Техническо задание технически и функционални изисквания към услугитеДата23.04.2017
Размер58.23 Kb.
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛУГИТЕ

относно обществена поръчка по реда на глава осма „а“ от ЗОП с предмет: „Осигуряване на комуникационна свързаност (IP VPN) и Интернет за нуждите на Държавна агенция за бежанците при МС и териториалните й поделения чрез комуникационна услуга за пренос на данни от различен характер и предназначение, между географски отдалечени точки (VPN точки), намиращи се в едно или различни населени места на територията на Република България, чрез маршрутизиране с минимално забавяне в рамките на единна мрежа“


Общи изисквания
За реализиране на поръчката Участникът трябва да:

 1. Осигуряване на свързаност тип Виртуална Частна Мрежа (IP VPN) със следните параметри:

 • Точки на предоставяне на услугата и скорости:

Вид на точката

Адрес на предоставяне на услугата

Скорост

РПЦ

София, бул., Монтевидео 21А

8 Mbps

РПЦ

с. Баня, община Нова Загора

2 Mbps

ТЦ

с. Пъстрогор, община Свиленград;

2 Mbps

РПЦ

гр.Харманли, Военно Поделение

2 Mbps
 • 100% гарантирана и симетрична скорост за всички точки;

 • Осигуряване на свързаност от вида всеки-с-всеки.
 1. Осигуряване на Интернет свързаност със следните параметри:

 • Точки на предоставяне на услугата и скорости:

Вид на точката

Адрес на предоставяне на услугата

Скорост

Административна сграда на ДАБ при МС

София, бул. Мария Луиза 114Б

10 Mbps

РПЦ

с. Баня, община Нова Загора

10 Mbps

ТЦ

с. Пъстрогор, община Свиленград;

10 Mbps

РПЦ

гр.Харманли, Военно Поделение

10 Mbps 1. Осигуряване на свързаност тип Виртуална Частна Мрежа (IP VPN) между логически мрежи на следните адреси:

Вид на точката

Адрес на предоставяне на услугата

Скорост

Административна сграда на ДАБ при МС

София, бул. Мария Луиза 114Б

100 Mbps

РПЦ

София, бул., Монтевидео 21А

100 Mbps

РПЦ

София, кв.Военна Рампа, ул. Локомотив 11

20 Mbps

РПЦ

София, кв.Враждебна, бул. Ботевградско Шосе 270, Интернат Надежда Крупская

20 Mbps
 • Всички портове трябва да са със 100% гарантирана и симетрична скорост.

 • За всеки от четирите адреса Участникът е необходимо да осигури маршрутизиращо устройство, което да управлява трафика между отделните мрежи на Държавна Агенция за бежанците при МС.
 1. Осигуряване на отделна свързаност тип Виртуална Частна Мрежа (IP VPN) между логически мрежи на следните адреси:

Вид на точката

Адрес на предоставяне на услугата

Скорост

Административна сграда на ДАБ при МС

София, бул. Мария Луиза 114Б

4 Mbps

РПЦ

София, бул., Монтевидео 21

4 Mbps

РПЦ

София, кв.Военна Рампа, ул. Локомотив 11

4 Mbps

РПЦ

София,кв.Враждебна, бул. Ботевградско Шосе 270, Интернат Надежда Крупская

4 Mbps
 • Необходимо е физическите свързаности да са алтернативни на решенията от точки 1, 2 и 3.

 • Всяка отделна локация трябва да бъде със скорост на порта 4 Mbps, 100% гарантирана и симетрична скорост.

 • За всеки от четирите адреса Участникът е необходимо да осигури маршрутизиращо устройство, което да управлява трафика между отделните мрежи на Държавна Агенция за бежанците при МС.
 1. Осигуряване на логическа независимост между отделните решения от точки 1, 2, 3 и 4.

Участникът е необходимо да организира 3 отделни Виртуални Частни Мрежи по точки 1, 3 и 4 и да гарантира, че е невъзможно информация от която и да било от логическите мрежи по точки 1, 2, 3 и 4 да попада в която и да е друга от тях.
Технически изисквания

За реализиране на поръчката Участникът трябва да:

 1. Е регистриран в RIPE LIR - посочват се номер автономна система и IР блокове.

 2. Приоритизира трафик маркиран като real time business.

 3. Да поддържа динамична маршрутизация (BGPv4) по вътрешните и външните си трасета. Има регистрирана публична Автономна система (АS) и да притежава собствени клас "С" мрежи от IР адреси.

 4. Предложи изцяло цифрова свързаност, симетрична и с упоменатите в общите изисквания скорости.

 5. Участникът за предоставяне на услугата да бъде действащ на телекомуникационния пазар обществен телекомуникационен оператор, притежаващ валидна индивидуална лицензия(разрешение) за осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителна фиксирана мрежа, издадена от КРС.

 6. Участникът да разполага и оперира с оптична МАN (Metropolitan Area Network) мрежа (представя се декларация).

 7. Участникът да притежава висока надеждност и сигурност на мрежата - uptime >= 99.8% (представя се декларация).

 8. Участникът да притежава и оперира в мрежата си с активно мрежово оборудване само от водещи световни производители (CISCO Systems Inc., JUNIPER, НР или еквивалентно) (представя се декларация/списък).

 9. Участникът да разполага с център за денонощна техническа поддръжка и да осигурява непрекъснато обслужване в режим 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината (представя се декларация).

 10. Участникът да разполага с Help Desk система (система за регистриране на инциденти и управление на поддръжката) с интегрирана Тгouble Ticket система (система за автоматични нотификации при регистриране, актуализиране, ескалация и решаване на инциденти). Help Desk системата трябва да позволява регистриране на заявки за инциденти освен по телефон и чрез е-mail достъпен за оторизирани представители на Възложителя. Представя се декларация.

 11. Участникът да оперира с МРLS (Multiprotocol Label Switching) мрежа за пренос на данни (представя се декларация).

 12. Участникът трябва да предостави минимум 8 броя VLАN (представя се декларация).

 13. Участникът трябва да притежава система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 (прилагат се копия от валидни сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008).


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница