Стратегия за перспективно и устойчиво развитие на българския туризъм за периода 2007 – 2013 година


Обучение и професионална подготовка на туристическите кадристраница10/14
Дата09.08.2018
Размер2.23 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

5.4. Обучение и професионална подготовка на туристическите кадри.


Очевидно основно направление на цялостната туристическа дейност и политика през периода 2007 – 2013 г. следва да бъде повишаване на образователното ниво на населението и професионалната квалификация на туристическите кадри по приемане и обслужване на туристите и утвърждаване на принципите на гостоприемството във всички сфери на обслужване и ниво на държавните структури – национално, регионални и местни.

На основата на приетите документи от комисия “Образование” към Съвета на Европейската общност трябва да се подобрят учебните планове по специалните дисциплини по туризъм в средните, колежите и висши учебни заведения. 50 % от обучението е необходимо да се обвърже с практически занятия.

Към Българската туристическа камара, Българската асоциация на туристическите агенции и Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация да се създаде специализиран център за професионално обучение на кадрите от туризма, като особено внимание се отдели на:


  • професионализма в отделните дейности – готвачи, сервитьори, камериерки, екскурзоводи и т.н.;

  • ангажиране на млади хора от уязвими и малцинствени групи в обслужващата сфера на туризма;

  • утвърждаване на сравнително новите професии в туризма – аниматори, камериерки на селски парахотели, планински спасители и др.

От изключително значение са средства, получени от Европейския съюз за професионалното обучение на млади хора за придобиване на туристически професии.

Интерес представлява и обучението в магистърска степен в учебните заведения по туризъм за:  • подготовка на висококвалифицирани туристически мениджъри;

  • подготовка на докторанти, доценти и професори;

  • укрепване на връзките между обучението и бизнес.

Значително внимание (включително и финансиране) да се отделя на Националния съвет по обучението на кадрите от туризма. Неговата дейност да се обвърже с нуждите на туристическите фирми от кадри – да се въведе картотека на обучаващите се, завършващите и реализиралите се учащи в практиката.

По примера на високоразвитите туристически държави да се създаде Национално сдружение на учените в туризма, както и създаване на българска секция на Международния конгрес за професионално туристическо образование (под егидата на ЮНЕСКО).VI. Проект на бюджет на стратегията


В тази част предлагаме един примерен проекто-бюджет за реализация на „Стратегията за перспективно и устойчиво развитие на българския туризъм за периода 2007-2013”. Този проект включва както разходната част от необходимите средства за развитие на българския туристически продукт, маркетинга и рекламата, обучението на кадрите, така и приходите, които ще се покрият от вложените инвестиции в макро мащаб (общо за страната)

.Независимо, че по-голямата част от цифрите са закръглени, определено считаме, че реализирането на стратегиите в туризма изискват предвиждането и изразходването на налични както държавни така и от частния сектор финансови средства.Табл. 8 Бюджет на стратегията за устойчиво развитие на българския туризъм 2007-2013 г. (проект) в млн. Евро

1.

РАЗХОДНА ЧАСТ

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

1.1

Държавни средства

пряко за инженерната

инфраструктурата, в т.ч от:


620

800

800

500

300

200

200

МРРБ

400

520

520

320

190

120

120

МОСВ

50

60

60

40

30

20

20

МЗГ

30

40

40

20

15

10

10

МТ

50

60

60

40

30

20

20

Еворфондове

90

120

120

80

35

30

30

1.2

Средства от Общините за турист. Инфраструктура на култ.-исторически и природни

забележителности, вкл. и от150

200

200

200

100

100

100

Европейските фондове

100

120

140

150

100

100

100

1.3

Средства на частния

сектор за развитие на

хотелиерството и др.

турист. дейности160

170

170

170

160

150

150

1.4

Средства за маркетинг,

реклама, проучвания и

развитие на туризма, вкл. и

Националния център30

30

25

30

30

30

30

1.5

Средства за обучение

и проф.квалификация на

на туристическите кадри


25

25

25

25

25

25

25

1.6

Други (за издръжка на

държавния и обществениоргани)

15

15

15

15

15

15

15

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-
ОБЩО ЗА ИНФРАСТРУКТУРА

1000

1240

1235

940

630

520

520

1.7

За пътувания на българи в чужбина

700

700

700

700

700

700

700
ОБЩО РАЗХОДИ

1700

1940

1935

1640

1330

1220

1220

2

ПРИХОДНА ЧАСТ


2.1

Бруто приходи от чужд. туристи

2500

3000

3500

4000

4250

4500

4500

2.2

Бруто приходи от българи, почиващи у нас и пътуващи в чужбина

300

400

500

600

700

800

1000

2.3

Бруто приходи от др. косвени дейности

200

250

300

300

400

400

500
ОБЩО БРУТО ПРИХОДИ

3000

3650

4300

4900

5350

5700

6500

2.4

Нетни приходи от чужд. туристи (бруто приходи – разходи по обслужване)

1400

2000

2800

3100

3300

3400

4000

2.5

Нетни приходи от бълг. туристи

100

250

300

380

400

450

500

2.6

Нетни приходи от съпътстващи туризма дейности

400

450

500

500

550

600

600

2.7

Допълнителни приходи от намаление на сивата икономика

50

70

100

120

140

150

630
ОБЩО НЕТНИ ПРИХОДИ

(приходи – разходи по обслужване на туристите)1950

2770

3700

4100

4390

4600

5730


Табл. 9. Очакван икономически ефект от стратегията по години (на база нетни приходи) в млн. ЕвроДейности

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

Нетни приходи от туризма

400

1140

1725

2020

2650

327

3880

2

Работещи в туризма (пряко)

110

140

200

210

250

300

310

3

СРЗ на работещите

210

280

350

480

600

700

800

4

Общо такси, данъци и др. за държавата и общините

220

300

450

400

450

460

500


От изложените показатели за бюджета на стратегията могат да се направят следните изводи:

Първо, по примера на разриващите се туристически държави през 2007 – 2009 г. се отделят значителни средства инфраструктура и опазване на околната среда. Това е свързано преди всичко с незадоволителното ниво на съществуващата инфраструктура и недостатъчните финансови средства, отделящи се през последните години за опазване и съхранение на природната среда, културно-историческите забележителности и др.

Второ, средствата, необходими от държавата следва да се отделят за развитие на досегашната инженерна инфраструктура – пътища, летища, комуникации, водоснабдяване и др., както и на новите райони за развитие на нови форми на туризма – ваканционни селища, селски туризъм, екотуризъм, конгресен туризъм и др. Средствата трябва да се отделят регулярно и ежегодно и да бъдат включени на отделен ред в държавния бюджет.

Трето, очертава се по-бавен темп на разширяване на легловата и другата материално-техническа база на туризма, като средствата е необходимо да се разпределят основно за модернизация на туристическите обекти и подобряване на управлението и организацията на отрасъла.

Четвърто, считаме, че трябва да се отделят повече средства за маркетинг и реклама на българския туризъм, пазарни проучвания.

Пето, определени средства са необходими и за обучението на хората в национален, регионален и местен мащаб, както и за професионалното обучение на кадрите, работещи в различните сфери на туризма. В това отношение може да се разчита и на фондовете на Европейския съюз.

Шесто, изчисленията показват ежегоден ръст на брутните и чисти приходи от туризма по години, което ще допринесе за по-голямото му участие в сформиране на брутния вътрешен продукт на Р България и подобряване на икономическото положение на българските граждани. Повишаването на приходите и икономическите показатели на туризма е стратегически решено за периода след 2009 год.


Каталог: Music,%20Movies,%20Videos,%20Games%20and%20more... -> Lekcii -> UNWE%20files
UNWE%20files -> Да се разширява ли чрез франчайзинг (продаване на права) към Южно -американския пазар?
UNWE%20files -> Особености на иновациите и иновационния процес в индустриалното производство
UNWE%20files -> “top rope”, “all free”, “yo-yo”, “red point”, “flash”, "on sight" и “solo”
UNWE%20files -> Скалното катерене
UNWE%20files -> Професионална автобиография
UNWE%20files -> Сигурност във фирма за разработка на
UNWE%20files -> При какви обстоятелства придобиването на съществуваща компания е предимство за Хайнекен, в сравнение с инвестициите „на зелена поляна”?
UNWE%20files -> Спам и системи за защита от спам
UNWE%20files -> Експозе Русия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница