Стоев христо ПетковДата04.08.2017
Размер70.92 Kb.

Лична информация
Име
СТОЕВ Христо Петков

Телефон
60 80 326

E-mail
stoev@netissat.bg
Националност
българин
Трудов стаж• Дати (от-до)
от 2010 г. доцент по „История на философията” в МГУ “Св. Иван Рилски”

2003 - 2010 г. асистент в МГУ “Св. Иван Рилски”

2000 - 2003 г. хоноруван асистент по „Немска класическа философия” и „Философия на Новото време” в катедра „История на философията” при Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”

1999 - 2002 г. докторант в катедра „История на философията” при Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”• Име и адрес на работодателя
МГУ „Св. Иван Рилски”, София, Студентски град „Христо Ботев”

• Вид на дейността или сферата на работа
висше образование и научни изследвания

• Заемана длъжност
доцент

• Основни дейности и отговорности
университетски преподавателОбразование и обучение
• Дати (от-до)
1993 - 1998 г. магистър по „Философия” в СУ „Св. Климент Охридски”

1988 - 1993 г. средно образование в Гимназия за изучаване на романски езици „Г. С. Раковски” - Бургас

1980 - 1988 г. основно образование в основно училище „Атанас Манчев” - Бургас


• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
2003, доктор по философия

1998, магистър по философия


Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
българскиДруги езици

немски език

• Четене
отлично

• Писане
добро

• Разговор
доброфренски език

• Четене
отлично

• Писане
добро

• Разговор
доброанглийски език

• Четене
добро

• Писане
основно

• Разговор
основноруски език

• Четене
добро

• Писане
основно

• Разговор
основно
Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.
Участие в научно-изследователски колективи.
Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
Научен секретар на катедра “Философски и социални науки” в Хуманитарния департамент на МГУ “Св. Иван Рилски” /2003-2010/.
Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
Работа с Windows и Word.
Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.
Редактор на ИЗВЕСТИЯ на Хуманитарния департамент в МГУ /от 2006 г./;

Превежда от немски.


Допълнителна информация
препоръки

проф. д.ф.н. Атанас Стаматов - МГУ „Св. Иван Рилски”

проф. д.ф.н. Валентин Канавров - ЮЗУ „Неофит Рилски”

доц. д-р Димитър Денков - СУ „Св. Климент Охридски”

Приложения
Списък с публикации.


МОНОГРАФИИ


1. 2009, Понятията в „Критика на чистия разум”. Систематичен преглед, С., ИК „Св. Иван Рилски” (179 с.).

2. 2005, Кант и проблемът за вътрешното сетиво, С., Изток-Запад (203 с.)


СТУДИИ И СТАТИИ


1. 2010, Метапонятията в „Критика на чистия разум” //Философски алтернативи, бр. 1, с. 44-63.

2. 2009, Някои основни за „Критика на чистия разум” понятия в контекста на разбирането на Кант за човека като крайно разумно същество //Философски алтернативи, бр. 4, с. 139-147.

3. 2008, Някои основни понятия от трансценденталната естетика на „Критика на чистия разум” //ИЗВЕСТИЯ на Хуманитарния департамент при МГУ „Св. Иван Рилски”, Т. 8, с. 46-52.

4. 2007, Опит върху „релативността” на категориите добро и зло //ИЗВЕСТИЯ на Хуманитарния департамент при МГУ „Св. Иван Рилски”, Т. 7, с. 47-50.

5. 2006, Понятието многообразно в „Критика на чистия разум” //ИЗВЕСТИЯ на Хуманитарния департамент при МГУ „Св. Иван Рилски”, Т. 6, с. 81-85.

6. 2005, За отношението между художественото творчество и моралната стойност на личността //ИЗВЕСТИЯ на Хуманитарния департамент при МГУ „Св. Иван Рилски”, Т. 5, с. 7-14.

7. 2004, Кантовото опровержение на „материалния” идеализъм //Кант и диалогът на традициите, Благоевград, УИ „Неофит Рилски”, с. 166-178.

8. 2004, За разликата между трансцендентно и трансцендентално у Кант //ИЗВЕСТИЯ на Хуманитарния департамент при МГУ „Св. Иван Рилски”, Т. 4, с. 135-138.

9. 2004, Въображение и схематизъм в „Критика на чистия разум” на Кант //ИЗВЕСТИЯ на Хуманитарния департамент при МГУ „Св. Иван Рилски”, Т. 4, с. 160-169.

10. 2003, Понятията за аперцепция и интелектуален наглед (Лайбниц, Кант, Фихте) //ИЗВЕСТИЯ на Хуманитарния департамент при МГУ „Св. Иван Рилски”, Т. 3, с. 5-18.

11. 2003, Кантовото понятие за „сетиво” и проблемът за “нещото само по себе си” //Югозападни листи, бр.1, кн. 2.

12. 2001, Основни моменти в Кантовата концепция за човешкото познание //Кант и Кантовата традиция в България, С., ЛИК, с. 217-222.ДОКЛАДИ

1. 2009, Познанието като единство на спонтанност и рецептивност в теоретичната философия на Кант //Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски”, Т. 52, св. IV – „Хуманитарни и стопански науки”, С., ИК „Св. Иван Рилски”, 19-22.

2. 2002, Кантовото понятие за вътрешно сетиво и паралелът му с външното //Философски четения Арбанаси’2002, С., ЛИК, с. 66-71

3. 2001, Оригиналното във философията на Владимир Соловьов //Владимир Соловьов и западноевропейската философска традиция, С., Кота, с. 137-145.


ПРЕВОДИ


1. 2006, Николай Хартман: Хьолдерлин (из Философия на немския идеализъм) //ИЗВЕСТИЯ на Хуманитарния департамент при МГУ „Св. Иван Рилски”, Т. 6, с. 93-97.

2. 2004, Хелмут Холцхей: Неокантианството като понятие и историческо явление //В. Винделбанд, История и естествознание, Х. Рикерт, За системата на ценностите, С., Семинар-333, ИК „Св. Иван Рилски”, с. 74-86.

3. 2004, Хайнрих Рикерт: За системата на ценностите //В. Винделбанд, История и естествознание, Х. Рикерт, За системата на ценностите, С., Семинар-333, ИК „Св. Иван Рилски”, с. 29-73.

4. 2004, Вилхелм Винделбанд: История и естествознание //В. Винделбанд, История и естествознание, Х. Рикерт, За системата на ценностите, С., Семинар-333, ИК „Св. Иван Рилски”, с. 5-28.


РЕЦЕНЗИ, ОТЗИВИ


1. 2004, Нова философска библиотека //Философски алтернативи, бр. 4-5, с. 264-265.


стр.
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница