Технически спецификации измервани показатели, мерни единици, методики на измерванеДата23.07.2016
Размер25.05 Kb.
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Измервани показатели, мерни единици, методики на измерване


1. Автомобилни бензини несъдържащи олово

ПОКАЗАТЕЛИ

ЕДИНИЦИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ

1

2

3

Октаново число по изследователски метод, RON
БДС EN ISO 5164

Октаново число по моторен метод, MON
БДС EN ISO 5163

Съдържание на олово

mg/l

БДС EN 237

Плътност при 15 оС

кg/m3

БДС EN ISO 3675
БДС EN ISO 12185

Съдържание на сяра

mg/kg

БДС EN ISO 20846

БДС EN ISO 20884Стабилност на окисление

min

БДС EN ISO 7536

Съдържание на смоли (промити с разтворител)

mg/100 ml

БДС EN ISO 6246

Корозия на медна пластинка (3h при 50 оС)

клас

БДС EN ISO 2160

Външен вид

-

Визуална проверка

Съдържание на въглеводородни групи:

- алкени
- арени% (V/V)

БДС EN 14517

БДС EN 15553

ASTM D 1319Съдържание на бензен

% (V/V)

БДС EN 12177
БДС EN 238

БДС EN 14517Съдържание на кислород

% (m/m)

БДС EN 1601
БДС EN 13132

БДС EN 14517Съдържание на кислородсъдържащи съединения
- метанол (добавят се стабилизиращи агенти)
- етанол (може да бъдат необходими стабилизиращи агенти)
- изопропилов алкохол
- изобутилов алкохол
- третичен бутилов алкохол
- етери (с 5 или повече С-атоми)
- други кислородсъдържащи

% (V/V)

БДС EN 1601
БДС EN 13132

БДС EN 14517Налягане на наситените пари
Клас А
Клас С

kPa

БДС EN 13016-1

Дестилационни характеристики

- при 70 °С се изпаряват, Е 70


Клас А
Клас С

% (V/V)

БДС EN ISO 3405

- при 100 °С се изпаряват, Е 100
Клас А
Клас С

% (V/V)

БДС EN ISO 3405

- при 150 °С се изпаряват, Е 150
Клас А
Клас С

% (V/V)

БДС EN ISO 3405

- край на кипене, FBP

°С

БДС EN ISO 3405

- остатък от дестилацията

% (V/V)

БДС EN ISO 3405

Индекс на летливост (10VP + 7 E70)

 

 

Съдържание на манган

mg/l

Pr EN 16135

Pr EN 16136
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница