Столична община д о к у м е н т а ц и ястраница1/11
Дата20.07.2018
Размер0.98 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
СТОЛИЧНА ОБЩИНА


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА

Събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на Столична община по две обособени позиции

Обособена позиция № 1 - Район „Витоша”; Район „Овча купел”;

Обособена позиция № 2 - Район „Триадица” (без частта, заключена между бул. „Витоша“, ул. „Позитано“, бул. „Христо Ботев“ и бул. „Патриарх Евтимий“); Район „Младост”;

Кодове по CPV: 90511000, 90610000, 90620000

СОФИЯ, 2016 г.

 1. Общи условия 1. Възложител

Възложител на настоящата поръчка е Кметът на Столична Община Йорданка Асенова Фандъкова. Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата. Процедурата се открива на основание чл. 73, ал.1 във връзка с чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП.

 1. Описание на предмета на поръчката:

Предметът на обществената поръчка е: Събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на Столична община по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - Район „Витоша”; Район „Овча купел”;

Обособена позиция № 2 - Район „Триадица” (без частта, заключена между бул. „Витоша“, ул. „Позитано“, бул. „Христо Ботев“ и бул. „Патриарх Евтимий“); Район „Младост”;

 1. Обхват и обем на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка.

  1. Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери до съоръжение за третиране;

  2. Ръчно почистване на отпадъци от улични кошчета;

  3. Събиране и транспортиране на Едрогабаритни отпадъци (ЕГО) и строителни отпадъци, образувани при извършване на ремонтни дейности от домакинствата, до съоръжение за третиране;

  4. Събиране и транспортиране на пепел, сгурия, пръст, вкл. камъни, пясък и др. инертни отпадъци от домакинствата до съоръжение за третиране;

  5. Събиране и транспортиране на биоотпадъци /хранителни и кухненски/ до съоръжение за третиране;

  6. Събиране и транспортиране на биоотпадъци /зелени отпадъци/ до съоръжение за третиране:

3.6.1. Събиране и транспортиране на биоотпадъци /зелени отпадъци/ от дворове и градини на домакинствата /окосени треви, клони, окапали листа и други подобни/ до съоръжение за третиране;

3.6.2. Събиране и транспортиране на биоотпадъци /окапали листа/ от обществени места – улични платна, тротоари, площади и др. до съоръжение за третиране.

  1. Дейности по почистване и поддържане на улици и други места за обществено ползване:

   1. Механизирано метене на улици /улични платна/ и площади;

   2. Механизирано метене на тротоари, пешеходни зони, велоалеи и други места за обществено ползване;

   3. Ръчно метене на тротоари, регули на улични платна, алеи, спирки на Масовия градски транспорт /МГТ/, надлези, подлези, подходи към метростанции и др.;

   4. Почистване на прораснала трева по тротоари, улични платна, площади и други места за обществено ползване;

   5. Уборка на междублокови пространства, алеи, детски и спортни площадки, гробищни паркове и други места за обществено ползване;

   6. Механизирано почистване на пътното платно от отпадъци като смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и др.;

   7. Ръчно почистване на пътното платно от отпадъци като смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, кал, треви и др.;

   8. Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади, спирки на МГТ, велоалеи в обхвата на тротоарите и др. места за обществено ползване;

   9. Миене с автоцистерна с дюзи на улици и площади;

   10. Оросяване на улици и площади;

   11. Почистване, поддържане проводимостта на вертикалната част на дъждоприемните шахти, разположени по уличните платна и транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране;

   12. Почистване на пътни принадлежности - пътни знаци, пътеуказателни табели, предпазни тръбно-решетъчни парапети и еластични предпазни огради /мантинели/ и др.;

   13. Почистване на улични платна след пътно-транспортни произшествия или други аварии /разлив на гориво-смазочни материали и др. замърсявания/;

   14. Почистване на подлези;

   15. Почистване на рекламни и агитационни материали;

   16. Почистване на графити;

  2. Дейности по зимно поддържане на улици и други места за обществено ползване;

   1. Механизирано обработване на уличните платна, чрез разпръскване на подходящи смеси;

   2. Механизирано почистване от сняг на улични платна и площади;

   3. Механизирано почистване от сняг на тротоари, пешеходни зони, велоалеи и други места за обществено ползване;

   4. Ръчно обработване на тротоари, подходи към подлези и метростанции, пасарелки, надлези, спирки на МГТ и други места за обществено ползване, чрез разпръскване на смеси;

   5. Ръчно почистване от сняг и стъргане на утъпкан сняг и лед;

   6. Товарене и извозване на сняг.

Конкретният обхват на дейността и обектите за събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на места за обществено ползване ще се актуализират ежегодно, съгласувано с Възложителя, за да бъдат възложени отчетените промени - новопостроени сгради, разрушени такива, нови улици, улици с променена категоризация и/или други места за обществено ползване, или други промени. 1. Прогнозна стойност за изпълнение на поръчката.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница