Стопански факултетДата25.01.2018
Размер252.75 Kb.


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – Варна

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Специалност “Индустриален мениджмънт“


МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ НА ФИРМА “ДАФНЕ 98” ООД гр.СОФИЯ за периода 01.2009 – 12.2009 г.

СТУДЕНТ: ПРЕПОДАВАТЕЛ:

проф. Веселин Стоянов


София, 2010 г.

Съдържание


I. Фирмата и нейната дейност

1. Кратко описание на фирмата 1

2. Предмет на дейност на “Дафне 98” ООД 1


 1. Предлагани продукти и услуги 2

 2. Пазарен сектор 3

 3. Пазарни сегменти 3

II. Фактори и условия в конкретната външна среда 4

1. Външни фактори с пряко въздействие 4  1. Потребители 4

  2. Доставчици 4

  3. Конкуренти 5

2. Външни фактори с косвено въздействие 5

  1. Политическа ситуация 5

  2. Икономическа ситуация 5

  3. Технологично развитие 6

  4. Социални отношения 6

III. Конкурентна мощ на фирмата 6

 1. SWOT – анализ 6

 2. Конкурентна мощ на “Дафне 98” ООД 7

IV. Стратегия за повишаване на конкурентната мощ 8

V. Маркетингова стратегия на “Дафне 98” ООД 8

 1. Мисия и цели на “Дафне 98” ООД 8

 2. Формулиране на стратегията

 3. Иновационна стратегия на фирмата

 4. Потенциал на продукта според Бостънската матрица

 5. Рекламна стратегия

 6. Ценова стратегия

VI. Основни мероприятия за реализация на стратегията на фирмата

VII. Очаквана конкурентна мощ на фирмата като резултат от

реализацията на избраната маркетингова стратегия

Използвана литература

Приложения


I. Фирмата и нейната дейност


 1. Кратко описание на фирмата

Фирма “Дафне 98” ООД е основана 1992 г. и е регистрирана като дружество с ограничена отговорност в търговския регистър на окръжен съд гр. София. Предприятието започва своята дейност с капитал от 20 000 лева и персонал 10 човека, от които в производството са 7 човека. Останалите длъжности са : счетоводител- 1 и проектанти- 2.

Местоположението на предприятието е на бул. “Цариградско шосе 7ми км.” – гр. София. Там в годината на основаване е разположен производствения цех и се извършва основната производствена дейност : производство на дограми, преградни стени и фасади.

Мястото осигурява благоприятни условия за експлоатация на продукцията, защото е на главен път, свързващ се с околовръстния път на града.

През 2003 г. се влага нов капитал в предприятието, в следствие на което офиса се отделя от производственото помещение. Закупува се помещение за офис в същата сграда на 4ти етаж. Увеличава се площта за производство и се закупува ново и модерно оборудване за производство на PVC дограма. Предприятието увеличава значително своята производствена гама - произвежда не само дограми, фасади и преградни стени, но и облицовки на сгради (от еталбонд, алполик). Фирмата работи с материали от Италия, Германия и Гърция.

В момента в предприятието работят общо 23 човека. От тях пряко в производствения процес, извършващ се в цеха – изработка на дограми и фасади, са заети 16 човека. Към тях се включва производствения /работници в цеха и монтажници/ и помощния персонал. Останалите са : счетоводител, секретар – администратор, началник цех, управителя и трима проектанти.

В годините с качеството на своите продукти и доброто отношение към клиентите си предприятието спечели постоянни потребители и извоюва голям авторитет в града и региона.


 1. Предмет на дейност на “Дафне 98”ООД

Предмета на дейност на предприятието е производство и монтаж на висококачествени алуминиеви дограми, луксозни дограми - комбинация дърво и алуминий , окачени фасади, зимни градини, стъклени покриви, сводове, PVC дограми и облицовки на сгради.

През дългият си период на дейност фирмата усвоява нови видове системи за алуминиеви дограми. През 1997г. започва производството на PVC дограма. / Приложение 1/. 1. Предлагани продукти и услуги

Богатото многообразие на профили системи и детайли, осигорява пълен асортимент от възможности, които задоволяват изискванията на клиентите. Днес фирмата предлага следната номенклатура на произвежданата от нея продукция :


Таблица 1.1. – Номенклатурна листа на “ Дафне 98” ООДВид профил

линеини метри годишно

1

Студен бял алуминиев профил

520

2

Студен цветен алуминиев профил

860

3

Студен фолиран алуминиев профил

-

4

Термичен бял алуминиев профил

9600

5

Термичен цветен алуминиев профил

1200

6

Термичен фолиран алуминиев профил

120

7

Дърво и алуминий малък профил

85

8

Дърво и алуминий голям профил

195

9

Трикамерен бял PVC профил

1325

10

Трикамерен цветен PVC профил

735

11

Трикамерен фолиран PVC профил

945

12

Пeткамерен бял PVC профил

1265

13

Пeткамерен цветен PVC профил

330

14

Пeткамерен фолиран PVC профил

890

15

Външна облицовка

2130

От продуктите и услугите които “Дафне 98” предлага на пазара най – търсени и съответно най – предлагани са: алуминиева дограма; PVC дограма и други / фасади, облицовки и зимни градини/.

И за трите вида дограми съществува голямо търсене през цялата година и изобщо за разглеждания период, но напоследък се увеличава и търсенето на PVC дограма. Това се дължи на :


 • нарастващия брой на потребителите;

 • голям опит на работниците в цеха;

 • утвърждаване на все по-здрави връзки с доставчиците;

 • по – ниска цена и добро качество на профила;.
 1. Пазарен сектор

Пазарът е съвкупност от всички потенциални потребители на дадена стока и посредниците, които създават допълнителни предпоставки за осъществяване на процесите на размяна.

“Дафне 98” ООД работи главно с клиенти от софийски регион, но има изпълнени обекти в цяла северна България и морските райони. Тя е млада фирма погледната през духа и годините на нейния екип, но със сериозен опит на пазара.

Пазарите на фирмата могат да се класифицират по следните признаци : • потребителски пазар – състои се от индивидуалните потребители и домакинства, които търсят дограмите за апартаменти и офиси.

 • индустриален пазар – състои се от малки и средни организации и фирми, които търсят продуктите и услугите, за хотели, промишлени и търговски сгради, с цел печалба.
 1. Пазарни сегменти

Сегментирането на пазара представлява разбивка на отделни групи купувачи, за всяка от които могат да се изискват отделни стоки и/ или маркетингови комплекси. Има 3 подхода на пазара – масов маркетинг, продуктово диференциран маркетинг и целеви маркетинг. Все по-често се използва методът на целевия маркетинг, който представлява решение за разграничаване на различните групи, съставящи пазара и разработка на съответстващи стоки и маркетингов комплекс за всеки целеви пазар. Тъй като нуждите на потребителите на “Дафне 98” се различават, може да се каже, че те образуват различни пазарни сегменти.Критериите, по които “Дафне 98” сегментира пазара си са :

1. Географски : • географски район – предприятието е насочено главно към Софийски район и е с тенденция да се насочи към цяла западна България;

 • разстояние до пазара – насочено е към населените места в радиус 50 – 150 км.

2. Поведенчески :

 • търсени ползи от продукта – тук предприятието е насочено към клиентите, мотивирани за търсене главно на базата на доброто качество на продуктите и услугите;

 • поводи за покупка – предприятието се насочва към строителни дружества, търсещи редовно услугите и продуктите и;

 • статус на потребителите – фирмата е насочена към редовните клиенти, които са привързани към доброто отношение, доброто обслужване и най-важно на много доброто качество на продуктите;

3. Демографски :

 • размер на фирмата - пазарните сегменти, към които предприятието е насочило своето внимание и относителния процент, който те съставляват в общия пазар са следните: среден и дребен бизнес /строителни фирми и едри клиенти/ - 65%; индивидуални потребители /клиенти които държат на високо качество за своите офиси и апартаменти/- 35%.

II. Фактори и условия в конкретната външна среда
1. Външни фактори с пряко въздействие


  1. Потребители

Потребителите са основен фактор от външната среда с пряко въздействие, влияещ върху икономическото състояние и перспективите за развитието на всяка бизнес организация. За да може да запази пазарния сегмент от потребители фирмата трябва да отчита непрекъснато измененията в техните вкусове и предпочитания, потребности от нови услуги и др. и да бъде достатъчно гъвкава, за да може да отреагира преди своите конкуренти.

Основни клиенти на „Дафне 98” са по-крупни строителни фирми и архитектурни бюра /Приложение 2/. По важни от които са:


 • “Иркон” ООД – гр. София;

 • “Екса” - гр. София;

 • “Артекс Инженеринг” - гр. София;

 • архитектурно бюро “Панидея” ЕТ - гр. София;

Фирмата обслужва голям брой индивидуални потребители на дребно и множество други фирми от града и региона в краткосрочен план.


  1. Доставчици

Разнообразието на профилни системи предлагани на пазара е огромно. Фирма “Дафне 98” работи със системи доказали изключително качество и дълговечност. Предприятието поддържа трайни връзки и коректни отношения с доставчиците си. Те са утвърдилите се като постоянни партньори на “Дафне 98” ООД .


1.3. Конкуренти
Познаването на конкурентите е от изключително значение за стратегическото планиране. Всяка една фирма трябва да знае кои са конкурентите, какви са техните стратегии и цели, силни и слаби места, какви са моделите им на реакция.

На сегашния етап и за последните години като такива са се очертали следните фирми : • “Юнипласт” ООД – гр. София;

 • “Астрал” ООД – гр. София;

 • КБЕ – гр. София;


2. Външни фактори с косвено въздействие
2.1. Политическа ситуация
Върху маркетинговите решения силно влияние оказват събитията, протичащи в политическата среда. Тази среда се състои от правовите положения, държавните учреждения и влиятелните общественици, които влияят върху отделните организации и лица и ограничават свободата им на действие в рамките на обществото. Политическата среда в България е изключително нестабилна. Особено неблагоприятно въздействие върху фирмата оказват централизираните доставки на много от организациите в града.
2.2. Икономическа ситуация
По данни от бизнес анкетите на Националния Статистически Институт в началото на януари 2004 година стопанската конюнктура в промишлеността се подобрява. Растежът на БВП и увеличаването на производителността на труда са индикатори за увеличаващата се конкурентоспособност на икономиката. Наред с това съществува и устойчива макроикономическа стабилност. Инфлацията за 2002г. (3.8%) е най-ниската за последните четири години.

Мениджърите споделят по-оптимистични оценки за настоящето и очаквания за бъдещето, но се очаква инфлационно напрежение в този отрасъл. Макар напоследък неплатежоспособността на клиента да се посочва от по-малко мениджъри, тя все още остава най-сериозния проблем за тях.


2.3. Технологично развитие
Технологичната среда е динамична. Бързото навлизане на нови технологии води до бързо морално остаряване, което налага необходимостта от бързо възвръщане на направените инвестиции.
2.4. Социални отношения
Социалната среда, в която работи фирмата съществено влияе върху търсенето. Продуктите са предпочитани от по-големи фирми, които могат да отделят средства за големи инвестиции, а що се отнася до индивидуалните потребители, те са по-малък процент в дела на клиентите на фирмата.

III. Конкурентна мощ на фирмата


 1. SWOT – анализ

Целта на SWOT анализа е определянето в каква степен стратегията използва благоприятните случаи, които предлага външната среда и до каква степен позволява да се заобиколят заплахите, които тя поражда.
 • силни страни на “Дафне 98”ООД:

- висококачествени суровини

- лоялност и коректност към всички клиенти;

- засилено старание и усърдие от страна на персонала;

- във фирмата се отделя голямо внимание на всеки продукт с цел осигуряване на максимално качество;

- технологичните условия за производство са на добро ниво;


 • слаби страни на “Дафне 98”ООД:

- недостатъчна осведоменост към марката

- слаба иновационна политика;

- малък пазарен дял;


 • благоприятни възможности:

- поддържане на висококачествен продукт

- “Дафне 98” е фирма, която се ползва с добро име в града и е предпочитана от много организации и граждани;

- възможност за отделяне на парични средства за маркетинг и реклама


 • заплахи:

- наличието на множество конкурентни фирми в отрасъла. Oткриват се нови фирми със същата дейност, които са потенциална заплаха за отнемане на клиенти;

- недостатъчно добре изградена политика за защита от риска от промени в микросредата;

- липса на гъвкавост на цената спрямо краткосрочните промени на пазара;
2. Конкурентна мощ на “Дафне 98” ООД
Понятието “конкурентна мощ” е обобщена характеристика на корпорацията. Тя включва множество показатели за дейността на стопанската единица и няма свой собствен единсвен измерител. Конкурентната мощ от гледна точка на корпорацията представлява способността на фирмата да побеждава конкурентните компании в борбата за осигуряване на пазарен дял. От гледна точка на потребителя тя е отражение на привлекателността на продукта и услугите, предоставяни от корпорацията.

В Табл.1. е направено съпоставяне на конкурентната мощ на “Дафне 98” ООД с основния конкурент “Астрал” ООД – София, като за всеки показател, по който компанията превъзхожда своя конкурент е давана оценка (+), за всеки, по който изостава е дадена оценка (-) и за всеки показател, по който са с приблизително еднакво състояние е дадена оценка (0).


Табл.1.

Основни показатели

“Дафне 98” ООД

“Астрал” ООД

1. Продуктова линия

+

-

2. Качество на продукта

+

-

3. Цена

0

0

4. Начин на доставка

0

0

5. Наличие на следпродажбен сервиз

+

-

6. Удобство при закупуване на продукта

0

0

7. Срок и начин на плащане

-

+

8. Търговско умение при продажбата

-

+

9. Лични връзки и взаимни задължения на производителя и потребителя

0

0

10. Имидж на фирмата

-

+
Допълнителни показатели

“Дафне 98” ООД

“Астрал” ООД

1. Новост на продукта

-

+

2. Приемственост на продукта

+

-IV. Стратегия за повишаване на конкурентната мощ
От данните в Табл.1. се вижда, че показателите, по които предприятието изостава са:

 • Новост на продукта

 • Имидж на фирмата

 • Срок и начин на плащане

 • Търговско умение при продажбата

Това изоставане се дължи основно на това, че предприятието има слаба иновационна политика и недостатъчна рекламна дейност.

Показателите, по които може условно да се приеме, че предприятията са на приблизително едно и също състояние са: • Цена

 • Начин на доставка

 • Удобство при закупуване на продукта

 • Лични връзки и взаимни задължения на производителя и потребителя

Именно по тези показатели може с по-малко финансови средства и най-бързо да се постигне конкурентно предимство.

Стратегията, която фирмата е избрала е стратегията “диференциация”. Тази стратегия се основава на качествата на продукта, на неговия дизайн и приемственост. Диференциацията изисква често обновяване на продукта,интензивна реклама и усилия по продажбите. Стратегията се разработва за основния продукт на фирмата, а именно врати и прозорци.V. Маркетингова стратегия на “Дафне 98” ООД


 1. Мисия и цели на “Дафне 98” ООД

Мисията на дадена ф-ма декларира философията, принципите, убежденията на нейните мениджъри по отношение на бъдещето. Тя изразява постоянните стремежи за постигане на по-добро положение в обществото.

Стратeгическите цели произтичат от изразената визия и декларираната мисия. Ориентирани са към усъвършенстване на прилаганата стратегия за създаване на устойчиви преимущества, разкриване на нови перспективи и др. Те формират конкурентното поведение на отделните фирми, способстват за избирането на пазарно ориентирани стратегии, свързани с промените в маркетинговата среда, насочени са към укрепване на пазарните позиции, нарастване на пазарния дял и др.

Разработената от ръководството на дружеството производствена и маркетингова стратегия бе насочена към утвърждаване на позициите на “Дафне 98” ООД на местния пазар и разширяване на неговото присъствие на други пазари.

В технологичен аспект желанието на фирмата е да произвежда качествени, високотехнологични продукти в конкуренция с най-големите фирми в бранша.

На тази база може да се дефинира мисията на фирмата, а именно: производство на конкурентна и висококачествена продукция.

Фирмата определя своите цели в следния ред :


 • Дългосрочни цели :

- подобряване на производството, чрез разширяване на производственото оборудване и сградния фонд

- разширяване на пазарния дял и увеличаване на продажбите с 30%

- предвижда се маркетингова реклама, която да помогне на фирмата да се развие дори извън България.

- подобряване на имиджа.
 • Средносрочни цели :

- нарастване на продажбите

- разширяване на пазарния си обхват в града и региона

- усъвършенстване системата на управление на качеството и достигане на още по - добри показатели за качество на предлаганите изделия.


 • Краткосрочни цели :

- въвеждане в експлоатация на нови и подобряване функционалността на съществуващи машини и съоръжения

- разнообразяване на производството, чрез увеличаване на продуктите и услугите, които фирмата предлага

- създаване на отдел “Маркетинг”


 1. Формулиране на стратегията

Стратегията се изгражда върху определени основни и трайни цели на фирмата. Целите могат да са конкретно дефинирани, но могат да са дефинирани в целево кредо, чрез което се декларира ролята на фирмата в обществото, нейната мисия, общите цели и кодекса на поведение на сътрудниците и. Стратегията определя главните направления, в които е необподимо да се съсредоточат усилията и да се търсят пътища за достигане на целите. Стратегията дефинира средствата, с които се придвижда постигането на целите в основните стратегически области.

Общата маркетингова стратегия на предптиятието е разграничаване на произвежданата продукция от нашите конкуренти чрез поддържане на високо качество на предлаганите продукти и поддържане на баланса между качество и цена. Тя е подчинена на поставените цели за разширяване на пазарния дял и увеличаване на продажбите.

Най-голямо значение предприятието ще отдаде на маркетинговите стратегии – иновационна и рекламна.
 1. Иновационна стратегия на фирмата

За да преодолее слабата си страна по отношение на иновационната политика, фирмата предвижда модификации по някои от своите продукти. В такъв случай “Дафне 98” се насочва към увеличаване асортимента от стоки– това тя мисли да постигне чрез предлагане на нова гама алуминиеви профили фолирани в цвят на дърво. Те са по-евтини от луксозната комбинация дърво и алуминий и с по-добри показатели на боята;Позиционирането на продукта ще стане на база:

  • Високо качество на продукта

  • Добро ниво на технологичните условия за производство

  • Добрите взаимоотношения на организацията с редица фирми 1. Потенциал на продукта според Бостънската матрица

Tози метод разглежда фирмата, като портфейл от продукти, със свой принос към ръста и печалбата. Той е успешно приложим, тъй като “Дафне 98” е фирма с широка гама произвеждани продукти. Той подпомага фирменото ръководство при вземане на решение относно насочване усилията му за разпределение на ресурсите към отделните продуктови групи.

За тази цел продуктовите групи се разпределят в отделни части от матрицата според два критерия – нарастване на пазара и пазарен дял.


Темп на нарастване

висок

20%

въпроси

звезди

нисък

10%

кучета

крави
0

нисък

висок
10 %

20 %

Относителен пазарен дял

Фиг. 1.2.3. Матрица за растеж и пазарен дял на БКГ
Разглеждайки матрицата, стигам до извода, че по – голямата част от продуктовата гама (най – продаваната стока, а именно прозорци и врати), се отнася към квадранта на “Въпросите”, характеризиращи се с висок темп на нарастване и нисък пазарен дял.

За тях е характерно : • изискват дейности по разширяване на пазара ;

 • за продуктовите единици в различните позиции на квадранта може да се зададат следните цели:

- печеленето на пазарен дял да се постигне чрез инвестиции в маркетинг микса;

- да се постигнат силни конкурентни позиции в бранша.

 1. Рекламна стратегия

Маркетингът започва винаги от потребителя, поради което всеки опит за по-успешно развитие на пазара предполага и по-задълбоченото му познаване. “Дафне 98” се насочва към големи стоителни фирми, където търсенето е по-голямо и по – изгодно за нея.

Досега фирмата е рекламирала само във вестници, чрез интернет сайт и участия в панаири. Сега фирмата предвижда реклама по телевизията, която ще достигне до по-голям кръг потребители. Рекламната кампания, която ще използва фирмата ще се провежда периодично, тъй като е по- силно въздействаща. Необходимите средства, които фирмата е отделила са в размер на 5% от приходите. 1. Ценова стратегия

Ценовата стратегия, която ще се провежда ще бъде за стабилно проникване на пазара, като ще се заложи на по-ниски цени (с по-малък процент на печалбата) и ще се разчита на уникалните качества на новия продукт. Целта е бързо навлизане на пазара и завоюване на пазарен дял.

При големи поръчки и лоялност на клиентите ще се търсят различни начини за прилагане на отбиви от цената.

Фирмата предвижда да предлага на клиентите си извършване на услуги, които да не бъдат заплащани веднага, а разсрочено или в бъдещ период.

VI. Основни мероприятия за реализация на стратегията на фирмата
Печеленето на пазарен дял ръководството предвижда да се постигне чрез маркетингови инвестиции и промени.

За подобряване на външнотърговската, вътрешно търговската, маркетинговата и рекламна дейност на предприятието е необходимо назначаване на маркетингов мениджър, който да поеме част от дейността на проектантите. Това ще позволи да се отделя повече време за маркетингови проучвания, които са така необходими за фирмата при бързо развиващата се строителна индустрия. Препоръчително е фирмата да се насочи към участия в Специализирани изложения. Тя трябва да изготви каталог на произвежданите изделия, в който да се включва техническа информация, снимков материали и цена на продуктите – т.е . техническото досие на продуктите.

Фирмата предвижда да се насочи и към използване на разнообразни медии, с цел постигане на по – висока осведоменост, реклама в печатни издания и билбордове.
VII. Очаквана конкурентна мощ на фирмата като резултат от реализацията на избраната маркетингова стратегия
Резултатите, които се очаква да се постигнат след реализацията на стратегията са представени в следващата таблица.
Табл.2.


Основни показатели

“Дафне 98” ООД

“Астрал” ООД

1. Продуктова линия

+

-

2. Качество на продукта

+

-

3. Цена

0

0

4. Начин на доставка

0

0

5. Наличие на следпродажбен сервиз

+

-

6. Удобство при закупуване на продукта

0

0

7. Срок и начин на плащане

0

0

8. Търговско умение при продажбата

0

0

9. Лични връзки и взаимни задължения на производителя и потребителя

0

0

10. Имидж на фирмата

0

0
Допълнителни показатели

“Дафне 98” ООД

“Астрал” ООД

1. Новост на продукта

0

0

2. Приемственост на продукта

+

-

Във връзка с променящите се пазарни изисквания и потребителски предпочитания предприятието реши да инвестира в маркетинг, реклама и във външния вид на своите продукти. Така дружеството си осигурява предимство пред конкурентите в бранша и възможност за разширяване на пазарния си дял.Можем да обобщим, че за реализацията на избраната стратегия е необходим капитал, който “Дафне 98” ООД може да отдели от собствените си средства, без да е необходимо да тегли кредит. В резултат от неговото влагане се очаква по – висока печалба, разширяване на пазарния дял, по – добра конкурентно способност и множество вътрешно фирмени положителни ефекти.

Използвана литература


 1. Проф.инж. Веселин Стоянов – Стратегически маркетинг, Авангард Прима, 2005

 2. Доц.д-р Димитър Дончев – Икономика на предприятието, 2004

 3. Доц.д-р Младен Велев – Мениджмънт на маркетинга, Люрен комерс, 2003

 4. Национален статистически институт

 5. Фирмена документация на “Дафне 98” ООД


Приложение 1

УСВОЕНИ ПРОИЗВОДСТВА - профилни системи:
1.SCHUECO INTERNATIONAL

Висококачествените системи на SCHUECO - FW 50, SK 60V,

CORONA CT 70 – PVC дограма

ROYAL S65, SG - структурни фасади
2.COMPOSTELLA ALLUMINIO

Икономичната, но много надеждна система ALUMINIUM ALLIANCE, предлагаща профили с прекъснат и без прекъснат термичен мост; преградни стени;фасадните системи FARWALL, REWALL
3. ALUPLAST

Водеща позиция на пазарите на PVC профили за врати и прозорци, профили за ролетни щори и плоскости.

ПАРТНЬОРИ НА “Дафне 98” ООД:
SCHUECO INTERNATIONAL - Германия

ALUKONIGSTAHL - Австрия

GLAVERBEL, GLAVUNION - Белгия

OCMA - Италия

COMPOSTELLA ALLUMINIO - Италия

HALP IMP/EXP. - Италия

ALUPLAST – Германия

Приложение 2

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ от фирмa “Дафне 98” ООД:

 • БНБ - гр.Русе

 • СТОПАНСКА БАНКА - гр. Русе

 • МИНЕРАЛБАНК - гр. Пазарджик

 • ТБ “СЕРДИКА” - клон Младост, гр. София

 • ТЕКСИМБАНК - Централа - бул.”Мария Луиза”No107, гр. София

 • Клон - бул.”Цар Освободител”, гр. София

 • ТЕКСИМБАНК - гр. Хасково

 • МИНЕРАЛБАНК - гр. Враца

 • СЕРВИЗ НА PEGEUOT - бул.”Цариградско шосе”, гр. София

 • Инвеститор фирма “ SOFIA FRANCAUTO”

 • ЖИЛИЩНА СГРАДА с 40 апартамента, кв.”Лозенец”,гр.София

инвеститор фирма “Бигла - 3”

 • ОФИС на FTA - гр. Варна

 • МИНЕРАЛБАНК - гр. Благоевград

 • ТБ “СОФИЯ” - гр. София

 • ТЕКСИМБАНК - Централен салон - партер, гр. Пловдив

 • FESTINVEST” - офисна сграда, ул.”Иван Асен II”No26,гр. София

 • ВИЛНИ СГРАДИ - кв.”Бояна”,гр.София

 • БНБ - ул.”Московска” No7, гр. София

 • ОФИСНА СГРАДА на “ЛАДА - БЪЛГАРИЯ”-гр. София

 • ЖИЛИЩНА СГРАДА на фирма “НИКМИ”, на ул.”Бигла” No 4, гр. София

 • РЕСТОРАНТ ”Ростов на Дон” - гр. Плевен

 • Офис на фирма “МАРТИН ЕЪР” ул. “Жолио Кюри” гр. София - окачена фасада

 • Заседателна зала на Столична община

 • ОВЕРГАЗ ХОЛДИНГ “ АД гр. София - офисна сграда

 • ОББ гр. Русе - вътрешни преградни стени

 • хотел “СЕВЛИЕВО ПЛАЗА “ гр. Севлиево - окачена фасада с инвеститор “АМСТАН ХОТЕЛИ “

 • ОФИСНА СГРАДА на “СЕДИЯ - БЪЛГАРИЯ”-гр. София - PVC дограма и оберлихт

 • Офис на фирма “AIR FRANCE” - гр.София - дограма

 • ЖИЛИЩНА СГРАДА на фирма “АРТЕКС”, на ул.”Джовани Горини гр.София – дограма

 • Административна сграда с технически център “СКАНИЯ БЪЛГАРИЯ” ЕООД – окачена фасада, външна дограма, вътрешни врати и витрини.

 • Административна сграда “TNC” ООД – вътрешни врати, външна дограма, окачена фасада и часовникова кула.

 • Офис център на “Алианц - България” – бул. “Мария Луиза” – външна дограма, вътрешни преградни стени и оберлихт.

 • Административна сграда “ВИДИМА ИДЕАЛ” АД – гр. Севлиево – окачена фасада и външна дограма.

 • Таблетен цех №3 на Балканфарма АД” – гр. Дупница – външна алуминиева дограма, оккачена фасада, алуминиеви жалузи и противокомарни мрежи.

 • Представителен дом “Толерантност” гр. София, ул. Стар Беловодски път 46 - външна алуминиева дограма. Инвеститор: “Минстрой Холдинг” АД.

 • Административна сграда “ЛЕГРАНО” ЕООД – гр. София, ул. Черни Връх 99 – окачена фасада.

 • Частен дом - с. Кокаляне – външна PVC дограма.

 • Административна сграда “ВИДИМА ИДЕАЛ” АД – гр. Севлиево – окачена фасада.

 • Частно училище “АРКУС” – гр. Велико Търново – външна и вътрешна алуминиева дограма.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница