Тема: строителство, строителен контрол, строителни материали съдържание: В. Труд 2 В. Труд 5страница1/10
Дата24.07.2016
Размер1.48 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
2 юни 2008 г.

ТЕМА: СТРОИТЕЛСТВО, СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ,
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

Съдържание:


В. Труд 2

В. Труд 5

В. Труд 5

В. Труд 6

В. Труд 6

В. Дневник 16

В. Дневник 16

В. Дневник 26

В. Дневник 27

В. Дневник 28

В. Дневник 28

В. Дневник 29

В. Дневник 29

В. Дневник 30

В. Дневник 31

В. Дневник 32

В. Дневник 33

В. Дневник 33

В. Земя 36

В. Земя 36

В. Дума 37

В. Дума 37

В. Дума 38

В. Дума 38

В. Дума 38

В. Дума 39

В. Дума 39

В. Дума 41

В. Българска армия 42

В. Телеграф 42

В. Стандарт 48

В. Стандарт 49

В. Пари 51

В. Пари 52

В. Пари 53

В. Пари 54

В. Пари 55

В. Новинар 62

В. Новинар 62

В.24 часа 64

В. Монитор 69

В. Сега 75
01.06.2008 г., с. 1
Първо голф игрище на Черно море
Първото игрище за голф по Черноморието бе открито вчера от звезди като Христо Стоичков, рокгрупа „Апокалиптика" и шефа на Българ­ската голф асоциация Кра­симир Гергов. Той е съсоб­ственик заедно със социоло­зите Кънчо Стойчев и Ан­дрей Райчев в комплекса „Блек сий рама" между Ка­варна и Балчик.

В момента към игрището са изградени 60 къщички от предвидените 400. Квадрат­ният метър струва между 2200 и 3500 евро.
01.06.2008 г., с. 2
Звезди откриха първото игрище по крайбрежието
Голф сред зайци и птици на морето
Невяна ТРОЯНСКА, Розалина ДИМИТРОВА

Известни и успели мъже и звезди от спорта и бизнеса се събраха вчера „на зелено" за откри­ването на първия етап от игрището за голф „Блек сий рама". Комплексът се е шир­нал на около 1000 декара зе­мя на високо плато между Балчик и Каварна с приказ­на гледка към морския залив край нос Калиакра. Това е първото откриване на някол­кото строящи се по Черномо­рието игрища за голф.

Началните удари напра­виха Христо Стоичков - запа­лен играч, и Красимир Гер­гов, президент на Българ­ската голф асоциация. Ре­кламният магнат е съсоб­ственик в „Блек сий рама" със социолозите Кънчо Стойчев и Андрей Райчев. Сред ВИП гостите се откроиха кметът на Каварна Цонко Цонев и рокаджиите от „Апокалиптика", кметът на Балчик Нико­лай Ангелов, „Мис България '05" Росица Иванова, ба­скетболният гигант Атанас Голомеев и др. Час в акаде­мията за новобранци пък си запази издателят Мартин Захариев, който вече е броил 25 000 евро за член­ство в елитния клуб и поне още толкова за собствена къщичка в комплекса.

Безкрайни зелени пер­фектно подстригани морави, насечени с откоси от алени макове и незабравки, езера с тръстики и елегантни мал­ки вили, пръснати тук-там -това е част от пейзажа, кой­то посреща гостите на ком­плекса. Идейният проект е дело на легендарния играч, сега архитект на игрища Га­ри Плеър. „Блек сий рама" трябва да бъде комплимент към природата, да се впише в нея най-естествено и ненатрапчиво, обяснил Гари при първата копка през 2005 г. Вероятно затова край езера­та днес спокойно гнездят прелетни птици, а през поля­ните притичват зайци.

В момента в комплекса са изградени 60 къщички по ди­зайн на европейски и амери­кански архитекти, като ква­дратният метър в тях струва между 2200 и 3500 евро, обясни Нуша Стайкова, мар­кетинг директор на друже­ството. Всичките вече са продадени на българи, ан­гличани, румънци, чехи и на бизнесмени от Дубай. След 2 години, когато проектът трябва да бъде изцяло за­вършен, на терена ще има 400 вилички, двуетажен хо­тел със спа център, басейн, спортен център, амфитеатър за концерти и сватбени тър­жества. Ще има винарна, която ще бъде захранвана от местни лозови масиви. Об­щата инвестиция на проекта е за над 100 млн. евро.

В „Блек сий рама" са пред­видени специални курсове за начинаещи играчи. Голф академията разполага с най-новото оборудване - тренажори, системи за заснемане на тренировките, пълно видеонаблюдение, което дава възможност да бъдат отчи­тани веднага допусканите грешки от новобранците. Съ­оръженията дават големи възможности за развитието на този вид спорт, обясни Нийл Търли, голф директор в комплекса.

В училището ще бъдат до­пуснати безплатно деца от Балчик, а тези от тях, които проявят интерес към голфа, могат да се надяват на фи­нансово рамо от собствени­ците на комплекса.
Снимка на четири колони - Добре подстриганата трева на игрището за голф е съчетана с живописни къщички и вили, както и с амфитеатър и реплики на останки от старинни постройки.
Снимка на две колони - Най-известният български голфър - Христо Стоичков, и ше­фът на асоциацията Красимир Гергов отиват към първа дуп­ка.


01.06.2008 г., с. 2
Кънчо Стойчев: Напомня ми бране на гъби
Розалина ДИМИТРОВА

- Защо решихте да раз­вивате голф туризъм?

- Омръзна ни да гледаме как се съсипва България с бетонни джунгли и безобразно застрояване по мо­рето. Има печеливши проекти, които не са свър­зани само с изграждане на блокове. И втората причи­на - бедните туристи, които заливат курортите ни. Ка­чеството им като плате­жоспособност е нищожно и страната ни все по-отчая­но се класира като добра; но евтина дестинация. То­ва може да се промени с развитието на голф, спа и яхтен туризъм.

- Какъв тип тип туристи са голфърите?

- Обикалят света, за да търсят интересни и нови игрища. Голфърът сутрин излиза с идеята, че ще по­харчи минимум 500 евро.

90 % от висшия мениджмът в Европа практикува този спорт. Ако мога да се изра­зя образно - страната ни без голф игрища е като хо­тел без баня и тоалетна. Кой турист ще отиде там?

- От колко време се за­нимавате с голф?

- Аз все още се уча. Мно­го обичам природата, за­пален гъбар съм, затова ще направя едно смешно сравнение - голфът ми на­помня за брането на гъби -т. е. това е приятна разход­ка с цел.

- Има ли опасност да се пренасити пазарът с игрища?

- Никой не ходи да кара ски, където има само една писта. Нека да има игрища за разнообразие. Ето, по Северното Черноморие вече е факт първата голф дестинация. Нужна е оба­че и подкрепа от държава­та.


Снимка на две колони - Социологът Кънчо Стойчев удрятопкатана игрището „Блек сий рама", в което е съдружник с Красимир Гергов и Андрей Райчев.


01.06.2008 г., с. 2
Имате 3 готови игрища
Три игрища за голф функ­ционират в България. Пър­вото е открито на 10 юни 2000 г. в Ихтиман, а второто и третото - четири години по-късно в Сливен и в Равно поле край София. Неотдав­на бе направено частично откриване на едно от се­демте строящи се игрища между Банско и Разлог, а сега и на първото от трите край Балчик и Каварна. Там се очертава да изникне българската голф Ривиера.

В процес на изграждане са общо около 20 игрища, като повечето са комплек­си с къщички. През февруа­ри се разчу за идеята да се създаде държавно друже­ство „Голф развитие". Дър­жавата трябваше да учас­тва със земя в проекти за голф комплекси с цел да се стимулира развитието на голф туризъм. Но засега то­ва са само намерения.
01.06.2008 г., с. 3
Премиерът натиска за магистрала „Люлин", след като влезе в задръстване
Станишев: Не може постоянно па се намаляват данъците
Лидия МИНЧЕВА

„Не може постоянно да се намаляват данъците. Та­ка се оголва бюджетът, а от него зависят всички со­циални разходи." Това зая­ви вчера в Симитли министър-председателят Сергей Станишев.

Въпреки рязкото изказ­ване обаче премиерът не отхвърли категорично идеята на опозицията ДДС да се намали на 18% от сегашните 20 на сто.

„Не изключваме априори нито една идея, но е несе­риозно да се хвърлят така идеи, за да се печелят по­литически дивиденти", зая­ви още Станишев.

„Има 3-4 сериозни канди­датури за изпълнителен ди­ректор на фонд „Републи­канска пътна инфраструк­тура", но аз съм разпоредил те да бъдат проверени от Държавна агенция Нацио­нална сигурност", каза премиерът. И се аргументира така: „Няма начин да се знае всеки детайл от живо­та на един човек."

Предишният шеф на път­ния фонд Валентин Геор­гиев бе отстранен заради информацията, че е давал поръчки на фирма на брат си.

Станишев каза още, че фондът ще мине на пряко подчинение на Министер­ския съвет, така че лично той ще поеме политическа отговорност за управле­нието на средствата в него. Освен това ще бъде назна­чен съветник от европейс­ка държава, който да над­зирава фонда.

След като кортежът на Станишев попадна в задръ­ствания при Перник, пре­миерът заяви, че ще напра­ви всичко възможно за ус­коряване на строителство­то на автомагистрала „Лю­лин", с което да реши по-трайно проблема с трафика от София към Кулата.

Полиция да дебне за ку­пуване на гласове в Сан­дански, заръча премиерът на министъра на вътреш­ните работи Михаил Миков, на път за предизборни срещи в общината вчера. Станишев дочул, че се го­тви масово купуване на гласове на вота за общин­ски съветници в Сандански на 7 юни, като един глас вървял вече по 70-80 лева. „Трябва да се прекрати то­ва унижение на човешкото достойнство", категоричен бе премиерът.

Освен местния вот в Бла­гоевградско той коменти­ра и предстоящите избори в западната ни съседка Македония. Станишев из­рази надежда те да проте­кат по най-демократичен начин и след тях да има стабилно управление и да се постигнат резултати по спора с Гърция за името на държавата, което се яви като пречка по пътя на членството на Македония в НАТО.

„Винаги сме помагали на Македония и сме подкре­пяли евроатлантическата им интеграция. Давали сме помощ в тежки моменти, включително с танкове и артилерия, сега очакваме политика на добросъседство и приятелство от следващото правител­ство", категоричен беше Станишев.
Снимка на две колони - Премиерът Сергей Станишев се подготвя да покори река Струма по време на европейското по рафтинг. Само върху неговия неопрен обаче имаше опънат и трикольор.


01.06.2008 г., с. 3
Фитнес за бабите в Симитли
Оборудван по последна мода дневен център получиха вчера възрастните хо­ра от град Симитли. На откриването на придобивката дойде премиерът Сергей Станишев. Той сподели, че това е пър­вата лента на социален дом, която ре­же.

В дома възрастните хора ще получа­ват безплатен обяд, медицинска помощ и грижи. Сред екстрите е дори пътека за бягане и велоергометър, които не се знае доколко ще бъдат от полза за въз­растните хора, тъй като клиентите на центъра са над 70-годишни.


Снимка на две колони - За да видят по-добре как премиерът Станишев ще пререже лентата на новия социален дом, възрастните хора в Симитли се криеха от жаркото слънце под сянката на медиите.


01.06.2008 г., с. 4
Снимка на две колони - Кметът на София Бойно Борисов от­кри вчера нова детска площадка в сто­личния зоопарк. Кътче­то за малчугани, което струва 20 000 лв., е из­градено от фирма оси­новител на животно.


01.06.2008 г., с. 4
Бойко Борисов призова премиера „да слезе от колата" и да говори с хората
ГЕРБ изобличил военните заменки
Иво АНГЕЛОВ

Разкритията на скандал­ните замени на имоти в Ми­нистерството на отбраната са станали от страх, че в ГЕРБ знаят за всички изма­ми. Така кметът на София Бойко Борисов коментира разследванията за скан­далните замени на имоти във военното ведомство. Ге­нерала присъства вчера на откриването на нова детска площадка встоличната зоо­логическа градина.

„Видяхте как ги запла­ших, че когато ГЕРБ дойде на власт, по случаи с военни имоти ще има много арести. Сега всички бягат пред вя­търа - новият министър и не­говите предшественици", каза Борисов. Той допълни, че в деня на промените в МО е препоръчал там да отиде не нов министър, а главният прокурор.

Кметът съобщи още, че имотите на лидера на ДПС Ахмед Доган, за които ДСБ сезираха парламентарната комисия за борба с коруп­цията, не са негова собстве­ност, а той просто стои зад тях. Става въпрос за „Сарая" в столичния кв. „Боя­на", къщи в бургаското с. Росенец и с. Дръндар, община Суворово, хотели в Девин и Рибарица. „Само проверки от София влизат в съда и има разкрития. В нито една друга община няма подобна практика", обясни Борисов.

Нападките на столичния кмет към управляващите се допълниха от изказването, че новият шеф на агенция „Митници" Христо Кулишев е назначен с цел „да се на­пълнят касите на тройната коалиция за изборите".

„Бях в Сандански, ДПС купува всичко там за извън­редните местни избори. То­ва трябва да тежи на съвестта на премиера Сергей Станишев", каза градоначал­никът. Той призова министър-председателя да „слезе от колата" и да пита местни­те хора какво се случва.

Кметът на София намери сили да коментира и убий­ството на сестрите Белнейски. Според него всички разследващи органи са се провалили в този случай, защото престъплението би­ло лесно за разкриване и с много доказателства.


01.06.2008 г., с. 4
Снимка на две колони - Диджей Диан и певицата Йоанна (на снимката) се включиха в кампанията R.E.D. за слагане на рампи за детски колички на входа на Южния парк в София. През юни подобни съоръ­жения ще бъдат поставени и на други места из страна­та.


01.06.2008 г., с. 6
Предлагат изкуствени плажове край морето
Концесионерите да из­граждат изкуствени плажо­ве, ако съществуващите пя­съчни ивици се претоварват. Така ще се създават допъл­нителни места за летовници край морето, предложи ше­фът на Камарата на архитек­тите арх. Петко Йовчев на министъра на регионалното развитие Асен Гагаузов. В Бургас министърът се срещ­на с представители на строителния бранш.

Ниската цена да не е ос­новният критерий при въз­лагане на обществените по­ръчки, защото тласка фир­мите към сивия сектор, апе­лира пък шефът на строител­ната камара в града Дими­тър Янакиев.
01.06.2008 г., с. 8 - 9
Със ст. н. С. Николай Милошев, директор наГеофизичния институт към БАН, разговаря Диана Тенчева
Само край Видин не сме имали земетресение
И екстрасенсите не могат да предсказват трусове!

Иначе бих им се доверил.
Трусът ви заварва в къщи. В ника­къв случай не използвайте асансьор, за да излезнете навън. Нито пък тичайте по стълбите. За 20 или 30 секунди няма да успеете да изпреварите земетресе­нието. Напротив - в този случай рискувате да бъдете затрупан при евентуални срутва­ния. Застанете примерно под входната вра­та, трегерите над тях са здрави.
- Може ли да се предви­ди земетресение, г-н Милошев?

- Първо трябва да си отго­ворим на три въпроса: къде би могло да бъде земетресе­нието, колко силно и кога точно ще се случи. Благода­рение на натрупаната ин­формация не само у нас, но и в цял свят, на първите два въпроса можем да дадем от­говор. И така: къде - от 1982 г. в България има карта на сеизмичното райониране. Тя показва местата, на които е възможно да се случат тру­совете. За съжаление става дума за 98% от територията на България...

- А къде са 2-та процента сеизмично неактивна зе­мя?

- Северозападно от Ви­дин. Там, на 2220 кв. км няма риск от земетресение и не е имало. Да се върнем на вто­рия въпрос - колко силно? И за това имаме отговор с над 90-процентна точност. Оста­ва обаче най-важното пита­не: кога ще има земетресе­ние? Е, това е въпрос, на кой­то никой по света не е отгово­рил. И ако някой можеше да предвижда трусовете, то щеше да вземе Нобелова награда. Нищо че за сеизмо­логия няма! Вижте, категорични сме, че земетресение не може да се предвиди. Не­сериозно е да се твърди подобно нещо. Да, можем да кажем, че в обозримо бъдеще, в близките 30 или 50 г., то е възможно да се случи, но това не е прогноза. Да не говорим, че е лудост постоянно да мислим и да живеем в страх, че в следващи те 50 години ще има трус. Не защото съм метеоролог по образование, но мнението ми е, че ако въобще ще се правят прогнози за земетресение, то те трябва да са катo прогнозата за времето. Но последната се прави всеки ден в последните повече от 100 години. И ако тя бъде сгрешена, на следващия ден виждате резултата от ваша-"а прогноза. Ако има каквито и да било неточности, можете да ги поправите, отчитай­ки коя е причината. И пак метеорологичната прогноза не е 100% сигурна. В същото време метеорологичната прогноза не е психически натоварваща. Ако ви кажем, че утре ще вали, вие цял ден ще носите чадър. Ако не за­вали, какво чак толкова ще се случи. Е, ще се разсърди­те на синоптиците, че сте го мъкнали, без да ви е потряб­вал. Докато една прогноза за земетресение трябва да е обвързана с всички възмож­ни познания на науката и да бъде достоверна 100%.

- Защо?

- От една страна психоло­гическите последствия, кои­то ще настъпят за населе­нието, ще са много сериоз­ни. Затова и проучвания по­казват, че щетите от паника та около едно вероятно зе­метресение са много по-го­леми, отколкото ако то се случи без никой да подози­ра. Разбира се най-важно е дали ще има човешки жер­тви, но страхът, безумието v паниката също могат да п предизвикат.- Екстрасенсите също се включиха в предсказанията за трусове. Някои като ги заболят части на тялото, твърдят, че ни чака страшното явление. Други, дори учени с титлата професор като Рангел Гюров, също дават прогнози. Това сериозно ли е? - Тъй като не съм запознат начина, по който екстра­сенсите стигат до посочени­те заключения, аз се отна­сям с уважение към техните усещания. Защото аз сами­ят не ги чувствам. Но това не значи, че те не съществуват. За съжаление обаче и прог­нозите на екстрасенсите не са еднозначни. Ако бяха ус­пешни, аз нямам нищо про­тив да им се доверяваме. А що се отнася до предсказа­нията на проф. Гюров, те са с 30% сбъдваемост. Значи, ако аз кажа противното на проф. Гюров, то е със 70% вероятност да се случи. Вижте, 70 на сто, да не гово­рим за 30, не е прогноза за ужасно природно бедствие, каквото е земетресението. За едно обаче е прав проф. Гюров - българската държа­ва не отделя достатъчно вни­мание на тези проблеми. Но това е проблем на всички страни с тип сеизмичност ка­то нашия. Да направим срав­нение с Япония: нашите тру­сове не са толкова коварни и са по-редки. В Япония обаче те са постоянни и това под­държа повишено внимание­то както на обществеността, така и на държавното упра­вление. Затова там се прие­мат много повече като коли­чество и много повече каче­ствени мерки.

- Добре, какво трябва да се направи?

- Моето мнение е, че и уни­верситетите, и ние като ин­ститут към БАН, и всички звена, които се занимават със сеизмология или проти­воземетръсно строителство, не сме направили всичко възможно, за да обучим на­селението да реагира адек­ватно при трусове.

- Какво трябва да знаят хората?

- Да знаят, че трябва да застанат под устойчива ма­са, под здрава каса на вра­та, да са далеч от подвижни предмети, докато продъл­жава земетресението. И най-важното - в такива мо­менти да прогоним паника­та. Тя не е добър съветник в нито един житейски мо­мент.

- Разполагате ли със съвременна апаратура за ре­гистриране и проучване на земетресенията?

- През 2004 и 2005 г. Ко­мисията за защита на насе­лението при бедствия пре­достави средства на Геофи­зичния ни институт, за да обновим структурите си. Затова сега имаме негъста мрежа за работа, но с мо­дерна техника. Липсват ни повече станции. Но не трябва да забравяме, че сме бедна държава. За нашите възможности наистина имаме много добра сеизмична мрежа. По-добра е при­мерно от тази в Гърция.

- Сградите в България на земетресение от каква степен по Рихтер могат да издържат?

- Искам първо да ви раз­кажа действителен случай. Докато беше външен ми­нистър Соломон Паси оти­де на посещение в Япония. Докато разговаря с пред­ставители от тяхната деле­гация става земетресение. Българите, уплашени, ста­ват от масата и тръгват да излизат. А японците до един казват: „Спокойно, това е земетресение. Нека да продължим работата...". Те знаят, че сградата, в която се намират, е така добре осигурена, че не ги грози опасност.

- Кажете сега и за бъл­гарските сгради.

- Не навсякъде те са укре­пени добре. Но най-точно биха могли да кажат строи­телните инженери, които се занимават с противозе­метръсно строителство.

- А какъв процент от по­стройките ни биха издър­жали на силен трус, а за вас сеизмолозите това значи да е над 6-та степен по Рихтер?

- Трудно ми е да кажа. Преди няколко дни при нас идваха служители на Столична община, тъй като трябва да изготвят авариен план в случай на земетре­сение. Точно това говорих­ме и с тях - че ние все още нямаме сериозен кадастър на сградите. Как тогава да говорим за укрепеността им? А все пак в столицата е концентрирана една че­твърт от населението на България.

- Новите или старите сгради са по-устойчиви според вас?

- И това е трудно да се каже. Зависи. Новите сгради са вдигнати по много строги нормати­ви. Според тях би трябвало жилища­та да са стабил­ни. Но от значе­ние е качеството на строителството, на вложените материали и т.н. При старите сгради има много паянтови като някои по бул. „Христо Ботев" и „Пиротска", но има и други, които са изключително ста­билни. Ето, аз живея в ста­ра сграда от 1934 г. близо до НДК, която според мен е много устойчива. Заради това, че при панелните жи­лища има сглобки, също се твърди, че са стабилни. Но, разбира се, ако тези сглоб­ки са качествено направе­ни и заварявани. Колегите

строителни инженери са на мнение, че старите къщи, т. нар. плетарки (направени от кал и плет) са много ста­билни (заради добре спои­лите се естествени мате­риали), ако не падне покри­вът, разбира се. Виждате, че е относително. Не може да се генерализира.

- Но ниските със сигур­ност са по-безопасни?

- Да. Може би най-устой­чиви са модерните - от сгло­бяеми конструкции.

- Има план на София от 2003 г., според който сред сеизмично най-активни­те райони в столицата са ж.к. „Лагера", „Обеля" и др. Така ли е?

- Имайте предвид, че се­риозно сеизмично райони­ране на нито един град в България не е правено. Та­зи карта, за която говорите, е ориентировъчна- на база­та на геоложката структу­ра, на почвата и не е нато­варена с всичката необхо­дима наука, която в днешно време може да се използ­ва.

- Жителите на „Мла­дост" и „Люлин" по-спо­койни ли са при вероятно земетресение?

- Не дай си, Боже, земе­тресението да е силно... За­страховани няма да има. В института ни има софтуер, който оценява щети при силни трусове, но колкото и да е силна информационна­та система, тя се нуждае от качествена входна инфор­мация. За съжаление тя все още не е добре дефинира­на.

- Какво прави дадена територия сеизмично ак­тивна?

- Това, че в нея или на определен регион са се случили или усетили със съ­ответна сила земетресе­ния.


Портретна снимка на три колони

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница