Споразумение за изменение на Споразумение между Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели към Министерския съвет на Република България и КомисиятаДата08.09.2017
Размер47.7 Kb.
Споразумение за изменение на Споразумение между Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели към Министерския съвет на Република България и Комисията за атомна енергия на Република Гърция за оперативно уведомяване при ядрена авария и обмен на информация за ядрени съоръжения

Агенцията за ядрено регулиране на Република България, правоприемник на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели към Министерския съвет на Република България и Комисията за атомна енергия на Гръцката република, наричани по-долу „Страните“,


Вземайки предвид поверените им задачи съгласно Споразумението между правителството на Народна Република България и правителството на Република Гърция за оперативно уведомяване за ядрена авария и обмена на информация за ядрени съоръжения (Междуправителственото споразумение, 23 април 1989 г.)

Страните се споразумяха да изменят Споразумението между Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели към Министерския съвет на Република България и Комисията за атомна енергия на Република Гръция за оперативно уведомяване при ядрена авария и обмена на информация за ядрени съоръжения (Двустранно споразумение, 15.02.1991г.) като актуализират информацията в него и изменят чл.2 от него и частично приложение 1, както следва:


§1 Чл.2 се изменя така:
“ЧЛЕН 2

ПУНКТОВЕ ЗА ВРЪЗКА
 1. За целите на оперативното уведомяване при ядрена авария договарящите се страни създават пунктове за връзка:

В Република България:

бул. „Шипченски проход“ 69

София 1574, България

Телефонни номера: (+359 2) 9406 880, (+359)887 277 434

Факс номер: (+359 2) 9406 889

Електронен адрес: emergen@bnra.bg

Интернет страница: www.bnra.bg


В Република Гърция:

 • Комисия за атомна енергия

Пощенски адрес: P.O Box 60092, 15310 Agia Paraskevi Attikis, Атина, Гърция

Телефонни номера: +30 2106506803, +30 2106506700 (в работно време) / +30 2106503540 (24/7)

Факс номер: +30 2106506762

Електронен адрес: thomais.zormpaki@eeae.gr

Интернет страница: www.eeae.gr


Източно летище

16603 Хеленикон, Гърция

Телефонни номера: +30 2109699145, +30 2109629413,

Факс номера: +30 2109628952

Интернет страница: www.hnms.gr


 1. Пунктовете за връзка осъществяват своята дейност в съответствие с член 7 от Конвенцията за ранно уведомяване при ядрена авария от 26 септември 1986 г.”

§2 Приложение 1 се променя по отношение на списъка на ядрените съоръжения в република Гърция и остава непроменен по отношение на списъка на ядрените съоръжения в Република България, както следва:


“ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СПИСЪК НА ЯДРЕНИТЕ ОБЕКТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 1. Реактори, свързани към мрежата:

Местоположение: АЕЦ „Козлодуй“

Име Тип Статус Свързване В експлоатация към мрежата

Козлодуй-5 ВВЕР-1000 В експлоатация 1987-11-29 1988-12-23

Козлодуй-6 ВВЕР-1000 В експлоатация 1991-08-02 1993-12-30
 1. Затворени реактори:

Местоположение: АЕЦ „Козлодуй“

Име Тип Статус Свързване В експлоатация Затваряне

към мрежата

Козлодуй-1 ВВЕР-440 ОЗИЕ* 1974-07-24 1974-10-28 2002-12-31

Козлодуй -2 ВВЕР -440 ОЗИЕ 1975-08-24 1975-11-10 2002-12-31

Козлодуй -3 ВВЕР -440 ОЗИЕ 1980-12-17 1981-01-20 2006-12-31Козлодуй -4 ВВЕР -440 ОЗИЕ 1982-05-17 1982-06-20 2006-12-31

* Окончателно затворен за извеждане от експлоатация

Хранилище за отработено гориво:

 1. Изследователски реактор:

Местоположение: Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, София

Тип: IRT-2000, басейнов, без свежо и отработено гориво. Затворен за реконструкция


Местоположение: АЕЦ „Козлодуй“

Пускане в експлоатация: 1990

Тип: мокър тип

Статус: лицензирано В хранилището се съхраняват отработено ядрено гориво от реакторите ВВЕР-440 и ВВЕР-1000
 1. Сухо хранилище за отработено гориво:

Местоположение: АЕЦ „Козлодуй“

Тип: система с контейнер с естествено конвекционно въздушно охлаждане.

Статус: в процедура по лицензиране.

СПИСЪК НА ЯДРЕНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ В РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ 1. Реактори, свързани към мрежата: Никакви

 2. Реактори в строеж: Никакви

 3. Изследователски реактори:

Местоположение: Институт за ядрени и радиологични науки и технологии, Енергетика и безопасност, НЦНИ „Демокрит“, Агия Параскеви, Атика

Тип: Басейн, 5 MW Термален, Реактор за изпитване на материали, гориво – нискообогатен уран

Статус: Удължено затваряне


 1. Съхранение на отработено гориво

Местоположение: Сграда на изследователския реактор (временно съхранение)
§3 Това Споразумение влиза в сила от датата на подписването му.
§4 Останалите условия по Споразумението между Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели към Министерския съвет на Република България вече Агенция за ядрено регулиране и Комисията за атомна енергия на Гръцката република относно ранното уведомяване при ядрени аварии и обмена на информация за ядрените съоръжения (Двустранно споразумение, 15.02.1991г.), които не се изменят с това допълнително споразумение, запазват действието си.

Изготвено в _____________ на __________________ в два оригинални екземпляра, всеки от тях на български, гръцки и английски език, като всички текстове са еднакво автентични. В случай на съмнения при тълкуването предимство има английският текст.

ЗА

АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ЗА

КОМИСИЯТА ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ

НА ГРЪЦКАТА РЕПУБЛИКА


д-р Лъчезар Костов

Председател на АЯР


Христос Хусиадас

Председател на КAE


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница