Среща на върха насърчава поемането на съвместен ангажимент за по-доброто приобщаване на милиони ромиДата09.04.2018
Размер29.21 Kb.


IP/08/1326

Брюксел, 16 септември 2008 г.Среща на върха насърчава поемането на съвместен ангажимент за по-доброто приобщаване на милиони роми

Европейската комисия днес ще отбележи началото на първата среща на върха на равнището на ЕС, посветена на подобряване на положението на ромските общности в рамките на целия Европейски съюз. Тази проява, която се провежда в Брюксел, има за цел да насърчи поемането на съвместен ангажимент от страна на национални и европейски представители, както и от представители на гражданското общество за справяне с широко разпространената дискриминация и изолация, с които се сблъскват милиони европейци от ромски произход (вж. също: MEMO/08/559).

„През 21 век положението на ромите представлява петно върху съвестта на европейците“, заяви комисарят по въпросите на равните възможности Владимир Шпидла. „Проблемите са многобройни и комплексни, но ние притежаваме средствата, които ще ни помогнат да намалим изолацията — разполагаме със законодателство, финансиране и споделяне на политики, които са доказали своята ефективност. Сега се нуждаем от съвместен ангажимент на местно, регионално, национално и европейско равнище, за да използваме тези средства по по-добър начин и да гарантираме по-добро бъдеще на ромските общности в целия ЕС. Положението ще се промени, само ако всички участници поемат този ангажимент.“

Днешната среща на върха е първият път, когато институциите на ЕС, националните правителства и организациите на гражданското общество, представляващи ромските общности от цяла Европа, се събират заедно на най-високо равнище, за да обсъдят положението на ромите в ЕС и да намерят начини за неговото подобряване. Дискриминацията на основа на расов или етнически произход е забранена в ЕС във всички области на живота (Директива 2000/43/ЕО). Дискриминацията по отношение на ромите обаче все още съществува и 77 % от европейците смятат, че ромският произход представлява пречка в Европа.

Проявата ще бъде открита от председателя на Комисията Барозу, като в нея ще вземат участие и други членове на Комисията с ключова роля, включително заместник-председателят г-н Баро (Правосъдие, свобода и сигурност), комисарите Шпидла и Фигел (Образование, обучение, култура и младеж).

Заедно с тях ще участват и Бернар Кушнер, министър на външните работи и европейските въпроси, и Кристин Бутен, министър на жилищната политика и градоустройството (от името на френското председателство на ЕС), редица министри от държавите-членки на ЕС и страните кандидатки, както и Джордж Сорос, председател на Институт „Отворено общество“, Шигео Кацу, вицепрезидент на Световната банка, и Романи Розе, председател на Германския централен съвет на синтите и ромите.

Един от елементите от ключово значение за проявата е прякото участие на организации и представители на ромите. Сред тях има и две членки на Европейския парламент с ромски произход, Ливия Ярока (ЕНП-ЕД, Унгария) и Виктория Мохачи (АЛДЕ, Унгария).

В Социалната програма от 2 юли 2008 г. Комисията формулира своя подновен ангажимент за недопускане на дискриминация по принцип и по-специално за провеждане на действия за подобряване на положението на ромите. В представения работен документ се прави анализ на инструментите и политиките, които са на разположение на европейско равнище, с цел насърчаване приобщаването на ромите (IP/08/1072, MEMO/08/462). В него се стига до заключение, че е налице стабилна рамка от правни и финансови инструменти и инструменти за координиране на политиката, като тяхната употреба нараства, но че също така все още съществуват пропуски при прилагането в държавите-членки.

Срещата на върха представлява следващата стъпка в този процес и има за цел да подпомогне и насърчи поемането на съвместен ангажимент от страна на държавите-членки, институциите на ЕС и гражданското общество. Заключенията от нея ще бъдат взети предвид от ръководителите на ЕС при обсъжданията по време на Европейския съвет през декември 2008 г.За повече информация:

Информация за проявата и програмаhttp://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=105&furtherEvents=yes

Действие на Европейската комисия по отношение на ромитеhttp://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=en

Европейска година на междукултурния диалогhttp://www.interculturaldialogue2008.eu

Видео информационен бюлетин: Защита на правата на ромите в ЕСhttp://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=6383База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница