Столична община – район “витоша”Дата05.08.2018
Размер287.5 Kb.
ТипКонкурс

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ВИТОША

1618 гр.София, ул. Слънце №2 www.raionvitosha.eu тел.028187914, факс 028562960О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл.1, т.2, чл.30, ал.1 и чл.31,ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и за реда за провеждане на търгове и конкурси, чл.13, ал.5 от Наредбата за общинската собственост, както и Заповед № СО15-РД-09-08-4/19.01.2015 г. на Кмета на Столична община.О Б Я В Я В А М:

Конкурс за „Отдаване под наем за срок от 10 години на общински нежилищни имоти – публична общинска собственост, представляващи терени – части от тротоари или зелени площи за извършване на търговска дейност, при специфични конкурсни условия, които не могат да бъдат променяни за разполагане на преместваеми обекти по индивидуални проекти в съответствие със схемите, одобрени от Главния архитект на София на територията на район „Витоша”, както следва:ОБЕКТ №1. (ГРУПА 2) разположена в кв.230, местност кв.”Павлово – Бъкстон”, (бул.”Цар Борис III” и бул.”Ал.Пушкин”).Терен с площ 18 кв.м. Специфично конкурсно условие за обекта -продажба на цветя.

Начална конкурсна месечна наемна цена 7.09 лв./кв.м. без ДДС.;

ОБЕКТ №2. (ГРУПА 5) разположена в кв.228, местност кв. ”Павлово-Бъкстон”, (ул. Белмекен и ул. Вихрен). Терен с площ 40 кв.м. Специфично конкурсно условие за обекта – бързо хранене.

Начална конкурсна месечна наемна цена 9.24 лв./кв.м. без ДДС.

ОБЕКТ №3. (ГРУПА 5) разположена в кв.228, местност кв. ”Павлово-Бъкстон”, (ул. Белмекен и ул. Вихрен) Терен с площ 20 кв.м. Специфично конкурсно условие за обекта – закуски.

Начална конкурсна месечна наемна цена 9.00 лв./кв.м. без ДДС.

ОБЕКТ №4. (ГРУПА 28) разположена в кв.80, местност ”Карпузица”, (бул. Цар Борис III и бул. Никола Петков). Терен с площ 20 кв.м. Специфично конкурсно условие за обекта – продажба на цветя.

Начална конкурсна месечна наемна цена 6.05 лв./кв.м. без ДДС.

ОБЕКТ №5. (ГРУПА 35), местност ”Карпузица”, (ул. Буря - обръщалото на автобус №107). Терен с площ 100 кв.м. Специфично конкурсно условие за обекта – пакетирани храни.

Начална конкурсна месечна наемна цена 1.36 лв./кв.м. без ДДС

ОБЕКТ №6. (ГРУПА 35), местност ”Карпузица”, (ул. Буря - обръщалото на автобус №107)

Терен с площ 100 кв.м. Специфично конкурсно условие за обекта - кафе.Начална конкурсна месечна наемна цена 1.33 лв./кв.м. без ДДС

- Срок за наемане – 10 години;

- Гаранция за участие в конкурса – 100.00 (сто) лв. за всеки отделен обект. Гаранцията се предоставя от участника под формата на документ за внесена сума по сметка на СО – район „Витоша”: IBAN BG37SOMB91303324910401, BIC SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Денкоглу”, ул. Денкоглу №28 или внесена в касата на СО – район «Витоша».

- Конкурсната документация се закупува на касата на СО – район “Витоша” – гр. София, ул. Слънце № 2, ет. 1, всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.30 ч., считано от 17.02.2015 г. до 19.03.2015 г.

- Цената на конкурсната документация за всеки отделен обект е 60.00 (шестдесет) лв. с ДДС.

Краен срок за представяне на офертите – 16.30 часа на 20.03.2015 год. в деловодството на СО – район „Витоша”, ет. 1.

Конкурсът ще се проведе на 24.03.2015 год. от 10.00 ч. в заседателната зала на СО – район „Витоша”, ул. Слънце № 2, ет. 2.

Лица за контакти: Бистра Тънкашка-02/ 818 7926; Ненка Стойнева -02/ 818 7938КМЕТ НА СО - РАЙОН „ВИТОША”:

инж. ВАЛЕРИ ЙОРДАНОВ


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница