 26.285ПГСАГ "К. ФИЧЕТО" 2 Геодезия с немски език

02010087 АТАНАС ЯНЧЕВ ТЕРЗИЕВ мъж 26.144ПГМЕЕ 1 Компютърни мрежи с английски език

02010088 КЪНЧО ДЕНЕВ КЪНЧЕВ мъж 22.572ПГХТ "Акад. Н. ЗЕЛИНСКИ" 4 Системно програмиране с английски език

02010089 ДЕСИСЛАВА КИРОВА КИРОВА жена 28.839ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ 1 Митническа и данъчна админ. с англ. език

02010090 ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА КАМБУРОВА жена 28.144ГРЕ "Г. С. Раковски" 9 Френски език

02010091 СИЛВИЯ ВАЛЕНТИНОВА БИНЕВА жена 29.358ГРЕ "Г. С. Раковски" 3 Испански език

02010092 МАРТИН СТЕФАНОВ ДУЧЕВ мъж 26.073ПГМЕЕ 1 Микропроцесорна техника с англ. език

02010093 ЕГДАНИЕ РЪДВАН СЮЛЕЙМАН жена 23.088ПГХТ "Акад. Н. ЗЕЛИНСКИ" 10 Техн.и микр.контрол в хим. произв.с англ

02010094 БОЖИДАР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ мъж 27.071СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 8 География с английски език

02010095 НИКОЛАЙ КОЙЧЕВ ЖЕЛЕВ мъж 18.536ПГЕЕ "Константин Фотинов" 7 Електр. машини и апарати с немски език

02010096 МИХАЕЛА ИВАНОВА ДИМИТРОВА жена 24.571ПГХТ "Акад. Н. ЗЕЛИНСКИ" 1 Екология и опазв. на околн. среда с англ

02010097 БОЖИДАРА КРАСИМИРОВА СИМЕОНОВА жена 26.126ПГТ "Проф. АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6 Организация на хотелиерството с немски е

02010098 СТАНИСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ СТОЯНОВ мъж 24.393СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 4 География с английски език

02010099 ХРИСТО БОРИСОВ ТОМОВ мъж 20.233ПГМЕЕ 3 Автотранспортна техника с немски език

02010100 РАДОСТИНА АТАНАСОВА ДРОСЕВА жена 25.802ПГТ "Проф. АСЕН ЗЛАТАРОВ" 4 Кетеринг с немски език

02010102 ФАДЯ ОСАМА БАШИР жена 28.534ГРЕ "Г. С. Раковски" 1 Испански език

02010103 НИКОЛА ДИМИТРОВ ВЪРГОВ мъж 27.696ПГМЕЕ 1 Микропроцесорна техника с англ. език

02010104 ХРИСТИЯНА КЕНОВА КЕНОВА жена 25.625ПГСАГ "К. ФИЧЕТО" 4 Парково строит. и озеленяване с англ. ез

02010105 РАДОСТИНА ИВАНОВА ЕНЕВА жена 28.000ГРЕ "Г. С. Раковски" 1 Испански език

02010106 МИЛИСА ТАНЕВА ЗЛАТЕВА жена 28.356ГПНЕ "ГЬОТЕ" 1 Немски език

02010107 СТОЯН АСЕНОВ КОПРИВЛЕНСКИ мъж 32.302ПМГ "Акад. Н. Обрешков" 1 Математика с английски език

02010108 МАРИЯ ДИНКОВА СТОЯНОВА жена 30.231ПМГ "Акад. Н. Обрешков" 1 Биология с английски език

02010109 ТЕОДОРА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА жена 26.072ПГСАГ "К. ФИЧЕТО" 2 Парково строит. и озеленяване с англ. ез

02010110 СЛАВИ ПЛАМЕНОВ МАВРОВ мъж 30.214ГПНЕ "ГЬОТЕ" 1 Немски език

02010111 ИВЕЛИНА ДАНАИЛОВА ЙОРДАНОВА жена 29.643ПГТ "Проф. АСЕН ЗЛАТАРОВ" 1 Организация на хотелиерството с англ. ез

02010112 ДЕБОРА ГЕОРГИЕВА ШАЛАМАНОВА жена 29.588ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ 1 Митническа и данъчна админ. с англ. език

02010113 РОСИЦА ЖИВКОВА КОСТОВА жена 28.644ГПНЕ "ГЬОТЕ" 1 Немски език

02010114 ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ мъж 31.429ПМГ "Акад. Н. Обрешков" 1 Математика с английски език

02010115 ИРЕНА КИРИЛОВА ШИДЕРОВА жена 32.856ПМГ "Акад. Н. Обрешков" 1 Математика с немски език

02010116 МИХАЕЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ мъж 30.304СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 4 География с английски език

02010117 АНДОН СТАНИМИРОВ ЖЕЛЕВ мъж 25.608ПГТ "Проф. АСЕН ЗЛАТАРОВ" 2 Произв. и обсл. в зав. за хр. и развл. с

02010118 ДИМИТЪР АТАНАСОВ АТАНАСОВ мъж 23.534ПГМЕЕ 3 Пром. естетика и дизайн с немски език

02010119 КАЛИН ВЪЛЧЕВ ДИМИТРОВ мъж 30.679ПМГ "Акад. Н. Обрешков" 1 Математика с английски език

02010120 ЖИВКО НИКОЛАЕВ БОГДЕВ мъж 28.856ГРЕ "Г. С. Раковски" 1 Френски език

02010121 ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ПРОДАНОВ мъж 30.357ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ 1 Оперативно счетоводство с немски език

02010122 ПЕТРА АТАНАСОВА СТОЙНОВА жена 24.410ПГТ "Проф. АСЕН ЗЛАТАРОВ" 2 Кетеринг с немски език

02010123 ВЕСКА ВИЧЕВА МИХАЙЛОВА жена 29.035ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ 1 Митническа и данъчна админ. с англ. език

02010124 ВЕНЦИСЛАВ ГЕРАСИМОВ ДУКОВ мъж 29.606ГПНЕ "ГЬОТЕ" 4 Немски език

02010125 КИРИЛ ДОНЧЕВ СТИРЯНОВ мъж 29.785ПГСАГ "К. ФИЧЕТО" 1 Строителство и архитектура с англ. език

02010126 СТАНИМИР ТОДОРОВ СТАНЕВ мъж 29.320ГЧЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 2 Руски език с английски език

02010127 ГЕОРГИ МИТКОВ СТОЙЧЕВ мъж 26.928ГРЕ "Г. С. Раковски" 3 Испански език

02010128 АЛЕКСАНДРА ДОЙЧИНОВА ДОБРЕВА жена 29.125СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 5 Изобразително изкуство с английски език

02010129 МАРИЯ ВОЛОДИЕВА ЦВЕТКОВА жена 32.286ГПАЕ "Гео Милев" 1 Английски език

02010130 ДИМО ГЕОРГИЕВ МАРКОВ мъж 24.785ПГСАГ "К. ФИЧЕТО" 6 Водно строителство с френски език

02010131 ЕЛЕНА ИВАНОВА СЛАВОВА жена 25.965ПГТ "Проф. АСЕН ЗЛАТАРОВ" 2 Организация на хотелиерството с немски е

02010133 ДИМИТЪР ДОНЧЕВ ГЕОРГИЕВ мъж 26.267ПГМЕЕ 1 Микропроцесорна техника с англ. език

02010136 МАРИЕЛА ДИНКОВА ГЕОРГИЕВА жена 28.713СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 3 География с английски език

02010137 СИМОНА АНГЕЛОВА ТРИФОНОВА жена 30.445ПМГ "Акад. Н. Обрешков" 2 Биология с английски език

02010138 ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ВОЙКОВ мъж 29.892ГПАЕ "Гео Милев" 1 Английски език

02010139 МАРИЯ ИВАНОВА ВЪЛКОВА жена 27.733ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ 4 Банково дело с френски език

02010140 ЖИВКО СВЕТОСЛАВОВ УЗУНОВ мъж 22.054ПГМЕЕ 4 Пром. естетика и дизайн с немски език

02010141 МАРИНЕЛА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА жена 22.750ПГХТ "Акад. Н. ЗЕЛИНСКИ" 8 Екология и опазв. на околн. среда с англ

02010142 ГЕОРГИ ДИНКОВ ПЕТРОВ мъж 28.215ПГМЕЕ 1 Компютърни мрежи с английски език

02010143 КАЛОЯН СТЕФАНОВ ИВАНОВ мъж 28.733ПГМЕЕ 1 Микропроцесорна техника с англ. език

02010144 ТОДОР НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ мъж 22.250ПГХТ "Акад. Н. ЗЕЛИНСКИ" 15 Техн.и микр.контрол в хим. произв.с англ

02010145 ПАНКО ПЕТРОВ ПЕТРОВ мъж 28.197ПГМЕЕ 2 Компютърни мрежи с английски език

02010146 СТЕЛА МИЛЕНОВА КОСТАДИНОВА жена 25.644СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 3 География с английски език

02010147 ДИМИТЪР ЛЪЧЕЗАРОВ БАНКОВ мъж 30.322ПГМЕЕ 1 Компютърни мрежи с английски език

02010148 ЗЛАТИНА СТЕФАНОВА ДИНКОВА жена 25.608ПГТ "Проф. АСЕН ЗЛАТАРОВ" 2 Организация на хотелиерството с немски е

02010151 ПЛАМЕНА ДИМИТРОВА ЧАКАЛОВА жена 29.983ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ 1 Бизнес администрация с английски език

02010152 СИЛВИЯ ДИАНОВА АНДОНОВА жена 32.036ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ 1 Митническа и данъчна админ. с англ. език

02010153 СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ КАНЕВ мъж 27.626ПГМЕЕ 1 Компютърни мрежи с английски език

02010154 НИКОЛА ГЕОРГИЕВ АНДРЕЕВ мъж 21.500ПГМЕЕ 1 Автотранспортна техника с немски език

02010155 КОНСТАНТИНА ДИМИТРОВА жена 29.250ГПНЕ "ГЬОТЕ" 2 Немски език

02010156 ГЕРГАНА СТАНЧЕВА ТОТЕВА жена 25.910ПГСАГ "К. ФИЧЕТО" 3 Водно строителство с френски език

02010158 ПЛАМЕНА КОНСТАНТИНОВА ЖЕЛЕВА жена 30.070ГПАЕ "Гео Милев" 1 Английски език

02010159 АНДРЕЙ ИВАНОВ КОСТАДИНОВ мъж 20.072ПГЕЕ "Константин Фотинов" 4 Електр. машини и апарати с немски език

02010160 ВЕРГИНИЯ ТОНЧЕВА ИВАНОВА жена 24.142СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 8 География с английски език

02010161 САМУЕЛА СТОЯНОВА НЕВЕДЕШЕВА жена 24.250ГРЕ "Г. С. Раковски" 2 Френски език

02010162 МАРТИНА НИКОЛАЕВА ПЪТЕКОВА жена 24.678ГРЕ "Г. С. Раковски" 2 Френски език

02010163 РАЛИЦА ПЕЙЧЕВА ПЕЙЧЕВА жена 31.196ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ 1 Бизнес администрация с английски език

02010164 АТАНАС СТОЯНОВ ГРЕЗДЕЛЕВ мъж 24.215ПГЕЕ "Константин Фотинов" 3 Телекомуникационни системи с англ. език

02010165 ТОНИ ИВАНОВ ДИМОВ мъж 24.304ПГЕЕ "Константин Фотинов" 8 Телекомуникационни системи с англ. език

02010166 ДИМО ИВАНОВ ДИМОВ мъж 24.714ПГЕЕ "Константин Фотинов" 4 Телекомуникационни системи с англ. език

02010167 ЕЛЕНА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА жена 31.394ПМГ "Акад. Н. Обрешков" 1 Математика с английски език

02010168 НОНА ЖЕЧЕВА ПОПОВА жена 31.820ГПАЕ "Гео Милев" 1 Английски език

02010169 БОЖИДАР ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ мъж 23.644ПГМКР "Св. НИКОЛА" 2 Корабоводене морско с английски език

02010170 ИСМАИЛ АДЕМ АРИФ мъж 22.803ПГМКР "Св. НИКОЛА" 6 Корабоводене морско с английски език

02010171 СИЛВИЯ БАЛОВА БИНЕВА жена 23.945ПГХТ "Акад. Н. ЗЕЛИНСКИ" 6 Техн.и микр.контрол в хим. произв.с англ

02010172 АНГЕЛ ЖИВКОВ АНГЕЛОВ мъж 24.965ПГСАГ "К. ФИЧЕТО" 9 Водно строителство с френски език

02010173 ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ мъж 20.928ПГМЕЕ 8 Ел. обзавеждане на произв. с немски език

02010174 СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА жена 21.750ГРЕ "Г. С. Раковски" 5 Френски език

02010175 АЛЕКСАНДРА ЙОРДАНОВА ГЮШЛИЕВА жена 23.999ПГТ "Проф. АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6 Кетеринг с немски език

02010176 ИРИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА жена 30.320ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ 1 Митническа и данъчна админ. с англ. език

02010177 ИРИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА жена 30.928ГПАЕ "Гео Милев" 1 Английски език

02010178 ГЕОРГИ НИКОЛОВ КИБАРОВ мъж 20.590ПГЕЕ "Константин Фотинов" 2 Електр. машини и апарати с немски език

02010179 КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ мъж 21.820ПГХТ "Акад. Н. ЗЕЛИНСКИ" 4 Системно програмиране с английски език

02010180 ВАЛЕНТИН СИМЕОНОВ ПАНАЙОТОВ мъж 26.465ПГМЕЕ 1 Микропроцесорна техника с англ. език

02010181 МАРТИНА СТОЯНОВА АЛЕКСИЕВА жена 25.430ГЧЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 1 Руски език с английски език

02010182 ПАОЛИНА ПАНАЙОТОВА ТОРМАНОВА жена 29.499ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ 1 Митническа и данъчна админ. с англ. език

02010183 ИВАН ТОНЕВ НИКОЛОВ мъж 22.589ПГМЕЕ 1 Автотранспортна техника с немски език

02010185 ИВАН АНАСТАСОВ ЧАКАЛОВ мъж 20.339ПГМКР "Св. НИКОЛА" 1 Корабни машини и механизми с англ. език

02010187 ЙОАННА САШЕВА АЛЕКСАНДРОВА жена 24.822ГРЕ "Г. С. Раковски" 1 Френски език

02010188 НИКОЛАЙ ТИХОМИРОВ ИВАНОВ мъж 19.090ПГЕЕ "Константин Фотинов" 20 Електр. машини и апарати с немски език

02010189 ТЕОДОРА КРАСИМИРОВА ДИМИТРОВА жена 26.072ГЧЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 1 Руски език с английски език

02010190 ДЕСИСЛАВА НЕДКОВА АНДРЕЕВА жена 21.910ПГМЕЕ 6 Пром. естетика и дизайн с немски език

02010191 ГАБРИЕЛА НЕДКОВА АНДРЕЕВА жена 28.892ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ 1 Бизнес администрация с английски език

02010192 ХРИСТО ДИМИТРОВ ГОСПОДИНОВ мъж 24.071ПГЕЕ "Константин Фотинов" 6 Телекомуникационни системи с англ. език

02010193 ГЮЛТЕН ХИКМЕДОВА ХАСАНОВА жена 20.876ПГМЕЕ 9 Пром. естетика и дизайн с немски език

02010194 НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ЯНКОВ мъж 22.552ПГМЕЕ 1 Автотранспортна техника с немски език

02010195 ГЕОРГИ МИЛАДИНОВ НИКОЛ0В мъж 25.072ПГТ "Проф. АСЕН ЗЛАТАРОВ" 8 Кетеринг с немски език

02010196 ДЖУНЕЙТ МЮМЮН ЮСЕИН мъж 31.803ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ 1 Бизнес администрация с английски език

02010197 ГЕОРГИ ВЕЛИМИРОВ МЕДАРОВ мъж 23.643ПГЕЕ "Константин Фотинов" 4 Телекомуникационни системи с англ. език

02010198 МОНИКА РОСЕНОВА РАДЕВА жена 24.841ПГТ "Проф. АСЕН ЗЛАТАРОВ" 8 Кетеринг с немски език

02010199 МИТКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ мъж 24.161СОУ "К. ПРЕСЛАВСКИ" 3 Информационни технологии с английски

02010203 ЙОАНА ИВАНОВА ДРАГАНОВА жена 25.964ГРЕ "Г. С. Раковски" 1 Френски език

02010204 ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА жена 23.875ПГТ "Проф. АСЕН ЗЛАТАРОВ" 3 Произв. и обсл. в зав. за хр. и развл. с

02010205 ЖАНИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА жена 19.750ГРЕ "Г. С. Раковски" 2 Френски език

02010206 ГЕРГАНА КИРИЛОВА КИРИЛОВА жена 28.464ГРЕ "Г. С. Раковски" 1 Испански език

02010207 КАТРИН КОСТАДИНОВА ПРЕДЕЛИЕВА жена 20.231ПГМЕЕ 12 Пром. естетика и дизайн с немски език

02010208 НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПАНАЙОТОВ мъж 25.500ГРЕ "Г. С. Раковски" 1 Френски език

02010212 ТОДОР МИХАЙЛОВ КОСТАДИНОВ мъж 20.303ПГМЕЕ 5 Пром. естетика и дизайн с немски език

02010213 ЧАВДАР ДИНКОВ ЗВЕЗДОВ мъж 23.999ПГЕЕ "Константин Фотинов" 8 Телекомуникационни системи с англ. език

02010214 ДЕНИЦА ТОДОРОВА БАРОВА жена 25.018ПГХТ "Акад. Н. ЗЕЛИНСКИ" 3 Екология и опазв. на околн. среда с англ

02010215 СИЛВИЯ ТАШКОВА КОЛЕВА жена 27.930ГЧЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 1 Руски език с английски език

02010216 СИЛВИЯ ДРАГОМИРОВА ПЕНЧЕВА жена 27.927ПГТ "Проф. АСЕН ЗЛАТАРОВ" 3 Организация на хотелиерството с англ. ез

02010217 ХРИСТО ГАНЧЕВ ДИМИТРОВ мъж 23.608СОУ "К. ПРЕСЛАВСКИ" 4 Информационни технологии с английски

02010218 КРИСТИЯН ПАВЛОВ ИВАНОВ мъж 24.358ПГХТ "Акад. Н. ЗЕЛИНСКИ" 4 Техн.и микр.контрол в хим. произв.с англ

02010219 КОСТАДИН ИВАНОВ КОСТАДИНОВ мъж 22.858ПГМКР "Св. НИКОЛА" 4 Корабоводене морско с английски език

02010220 ДЕСИСЛАВА БАЛЕВА СТОЯНОВА жена 25.144ГЧЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 3 Руски език с английски език

02010221 СТАНИСЛАВ ВАЛЕРИЕВ ГЕОРГИЕВ мъж 25.071ПГЕЕ "Константин Фотинов" 1 Компютърна техника и технологии с англ

02010222 ИВАН КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ мъж 31.000ГПАЕ "Гео Милев" 1 Английски език

02010223 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ мъж 22.072ПГМЕЕ 1 Ел. обзавеждане на произв. с немски език

02010224 МИРЕЛА ТАНЕВА ПЕТРОВА жена 22.608ГРЕ "Г. С. Раковски" 5 Френски език

02010225 ДАНИЕЛА СТОЯНОВА СЪЧАНОВА жена 26.144ГЧЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 2 Руски език с английски език

02010226 ТОДОР ПЕТКОВ НИКОЛОВ мъж 24.767ПГСАГ "К. ФИЧЕТО" 6 Водно строителство с френски език

02010227 ДАНАИЛ ГЕНЧЕВ ГАНЧЕВ мъж 19.784ПГМЕЕ 4 Пром. естетика и дизайн с немски език

02010228 НИКОЛЕТА НИКОЛОВА ВЪЛЧЕВА жена 24.856ГРЕ "Г. С. Раковски" 1 Френски език

02010229 ЯНА СТАНКОВА ПАСКАЛЕВА жена 29.108ГПНЕ "ГЬОТЕ" 1 Немски език

02020002 МАРИЯ ПАВЛОВА РАЙКОВА жена 30.286ГРЕ "Г. С. Раковски" 1 Италиански език

02020003 ЙОАННА ХЕРАКЛИС ГЕОРГИЕВА жена 28.536ГПНЕ "ГЬОТЕ" 2 Немски език

02020004 ДЕСИСЛАВА ОГНЯНОВА БАЙЧЕВА жена 28.965ПГСАГ "К. ФИЧЕТО" 2 Строителство и архитектура с англ. език

02020005 МАРИЕТА ЕМИЛОВА ЯНЕВА жена 25.428ГЧЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 1 Руски език с английски език

02020006 ИВАН НЕДКОВ НИКОЛОВ мъж 24.910ПГЕЕ "Константин Фотинов" 4 Компютърна техника и технологии с англ

02020007 ЗЛАТИН АНДОНОВ КАНИНОВ мъж 23.607ПГСАГ "К. ФИЧЕТО" 6 Водно строителство с френски език

02020008 ПЛАМЕНА ДИМИТРОВА МАРИНЧЕВА жена 31.714ГПНЕ "ГЬОТЕ" 1 Немски език

02020009 БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА жена 25.573ПГСАГ "К. ФИЧЕТО" 4 Парково строит. и озеленяване с англ. ез

02020010 ВИКТОР ДИМОВ ШАВОВ мъж 32.177ПМГ "Акад. Н. Обрешков" 1 Математика с английски език

02020012 КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ мъж 24.177ПГМЕЕ 11 Ел. обзавеждане на произв. с немски език

02020013 ИВЕЛИНА ЕНЧЕВА ЕНЧЕВА жена 21.928СОУ "К. ПРЕСЛАВСКИ" 4 Информационни технологии с английски

02020014 МАРИЕЛА ГАНЕВА МИНОВА жена 32.072ГПАЕ "Гео Милев" 1 Английски език

02020015 БЕТИНА ХРИСТОВА КОЛЕВА жена 30.464ГПНЕ "ГЬОТЕ" 1 Немски език

02020017 НАНА ПЛАМЕНОВА БАКЪРДЖИЕВА жена 29.608ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ 1 Оперативно счетоводство с немски език

02020018 ДИАН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ мъж 22.607СОУ "К. ПРЕСЛАВСКИ" 2 Информационни технологии с английски

02020019 ДИМИТЪР КИРИЛОВ ДРАГАНОВ мъж 25.571ПГЕЕ "Константин Фотинов" 6 Компютърна техника и технологии с англ

02020020 МАРТИН ТОДЕВ КУВАНДЖИЕВ мъж 31.144ПГМЕЕ 2 Микропроцесорна техника с англ. език

02020022 ЗДРАВКО СТОЯНОВ КРАЛЕВ мъж 24.927ПГЕЕ "Константин Фотинов" 1 Компютърна техника и технологии с англ

02020023 СТАНИМИРА КИРЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА жена 25.786ГЧЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 2 Руски език с английски език

02020024 ЕВЕЛИН ГЕОРГИЕВ ДРАКАЛИЕВ мъж 22.143ПГХТ "Акад. Н. ЗЕЛИНСКИ" 3 Системно програмиране с английски език

02020025 ИВАЙЛО ТОШКОВ НЕЙКОВ мъж 27.535ПГТ "Проф. АСЕН ЗЛАТАРОВ" 5 Организация на хотелиерството с англ. ез

02020026 ИВАН МАРГАРИТОВ БЪРЗЕВ мъж 32.430ГПНЕ "ГЬОТЕ" 1 Немски език

02020027 МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ мъж 24.822ПГМЕЕ 4 Пром. естетика и дизайн с немски език

02020028 ВИКТОРИЯ ПЛАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА жена 28.911ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ 1 Бизнес администрация с английски език

02020030 ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ ИВАНОВ мъж 27.358ПГМЕЕ 1 Компютърни мрежи с английски език

02020031 ГАНЧО АТАНАСОВ ГАНЧЕВ мъж 24.198ПГЕЕ "Константин Фотинов" 6 Телекомуникационни системи с англ. език

02020032 РОСИ ЗАХАРИЕВА ЗАХАРИЕВА жена 32.392ГПАЕ "Гео Милев" 1 Английски език

02020033 ЗЛАТИНА КРАСИМИРОВА ДОБРЕВА жена 34.322ГПАЕ "Гео Милев" 1 Английски език

  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница