Столична община – район “Витоша” Списък на детски заведения, заявили желание за участие в проект “Утвърждаване на фамилно компостиране”страница2/2
Дата07.05.2017
Размер496.46 Kb.
1   2

кв. Драгалевци

1

Илияна Арнаудова

ул. Проф. Любомир Андрейчин (бивша 201) 18

2

Любомир Пенев

ул. Проф. Любомир Андрейчин (бивша 201) 16

3

Силвия Петрова Вучкова

ул. Чемшир 15

4

Валентина Петрова Димитрова

ул. Проф. Тончо Жечев (10) 1в

5

Валентин Атанасов Томчев

ул. Гена Димитрова 56

6

Светлана Панова

ул. Гена Димитрова 50

7

Симеонка Йорданова Митрева

ул. Ябълкова градина 15

8

Николай Абаджиев

ул. Проф. Любомир Андрейчин (201) 4

9

Павлина Котева

ул. Акад. Атанас Илиев (402) 4

10

Елица Чернаева

ул. Василий Врач (409) 15

11

Красимира Ценова

ул. Бойка войвода (303) 13

12

Иванка Кирова

ул. Цветарска 21

13

Маргарита Лилова

ул. Мащерка 18

14

Стефка Алексова

ул. Крушова градина 9

15

Светлана Панова

ул. Гена Димитрова 50

16

Валентин Томчев

ул. Гена Димитрова 56

17

Наталия Петрова Деревенска

ул. 6, 26

18

Елена Янева

ул. 7,12

19

Надежда Стаменова

ул. Кичест люляк 9 – 2 бр.

20

Любомир Пармаков

ул. Огюст Дозон 7

21

Румяна Иванова

ул. Ябълкова градина 48

22

Радка Борисова

ул. Ябълкова градина 45

23

Коста Стоилов

ул. Захари Зограф 23

24

Ана Матвеева

ул. Крушова градина 15

25

Искра Върбанова

ул. Герена 2

26

Елена Янева

ул. 7, 12

27

Цветанка Григорова

ул. Ябълкова градина 55а

28

Борислава Илиева

ул. Мавровец 34

29

Ели Модева

ул. Лешникова гора 44

30

Тодор Тодоров

ул. Иван Богданов 10

31

Теодора Осенска

ул. Иван Богданов 17

32

Мариета Карастоянова

ул. Стефан Веркович 2а

33

Стефан Рибаров

ул. Павел Дованлийски 4

34

Катя Ламбовска

ул. Екатерина Божилова 25

35

Йонита Милушева-Балканска

ул. Екатерина Божилова 23а

36

Лилия Георгиева

ул. Гергьовче 7

37

Рангел Рангелов

ул. Крушова градина 1

38

Тодор Тодоров

ул. Малина 5

39

Любомир Пармаков

ул. Огюст Дозон 7

40

Иван Сукманджиев

ул. Огюст Дозон 10

41

Никола Петров

ул. Гена Димитрова 33

42

Йорданка Стоичкова

ул. Гена Димитрова 33а

43

Любомир Рафаилов

ул. Проф. Ал. Райчев 49

44

Делчо Стоянов

ул. Ябълкова градина 70

45

Боряна Димитрова

ул. Ябълкова градина 68

46

Даниела Илкова

ул. Боровинка 2а

47

Ангел Георгиев

ул. Акад. Сандерс 6

48

Бисер Стоянов

ул. Лешникова гора 34

49

Маргарита Банкова

ул. Черешов цвят 1

50

Маргарита Дудова

ул. Лешникова гора 48

51

Йордан Стоянов

ул. Черешов цвят 11

52

Иван Джоджилов

ул. Панайот Пипков 27а

53

Виолета Йрданова

ул. Христина Морфова 12

54

Илия Илиев

ул. Крайречна 17

55

Борислав Здравков

ул. Голи връх 2

56

Стоян Мишев

ул. Цветарска 7

57

Николай Беров

ул. Акад. Стоян Аргиров 19

58

Добрина Вакавчиева

ул. Змей Горянин 4

59

Даниела Якимова

ул. Горска поляна 5

60

Ивайло Борисов

ул. Елена Снежина 15

61

Десислава Петрова

ул. Горски синчец 3

62

Стефан Стефанов

ул. Боровинка 5

63

Цветанка Стойнова

ул. Мащерка 7

64

Цветанка Стоичкова

ул. Маточина 15а

65

Маргарита Георгиева

ул. Комините 6

66

Олга Велкова

ул. Захари Зограф 4

67

Иванка Долдурова

ул. Горска поляна 8

68

Татяна Панева

ул. Здравец 4

69

Мария Иванова

ул. Маестро Атанасов 61

70

Цветанка Асенова

ул. Ябълкова градина 9

71

Лазаринка Терзиева

ул. Карнобатски проход 4

72

Мария Стоянова

ул. Марин Големинов 13

73

Василка Васева

ул. Христина Морфова 22

74

Тодор Георгиев

ул. Маестро Атанасов 16

75

Кирил Григоров

ул. Панайот Пипков 25

76

Григор Циков

ул. Горска поляна 7

77

Цветанка Стоянова

ул. Лещникова гора 33а

78

Павлина Стефанова

ул. Боровинка 3

79

Стефан Стефанов

ул. Боровинка 5

80

Иван Итов

ул. Христина Морфова 23

81

Стефан Иванов

ул. Малина 2

82

Генчо Велинов

ул. Цар Крум 2

83

Мария Будинова

ул. Бяла мура 5

84

Александър Александров

ул. Казаните 8

85

Надежда Костова

ул. Одюст Дозон 9

86

Станка Иванова

ул. Горска поляна 50

87

,,Филан комерс” ЕООД

ул. Екатерина Божилова

88

Павлина Кръстанова

ул. Ангел Букурещлиев 3

89

Гергана Амбарева

ул. Екатерина Божилова 32

90

Иван Пеев

ул. Екатерина Божилова 32а

91

Зора Константинова

ул. Екатерина Божилова 20

92

Веска Байкушева

ул. Маточина 9

93

Мариана Димитрова

ул. Маестро Атанасов 34

94

Цветанка Димирева

ул. Ябълкова градина 20

95

Соня (РЕП)

ул. Комините 6

96

Елка Костова

ул. Черешов цвят 12

97

Елена Караджова

ул. Черешов цвят 15

98

Калинка Петрова

ул. Елена Снежина 17

99

Иван Гюков

ул. Захарий Княжевски 4

100

Дочка Петрунова

ул. Митрополит Климент 1

101

Димитър Димитров

ул. Цар Крум 4

102

Зинаида Владимирова

ул. Цар Крум 1

103

Невена Младенова

ул. Проф. Любомир Андрейчин 5

104

Иван Атанасов Божилов

ул. Христина Морфова 51

105

Соня Ангелова Хърт

ул. Българска легенда 21

106

Мартин Гатев Гатев

ул. Никола Атанасов 14

107

Петко Симеонов Михайлов

ул. Паскал Паскалев 21

108

Симеон Петков Михайлов

ул. Паскал Паскалев 21

109

Костадин Атанасов Камбанов

ул. Сладкопойна чучулига 3а

110

Александър Захариев Кръстев

ул. Емануил Манолов 2

111

Велин Хубенов

ул. Емануил Манолов 5

112

Захари Кръстев

ул. Емануил Манолов 1

113

Владимир Виденов Григоров

ул. Стефан Веркович 7

114

Силвия Стефанова

ул. 406, 10

115

Мария Славчева Вълчева

ул. Светулка 2

116

Весела Тодорова

ул. Проф. Боньо Ангелов (308) 4

117

Мариета Танчева

ул. Владислав Граматик 11

118

Сергей Иванович Младенов

ул. Папрат 35

119

Асен Милков Христов

ул. Сладкопойна чучулига 13-17 – 3 бр.

120

Васил Георгиев Велев

ул. Проф. Любомир Андрейчин 15

121

Лидия Цветанова Христова

ул. Христина Морфова 22

122

Кети Александрова Тонина

ул. Панайот Пипков 28

123

Светла Ангелова Цанкова

ул. Веселин Стоянов 9

124

Славчо Максимов Геренски

ул. Мавровец 16

125

Калина Любомирова Димитрова

ул. Горска поляна 9

126

Виктор Хариев Лазаров

ул. Гена Димитрова 19

127

Оля Николова

ул. Проф. Ал. Райчев 34

128

Данаил Ангелов Вълчев

ул. Папрат 23

129

Йорданка Йосифова Чипева

ул. Проф. Йордан Иванов 8

130

Мая Павлова Станчева

ул. Наум 10 б

131

Емилия Иванова Златкова

ул. Маестро Атанасов 21

132

Георги Колев Пенчев

ул. Проф. Йордан Иванов (508) 34

кв. Симеоново

1

Радка Иванова Бълева

ул. Голяма Брезовица 6

2

Румен Спасов

ул. 50, 16

3

Еленка Гяурова

ул. Христо Бръзицов (506) 7

4

Коста Гергов

ул. Христо Бръзицов (506) 3

5

Иван Крушев

ул. Зографи Молерови (507) 12

6

Иван Михайлов

ул. Бистришко шосе 18

7

Йордан Анчев

ул. 69, 1

8

Ивета Крушева

ул. Зографи Молерови (507) 12

9

Стоилка Бочева

ул. 194, 8

10

Йордан Димитров

ул. 194, 10

11

Мария Деливлаева

ул. Синьо лято 38

12

Ценко Петров

ул. Св. Мария Магдалина 54

13

Иван Атанасов Качаунов

ул. Крайречна 19 а

14

Николай Славчев Попов

ул. Бор 14

15

Петър Ангелов Иванов

ул. Крайречна 34

16

Дияна Петкова Иванова

ул. Буката 8

17

Димитър Геров Милев

ул. Крайречна 26

18

Митра Костова Атанасова

ул. Студено кладенче 1

19

Йорданка Борисова Петрова

бул. Симеоновско шосе 352

20

Борислав Петров Дешев

бул. Симеоновско шосе 225

21

Яна Петрова Николова

ул. Монах Спиридон (501) 6

22

Мирослава Каменова Якимова

ул. Каменица 26

23

Милена Николова Балевска, Веселин Стоянов Балевски и ф-ма „БНК” ООД

ул. 82, 2 в.с. Магдалена,

къщи № 10 – 1 бр. и № 28 – 2 бр.24

Иванка Димитрова Боева

ул. Иларион Мъгленски (66) 9 -

2 бр.

25

Росица Апостолова Дянкова

ул. 49, 13 - 2 бр.

26

Дияна Георгиева Дачева

ул. Босилек 38

27

Надя Славова Вадеян

ул. Босилек 38а

28

Ангел Начев Величков

ул. Никола Пиколо 5

29

Нели Николова Станкова – Илкова

ул. Ватопедска грамота (48) – 2 бр.

30

Ангелин Павлов Николов

ул. Вельо Топаловски (62)19

31

Крум Димитров Георгиев

ул. Крайречна 9

32

Иван Лозанов Вълов

ул.Венец 10

ул. Витошки езера 21 – 2 бр.33

Петьо Тодоров Петров

ул. Босилек 31а

34

Венцислав Григоров Захариев

ул. Босилек 34

35

Кирил Григоров Захариев

ул. Босилек 34

36

Анка Георгиева Янчева

бул. Симеоновско шосе 366

37

Велислав Димитров Чохаджиев

ул. 21, 5

38

Кръстьо Найденов Боков

ул. Бяла черква 9

39

Христо Тодоров Митков

ул. Босилек 23а

40

Николай Борисов Първанов

ул. 16, 12

41

Красимир Георгиев Иванов

ул. 50, 13

42

Севда Николова Стоянова

бул. Симеоновско шосе 328

43

Николай Любенов Николов

ул. Студено кладенче 3

44

Кирил Игнатов Балабанов

бул. Симеоновско шосе 350

45

Манол Здравков Манолов

бул. Симеоновско шосе 276

46

Петър Спасов Димитров

бул. Симеоновско шосе 181а

47

Димитър Тодоров Георгиев

бл. Босилек 29

48

Георги Иванов Данаилов

ул. Босилек 21

49

Димитринка Христова Николова

ул. Момин кладенец 4

50

Теменужка Алексиева Иванова

бул. Симеоновско шосе 185

51

Татяна Веселинова Левенска

ул. Извор 15

52

Калина Наумова Кръстанова

ул. Златен век 39

53

Радко Младенов Димитров

бул. Симеоновско шосе 163

54

Кирил Радев Наумов

ул. Жасмин 11

55

Македонка Сократова Каменарска

ул. 83, 1

56

Магдалена Стоянова Стоянова

ул. Извор 17

57

Седефка Панева Дишова

ул. Ягода 2

58

Йордан Божилов Апостолов

ул. Каменица 8

59

Вене Крумов Величков

ул. Погледец 26

60

Иван Станиславов Иванов

ул. Здравец 17

61

Мария Маринова Маринова

ул. Бор 29

62

Вера Божилова Качакова

ул. Скакавец 6

63

Гроздан Йорданов Станчев

ул. Роза 4

64

Петър Спасов Димитров

бул. Симеоновско шосе 181а

65

Росен Първанов Дешев

ул. Венец 16а

66

Деянка Маринова Ангелова

ул. Панорама 29

67

Зоя Бориславова Йорданова

ул. Чемшир 3

68

Смилен Константинов Мерджанов

ул. Крайречна 32

69

Илчо Тодоров Кирков

ул. 50, 15

70

Огнян Николов Янчев

бул. Симеоновско шосе 358

71

Ангел Георгиев Трайков

ул. Шумако 15

72

Боряна Александрова Божилова

ул. Шумако 30

73

Иван Тодоров Дерменджиев

ул. Св. Мария Магдалина 67

74

Георги Янев Пенков

ул. Крайречна 28

75

Виолета Илиева Лефтерова

ул. Венец 9

76

Петранка Станева Стойчева

ул. Дядо Йоцо 2а

77

Радослав Будинов Михайлов

ул. Погледец 6

78

Тинка Атанасова Николова

ул. 204, 18

79

Атанас Димов Констатинов

ул. Жасмин 12

80

Стаменка Ангелова Костова

ул. Буката 2

81

Владислав Стефанов Ялъмов

ул. 82, 9

82

Кръстъо Антонов Кръстев

бул. Симеоновско шосе 133

83

Методи Николов Янчев

бул. Симеоновско шосе 360

84

Елиза Ирмели Стаевска

в.з. Малинова долина ул. 205, 48

85

Райна Цветанова Митова

ул. Крайречна 20

86

Иван Дешев Павлов

бул. Симеоновско шосе 356

87

Зоя Крумова Йорданова

ул. 75, 2

88

Истилияна Стоилова Ашламашка

ул. Св. Мария Магдалина 33

89

Ваня Илчева Натина

ул. 75, 10

90

Юри Георгиев Петров

ул. 74, 12

91

Мартина Кирилова Георгиева

ул. Симеоновска 33

92

Мартин Величков Величков

ул. Проф. Димитър Пасков 9

93

Димитър Василев Атмаджов

ул. Витошки езера 9

94

Пепа Кирилова Георгиева

ул. Китка 8

95

Владислав Стефанов Ялъмов

ул. 82, 9

96

Илияна Александрова Янева

ул. Крайречна 15

97

Велислав Василев Соколов

ул. 86, 2

98

Снежина Трайчева Стойчева

ул. Зелена круша 11

99

Стефан Николов Цонев

бул. Симеоновско шосе 149

100

Велислав Любенов Цанов

ул.13, 2

101

Мария Теофилова Шумп

ул. 83, 7

102

Тинка Петрова Димитрова

ул. Извор 16

103

Георги Балев Трифонов

ул. Извор 14

104

Венета Рангелова Сирлещова

ул. Момина сълза 3

105

Георги Зафиров Иванов

ул. Зравец 10

106

Весела Христова Сайска

ул. Горска ела 2а

107

Росица Арахангелова Александрова

ул. Момина сълза 1

108

Александър Арахангелов Георгиев

ул. Момина сълза 1а

109

Светла Божилова Георгиева

ул. Момина сълза 4

110

Маргарита Спасова Захариева

ул. 81, 4а

111

Вера Цицелкова

ул. 81, 3

112

Тодор Петков Тодоров

в.з. Малинова долина, ул. 203

вилно селище “Яйцето” – 2 бр.113

Звездан Ралев

в.з. Малинова долина, ул. 2, 3

114

Виолета Георгиева Витанова

ул. 83, 3

115

Янка Дочева Радева

ул. Акад. Димитър Ангелов 3

116

Антоанета Велинова Стоянова

ул. Акад. Димитър Ангелов 15

117

Станислав Николов Станилов

ул. 82, 13

118

Мариана Григорова Велинова

ул. Момина сълза 6

119

Искра Илчова Гавазка

ул. Падината 12

120

Снежанка Кънчева Райкова

ул. Симеоновска 12

121

Емилия Тодорова Стаменова

ул. Васил Попович 4

122

Пано Матеев Панов

ул. Неофит Хилендарски 5

123

Фани Григорова

ул. Симеоновска 11

124

Юлия Захариева

ж.к. София парк – 10 бр.

125

Ефтим Златков Турмачки

ул. Вельо Топаловски 18,

126

Снежана Игнатова Вълчева

ул. 205, 5, в.з. Малинова долина

127

Бойка Венцимирова Божаровска

ул. Пейова бука (19), 6

128

Кремена Борисова Николова

ул. Малка брезовица 3

129

Митка Махмуд

ул. Вельо Топаловски (62) 7а

130

Емил Петров Христов

ул. Вельо Топаловски (62) 9

131

Сашо Иванов Дончев

ул. Вельо Топаловски (62) 10

132

Фердо Атанасов Сивов

бул. Симеоновско шосе 170 – 2 бр.

м. Павлово – Бъкстон, м. Манастирски ливади - запад

1

Вера Валентинова Нечаева

ул. Ген. Ал. Суворов 107 

2

Богдан Стефанов Георгиев

ул. Майстор Алекси Рилец 11

3

Олга Сергеева Апостолова

ул. Бай Михал 3

4

Елена Христова Кузманова

ул. Бай Михал 10

5

Едуард Гешев

ул. Иван Сусанин 40а

6

Милко Кирицов

ул. Българска легия 6в

7

Весела Кръстева

ул. Ген. Ал. Суворов 147

8

Мариана Николова

ул. Бяло поле 8

9

Рад Маслев

ул. Бяло поле 8а

10

Драгия Стойчев

ул. Бяло поле 10

11

Иван Найденов

ул. Бяло поле 6

12

Димитринка Статева

ул. Мур 37

13

Наташа Софрониева

ул. Пирин 47а

14

Гицка Бакалова

ул. Ген. Ал. Суворов 123

15

Цвятко Богданов

ул. Белмекен 6

16

Антоанета Григорова

ул. Майстор Павел от Кримин 5а

17

Георги Стоилов Стоилов

ул. Бяло поле 19

18

Мадлена Каменова

ул. Кота 1050, 14

19

Диян Любенов Николов

ул. Боянски възход 62

20

Иван Цветков

ул. Народен певец 11

21

Костадин Александров Самарджиев

ул. Будилник 3

22

Петър Сашов Александров

ул. Боянски възход 39

23

Стоян Мулетаров

ул. Пелистер 17

24

Ангел Николов Колев

ул. Ген. Ал. Суворов 77

25

Стоян Петров

ул. Боянски възход 63

26

Любомир Вълков

ул. Боянски възход 44

27

Стоян Димитров Станков

ул. Кота 1050, 11

28

Ивайло Стефанов Бъчваров

ул. Кота 1050, 22

29

Юлия Дерменджиева

ул. Иван Сусанин 72


Общо: 498 бр. компостери


Каталог: uploads -> docs
docs -> Дв бр. 103 от 2 Декември 2008г., изм дв бр. 24 от 31 Март 2009г
docs -> Списък на загиналите във войните за освобождение и обединение на българските земи
docs -> Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването
docs -> Наредба №39 от 16 ноември 2004 Г. За профилактичните прегледи и диспансеризацията
docs -> Наредба №18 от 20 юни 2005 Г. За критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
docs -> С решение №61 т. III от 27 март 2012г., на основание


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница