Създаване на материали за обучение, предназначени за курсистиДата20.05.2017
Размер57.26 Kb.
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Word 2003 и Paint:

Създаване на материали за обучение, предназначени за курсисти


Ръководството Стъпка-по-стъпка за Microsoft Word 2003 и Paint: “Създаване на материали за обучение, предназначени за курсисти” предоставя инструкции за създаване на материали за изучаване на нови думи по избраната за деня тема. За изработването им ще използвате готов документ, изработен с приложението Word (файл с име Den.doc). В този документ трябва да бъдат попълнени следните елементи:

Дума на чужд език

Графичен образ за илюстрация на думата

Дума на български език

В ръководството са включени инструкции за размножаване и попълване на готовия документ за предвиденото петдневно обучение.


Създаване на нова папка

За да създадете нова папка с име Materiali_den, трябва да изпълните следната последователност от действия: 1. Стартирайте програмата My Computer;

 2. Изберете подходящо място, на което желаете да създадете папката;

 3. От меню File изпълнете командата New/Folder;

 4. За име на вашата папка въведете Materiali_den;

 5. Натиснете клавиша Enter или щракнете с левия бутон на мишката извън папката.Използване на Word за създаване на материалите

 1. Отворете документа на Word в материалите, предназначени за курсистите (файл Den.doc от папката Student Materials-in-Word\Project 1\Modeli ).

 2. Съхранете файла с името Den_1 за материала, отнасящ се за първия ден за обучение в създадената папка Materiali_den (материала, отнасящ се за втория ден, съхранете с името Den_2 и т.н.). За да направите това:

 • от меню File изберете команда Save As.

 • В полето File Name на появилия се диалогов прозорец Save As въведете от клавиатурата новото име Den_1.

 • В полето Save in на диалоговия прозорец Save As намерете и изберете папката Materiali_den.

 • Натиснете бутона Save.

Попълване на темата в материала за обучение

 1. Позиционирайте текстовия маркер в началото на документа;

 2. След текста Тема: въведете избраната тема.

Попълване на думите на български и чужд език

 1. Позиционирайте текстовият маркер на документа в съответната клетка от първата колона на таблицата.

 2. При необходимост превключете в режим на писане на кирилица.

 3. Напишете думата на български език.

 4. Позиционирайте текстовият маркер на документа в съответната клетка (на същия ред) от третата колона на таблицата.

 5. Превключете в режим на писане със съответната азбука.

 6. Напишете думата на чужд език.Вмъкване на изработено графично изображение (с приложението Paint) за дадена дума в таблицата

За вмъкване на графично изображение за илюстрация на всяка от въведените думи в материала за съответния ден разполагате със следните възможности: • вмъкване на изработено ново графично изображение, използвайки приложението Paint и съхранено като файл в предварително подготвена папка или в папката My Pictures от My Documents, в която по подразбиране се записват графични изображения;

 • вмъкване на готово графично изображение.

В случая, когато трябва да вмъкнете в документа на Word изработено ново графично изображение (или част от него) (чрез приложението Paint), трябва да изпълните следната последователност от действия:  1. Отворете файла с изработеното графично изображение;

  2. Маркирайте изображението, което искате да вмъкнете, като за целта използвате елемента Select ( ) от кутията с инструменти на приложението Paint;

  3. От меню Edit изберете Copy;

  4. Активирайте файла с материала за съответния ден;

  5. Позиционирайте текстовия маркер в съответната клетка от втората колона на таблицата;

  6. От меню Edit изберете Paste.

Забележка: Ако изработеното от вас графично изображение е записано вече във файл, то за неговото поставяне в таблицата може да приложите и технологията за вмъкване на готово графично изображение от файл.


Вмъкване на готово графично изображение за дадена дума в таблицата

При вмъкване на готово графично изображение в документа на Word разполагате със следните възможности:  • вмъкване на елементи от графичната колекция (ClipArt);

  • изображения от файл;

  • сканирани изображения.

В случая, когато трябва да вмъкнете готово графично изображение в документа на Word трябва да изпълните следната последователност от действия: 1. Позиционирайте текстовия маркер в съответната клетка от втората колона на таблицата.

 2. От меню Insert изберете Picture. Ако изберете:

 • Clip Art – в резултат от изпълнението на командата в дясната част на прозореца на приложението Word ще се появи панела за задачи Clip Art. Спазвайте следната последователност на изпълнение:

 • Изберете Organizer Clips от панела за задачи;

 • Отворете папката Office collections, изберете желаната категория с изображения и копирайте избрана картинка;

 • Позиционирайте текстовия маркер в съответната клетка от втората колона на таблицата в документа;

 • От меню Edit изберете Paste.

 • В полето Look in изберете мястото, където е съхранен файлът с желаното графично изображение;

 • Изберете съответния файл;

 • Натиснете бутон Insert.

 • From Scanner or Camera – в резултат от изпълнението на командата ще се извърши търсене за свързани към компютъра скенер или камера и при наличие на такива ще се предложат елементи за избор.


Промяна на размерите на графично изображение

Ако вмъкнатото в таблицата графично изображение е по-голямо, може да го оразмерите като изпълните следната последователност от действия: 1. Маркирайте изображението, което искате да оразмерите, като щракнете с левия бутон на мишката върху него;

 2. Издърпайте манипулатора за размера или, докато получите желания размер на графичното изображение.
Отпечатване на материалите за обучение, предназначени за курсисти

 1. Отворете файла Den_1.doc, който се намира в папката Materiali_Den;

 2. Преди да отпечатате документа е препоръчително той да се прегледа. За да извършите това, от меню File изпълнете командата Print Preview или щракнете върху бутона от реда с бутони Standard;

 3. Върнете се към нормалния режим на изглед на документа като щракнете върху бутона от лентата с инструменти Print Preview;

  ;

 4. За да отпечатате документа, от меню File изпълнете командата Print;

 5. В появилия се диалогов прозорец Print задайте желаните характеристики на отпечатване – размер на листа, ориентация, брой на отпечатваните екземпляри и т.н. Щракнете върху бутона .


Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Word 2003 и Paint: Създаване на материали за обучение, предназначени за курсисти Стр. от

Проект 1:Кратък чуждоезиков курс за начинаещиБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница