Споразумения между Министерството на труда и социалната политика и чуждестранни сродни министерстваДата04.01.2018
Размер85.56 Kb.СПОРАЗУМЕНИЯ
между
Министерството на труда и социалната политика
и чуждестранни сродни министерства
за двустранно сътрудничество
в областта на труда и социалната политика 1. Съвместна декларация между Министерството на труда и социалните грижи на Република България и Министерството на заетостта и труда на Кралство Белгия, подписана в София на 15 май 1991 г. (понастоящем е Публичната федерална служба “Труд, заетост, социален диалог”).
 1. Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за сътрудничество в областта на трудовата и социалната политика, подписана в София на 07 юли 1991 г. (започвайки от 1996 г., по инициатива на германската страна се премина към изпълнение на проекти, които се планират в рамките на Българо-германския съвет за сътрудничество и се координират от Министерството на икономиката на Република България и Федералното министерство на икономиката и технологиите на Германия).
 1. Съвместна декларация за сътрудничество между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в областта на пазара на труда, подписана в София на 10 септември 1992 г.
 1. Меморандум за сътрудничество между Министерството на труда и социалните грижи на Република България и Департамента на труда на Съединените американски щати, подписан във Вашингтон през 1992 г.
 1. Спогодба между правителството на Република България и правителството на Френската република за сътрудничество в областта на труда, заетостта и професионалната подготовка, подписана в Париж на 23 ноември 1994 г.
 1. Споразумение между Министерството на труда и социалните грижи на Република България и Министерството на труда, социалните дела и семейството на Словашката република за сътрудничество в областта на труда, заетостта и социалната политика, подписано в София на 23 май 1996 г.
 1. Меморандум за сътрудничество в областта на пазара на труда и социалната политика между Министерството на труда и социалната политика на Република България и Федералното министерство на труда, здравеопазването и социалното дело на Република Австрия, подписан в София на 13 април 1999 г. (понастоящем Федерално министерство на труда, социалните въпроси и защитата на потребителите).
 1. Меморандум за сътрудничество между Министерството на труда и социалната политика на Република България и Министерството на труда и социалната политика на Украйна, подписан в Киев на 09 юни 1999 г.
 1. Споразумение между Министерството на труда и социалната политика на Република България и Министерството на социалните въпроси и семейството на Република Унгария за сътрудничество в областта на труда, заетостта и социалните въпроси, подписано в София на 20 октомври 1999 г. (настоящият унгарски партньор е Министерство на човешките ресурси).
 1. Декларация за намеренията относно сътрудничеството и техническата помощ в областта на трудовите и социални въпроси между Министерството на труда и социалната политика на Република България и Министерството на труда и социалните въпроси на Кралство Испания, подписана в София на 21 февруари 2001 г.
 1. Меморандум за сътрудничество между Министерството на труда и социалната политика на Република България и Министерството на труда и солидарността на Португалската република, подписан в София на 04 май 2001 г.
 1. Меморандум за разбирателство между Министерството на труда и социалната политика на Република България и Министерство на социалните въпроси и заетостта на Кралство Нидерландия, подписан в София на 29 ноември 2001 г.
 1. Протокол за сътрудничество между Министерството на труда и социалната политика на Република България и Министерството на труда и социалната солидарност на Румъния, подписан в Женева на 11 юни 2003 г.

14. Меморандум за сътрудничество в областта на социалната защита на населението и пазара на труда между Министерството на труда и социалната политика на Република България и Министерството на труда и социалната защита на Република Молдова, подписан в София на 20 май 2004 г.


15. Писмо за намерения относно насърчаване на сътрудничеството по въпросите на хората с увреждания между Министерството на труда и социалната политика на Република България и Департамента по труда и пенсиите на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, подписано в София на 16 юни 2004 г.
16. Меморандум за сътрудничество между Министерството на труда и социалната политика на Република България и Министерството на социалните грижи и труда на Монголия, подписан в София на 23 юни 2004 г.
17. Протокол за сътрудничество между Министерството на труда и социалната политика на Република България и Министерството на труда и социалните въпроси на Република Албания, подписан в София на 10 септември 2004 г.
18. Съвместна декларация на министъра на труда и социалната политика на Република България и министъра на труда и социалните дела на Чешката република за взаимно сътрудничество в областта на труда, заетостта и социалните въпроси, подписана в София на 16 април 2005 г.
19. Писмо за намерения относно насърчаване на сътрудничество в областта на социалната политика между Министерството на труда и социалната политика на Република България и Министерството на социалната политика на Република Полша, подписано в София на 09 юни 2005 г.
20. Писмо за намерения относно насърчаване на сътрудничеството между Република България и Румъния в областта на закрилата и деинституционализацията на децата, подписано в София на 19 юли 2006 г.
21. Писмо за намерения относно насърчаване на сътрудничеството между Министерството на труда и социалната политика на Република България и Министерството на труда и социалната сигурност на Република Турция, подписано в Истанбул на 11 септември 2006 г.
22. Споразумение за сътрудничество относно по-нататъшно развитие на пазарите на труда между Министерството на труда и социалната политика на Република България и Федералното министерство на икономиката и труда на Република Австрия, подписано във Виена на 22.01.2007 г.
23. Договор за сътрудничество между Министерството на труда и социалната политика на Република България и Министерството на труда и социалната политика на Република Македония, подписан в София на 4 май 2007 г.
24. Протокол за намерения за насърчаване на сътрудничеството в областта на трудовите отношения, заетостта и социалната сигурност между Министерството на труда и социалната политика на Република България и Министерството на труда и заетостта на Република Индия, подписан в Делхи на 12.09.2007 г.
25. Меморандум за сътрудничество в областта на труда и социалната сигурност между Министерството на труда и социалната политика на Република България и Министерството на труда и социалното осигуряване на Китайската народна република, подписан в Пекин на 13.11.2007 г.
26. Споразумение между Министерството на труда и социалната политика на Република България и Министерството на гражданските дела на Китайската народна република за сътрудничество в областта на социалното подпомагане и социалните услуги, подписано в Пекин на 13.11.2007 г.
27. Споразумение за сътрудничество между Министерството на труда и социалната политика на Република България и Министерството на труда, семейството и социалните въпроси на Република Словения, подписано в Любляна на 31.01.2008 г.
28. Меморандум за насърчаване на сътрудничество в областта на труда и социалната политика между Министерството на труда и социалната политика на Република България и Министерството на труда, инвалидите и социалните въпроси на Социалистическа република Виетнам, подписан в Ханой на 08.04.2008 г.
30. Меморандум за сътрудничество в областта на социалната политика между Министерството на труда и социалната политика на Република България и Министерството на здравеопазването и социалните дейности на Кралство Белгия, подписан в София на 26.05.2008 г.
31. Меморандум за сътрудничество в областта на трудовите отношения, заетостта и социалната сигурност между Министерството на труда и социалната политика на Република България и Министерството на труда и социалната сигурност на Република Чили, подписан в Сантяго де Чиле на 02.10.2008 г.
32. Меморандум за разбирателство и сътрудничество в социално-трудовата сфера между Министерството на труда и социалната политика на Република България и Министерството на здравеопазването и социалното развитие на Руската федерация, подписан в Москва на 27.02.2009 г.
33. Протокол за намерения относно насърчаване на сътрудничеството между Министерството на труда и социалната политика на Република България и Министерството на труда на Палестинската автономна власт, подписан в София на 04.06.2010 г.
34. Писмо за намерения за насърчаване на сътрудничеството в областите на трудовите отношения, заетостта и социалната сигурност между Министерството на труда и социалната политика на Република България и Министерството на труда и социалната сигурност на Гръцката република, подписано в София на 27.07.2010 г.
35. Споразумение за сътрудничество между Министерството на труда и социалната политика на Република България, Министерството на труда и социалната сигурност на Гръцката република и Министерството на труда, семейството и социалната закрила на Румъния в областта на условията на труд и защитата на трудовите права, подписано в София на 30.09.2010 г.
36. Меморандум за сътрудничество в областта на социалната политика между Министерство на труда и социалната политика на Република България и Министерство на здравето, социалната политика и равенството на Кралство Испания, подписан на 3 декември 2010 г. в Мадрид и на 6 декември 2010 г. в Брюксел
37. Меморандум за разбирателство за сътрудничество между Министерството на труда и социалната политика на Република България и Министерството на заетостта и труда на Република Корея - подписан по дипломатически път през м. декември 2010 г.
38. Съвместна декларация между Министерството на труда и социалната политика на Република България и Министерството на социалните въпроси и социалните услуги на Държавата Израел, подписана на 22.12.2010 г. в Йерусалим
39. Меморандум за сътрудничество между Министерството на труда и социалната политика на Република България и Министерството на труда и социалната солидарност на Португалската република, подписан на 22 февруари 2011 г. в Лисабон
40. Съвместна декларация между Министерството на труда и социалната политика на Република България и Министерството на труда, семейството и социалната защита на Румъния, подписана на 12 октомври 2011 г. в Букурещ.
41. Меморандум за сътрудничество между Министерството на труда и социалната политика на България и Департамента на бизнеса, иновациите и уменията на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, подписан на 17 февруари 2012 г. в Брюксел
42. Меморандум за сътрудничество между Министерството на труда и социалната политика на Република България и Департамента по заетостта и пенсиите на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, подписан на 22 октомври 2012 г. в Лондон.
43. Съвместна декларация относно сътрудничеството и обмена на информация в борбата срещу измамите и злоупотребите на българския и холандския пазар на труда, подписана на 20 юни 2013 г. в Люксембург.
46. Меморандум за сътрудничество в областта на трудовото право, пазара на труда и борбата с недекларирания труд между Министерството на труда и социалната политика на Република България и Министерството на труда и социалната политика на Република Македония, подписан на 25 ноември 2014 г. в София.
ПРОЕКТИ НА МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ, КОИТО СЕ ПРЕДВИЖДА ДА БЪДАТ ПОДПИСАНИ В КРАТКО/СРЕДНО/СРОЧЕН ПЛАН

1. Проект на Меморандум за разбирателство за развитие и насърчаване на сътрудничеството в областта на труда, заетостта и социалната сигурност между Министерството на труда и социалната политика на Република България и Министерството на труда, заетостта и социалната сигурност на Алжирската демократична народна република (излязло РМС).


2. Проект на Споразумение за сътрудничество в сферата на труда, социалната сигурност и заетостта между правителството на Република България и правителството на Република Турция (съгласуван на експертно ниво).
3. Проект на Меморандум за сътрудничество в областта на труда, заетостта и социалната сигурност между Министерството на труда и социалната политика и Министерството на труда и имиграцията на Кралство Испания (съгласуван на експертно ниво).
4. Проект на Меморандум за сътрудничество между Министерството на труда и социалната политика на Република България и Министерството на труда и социалната политика на Република Полша (излязло РМС).
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница