Тeхнически спецификации предмет: “Изкърпване на уличната мрежа на град Добрич и изграждане и основен ремонт на общински пътища“Дата09.04.2018
Размер24.14 Kb.
ТEХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ


Предмет: “Изкърпване на уличната мрежа на град Добрич и изграждане и основен ремонт на общински пътища“
Обществената поръчка включва две обособени позиции:

Обособена позиция 1 – „Изкърпване на уличната мрежа” и

Обособена позиция 2 – „Изграждане и основен ремонт на общински пътища”

1. Асфалтобетонното покритие се изгражда от асфалтобетонна смес, отговаряща на изискванията в БДС EN 13108


2. Приемането на завършените настилки става по реда на глава 21, чл.165 от Правилник за изпълнение и приемане на строителни и монтажни работи, раздел : Пътища и улици.
3. При приемане на асфалтовото покритие, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя, протокол от лабороторно изпитване на асфалтовата смес за достигната дебелина и коефициент на уплътнение по БДС EN 12697, издаден от лицензирана лаборатория /да се представи копие от лиценза/.
4. При недостигнати показатели по т.3, извършените СМР не се заплащат.
5. Вземането на сондажни ядки за лабораторно изпитване става в присъствието представител на Възложителя и на посочените от него места.
6. Ежедневно се фрезова площ толкова, колкото може да се изкърпи в рамките на работния ден. Фрезовани и неизкърпени площи през същия ден не се заплащат.
7. Задължение на Изпълнителя на обществената поръчка е изготвянето и изпълнението на проект за временна организация на движението по време на работа, съгласно Наредба №16/23.07.2001г. за временна организация на движението при извършване на строителство на пътища и улици.
8. Добавъчните материали за бетонните работи да отговарят на следните нормативни документи:

-БДС EN 12620 - Пясък за обикновен бетон.

За приготвяне на бетон се използват следните хидравлични свързващи вещества:

-БДС EN 197 - Портландцимент, шлакопортландцимент и пуцоланов портландцимент

- БДС EN 934 – Химически добавки към свързващите вещества.

-Водата за направата и поливане на бетон трябва да отговаря на изискванията на БДС EN 1008 - Вода за строителни разтвори и бетони.


9. Класификация и технически изисквания. Бетоновият разтвор да отговаря на изискванията на БДС EN 206. Съставът на бетона се установява въз основа на изпитването на лабораторни бетонни проби, направени от същите материали (цимент, добавъчни материали и добавки), с които ще се работи на обекта като пробните тела се уплътняват до същата степен, до която се уплътнява бетонът на обекта.

Преди да започне полагането на бетонната смес, трябва да се извърши следното:


10.За осигуряване на нормални условия в началния период на втвърдяване на бетона трябва да се спазват следните изисквания:


/ 2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница