Таблици за отчитане на дейности по основни звена на пу (2007-2011) катедра “етнология”


Студенти и докторанти, участници в научни форуми (конференции, симпозиуми и др.)страница4/7
Дата09.09.2016
Размер0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7


5. Студенти и докторанти, участници в научни форуми (конференции, симпозиуми и др.) през последните 5 години (2007   2011) (критерий 2.2.1.2.)Име, фамилия

Форум (год.)

1.

Елица Стоилова

Conference: Bodies, Networks, and Geographies: Colonialism and Cold War Technopolitics, 14 April 2007, Eindhoven, The Netherlands

2.

Елица Стоилова

"The European - an Invention at the Interface of Technology and Consumption", workshop of research group The Homo Europaeus between Research and Market, 4-5 October 2007, Deutsches Museum, Munich, Germany

3.

Емилия Карабоева

Мълчанието за комунизма в централна и югоизточна Европа 18 години след падането на Берлинската стена, 1-2 декември 2007, София

4-5.

Елица Стоилова

Емилия КарабоеваДокторантски семинар организиран от Технологичния университет Ейндховен, Провдивския университет и Карловия университет в Прага, 8-11 декември 2007, Прага

6-7.

Елица Стоилова

Емилия КарабоеваПърва конференция на EUWOL, 23-26 януари 2008, Тур, Франция

8-9.

Елица Стоилова

Емилия КарабоеваTechnology and the Making of 20th Century Europe: a Southeast European Perspective. 28 February - 1 March 2008, Plovdiv

10.

Емилия Карабоева

Divided Dreamworlds - The Cultural Cold War East and West, 26-27 септември 2008, Утрехт, Холандия

11-12.

Елица Стоилова

Емилия КарабоеваEUWOL workshop on Transnationalism, 9-10 October 2008, Lisbon, Portugal

13-14.

Елица Стоилова

Емилия КарабоеваInventing Europe Eurocores European Science Foundation workshop “Appropriating America, Making Europe,” 15-17 January, 2009 Amsterdam, The Netherlands

15-16.

Елица Стоилова

Емилия Карабоева17.

Емилия Карабоева

  • European Cultures of the Cold War 1945-1990, Exploratory workshop, 3-6 септември 2009, Шефийлд, UK

18.

Емилия Карабоева

  • Cold War Interactions Reconsidered, 29-31 октомври 2009, Хелсинки, Финландия

19.

Елица Стоилова

  • “Food, Technology and Trust – Exploring European Foodways in the American Century,” EUWOL Workshop, Trondheim, 12-14 March 2010.

20-21.

Елица Стоилова

Емилия КарабоеваFinal ESF Europe Conference & 4th Tensions of Europe Conference, Sofia University, 20-23 June 2010

22.

Елица Стоилова

  • Society for the History of Technology (SHOT) 2010 Annual Meeting – Tacoma, Washington, September 30 to October 3, 2010

23.

Елица Стоилова

Why We Eat How We Eat: Food Choices, Nutrition and the Politics of Eating, 24th February 2011, Goldsmiths College, London

24.

Елица Стоилова

Студентски етноложки срещи. 11-12 Март 2011, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

25.

Емилия Карабоева

  • How did Eastern and Western Europe meet in International organizations (1945-1973). A “post-Cold-War perspective” workshop, 24 юни 2011 Берлин, Германия

26.

Емилия Карабоева

  • From the Iron Curtain to the Schengen Area: Bordering Communisш and Postcommunist Europe, 28-30 септември 2011 Виена, Австрия

27.

Елица Стоилова

  • Myth-Making and Myth-Breaking in History and the Humanities, 7-8 October 2011, University of Bucharest

28.

М. Димитрова
Национална конференция “Училището – желана територия на ученика”.- национален етап с доклад /работа в екип/ на тема “…и моите песни се ще се четът” – урок- спектакъл /презентация/ върху творчеството на Иван Вазов”, 2007

29.

М. Димитрова
- Кръгла маса по Проект, подкрепен от Фонд “Научни изследвания, Договор № ВУ – ОХН – 5/ 2005 г.; 10.05.2009 г., гр.София; тема на доклада: “Религиозният синкретизъм в бита и традициите на населението от община Баните и община Гърмен и ролята му за възпитанието в условията на глобализация” /включително и материали от прилагането на интерактивни форми на работа в часовете по български език и литература – разширен вариант/.

30.

М. Димитрова
Научна конференция на тема: “Фалшификации и заблуди за произхода на българите мохамедани” – 29.10.2009 г./; тема: Ролята на религиозния синкретизъм за народностната идентификация на населението от община Баните и община Гърмен.

31.

М. Димитрова
“Прагматична философия на ученето в условията на глобализация – сцената в класната стая”.- Национална научна конференция в чест на проф. дпн Мария Герджикова, 1-2 април 2011 година, СУ “Св. Климент Охридски” на тема “Игри, актьори, роли в класната стая и в живота”;

32.

Маргарита Димитрова
“Параметрите на моралността според Свещените книги в представителния урок по литература (кръгла маса в IХ клас)”. – Национална конференция с международно участие „Образованието по български език и българска литература – прагове, сривове, алтернативи”. 3 и 4 ноември 2011 г. ПУ “Паисий Хилендарски”

33.

Доника Манчева, Етнология

Студентски етноложки срещи 2007, Теренът и неговите предизвикателства, 9 – 10 март 2007 г. гр. Пловдив

34.

Боян Георгиев, Етнология

Студентски етноложки срещи 2007, Теренът и неговите предизвикателства, 9 – 10 март 2007 г. гр. Пловдив

35.

Панче Бекяров, Етнология

Студентски етноложки срещи 2007, Теренът и неговите предизвикателства, 9 – 10 март 2007 г. гр. Пловдив

36.

Татяна Неделева, Етнология

Студентски етноложки срещи 2007, Теренът и неговите предизвикателства, 9 – 10 март 2007 г. гр. Пловдив

37.

Надка Гулева, Етнология

Студентски етноложки срещи 2007, Теренът и неговите предизвикателства, 9 – 10 март 2007 г. гр. Пловдив

38.

Зорница Пранжева, Етнология

Студентски етноложки срещи 2007, Теренът и неговите предизвикателства, 9 – 10 март 2007 г. гр. Пловдив

39.

Диана Александрова, Етнология

Студентски етноложки срещи 2007, Теренът и неговите предизвикателства, 9 – 10 март 2007 г. гр. Пловдив

40.

Силвия Малакова, Етнология

Студентски етноложки срещи 2007, Теренът и неговите предизвикателства, 9 – 10 март 2007 г. гр. Пловдив

41.

Петко Горев, Етнология

Студентски етноложки срещи 2007, Теренът и неговите предизвикателства, 9 – 10 март 2007 г. гр. Пловдив

42.

Моника Балабанова, Етнология

Студентски етноложки срещи 2007, Теренът и неговите предизвикателства, 9 – 10 март 2007 г. гр. Пловдив

43.

Свобода Стоева

Студентска етноложка среща „Теренът – пространства и хора“, 2011

44.

Габриела Мерджанова

Студента етноложка среща „Теренът – пространства и хора“, 2011

45.

Мария Славчева

Студентска етноложка среща „Теренът – пространства и хора“, 2011

46.

Стефана Минчева

Студентска етноложка среща „Теренът – пространства и хора“, 2011

47.

Анелия Авджиева

Студентска етноложка среща „Теренът – пространства и хора“, 2011

48.

Елица Стоилова

Студента етноложка среща „Теренът – пространства и хора“, 2011

49.

Атанаска Маджарова

Студентска етноложка среща „Теренът – пространства и хора“, 2011

50.

Слави Георгиев

Студентска етноложка среща „Теренът – пространства и хора“, 2011

51.

Галина Писанова

Студентска етноложка среща „Теренът – пространства и хора“, 2011

52.

Здравко Сойтаров

Студентска етноложка среща „Теренът – пространства и хора“, 2011

53.

Горан Стефанов

Студентска етноложка среща „Теренът – пространства и хора“, 2011

54.

Росица Любенова

Студентска етноложка среща „Теренът – пространства и хора“, 2011

55.

Динка Анадъмска

Студентска етноложка среща „Теренът – пространства и хора“, 2011

56.

Мария Славчева

Балканистична конференция, посветена на 1135 г. От рождението на на Св. Иван Рилски и 1330г. от основаването на Дунавска България (14-15 април 2011)

57.

Мария Славчева

VII-ми НАЦИОНАЛНИ СТУДЕНТСКИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ„ЕВРОПЕЙСКО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО“ (14.05.2011 – 15.05.2011)

Общо:

57


6. Публикации на студенти и докторанти през последните 5 години (2007   2011) (критерий 2.2.1.2.)Име, фамилия

Публикация

1.

Елица Стоилова

„Стратегии на подготовка за кандидатстване във висше училище”, в: Да останем в България: най-трудният избор? (кандидатстудентски дилеми), съст. Таня Чавдарова, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”: София 2007, 120-142

2.

Елица Стоилова

“Lisbon, EUWOL, and Transnationalism”, Tensions of Europe Newsletter November (2008): 11-13

3.

Елица Стоилова

“Summer School Oral History and Technological Memory, Turku, Finland”, Tensions of Europe Newsletter February (2010): 9-11

4.

Елица Стоилова

„Работа на терен в чужбина. Архивни и библиотечни проучвания: трудности и проблеми.” – В: Теренът: пространства и хора. Студентски  етноложки срещи - Пловдив 2011”. Съст. Добринка Парушева и Мария Кисикова, Университетско издателство "Паисий Хилендарски", Пловдив (2011) 104-112 (ISBN 978-954-423-702-8)

5.

Elitsa Stoilova, Emilia Karaboeva, Jiřa Janač, and Ivailo Hristov

“History of technology Workshop in Plovdiv, Bulgaria: Technology and the Making of Europe, 1850 to Present, South East European Perspectives (28 February - 1 March 2008)”, Études Balkaniques 2008, 2: 181-184

6.

Еmilia Karaboeva

"Les visages invisibles de la vie quotidienne: Le cas des camionneurs internationaux de la Bulgarie (1956-1989)", в DIVINATIO, специален брой, 27, 2008

7.

Еmilia Karaboeva

Рецензия на Ghodsee, Kristen Rogheh, The Red Riviera: Gender, Tourism, and Postsocialism on the Black Sea. H-Travel, H-Net Reviews.ноември, 2008 (http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=22820)

8.

Еmilia Karaboeva

„Recent Bulgarian transport historiography” в: T2M Yearbook 2009

9.

Маргарита Димитрова
Заблуди и фалшификации за произхода на българите мохамедани, материали от научна конференция Смолян – 29 октомври 2009 г. //Ролята на религиозния синкретизъм за народната идентификация на населението от община Баните и община Гърмен. София, 2010, с. 218 – 240

10.

Маргарита Димитрова
Родопи – списание за икономика, политика и култура.// Религиозният синкретизъм в бита и традициите на населението от община Баните и община Гърмен и ролята му за възпитанието в условията на глобализация. Смолян, кн.3-4, 2009, с.50

11.

Свобода Стоева

Етиката в антропологията и теренните изследвания. В: Теренът – пространства и хора. Студентски етноложки срещи – Пловдив 2011. Пловдив: Унив.изд. „Паисий Хилендарски, 2011 (on-line)

http://194.141.99.213/logos/site.jsp?ln=1&id=951

ISBN: ISBN 978-954-423-702-812.

Габриела Мерджанова

Предразсъдъкът – криво огледало в социологическото изследване. В: Теренът – пространства и хора. Студентски етноложки срещи – Пловдив 2011. Пловдив: Унив.изд. „Паисий Хилендарски, 2011 (on-line)

http://194.141.99.213/logos/site.jsp?ln=1&id=951

ISBN: ISBN 978-954-423-702-813.

Мария Славчева

Маргиналните търговци като липсващото звено във веригата град-село. В: Теренът – пространства и хора. Студентски етноложки срещи – Пловдив 2011. Пловдив: Унив.изд. „Паисий Хилендарски, 2011 (on-line)

http://194.141.99.213/logos/site.jsp?ln=1&id=951

ISBN: ISBN 978-954-423-702-814.

Стефана Минчева

Дюкянът първата половина на ХХ век – фрагменти. В: Теренът – пространства и хора. Студентски етноложки срещи – Пловдив 2011. Пловдив: Унив.изд. „Паисий Хилендарски, 2011 (on-line)

http://194.141.99.213/logos/site.jsp?ln=1&id=951

ISBN: ISBN 978-954-423-702-815.

Анелия Авджиева

Трудовата миграция на жените от ромски произход. Границата чисто-мръсно. В: Теренът – пространства и хора. Студентски етноложки срещи – Пловдив 2011. Пловдив: Унив.изд. „Паисий Хилендарски, 2011 (on-line)

http://194.141.99.213/logos/site.jsp?ln=1&id=951

ISBN: ISBN 978-954-423-702-816.

Елица Стоилова

Работа на терен в чужбина. Архивни и библиотечни проучвания: трудности и проблеми. В: Теренът – пространства и хора. Студентски етноложки срещи – Пловдив 2011. Пловдив: Унив.изд. „Паисий Хилендарски, 2011 (on-line)

http://194.141.99.213/logos/site.jsp?ln=1&id=951

ISBN: ISBN 978-954-423-702-817.

Атанаска Маджарова

Маршрутът като вписан в пространството. В: Теренът – пространства и хора. Студентски етноложки срещи – Пловдив 2011. Пловдив: Унив.изд. „Паисий Хилендарски, 2011 (on-line)

http://194.141.99.213/logos/site.jsp?ln=1&id=951

ISBN: ISBN 978-954-423-702-818.

Слави Георгиев

Публично и частно в „спор“ за територии. В: Теренът – пространства и хора. Студентски етноложки срещи – Пловдив 2011. Пловдив: Унив.изд. „Паисий Хилендарски, 2011 (on-line)

http://194.141.99.213/logos/site.jsp?ln=1&id=951

ISBN: ISBN 978-954-423-702-819.

Галина Писанова

Публично и частно в „спор“ за територии. В: Теренът – пространства и хора. Студентски етноложки срещи – Пловдив 2011. Пловдив: Унив.изд. „Паисий Хилендарски, 2011 (on-line)

http://194.141.99.213/logos/site.jsp?ln=1&id=951

ISBN: ISBN 978-954-423-702-820.

Здравко Сойтаров

Публично и частно в „спор“ за територии. В: Теренът – пространства и хора. Студентски етноложки срещи – Пловдив 2011. Пловдив: Унив.изд. „Паисий Хилендарски, 2011 (on-line)

http://194.141.99.213/logos/site.jsp?ln=1&id=951

ISBN: ISBN 978-954-423-702-821.

Горан Стефанов

Съвременни употреби на селската празничност в града – „нов терен“ на етнолога. В: Теренът – пространства и хора. Студентски етноложки срещи – Пловдив 2011. Пловдив: Унив.изд. „Паисий Хилендарски, 2011 (on-line)

http://194.141.99.213/logos/site.jsp?ln=1&id=951

ISBN: ISBN 978-954-423-702-822.

Росица Любенова

Публично и частно в „спор“ за територии. В: Теренът – пространства и хора. Студентски етноложки срещи – Пловдив 2011. Пловдив: Унив.изд. „Паисий Хилендарски, 2011 (on-line)

http://194.141.99.213/logos/site.jsp?ln=1&id=951

ISBN: ISBN 978-954-423-702-823.

Динка Анадъмска

Публично и частно в „спор“ за територии. В: Теренът – пространства и хора. Студентски етноложки срещи – Пловдив 2011. Пловдив: Унив.изд. „Паисий Хилендарски, 2011 (on-line)

http://194.141.99.213/logos/site.jsp?ln=1&id=951

ISBN: ISBN 978-954-423-702-824

Докторант Аксиния Бутева

2010: А. Бутева Постоянните музейни експозиции- констатации и възможности. Хасково (под печат Сборник на РИМ - Хасково)

2010: А. Бутева. Мобилност на колекциите и нематериалното културно наследство. В – Панаир на музейни изложби. РИМ – Русе.

2009: А. Бутева. Музеят и нематериалното културно наследство. В: Българските музеи в условията на членството на страната в Европейския съюз. 146-154. Сливен.

2007: А. Бутева Съвременни проекции на наследството – В: Сборник: “Възраждането, дарителството и българските музеи”. Карлово.25

Горан Стефанов

Съвременни употреби на селската празничност в града – „нов терен“ на етнолога. – В: Парушева, Д. и М. Кисикова (съст.)Теренът – пространство и хора. Пловдив‘2011, 132-146

26

Екип от ІІІ курс Етнология

Изложба: „Момково: за селото и хората и за хората на селото“

Общо:

26

Каталог: docs -> acrediation -> 194
acrediation -> Списък на учебници и учебни пособия по профилиращи дисциплини за специалности
acrediation -> Таблици за отчитане на дейности по основни звена на пу (2007-2011)
acrediation -> Дипломант: Михаил Паев Научен ръководител доц д-р П. Пенев Рецензент ст ас. Мария Иванова
acrediation -> Преподаватели, участници в национални проекти през последните 5 години (2008 2012)
acrediation -> С 581. 9(494)/ А23 David Aeschimann, Herve M. Burdet Flore de la Suisse et des territoires limitrophes 1994
acrediation -> 3. Рецензии, отзиви, цитирания и други ни дейности през последните 5 години


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница