Техническо задание за изпълнение на обществена поръчка съгласно зоп с предметстраница1/12
Дата25.06.2017
Размер0.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА СЪГЛАСНО ЗОП С ПРЕДМЕТ:

Доставка и монтаж на интегрирана билетна система, информационна система за пътници в реално време, система за управление на обществения транспорт и система за видеонаблюдение - гр. Бургас

проект


"Интегриран градски транспорт на Бургас",

финансиран по Оперативна програма

„Регионално развитие” 2007-2013 г.,

Договор № BG161PO001/1.5-01/2010/001Съдържание:

Обхват на обществената поръчка 4

Електронна билетна система – Функционална спецификация 8

Система за автоматично позициониране на превозните средства (AVL) и система за информация на пътниците в реално време (RTPI) – функционална спецификация 26

Бордова система за видеонаблюдение 43

Система за видеонаблюдение на автобусните спирки и кръстовищата 45

Оборудване за осигуряване на приоритет на автобусите от градския транспорт на кръстовищата 50

Комуникационни системи 56

Монтаж 58

Контрол и изпитвания 59

Разработване на системен дизайн 61

Обучение 64

Документация 67

Управление на договора за изпълнение на обществената поръчка 69

Софтуерна поддръжка и системни актуализации 70

Поддръжка на системите 71


Приложения:


Списък на съкращенията:
AVL

Система за автоматично позициониране на превозните средства

BRT

Бърза автобусна линия

CCTV

Видеонаблюдение

FAT

Фабрични приемни тестове

RTPI

Система за информация на пътниците в реално време

SAT

Приемни тестове на място

ИЗИП

Интегрирано звено за изпълнение на проект


Обхват на обществената поръчка

1.1Обща информация

Източници на финансиране: Договорът, предмет на настоящата обществена поръчка, се финансира по проект на Община Бургас: „Интегриран градски транспорт на Бургас”, съгласно подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и собствено съфинансиране на Възложителя, осигурено от бюджета на Община Бургас и чрез заем от Европейската банка за възстановяване и развитие.

Изпълнението на проект „Интегриран градски транспорт на Бургас” е стартирано през месец ноември 2010 и обхваща няколко основни компонента, свързани с модернизиране на обществения транспорт: обновяване на автобусния парк, реконструкция и обновяване на автогара и терминали, въвеждане на бърза автобусна линия, изграждане на система от велосипедни алеи, въвеждане на интегрирани системи за управление на обществения транспорт. Целите на проект „Интегриран градски транспорт на Бургас” са както следва:


  • повишаване атрактивността на обществения градски транспорт в град Бургас чрез подобряване на качеството и достъпността на транспортните услуги;

  • подобряване на функциите на града като важен административен, икономически и социален център в Югоизточна България;

  • създаване условия за подобрена мобилност за хората, включително работещите и останалата част от населението на града, като се дава приоритет на природосъобразни начини на предвижване: обществен транспорт, велосипеди, ходене пеша;

  • намаляване на задръстванията и повишаване на капацитета и скоростта на обществения градски транспорт;

  • подобряване на околната среда чрез намаляване емисиите на вредни газове;

  • подобряване безопасността на градския транспорт.

Основна дейност по проекта е изграждането на система от бързи автобусни линии (Бърза Автобусна линия - BRT) с дължина 15 километра, покриваща 2 маршрута (А1 и Б1, според приложената схема на Бързата автобусна линия в Приложение Б): от ж.к.Славейков до ж.к.Меден Рудник и от ж.к.Изгрев до ж.к. Меден рудник, с изходни терминали, както следва: терминал ж.к.Славейков; терминал ж.к.Изгрев, терминал ж.к.Меден Рудник. Изградената BRT-система, както и останалата част от мрежата на обществения транспорт, ще бъдат обслужвана от нов автобусен парк, електронна билетна система, система за автоматично позициониране на местоположението на превозните средства (AVL), както и система за информация на пътниците в реално време (RTPI). Автобусите ще бъдат оборудвани с камери за видеонаблюдение (CCTV), като наред с това на определени кръстовища и на автобусните спирки ще бъдат монтирани камери с оглед осигуряване контрол и безопасност на движението. Тези функции ще бъдат управлявани от нов център за контрол – Транспортна къща, разположен в центъра на град Бургас. Чрез настоящата обществена поръчка ще бъде въведена нова комуникационна система, управляваща преноса на данни.

В рамките на предлагания проект вече са извършени доставка и въвеждане в експлоатация на 28 съчленени дизелови автобуса (18м), които ще обслужват бързите автобусни линии (BRT) и 39 метанови автобуса (12м), с които се осигурява модерен автопарк за обслужване на довеждащите градски транспортни линии в рамките на обществения градски транспорт. Наред с това са налични и 10 други метанови автобуса, които също ще бъдат оборудвани като част от изпълнението на настоящата обществена поръчка, за да обслужват довеждащите градски транспортни линии .

Община Бургас планира обновяването и на тролейбусния подвижен състав, за който се предвижда впоследствие да бъде оборудван. Тези дейности, обаче, не съставляват част от настоящата обществена поръчка.

Като част от проекта ще бъдат обновени съществуващите автобусни терминали и ще се изгради нова Централна автобусна спирка с атрактивен дизайн, свързваща BRT- маршрута с централната част на града. Ще бъде реконструиран изцяло и терминал при ж.п. гара - Автогара Юг.

Към настоящия момент 98% от линиите на обществения градски транспорт в Бургас се обслужват от общинска фирма „Бургасбус” ЕООД. За целите на проект „Интегриран градски транспорт на Бургас” предстои възлагане на изпълнението на общинската транспортна схема на вътрешен оператор посредством подписване на договор за обществена услуга между Община Бургас и „Бургасбус” ЕООД по смисъла на Регламент (ЕО) 1370/2007 В този контекст посочените в настоящата спецификация системи следва да могат да функционират в среда, обслужвана основно от един превозвач.

Независимо, от дефинирания обхват на настоящата обществена поръчка, е необходимо да се предвидят възможности за разширяване на електронната билетна система и системата за информация на пътниците, така че те да бъдат интегрирани и с други видове транспорт, както и да бъдат пригодни за работа в среда, в която функционира повече от един превозвач.

Стремежът на Община Бургас е чрез реализацията на настоящата обществена поръчка да бъде въведена електронна карта, която в бъдеще да се развие и да се превърне в „СИТИ” карта. В момента съществува електрона карта от типа СМАРТ карта (контактна) за паркиране в платената паркинг зона на Бургас, като намерението е новата СИТИ карта да интегрира картата за паркиране, картата за транспорт и други услуги.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница