Средно общообразователно училище „неофит рилски”страница3/6
Дата23.07.2016
Размер0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6
9 ноември-Международен ден за борба с расизма

ПДУД, Р.Димитрова,Ф.Филипов

9

ПС10 ноември-Ден на свободата на словото в България. Международен ден на младежта

МО по БЕЛ, пед. съветник

10

ПС

14 ноември –Международен ден за борба срещу диабета

Пед. съветник, мед. сестра, учители по биология

14.

ПС16 ноември –Междуноден ден на толерантостта

Кл.ръководители

16.

ПСОтчет и анализ на текущия успех  и дисциплина

Директор, ПДУД

16

ПС

21 ноември-Ден на християнското семейство

Кл.ръководители

21

ПСКвалификационни мероприятия в МО по график на председателите

Председатели на МО

30

ПС
м. Декември 2012г.
Изготвяне поименно разписание на длъжностите и заплатите по тях и планиране на квалификационна дейност. Изготвяне на заявки към съответните институти.

ПДУД, Гл. счетоводител

10


1 декември-Международен ден за борба срещу СПИН

Пед. съветник, учители по биология

01

ПС

Провеждане на тематичен ПС по план-Анализиране проблемите в учебно възпитателния процес и набелязване на мерки за отсраняването им.

 Директор

13

ПС

16


Приемане на молби за допускане до изпит на учениците от самостоятелна форма на обучение.

Директор,
Пом. директор УД

16

ПС

Представяне на информация, относно броя на явявашите се на ДЗИ

ПДУД
РИОЗаседание на училищното настоятелство

Пом. директор УД и кл. р-ли

17

УНКоледни тържества

Кл. р-ли

23м. Януари 2013г.


Актуализация на Списък- Образец1

Директор
РИОПровеждане на консилиум за обсъждане на проблемните ученици и СОП. Изготвяне списък на изоставащите в учебно-възпитателния процес и набелязване на мерки за преодоляване на изоставането им

Директор, кл. ръководители пед.съветник,преподаватели

Ресурсните учители,и уч. лекар11

РИОИзготвяне на заявка за задължителната документация за края на учебната година.

Директор, пом. Директори

11

РИООрганизиране и провеждане на родителска среща.

Директор

12
Изработване и приемане на становище за прием на ученици V,VIII-подготвителен и IX клас за учебната 2013/2014 г.

Директор

18

РИОЗаседание на ПС за приключване на първия учебен срок

Директор
ПСПериодичен отчет за работата по проектите

Ръководителите по проектите
ПСПрофесионално ориентиране – работа на кл. р-ли по на тематичен план.

Кл. р-ли на VII и VIII клас

23

Д
м. Февруари 2013г.


Изготвяне на план за отбелязване на патронния празник на училището

Директор

01

ДИзготвяне на график за дежурството на учителите, консултациите и втори час на класа

ПДУД

Изготвяне на седмично разписание и график за възпитателите от ПИГ  

ПДУД


8.

Начало на училищните  кръгове на олимпиадите

Пом. директор УД, преподаватели

05

ПСАктуализиране и утвърждаване на списъка с учениците, които ще получават стипендии през втория срок.

Кл. р-ли,
Гл. счетоводител

08

ПСПС за отчитане и анализиране на резултатите от учебно-възпитателната работа през първия учебен срок

Директор

08

ПС, РИООтбелязване на 14 февруари

Конкурс-“Любовта в нас”-за литература, поезия, проза и компютърна рисункапреподаватели по БЕЛ, ИТ и ИИ


18

ПС

Осигуряване достъпна и навременна информация за ученици и родители за реда, условията и сроковете за провеждане на ДЗИ и външно оценяване V-VII клас.

Кл. ръководители и ПДУД

17

Д19 февруари -138 години от обесването на Васил Левски

Златка Тонева, Атанас Грозев

19

ДПодавате на заявления за ДЗИ и изготвяне на справка до РИО

ПДУД
ДИзготвяне на информация за броя на отпадналите ученици и анализ на причините.

Директор,
пом. директор УД

22

ПСПодготовка и организация по посрещане на гостите по проект „ Mind The Gap”
График за контролните и класните работи през втория учебен срок

Преподавателите и пом. директор УД

26

ПС
м. Март 2013г.


Посещение на началните училища за осъществяване на приемственост

Класни ръководители на V
ПСЧестване 3-ти март, 8-ми март и настъпването на пролетта на 22 март

Класни ръководители

03 - 22

ПСИнформация за учениците, завършващи VII и VIII клас, имащи хронични заболявания за насочване към подходящи училища.

Класни ръководители, уч.  лекар

22


Изготвяне на обобщена заявка за задължителната документация за учебната 2013-2014г

Директор,
ПДУД

22

РИОЧестване празника на училището

Директор, педагогическа колегия

25

ПСОбщински кръг на олимпиадите.

ПДУД, преподаватели

25

ПС
м. Април 2013г.


Национално ученическо състезание-“Защита от бедствие, аварии и катастрофи

Приемане на училищен график за подготовка на МТБ за следващата учебна годинаПреп. по БД

Преп. по БД

ПДУД, кл.ръководители

ПДУД

ПСОпределяне на комисии за ДЗИ и външно оценяване

Директор
ПС

График за класните  работи през втория учебен срок

Пом. директор УД и преподавателите

12

ПС

Родителски срещи в VII и VIII-те класове

Кл. р-ли

19

ПСДен на Земята-22 априлМО по природни науки

19


ПСРегионален кръг на олимпиадите.

Пом. директор УД, преподаватели

26

ПСПриемане на план за приключване на учебната година

Директор

26

ПС1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница