Становище на коалиция „За да остане природа в България” относно извършените незаконни действия от Витоша ски ад в района на център Алеко в Природен парк ВитошаДата31.12.2017
Размер24.86 Kb.

Становище на коалиция „За да остане природа в България” относно извършените незаконни действия от Витоша ски АД в района на център Алеко в Природен парк Витоша

София, 07 октомври 2008 г. – Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България” изразява своя остър протест по повод извършените закононарушения от фирмата Витоша ски АД в района на център Алеко в Природен парк Витоша.


Под предлог, че се отстраняват 19 броя морени от връзката между Синята писта и писта Лалето, фирмата е разорала големи площи, използвала е нерегламентирано взривове и е качила на терен тежка техника. Това е грубо нарушение на плана за управление на Природния парк, на националното законодателство (Закона за опазване на околната среда Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и Закона за устройство на територията) и на европейското законодателство (Директива за хабитатите и Директива за птиците).
Незаконните действия на Витоша ски АД идват скоро след като Министерството на околната среда и водите, Държавната агенция по горите и Столичната община дадоха разрешение на фирмата да разработи подробен устройствен план на ски и туристическа зона Алеко, попадаща изцяло в границите на природен парк Витоша. Това решение на институциите е недопустимо, неправомерно, нецелесъобразно и незаконосъобразно поради следното:
- Природният парк има план за управление, приет от Министерски съвет. Този план за управление изрично забранява ново строителство на ски писти, съоръжения и сгради на територията около хижа Алеко. Единственото допустимо на територията на туристически център Алеко според плана за управление на Природен парк Витоша е поставянето на пет временни постройки за ски училища и заведения за обществено хранене, като нито едно от тях не е на Витоша ски АД.
- Съгласно Закона за устройство на територията и Общия устройствен план на София, природен парк Витоша се управлява по специализиран план и това е Плана за управление. Никакви стратегии и планове от друг характер нямат приоритет над него.
- Подробният устройствен план на Витоша ски АД включва територии, които са държавна, общинска и частна собственост, без да има никаква собственост на Витоша ски АД.
- Витоша е защитена зона от Натура 2000 и по двете директиви – за хабитатите и за птиците. Територията около център Алеко е заета изцяло от местообитания и местообитания на видове, някои от които са приоритетни, по двете европейски директиви. Унищожаването на тези местообитания е нарушение на европейското законодателство и е основание за санкции от страна на Европейската комисия.
- Инвеститорът Витоша ски АД е извършил достатъчно нарушения на територията на Природния парк, установени с актове на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София.
- Витоша ски АД е собственост на офшорна компания с неясни източници на финансиране и която фактически води до изнасяне на националния капитал.
Коалиция „За да остане природа в България” се обръща към изброените по-горе институции с призив незабавно да упражнят правомощията си и да прекратят процедурата по разработване на подробен устройствен план на Ски и туристическа зона Алеко, както и да предприемат всичко необходимо за прекратяване на незаконните действия на Витоша ски АД.
За контакти и допълнителна информация Катерина Раковска, Веселина Кавръкова, WWF: тел./факс (02) 950 50 40, тел. (02) 950 50 41, krakovska@wwfdcp.bg; kavrakova@wfdcp.bg.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница