Техническа спецификацияДата18.02.2017
Размер62.74 Kb.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Следгаранционно абонаментно техническо поддържане на видео-радарни системи за наблюдение и регистрация на пътни нарушения тип

“MultaRadar SD 580”
  1. Подробна техническа спецификация

1.1. Техническото поддържане на видео-радарни системи за наблюдение и регистрация на пътни нарушения тип “Multa Radar SD 580" включва:

1.1.1. Определяне на технически, хардуерни, софтуерни и други проблеми, отстраняването им и привеждане на системата в нормална работоспособност (включително и на кутиите за вграждане), които от своя страна включват:

1.1.2. Определяне характера на техническите, хардуерните, софтуерните и други проблеми;

1.1.3. Ремонт или подмяна на дефектирали елементи, възли, блокове, консумативи и други;

1.1.4. Ремонт или подмяна на дефектирали елементи, възли, блокове и други на захранващия блок (на кутиите за вграждане);

1.1.5. Пълни функционални и технически тестове за работоспособността на системата;

1.2. След извършване на ремонт или подмяна на дефектирали елементи, възли, блокове и други видео-радарната система за наблюдение и регистрация на пътни нарушения тип “Multa Radar SD 580", да отговаря на Закона за измерванията, раздел ХХХVI от „Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол” и следва да изпълнява в пълен обем предназначението си и да притежава технически характеристики и параметри, съгласно утвърдения тип средство за измерване № 4888.

1.3. Извършването на последваща проверка след ремонт е за сметка на изпълнителя.

1.4. Привеждането на системата в нормална работоспособност се удостоверява, чрез извършване на последваща проверка след ремонт в оправомощена от председателя на ДАМТН лаборатория или представител на Български институт по метрология.

1.5. Годността на системата след ремонт се удостоверява със знак за последваща проверка /холограмен стикер залепен на указано място върху прибора/ в съответствие със Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.  1. Технически спецификации, конкретни изисквания към всяко от изделията:Температурен интервал Захранване

от -20 °C до +60 °C;
230 V AC / 50 Hz, 115 V AC / 60 Hz (опция)

Камерна глава

CCD сензор

CCD формат

Сканираща система

Брой пиксели

АЦП


Чувствителност

Синхронизация

Типичен интервал за изображенията

Затвор


Системни връзки
Окачване на обектива

Захранване


Консумация

Размери (Ш x В x Д)

Тегло


SmartCamera III

Цветен


36 mm x 24 mm

Прогресивно сканиране

11 мега пиксела (4008 пиксела x 2672 пиксела)

14 бита/пиксел

400 nm до 750 nm

Софтуерно и хардуерно стартиране

0.5 s

Електронен затвор, 1/50 до 1/10,000 sСинхрон, спусък, RS-422, RS-232, FireWire (IEEE 1394), вграден LWL интерфейс IEEE 1394 (опция)

ROBOT-Mount

през FireWire (IEEE 1394) или от външно 9 V DC до 18 V DC (отделен вход)

600 mA


80 mm x 65 mm x 150 mm (без обектив)

0.650 kg (без обектив)Процесорен блок

Процесор


RAM

Операционна система

Захранване

Консумация

Екран

Предни връзкиЗадни връзки

Размери (Ш x В x Д)


Тегло:

Радарен сензор:

Обхват на измерване

Точност на измерванеSmartCamera III MPU

Intel X86 CPU 1.4 GHz

1 GB

ROBOT Linux12 V DC

max. 3 A


ASCII, 4 реда, 20 символа на ред, за показване на системна информация

1 x мрежа, Мостов, изискван на задния панел

2 x USB 2.0, Общо захранване за всички USB устройства 500 mA макс

1 x камера, SUB-D 9, крачета специфични за ROBOT

1 x Мрежа 10/100 MBit (LAN 1)

4 x USB 2.0, Общ товар за всички USB устройства 500 mA макс.

1 x сериен, SUB D 9

1 x камера, SUB-D 25, крачета специфични за ROBOT

1 x захранване

1 x VGA конектор

1 x изходни свързващи кабели с FireWire букса

276 mm x 51 mm x 205 mm

без конектор, без дръжка за бързо действие

3.5 kg


RRS24F-SD2

10 km/h до 300 km/h

10 km/h до 100 km/h ± 1 km/h

100 km/h до 300 km/h ± 1%Дистанция на измерване

Ъгъл на измерване

Ъгъл на разсейване

Хоризонтална апертура

Вертикална апертура

Чувствителност

Посока на измерване според избора

Честота на излъчване

Мощност на излъчване

Тегло


Размери (Ш x В x Д)

1 m до 99 m

20° по отношение на банкета (ръба на пътя)

5° (полуширина)20° (полуширина)

3 нива


Отдалечаващ се трафик

Приближаващ се трафик

Автоматично разпознаване на посоката

24.1 GHz


100 mW E.I.R.P. (R&TTE-съвместим)

2.2 kg


294 mm x 124 mm x 49 mm

3. Други технически изисквания към обекта на обществената поръчка:

3.1. Стандартите, на които трябва да отговарят съответните изделия - след извършване ремонт на видео-радарни системи за наблюдение и регистрация на пътни нарушения тип “Multa Radar SD 580”, същите да отговарят на Закона за измерванията, раздел ХХХVI от „Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол” и следва да изпълняват в пълен обем предназначението си и да притежават технически характеристики и параметри, съгласно одобрено средство за измерване, регистрирано под № 4888 в държавния регистър на одобрените средства за измерване;

3.2. Минимален гаранционен срок на продуктите, изделията – минимум 6 (шест) месеца от датата на извършване на последваща проверка след ремонт, за видео-радарни системи за наблюдение и регистрация на пътни нарушения тип “MultaRadar SD 580”

3.3. Срок за следгаранционна поддръжка при обществена поръчка за услуга: 36 (тридесет и шест) месеца от датата на сключване на договора.

Привеждане на системата в нормална работоспособност да се установи чрез: извършване на последваща проверка след ремонт от оправомощена от председателя на ДАМТН лаборатория или представител на Български институт по метрология. Годността на видео-радарни системи за наблюдение и регистрация на пътни нарушения тип “MultaRadar SD 580” се удостоверява със знак за последваща проверка /холограмен стикер залепен на видно място върху прибора/ в съответствие със Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

3.4. Осигуряване на дистанционно предаване на регистрираните пътни нарушения от местата на монтаж на видео-радарните системи за наблюдение и регистрация на пътни нарушения тип “MultaRadar SD 580", чрез (WDN, WLDN, GSM, ID;D, WIMAX или други) на преносим компютър минимум до 50 (петдесет) метра или на указан адрес от съответното ОДМВР. Дистанционното предаване да е надеждно защитено.

3.5. Време за реакция - в срок 2 (два) работни дни, след писмена заявка за сервизната услуга;

3.6. Време за отстраняване на повредите – до 30 (тридесет) работни дни.

3.7. Място за изпълнение на поръчката – неизправностите се отстраняват на място или в сервиз на фирмата ИЗПЪЛНИТЕЛ, 5 (пет) дни в седмицата (от понеделник до петък), 8 часа (от 09.00 до 17.00 часа);

3.8. Централизиран пункт за приемане и предаване на повредени видео-радарни системи за наблюдение и регистрация на пътни нарушения тип “MultaRadar SD 580” – гр. София, кв. “Захарна фабрика”, ул. “Кукуш” № 1, Полицейска техника - ГД ”Национална полиция”, централни технически складове на МВР.

3.9. Място за приемане и предаване на видео-радарни системи за наблюдение и регистрация на пътни нарушения тип “MultaRadar SD 580” след ремонт – в съответното ОДМВР или СДВР, където е монтирана системата в присъствието на техен представител, след успешно извършен полеви тест.

3.10. Привеждане на системата в нормална работоспособност да се установи чрез извършване на последваща проверка след ремонт в оправомощена от председателя на ДАМТН лаборатория или представител на Български институт по метрология. Годността на системата се удостоверява със знак за последваща проверка /холограмен стикер залепен на указано място върху прибора/ в съответствие със Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.3.11. При извършването на последваща проверка и на полеви тест на определеното място след ремонт на видео-радарни системи за наблюдение и регистрация на пътни нарушения тип “MultaRadar SD 580”, всички разходи (такси, командировъчни – пътни, дневни и квартирни) на представител на Български институт по метрология или представител от оправомощена от председателя на ДАМТН лаборатория, при необходимост и на служител на МВР от Главна дирекция “Национална полиция”, са за сметка на изпълнителя.


Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница