Създаване на навигация и вмъкване на обекти в презентация, създадена с програмата ms power PointДата31.05.2017
Размер40.63 Kb.

Курс по PowerPoint. www.teacher.bg

Създаване на навигация и вмъкване на обекти в презентация, създадена с програмата MS Power Point


Разработването на VCT-презентация изисква знания и умения за работа с инструментите за съсдаване на навигация в презентацията, както и за включване на вгадени файлове. Чрез задаване на навигация се обезпечава лесния преход от един слайд към друг при запозване със съдържанието на виртуалната практика. Включването на вградени файлове дава възможност създадената VCT-презентация да се съхранява, обработва и разпространява като едно цяло.

Ще се спрем по-подробно на въпросите за създаване на навигация и за включване на обекти.

Създаване на навигация


Навигацията в една презентация наричаме възможността за преход към следващ, предишен или конкретно указан слайд в презентацията, друг файл или уеб-страница. Навигацията се реализира чрез включване на хипервръзки. Носител на хипервръзката може да бъде както текстов, така и графичен елемент.

Алгоритъмът за създаване на хипервръзка е следният: 1. Маркираме обекта, който искаме да играе ролята на връзка. Ако е текст – маркираме текста, ако е графичен обект – избираме обекта като щракваме върху него.

 2. От менюто Insert избираме Hyperlink.

 3. Отваря се диалогов прозорец, в който трябва да зададем настройките на връзката (Фиг. 1).
Фигура 1. Диалогов прозорец за създаване на хипервръзка

Първата възможност, която се предлага (в горната лява част на прозореца на Фиг. 1) е създаване на връзка към съществуващ файл или уеб-страница („Existing file or Web page”). В дясната част на прозореца се дава достъп до файловата структура, откъдето потребителят може да открие файлa, който иска да свърже към избрания в точка 1 от алгоритъма обект. Под полето за избор на папка и файл има ред за въвеждане на URL – адреса на желан сайт в интернет.

Втората възможност е създаване на хипервръзка към място в документа (Фиг. 2). Когато хипервръзката се създава в презентация, под място в документа се разбира преход към указан слайд в презентацията. След щракване върху бутона „Place in This Document” („Място в този документ”) вдясно се появява списък със слайдовете в презентацията. При щракване върху някой от слайдовете той се визуализира в полето за предварителен преглед (Slide preview).


Фигура 2. Задаване на хипервръзка в презентация


 1. Избираме вида на хипервръзката и щракваме върху бутона ОК.

За да се провери, дали връзката работи се преминава в режим на слайд-шоу. При позициониране на мишката върху обекта – текст или графичен елемент – показалецът на мишката приема формата на сочеща ръчичка. При щракване би следвало да се реализира зададения преход.


Задаването на хипервръзка може да стане и чрез използване на десен бутон на мишката. Една хипервръзка може да бъде и редактирана, и премахвана.
В много ситуации даден текст или графичен елемент са част от сложно графично изображение и не могат да бъдат носители на хипервръзка, създадена по описания по-горе алгоритъм. Един от начините да се справим с такъв проблем е върху текста или върху определен участък от цялата картина да поставим прозрачна геометрична фигура, която да не се вижда от потребителя, но към която да е създадена хипервръзка.
Картината, която е поставена за фон на презентацията-шаблон включва съдържание в горния десен ъгъл на слайда. Съдържанието като текст не може да се коригира (естествено, може да се скрие със запълнена геометрична фигура или текстова кутия и да се въведе различен текст.). За да се зададе навигация – при щракване с мишката върху съответен текст да се осъществява преход към соътветен слайд върху отделните елементи на текста са поставени правоъгълници и към тях е зададена хипер-връзка. Шаблонът е разработен така, че да съдържа навигация, но понякога се налагат корекции и леки модификации на стандартната презентация.

Да разгледаме алгоритъма за създаване на вид навигация в разглеждания шаблон-презентация.

Задача: Да се създаде хипер-връза между третия ред от съдържанието „Материали” и третия слайд от презентацията „Виртуална практика”.

За да решим поставената задача: 1. преминаваме в режим на редактиране Slide Master View.

 2. Позиционираме се върху първия слайд.

 3. Начертаваме правоъгълник и го позиционираме върху текста (Insert/Shapes/Rectangle) 1. Позиционираме се върху правоъгълника, натискаме десен бутон на мишката и избираме Format Shape.
 1. От менюто Format Shape можем да изберем No Line и No Fill. Така правоъгълникът става невидим. По-добрият избор, обаче е да изберем No Line и Solid Fill, като зададем опцията Transperency на 100%. Така правоъгълникът е солидно запълнен и напълно прозрачен. Затваряме контекстното меню.

 2. Отново щракваме върху правоъгълника с десен бутон на мишката и избираме Hyperlink…

 3. В менюто Insert Hyperlink в полето Link to избираме Place in this document От полето Select a place in this document избираме Slide 3. Избраният слайд се визуализира. Потвърждаваме избора си като щракнем върху OK.

Следвайки този алгоритъм можем да създаваме навигация във всяка празентация на PowePoint, базирана на хипер-връзки. А когато я реализираме в режим на Slide Master View, навигацията е универсална за всички слайдове в презентацията, т.е. тя се задава еднократно и се използва многократно.

Каталог: Documents -> 000000812 -> BGBG
Documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
Documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
Documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
Documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
Documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
Documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”
BGBG -> Какво е vct?
BGBG -> Презентация от вида vct, учителят трябва да има базови знания за работа с програмата Microsoft Office PowerPoint


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница