Телефонни номера и адреси на клоновете на нои в страната повнстраница2/3
Дата07.08.2018
Размер392.99 Kb.
1   2   3

РУСО - КЮСТЕНДИЛ
ул. "България" № 46
п.код 2500
факс: 078-55-92-40

E-mail:
Kyustendil@NSSI.BG 

Приемно време за граждани


от 08.00 ч. до 16.30 ч.

Н-к отдел „КПК”

078-55-92-60

Н-к сектор „КРДОО”

078-55-92-61

Н-к сектор „ПОБГВ”

078-55-92-77

Н-к сектор „ПОВН”

078-55-92-09

Н-к отдел „Пенсии”

078-55-92-20

Н-к сектор „ОП”

078-55-92-21

Н-к сектор „ИП”

078-55-92-34

Н-к сектор „ПО”

078-55-92-74

Приемна „ПОВН”

078-55-92-70

078-55-92-71

Приемна „ПОБГВ”

078-55-92-02

Приемна „Пенсии”

078-55-92-30

Приемна „ООА”

078-55-92-36

архивно стопанство -  с. Невестино
ул. "Струма" № 16
п.код 2595

 

 

Н-к отдел „ООА”

078-55-80-00

Н-к сектор „ИДОСД”

078-55-80-07

филиал гр. Дупница
ул. "Св. Иван Рилски" № 1
п.код 2600

0701-5-07-83

0701-5-20-33

ПОВН и ПОБГВ

0701-5-26-05

приемна ПОБГВ -  гр. Сапарева баня
ул. "Германея" № 1, сгр. на ОбС
п.код 2650

ПО ГРАФИК

 

 

приемна ПОБГВ - гр. Кочериново
пл. "Трети март" № 1, сгр. на ОбС

ПО ГРАФИК

 

 

приемна ПОБГВ - гр. Бобов дол
п. код 2670
ул. "27-ми октомври" № 2, сгр. на ОбС


ПО ГРАФИК

 

 

РУСО - ЛОВЕЧ
бул. "България" № 44
п.код 5500
факс: 068-68-50-40

E-mail:
Lovech@NSSI.BG

 

Приемно време за граждани


от 08.00 ч. до 16.30 ч.

Секретар:
068-68-50-01

Финансови ревизори:


068-68-50-64
068-68-50-69


Началник отдел
 Пенсии:
068-68-50-20

 Началник сектор


 “ОП”:
068-68-50-21

Началник сектор


 “ИП”:
068-68-50-41

Началник сектор


 “Пенсионно обслужване”:
068-68-50-34

Приемна пенсии:


068-68-50-68


ПОВН
068-68-50-62
068-68-50-65
068-68-50-35

ПОБГВ
068-68-50-37


068-68-50-32

 Счетоводство:


 068-68-50-05
068-68-50-06

Приемна
Обединен осигурителен архив:


068-68-50-99


филиал гр. Троян
ул. "Г. С. Раковски" № 55, ет. 3, ст. 14, ст. 15

 

 

ПОВН и ПОБГВ

0670-5-42-54

0893-55-90-75

0893-55-90-76

филиал гр.  Тетевен
ул. "Димитър Благоев" № 2А

Обединен осигурителен архив
гр. Тетевен

ул. "Вършец" № 30

 

 

ПОВН и ПОБГВ

0678-5-25-60

0893-55-90-73

0678-5-62-10

0678-5-62-15

филиал гр. Луковит
ул. "Момчилец" № 3, ст. 7

 

 

ПОВН  и ПОБГВ

0697-5-22-79

0893-55-90-74

РУСО - МОНТАНА
бул. "Трети март" № 76
п.код 3400
факс: 096-39-41-40

E-mail:
Montana@NSSI.BG

 

Приемно време за граждани


от 08.30 ч. до 16.30 ч.

началник отдел
096-39-41-60

 

сектор "КР на ДОО"


096-39-41-61


096-39-41-64

0882-42-71-49

 

 началник отдел
096-39-41-20


началник сектор "ОП"
096-39-41-26


началник сектор "ИП"
096-39-41-21


началник сектор

"Пенсионно  обслужване"
096-39-41-34


Приемна
096-39-41-37


ПОВН
096-39-41-66
096-39-41-67
096-39-41-68


0878-56-95-78

 

ПОБГВ


096-39-41-40
096-39-41-41


0893-55-90-77

 

справки "ПРО"


096-39-41-63

 

  счетоводство


096-39-41-05
096-39-41-06


филиал гр. Лом
пл. "Свобода" № 1, ет. 3


0971-6-66-93


0882-42-71-56

0878-56-95-82

0893-55-90-79

 


0971-6-66-93

0882-42-71-58

0878-56-95-84

0893-55-90-80

ПОВН

0971-6-66-93

0882-42-71-56

0878-56-95-82

0893-55-90-79 

 

ПОБГВ0971-6-01-96

0882-42-71-59

0878-56-95-83

0893-55-90-81

офис гр. Берковица
ул. "Д-р Иван Панов" № 1, ет. 3

 

 

ПОВН

0953-8-00-24

0882-42-72-53

0878-56-95-89

0893-55-90-82

 

ПОБГВ0953-8-80-22

0882-42-71-55

0878-56-95-85

0893-55-90-83 

РУСО - ПАЗАРДЖИК
ул. "Екзарх Йосиф “ № 15 А

п.код 4400

факс:034/40-42-40
E-mail:
Pazardzhik@nssi.bg

Приемно време за граждани


от 08.30 ч. до 16.30 ч.

КРД – 034- 40-42-31

ПОБГВ-034-40-42-38

ПОВН- приемна

034-40-42-27

034-40-42-23

Приемна”ПО”

034-40-41-67

034-40-41-68

ОА-034-40-42-25

034-40-42-53

филиал гр. Велинград
бул. "Съединение" № 220, ет. 1

ул. "Връх Киселец" № 3

 


ПОВН

0359-5-78-82

ПОБГВ

0359-2-06-41

 

 

филиал гр. Пещера
ул. "Дойранска епопея" № 5, ет. 2

 

филиал гр. Пещераул. ”Дойранска епопея” № 5, ет. 3

ПОБГВ

0350-6-36-74

 

 ПОВН

0893559091

 

 

филиал гр. Септември
бул. "България" № 70, ет. 2

ПОВН

03561-35-89

ПОБГВ

3561-35-89

 

 

филиал гр. Панагюрище
ул. "Георги Бенковски" № 1 - ГУМ, ет. 3

ПОВН

893559093

ПОБГВ

0357-6-23-18

 

 

РУСО - ПЕРНИК
ул. "Отец Паисий" № 50
п.код 2300
факс: 076-64-93-40

E-mail:
Pernik@NSSI.BG

 

Приемно време за граждани


от 08.00 ч. до 16.30 ч.

началник отдел “КПК”

076-64-93-60

началник сектор "КР на ДОО"

076-64-93-61

приемна "КР на ДОО"

076-64-93-58

началник отдел

076-64-93-20

началник сектор "ОП"

076-64-93-22

началник сектор "ИП"

076-64-93-21

началник сектор

 "Пенсионно обслужване"

 076-64-93-50

приемна

076-64-93-54


ПОВН

076-64-93-62

076-64-93-92

076-64-93-94

076-64-93-04

076-64-93-67

ПОБГВ

076-64-93-85

076-64-93-90

076-64-93-56

счетоводство

076-64-93-05

076-64-93-55

секретар,

деловодство

076-64-93-01

филиал гр. Радомир
пл. "Свобода" № 1

 

 

ПОБГВ

089-355-91-36

РУСО - ПЛЕВЕН
пл. "Иван Миндиликов" № 8
п.код 5800
факс: 064-88-44-40

E-mail:
Pleven@NSSI.BG

 

Приемно време за граждани


от 08.00 ч. до 16.30 ч.

началник отдел
064-88-44-60началник сектор
„КР на ДОО”
064-88-44-61обединена приемна -
 деж. фин. ревизор
064-88-44-78


началник отдел
064-88-44-20
 


началник сектор „ОП”
064-88-44-21


началник сектор „ИП”
064-88-44-45


началник сектор „ПО”
064-88-44-52


обединена приемна
064-88-44-70
064-88-44-74


ПОВН

064-88-44-12
064-88-44-13


064-88-44-69

064-88-44-04

064-88-44-94

 

ПОБГВ


064-88-44-31


064-88-44-16

064-88-44-42

064-88-44-41

филиал Червен бряг
ул. "Отец Паисий" № 6, ет . 3

 

0659-35-63

ПОВН
0659-9-35-63

 

ПОБГВ0659-9-39-17

ПРМ гр. Никопол
ул. "Ал. Стамболийски" № 5, ст. 106

 

 

 ПОБГВ
06541-24-62


ПРМ гр. Левски
бул. "България" № 58 ет. 2 ст. 201

 

 

ПОБГВ
ПОВН
0650-8-36-97


ПРМ гр. Долна Митрополия
ул. "Ильо Войвода" № 2

 

 

ПОБГВ
06552-20-34


ПРМ
приемна на сектор "ПОВН" в

гр. Белене
ул. "България" № 35, ет. 3, ст. 31

 

 

ПОВН
0658-3-10-61

 вътр. 115РУСО - ПЛОВДИВ
ул. "Любен Каравелов" № 7
ул. "Скайлер" № 5
п.код 4000
факс: 032-60-87-40

E-mail:
Plovdiv@NSSI.BG

 

Приемно време за граждани


от 08.45 ч. до 17.00 ч.

032-60-86-36

032-60-86-76
032-60-86-79 


отпускане пенсии
032-60-87-60


изплащане пенсии
032-60-87-72
 


информация
032-60-86-92

 

ПОВН032-60-86-40

032-60-86-46

032-60-86-47

 

ПОБГВ


032-60-86-65


032-60-86-30

032-60-86-20

филиал гр. Пловдив – отдел " Обединено архивно стопанство"
ул. "Скайлер" № 5
п.код 4000
факс: 032-65-69-80

 

 

отдел " ОАС"
032-65-69-90


ПРМ гр. Карлово
ул. "Димитър Събев" № 7

 

 

ПОВН
0335-9-99-42

 

ПОБГВ0335-9-99-42

ПРМ гр. Първомай
ул. "Братя Миладинови" № 50, ет. 2, ст. 204

 

 

ПОВН

0336-6-67-55

 

ПОБГВ0336-6-67-55

ПРМ гр. Асеновград
ул. "Изложение" № 6, ет. 2, ст. 206

 

 

ПОВН

0331-6-37-42

 

ПОБГВ0331-6-60-45

ПРМ гр. Раковски
бул. "Раковски" № 108, ет. 4, ст. 1

 

 

ПОВН

03151-46-21

 

ПОБГВ03151-46-21

РУСО - РАЗГРАД
ул. "Бели Лом" № 40 
п.код 7200
факс: 084-61-44-40
           084-61-44-02
E-mail:
Razgrad@NSSI.BG

 

Приемно време за граждани


от 08.30 ч. до 16.30 ч.

Началник отдел КПК

084-61-44-60

Началник сектор КР на ДОО

084-61-44-63

Дежурен ревизор

084-61-44-64

Началник сектор

ПОВН

084-61-44-73

Приемна

ПОВН

084-61-44-76

084-61-44-70

084-61-44-69

084-61-44-67

Началник сектор

ПОБ и ГВ0

84-61-44-72

Приемна ПОБ и ГВ

084-61-44-12

084-61-44-71

Началник отдел „Пенсии” 084-61-44-20

 Приемна пенсии 084-61-44-44084-61-44-66

Началник сектор ПО 084-61-44-41

Началник сектор ОП 084-61-44-21

 Началник сектор ИП 084-61-44-32Началник сектор ОА 084-61-44-45

Директор
084-61-44-10
Главен счетоводител
084-61-44-05
 Юрисконсулт
084-61-44-15
 Деловодство
084-61-44-51 Профилактика и
 рехабилитация
084-61-44-52
Трудови злополуки
084-61-44-52


филиал гр. Кубрат
ул. "Княз Борис I" № 9
п.код 7300

Инспектор ПОБГВ
Инспектор ПОВН
0893559289


Приемна пенсии
0893 559114


Ръководител филиал
08487-25-51
0893559115


филиал гр. Исперих
ул. "Дунав" № 2
п.код 7400

Инспектор ПОБГВ
Инспектор ПОВН
0893559117


Приемна пенсии
0893 559116


Ръководител филиал
08431-26-98
0893559208


РУСО - РУСЕ
ул. "Асен Златаров" № 26
п.код 7000
факс: 082-81-64-40

E-mail:
Ruse@NSSI.BG

 

Приемно време за граждани


от 08.30 ч. до 17.00 ч.

Н-к отдел КПК
082-81-64-30


Р-л сектор КРД
082-81-64-50


Обезщетения за безработица
082-81-64-60
082-81-64-61
082-81-64-62


Обезщетения за временна неработоспособност
082-81-64-70
082-81-64-71
082-81-64-72


Н-к отдел
082-81-61-00


записване за консултации
082-81-61-61


отпускане на пенсии
082-81-61-10


изплащане на пенсии
082-81-61-40


пенсионно обслужване
082-81-61-60


секретар
082-81-64-01


счетоводство
082-81-64-20
082-81-64-21


Архивно стопанство
082-81-64-90


ЧРУС
082-81-64-09


юрисконсулти
082-81-64-02
082-81-64-03


филиал гр. Ветово
ул. "Дунав" № 3

Обезщетения за безработица
08161-20-73


Обезщетения за временна
 неработоспособност
08161-20-73


Приемане
на документи
08161-20-83


 

филиал гр. Бяла
пл. "Екзарх Йосиф" № 1

Р-л филиал
0817-716-70


Обезщетения за безработица
0817-716-73
0817-716-74


Обезщетения за временна
 неработоспособност
0817-716-75
0817-716-76


Приемане на
 документи
0817-716-72
0817-716-77


 

РУСО - СИЛИСТРА
ул. "Цар Шишман" № 5, ет. 1, ст. 113

ул. "Македония" № 168

п.код 7500

факс: 086-81-50-40

E-mail:
Silistra@NSSI.BG

 

Приемно време за граждани


от 08.00 ч. до 16.30 ч.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница