Стратегия за перспективно и устойчиво развитие на българския туризъм за периода 2007 – 2013 годинастраница12/14
Дата09.08.2018
Размер2.23 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Приложение 3.

Таб. № 2

ПОСЕЩЕНИЯ НА ТУРИСТИ В БЪЛГАРИЯ - 2006 г.

( Януари - Декември )

ПО НСГП - ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ (без децата без собствени паспарти)


(по класификацията на WTO-OMT и ETC-EU)


КЛАСАЦИЯ ОТ 1 ДО 50.


No.

Страни

ТУРИЗЪМ

2006/2005 %

 

No.

Страни

ТУРИЗЪМ

2006/2005 %

 

ОБЩО

5158117

+6,64%
 

 

 

 

 
 

 

 

1

СЪРБИЯ И Ч.ГОРА*

614374

+14,95%

 

26

МОЛДОВА

29617

+29,69%

2

ГЪРЦИЯ

606195

-8,97%

 

27

БЕЛАРУС

22994

+34,31%

3

МАКЕДОНИЯ*

548691

-5,58%

 

28

ИСПАНИЯ

22266

+20,29%

4

ГЕРМАНИЯ

528321

-9,27%

 

29

ШВЕЙЦАРИЯ

21830

+3,86%

5

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

420138

+12,19%

 

30

КИПЪР

15626

-1,36%

6

РУМЪНИЯ*

369084

+97,04%

 

31

СЛОВЕНИЯ

11362

-11,52%

7

ТУРЦИЯ

231306

-14,70%

 

32

ЯПОНИЯ

11316

+4,60%

8

РУСИЯ

215828

+23,12%

 

33

КАНАДА

10989

+24,23%

9

ЧЕХИЯ

123499

-2,50%

 

34

ХЪРВАТСКА

10795

+2,13%

10

ПОЛША

119453

+5,20%

 

35

ФИЛИПИНИТЕ

10647

+16,59%

11

ШВЕЦИЯ

102602

+1,25%

 

36

АВСТРАЛИЯ

9089

+12,56%

12

УКРАЙНА

94214

+12,50%

 

37

ПОРТУГАЛИЯ

7926

+69,25%

13

ИЗРАЕЛ

89408

-13,63%

 

38

ЛИТВА

6955

+22,73%

14

СЛОВАКИЯ

88700

-0,59%

 

39

ИСЛАНДИЯ

6643

+543,70%

15

ДАНИЯ

88635

+22,94%

 

40

АЛБАНИЯ

5702

+0,92%

16

ФИНЛАНДИЯ

87544

+5,40%

 

41

СИРИЯ

4783

-9,40%

17

ФРАНЦИЯ

83062

+12,22%

 

42

КИТАЙ

4536

+13,03%

18

НОРВЕГИЯ

68654

+72,65%

 

43

Ю. КОРЕЯ

4418

+2,03%

19

ИТАЛИЯ

66520

+11,03%

 

44

ЛАТВИЯ

4220

+29,65%

20

САЩ

65704

+8,77%

 

45

ЕСТОНИЯ

4216

+71,73%

21

АВСТРИЯ

62266

+7,52%

 

46

ГРУЗИЯ

4111

+29,97%

22

ХОЛАНДИЯ

60713

+25,31%

 

47

БОСНА/ХЕРЦЕГ.

3536

+6,28%

23

ИРЛАНДИЯ

59724

+104,70%

 

48

ИРАН

3294

+32,18%

24

УНГАРИЯ

48114

+8,07%

 

49

МАЛТА

3187

+31,37%

25

БЕЛГИЯ

32133

-1,38%

 

50

ИНДИЯ

3150

+14,96%

*вкл. "куфарната търговия"
ПРИХОДИ ОТ ТУРИЗМА – БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2006 Г.)
Приходите от международен туризъм (без транспорта) за 2006 г. възлизат на 2 061.4 млн. Евро (+5.45% повече от същия период на 2005 г.). Разходите на българските граждани за пътувания в чужбина за дванадесетте месеца на 2006 година са на сума от 1 174.5 млн. Евро (+12.89%) спрямо същия период на 2005 година.


Фиг. № 8
М
ЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ – БЪЛГАРИЯ
ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС (в млн.ЕВРО)

*Данните за приходите и разходите от международен туризъм в текущата сметка на платежния баланс за периода 2001 – 2005 г. са ревизирани през 2006 г. от БНБ.
Таблица № 4


ПРИСТИГАНИЯ НА ТУРИСТИ В БЪЛГАРИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(период Януари – Декември 2006 г.)


Година

2005*12м.

2006*12м.

2006/2005%

 

 

 

% промяна

 

 
 

ОБЩО "Туризъм"**

4837150

5158117

+6.64%

 

 

 

 

ОБЩО ОТ ЕС

2623880

2656136

+1.23%

 

 

 

 

Отн.дял на ЕС

54.24%

51.49%

-2.75

 

 

 

 

Страни от ЕС преди м.май 2004

2207439

2230804

+1.06%

АВСТРИЯ

57909

62266

+7.52%

БЕЛГИЯ

32583

32133

-1.38%

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

374494

420138

+12.19%

ГЕРМАНИЯ

582315

528321

-9.27%

ГЪРЦИЯ

665894

606195

-8.97%

ДАНИЯ

72094

88635

+22.94%

ИСПАНИЯ

18510

22266

+20.29%

ИТАЛИЯ

59912

66520

+11.03%

ИРЛАНДИЯ

29176

59724

+104.70%

ЛЮКСЕМБУРГ

3012

2759

-8.40%

НИДЕРЛАНДИЯ

48450

60713

+25.31%

ПОРТУГАЛИЯ

4683

7926

+69.25%

ФИНЛАНДИЯ

83056

87544

+5.40%

ФРАНЦИЯ

74019

83062

+12.22%

ШВЕЦИЯ

101332

102602

+1.25%

 

 

 

 

Страни от ЕС - нови членки

416441

425332

+2.13%

ЕСТОНИЯ

2455

4216

+71.73%

КИПЪР

15841

15626

-1.36%

ЛАТВИЯ

3255

4220

+29.65%

ЛИТВА

5667

6955

+22.73%

МАЛТА

2426

3187

+31.37%

ПОЛША

113544

119453

+5.20%

СЛОВАКИЯ

89226

88700

-0.59%

СЛОВЕНИЯ

12841

11362

-11.52%

УНГАРИЯ

44520

48114

+8.07%

ЧЕХИЯ

126666

123499

-2.50%

* без децата, вписани в паспортите на родителите си
**без транзитнопреминалитеФиг. № 9 БРОЙ ЧУЖДЕСТРАННИ ПОСЕТИТЕЛИ С ЦЕЛ „ТУРИЗЪМ” – ОБЩО И ОТ ЕС (В ХИЛЯДИ) ЗА ПЕРИОДА 2000 – 2006 Г.


Таб. № 5ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА - 2006г. (ЯНУАРИ-ДЕКЕМВРИ)(по всички видове цели)


КЛАСАЦИЯ ОТ 1 ДО 50.No.

Страни

О Б Щ О

2006/2005 %

 

No.

Страни

О Б Щ О

2006/2005 %

 

ОБЩО

4180357

-1.29%
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ТУРЦИЯ*

1225687

-26.13%
26

МОЛДОВА

7043

+16.86%

2

ГЪРЦИЯ

709312

+17.22%
27

СЛОВАКИЯ

7009

+96.50%

3

СЪРБИЯ И Ч.ГОРА*

477533

+14.97%
28

ЕГИПЕТ

6781

+88.68%

4

МАКЕДОНИЯ*

267889

+14.67%
29

ДАНИЯ

6688

+22.56%

5

ГЕРМАНИЯ

239698

+1.57%
30

ШВЕЦИЯ

6647

+8.59%

6

РУМЪНИЯ*

232371

+21.48%
31

ОАЕ

6140

-1.78%

7

ИТАЛИЯ

178483

+21.76%
32

КИТАЙ

5897

+30.35%

8

ИСПАНИЯ

152912

+33.09%
33

НОРВЕГИЯ

4816

+33.08%

9

АВСТРИЯ

93077

+0.93%
34

СЛОВЕНИЯ

4575

+13.95%

10

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

78836

+24.15%
35

МАЛТА

4188

+11.98%

11

ФРАНЦИЯ

67757

+16.24%
36

ТУНИС

3953

+15.35%

12

САЩ

56486

+7.38%
37

ИРЛАНДИЯ

3929

+20.67%

13

БЕЛГИЯ

45938

-0.58%
38

АЛБАНИЯ

3815

+2.53%

14

НИДЕРЛАНДИЯ

31497

-4.94%
39

ФИНЛАНДИЯ

2933

+29.44%

15

ЧЕХИЯ

31154

+10.92%
40

ГРУЗИЯ

2473

-7.48%

16

РУСИЯ

28021

+11.53%
41

Ю.АФРИКА

2216

+6.13%

17

УНГАРИЯ

26843

+9.56%
42

ЛИТВА

1827

-1.83%

18

ШВЕЙЦАРИЯ

25522

+14.80%
43

ЯПОНИЯ

1517

-10.55%

19

ПОЛША

23345

+9.99%
44

БОСНА / ХЕРЦЕГ.

1498

+73.98%

20

КИПЪР

19141

+16.19%
45

ЛИБИЯ

1498

-7.42%

21

УКРАЙНА

18904

-0.38%
46

БЕЛАРУС

1205

+23.97%

22

ИЗРАЕЛ

11525

+1.06%
47

ЛЮКСЕМБУРГ

1175

+32.02%

23

КАНАДА

8819

+5.79%
48

КУВЕЙТ

1097

+2.43%

24

ПОРТУГАЛИЯ

7597

-0.90%
49

ИНДИЯ

1081

+41.12%

25

ХЪРВАТСКА

7563

+25.28%

 

50

БРАЗИЛИЯ

1001

-16.58%

*вкл. "куфарната търговия"Източник: Дирекция „Туристическа политика”Държавна агенция по туризъм

Приложение № 4


Таб. № 6

Фиг. 10,11,12
Таб. № 6

Хотели и други средства за подслон в България в периода 1965-2006г.Показатели

1965

1970

1980

1990

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007 - приблизително

1

Хотели (без хижи и база за рехабилитация и социален отдих)

185

291

572

603

1345

1396

1435

1468

2018

2350

2450

2474

1.1

Легла за настаняване в хотелите

29300

49356

80625

114262

136980

138400

146550

166200

182000

280000

310000

325000

1.2

Легла в закупени (собствени) апартаменти от чужденци, вкл. Частни (семейни) хотели (от 10 до 30 легла)754

880

910

1200

2

Разпределение на хотелите по райони (%)


2.1

Черноморие

38.2

46.5

54.28

55.31

57.2

58.5

58.3

59.6

58.7

57.1

56.8

56.00

2.2

Планински райони

4.5

4.4

4.02

4.89

8.3

9.5

9.6

8.1

9.2

9.4

9.8

10.2

2.3

Балнеоложки райони

4.5

4.6

3.28

2.93

3.85

4

4.1

4

4.3

4.5

4.6

4.9

2.4

Градски хотели и мотели

52.8

45.5

38.42

37.87

30.65

28

28

28.3

28.8

29

28.8

28.9

3

Категоризация на хотелите (в %)

3.1

Една и две звезди

70.01

68.12

66.48

65.11

23

17.5

13.8

12.3

12.8

11.5

10

7

3.2

Три звезди

29.99

26.38

26.72

24.99

47.1

49.5

51.2

48.7

47.2

46

40

41

3.3

Четири звезди
4.3

6.16

7.32

24.1

26

27

30.6

31.5

32.5

38

38

3.4

Пет звезди
1.2

1.74

2.68

5.8

7

8

8.4

8.5

10

12

14

4

Къмпинги

4.1

Бр. къмпинги

64

126

111

71

42

36

28

32

30

24

20

15

4.2

Места за къмпиране

48500

80152

69913

65900

14320

12200

10250

12010

12500

10000

10000

8000

5

Частен жилищен фонд (до 10 легла)

30100

70832

151292

148704

110200

114320

118560

112000

112400

140000

150000

120000

6

Квартирни бюра

21

51

64

99

85

92

96

94

92

105

110

103

7

Крайпътни обекти

42

58

110

135

140

142

148

165

190

210

230

245

Източник: НСИ, оперативни данни на БТК, Държавна агенция по туризъм

Изготвил: доц. Д-р Цв. Тончев
Фиг. № 10 Легла за настаняване в хотелите 1965 – 2006 г.Фиг. № 11 Категоризация на хотелите в % в периода 1965 – 2006 г.

Фиг. № 12 Разпределение на хотелите по райониКаталог: Music,%20Movies,%20Videos,%20Games%20and%20more... -> Lekcii -> UNWE%20files
UNWE%20files -> Да се разширява ли чрез франчайзинг (продаване на права) към Южно -американския пазар?
UNWE%20files -> Особености на иновациите и иновационния процес в индустриалното производство
UNWE%20files -> “top rope”, “all free”, “yo-yo”, “red point”, “flash”, "on sight" и “solo”
UNWE%20files -> Скалното катерене
UNWE%20files -> Професионална автобиография
UNWE%20files -> Сигурност във фирма за разработка на
UNWE%20files -> При какви обстоятелства придобиването на съществуваща компания е предимство за Хайнекен, в сравнение с инвестициите „на зелена поляна”?
UNWE%20files -> Спам и системи за защита от спам
UNWE%20files -> Експозе Русия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница