Тема: строителство, строителен контролстраница7/7
Дата22.07.2016
Размер1.09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

07.03.2011 г., с. 5
42 нови сгради строят в, дружба"
Инициативен комитет започна подписка за провеждане на референдум сред жителите на „Дружба", за да се произнесат хората по отношение на градоустройствените планове в комплекса. До двойно уплътняване на застроената територия в „Дружба" ще доведе изграждането на нови блокове и офиси, което в момента минава през процедура на обществено обсъждане, съобщи вчера арх. Боряна Шивачева. Тя даде за пример „Дружба 1", където са планирани общо 42 нови сгради. По думите й 9 от тях са жилищни, а останалите ще бъдат сгради за обществено обслужване. Според ПУЛ се предвижда и строителството на няколко подземни паркинга


07.03.2011 г., с.21
В АНГЛИЯ УЧАТ ГЛАВНО ФИНАНСИ
10 страни още ни цедят за кадри
Жени със средно образование се цанят за слугини при комшиите
В момента 16 държави - членки на ЕС, са отворили трудовия си пазар за българи и можем да работим свободно в тях. Т.нар. преходен период, в който хем можем, хем се нуждаем от специално разрешение, за да го правим, не се прилага в Гърция, Кипър, Испания, Португалия, Швеция, Дания, Румъния, Естония, Латвия, Литва, Полша, Словакия, Словения, Унгария, Финландия и Чехия.

Останалите 10 държави членки - Австрия, Белгия, Германия, Ирландия, Италия, Люксембург, Малта, Холандия, Обединеното кралство и Франция се възползваха от възможността да забавят отварянето на трудовите си пазари за български граждани и продължават да прилагат преходен период. Все пак най-късно в края на 2013 г., както е предвидено в Договора за присъединяване на България и Румъния към ЕС, разрешителният режим за свободно движение трябва да отпадне, напомня Владимир Калчев, шеф на отдел „Миграция“ в социалното министерство.

Според официалната статистика най-много българи живеят и се трудят в Испания, следвани от Гърция, Великобритания, Германия и Кипър.

ИСПАНИЯ


В Испания се водят две различни статистики за чужденците. Според първата, която брои адресните регистрации на хората, в страната живеят общо 5,7 млн. чужденци, което съставлява 12,2% от цялото население. От тях на свой ред 2,347 млн. са граждани на ЕС. Най-многобройните сред тях са румънците – около 830 000 души, следвани от гражданите на Обединеното кралство - 387 226 души, и Германия – 195 579 души.

Българите са на 9-о място и са 169 195 човека. Общо от чужденците в Испания ние сме само 3%, показва статистиката.

Според другия вид статистика, която брои документите за самоличност и се поддържа от трудовото министерство, чужденците са 4,842 млн.

Там българите са на 8-о място и са 150 930, като далеч преди нас са представителите на Мароко – 775 054 души, Румъния – 772 137 души, Еквадор – 437 279, Колумбия – 289 940, Великобритания – 223 213 души, Италия – 160 967, и Китай – 154 056 човека.

Пак според статистиката най-много българи са намерили препитание в столицата Мадрид – 10 096 души, във Валенсия живеят 10 085 души, а в областта Кастилия и Леон – 8927 човека.

Гърция


По неофициални данни българите в съседна Гърция са 120 000 души, от които постоянно пребиваващите са 70 000. През лятото обаче броят им набъбва официално до 120 000 души заради сезонната работа в селското стопанство. При комшиите ние сме втората компактна група чужденци след албанците. Най-много българи са концентрирани в района на Атика, следват югозападното крайбрежие на Пелопонес, остров Крит и Родос, както и в Северна Гърция. При сезонните работници най-много се трудят в района на Централна Македония. Основните отрасли, в които нашите си вадят хляба, са туризмът, строителството, селското стопанство и сферата на услугите.

По данни на Центъра за проучване на работната сила на Гърция около 60% от българите са жени, а 75% от тях са със средно образование. Те се трудят главно в сферата на услугите – основно като домашни помощници, в търговията, в хотелиерството, а мъжете - предимно в строителството, туризма и селското стопанство.

Великобритания

Над 70 000 са нашите сънародници, които се трудят в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, но това е според неофициалната статистика. Към тази цифра може да прибавим около 30-40 хиляди души, които циркулират между България и Острова в зависимост от конкретната ситуация на пазара на труда.

Български работници там се трудят в развлекателната индустрия, строителството, хотелиерството, хранително-преработвателната индустрия, кетъринг и почистване, здравния сектор и социално-здравно обслужване, селско стопанство и др. Повечето българи в кралството предпочитат да започват работа като самонаети.

Великобритания остава предпочитана за получаване на висше образование. През миналата година над 1500 българи са кандидатствали да следват там, главно финанси.

Германия

Съгласно данни от последното изследване на населението, извършвано ежегодно от Федералната статистическа служба на Германия, в страната живеят 53 984 българи. От тях 24 527 са мъже, а 29 457 жени.

Статистиката показва, че 32 000 от тях са били осигурени. Близо 23 000 са служителите, извършващи професионално обучение в областта на търговските и техническите професии. Над 10 000 са били заети в областта на търговията, ресторантьорството и транспорта; 6000 – в производствени дейности, и 16 000 – в останалите области на услугите.
И държавата наема в чужбина

За 2010 г. работа в съюза чрез посредници са си намерили 1751 човека. 111 от тях са се трудили в Чехия, показва справка на Агенцията по заетостта. Почти всички са работници - оператори на поизводствени линии. В Норвегия агенцията е намерила работа на 11 човека. По междудържавни спогодби ведомството е намерило места за 3775 човека в Германия, 5 в Швейцария и 5 във Франция.

В резултат на посредническата дейност на международната мрежа EURES и проведените трудови борси са наети над 450 души, като част от тях са в Дания, Гърция, Испания, Финландия и др.
Снимка на две колони - Много българи работят в лондонските казина.
Снимка на три колони – без текст


07.03.2011 г., с.22
Отварят зелени работни места
Театри и църкви ще наемат безработни
Зелени работни места, които да пазят природата, планира да разкрие социалното министерство. Намерението беше записано и в тазгодишния Национален план за заетостта. Той е първият, в който страната ни е включила изискванията на стратегия „Европа 2020“. Хората, наети на „зелените места, ще получават 240 лв. на месец. Ако работодателите решат, могат да добавят по нещо допълнително към заплатите им. На субсидираните места ще бъдат назначавани хора, които поне 6 месеца са били безработни и са регистрирани в съответните бюра.

Бизнесът ще получава 12 месеца субсидии за всяко разкрито място. Всички отрасли на икономиката и услугите, които съдействат за опазване на околната среда, могат да кандидатстват за субсидиите в размер на 3 млн. лв. Списъкът обаче ще бъде одобряван от екоминистерството.

Първата процедура за разкриване на зелените места ще започне през март. Очаква се през 2012 г. МТСП да осигури повече средства, за да могат по-голям брой работодатели и безработни лица да се възползват от новата мярка.

Добивната промишленост, преработващата промишленост, производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, доставянето на води, канализационните услуги, управлението на отпадъци и възстановяване, строителството, транспорта, административните и спомагателните дейности са секторите, в които могат да се разкрият новите работни места

Възможно е за следващия програмен период да се обмислят специални мерки за ползването на европейските фондове за продължаване на този инструмент в подкрепа на "зелената" икономика.

Догодина ще се изпълняват общо 153 регионални програми за субсидирана заетост вместо сегашните 80. Те ще осигуряват работа в озеленяването, за археологически разкопки, в библиотеки и читалища, дори за поддръжка на църквите. Според програмата „Мелпомена“ пък поне 100 човека ще бъдат наети да помагат в театрите и оперите на страната.

Общо за изпълнение на националния план ще бъдат похарчени над 73 млн. лв. От тях около 78% ще се използват за финансиране на субсидираната заетост, 21% ще отидат за различни насърчителни мерки и 1,6% ще са заделени за обучение и квалификация на работниците.

Освен да ограничава безработицата, планът цели и да осигури качествена работна ръка за бизнеса, което е един от големите проблеми на трудовия ни пазар. Той ще опитва да облекчава затрудненията и на отделни социални групи. Например работодатели, които назначат самотни майки с деца между 3 и 5 г.

или хора с увреждания, ще могат да разчитат на субсидии. Специална програма „Кредит без лихва“ пък ще позволи държавата да възстанови лихвите на взети от инвалиди кредити.

Особено внимание социалното министерство ще насочи към младежите до 29 г., трайно безработни.


9000 затворници стават готвачи и шивачки

9000 затворници ще учат занаят, а после държавата ще им помогне да си вадят хляба с него. Според шефката на Агенцията по заетостта Росица Стелиянова проектът ще влезе в действие до 2 месеца. В момента с Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ се

уточняват подробностите, но всичките 12 затвора в страната ще бъдат включени в програмата. Във всеки от тях вече е направена подробна оценка на нуждите и капацитета. На занаят ще бъдат учени главно затворници с леки присъди, които предстои скоро да излязат на свобода.

Сред основните предлагани професии са строителство, дърводелство, бояджийство. Но има хора, които искат да станат готвачи и фризьори, признават от агенцията.

В женските затвори пък ще учат главно шивачество. Които от мераклиите нямат завършен задължителния 4-ти клас, първо ще бъдат ограмотени и като изкарат изпитите за отделенията, ще могат да се заемат със занаята. Не е проблем самите курсове да бъдат съобразени с образованието на затворниците, коментира Стелиянова. Според проекта, щом затворниците завършат обучението, с тях ще се заемат служители на бюрата по труда, за да им намерят работа. Те ще се ползват с преференции пред посредника и от агенцията се надяват той бързичко да им намери работодател. Освен занаят затворниците ще преминат през мотивационно обучение, ще получат и психологическа помощ, коментира Росица Стелиянова. В националния план по заетостта са предвидени и други 100 000 лв., с които ще бъдат насърчени работодателите чрез т.нар. субсидирана заетост да назначат 50 бивши затворници за поне 6 месеца. Самата агенция наскоро се е възползвала от услугите на хора в пробация при подреждане на своите архиви. Те се справиха отлично, признава Росица Стелиянова.
Снимка на две колони - Строители и шивачи са предпочитаните професии в затвора.
Снимка на една колона - Зелените работни места ще се одобряват от екоминистерството.


07.03.2011 г., с. 13
Росен Плевнелиев, министър на регионалното развитие и благоустройството:
ТЪРСЯ КОНКРЕТНИ РЕЗУЛТАТИ, ЕКИПЕН ИГРАЧ СЪМ
Градежът на „Струма” ще започне през лятото. Европарите ни помагат да създадем модели за развитие
КРУМ СТОЕВВАСИЛ НАНЧЕВ07.03.2011 - Г-н Плевнелиев, какво успяхте и какво не успяхте да изпълните от заплануваното за миналата година?

- За миналата година обещахме да работим по няколко приоритета. Първият е ускоряване на проектите, финансирани по еврофондовете, а вторият – изграждането на магистралите.

По Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) вече са платени 360 млн. лв. Договорени са проекти за 1,7 млрд. лв. и сме достигнали 52% от общия бюджет на програмата. По нея опростихме процедурите, което значително ще ускори изпълнението й.

Европроектите не бива да се разглеждат само като възможност за харчене на пари, а за създаване на модели на развитие в регионите. България първа в Европа изпълнява програма за извеждане на децата от сиропиталищата и настаняването им в нормална за тях среда. Нашата страна е пионер и в съвместното финансиране на проекта по 2 европрограми.

Гордея се и за изпълнението на интегрираните транспортни схеми на големите градове. През 2010 г. направихме необходимото да може сега да почне усвояването на 300 млн. лв. за модернизация на болниците. Вече са договорени проекти за енергийна ефективност за 500 млн. лв. Работи се по 14 отсечки от второкласните и третокласните пътища в страната и се подготвят процедурите за още 26.

По ОПРР направихме ревизии на редица сключени договори и се постарахме да приучим кметовете на финансова дисциплина. Спряхме финансирането на бонзаи и други ненужни луксозни неща.

От икономисаните пари по европрограмата сега се довършва отсечката от Южната дъга на софийския околовръстен път.

При строежа на автомагистрала „Люлин”, финансирана по ИСПА, не загубихме средства и намалихме цената й на 185 млн. евро. Ускорихме интегрираните водни проекти по тази европрограма и те вече са на 87% изпълнени. ЕК ни разреши удължаване за Русе, което ще ни позволи 95 на сто от средствата да бъдат усвоени. За 8 години преди това проектът бе изпълнен едва наполовина.

- Какво се планира по ОПРР до края на годината?

- Амбицията ни е да отворим всички оси и да се договорят проекти за 2,5 млрд. лв. и да се изпълнят – за около 1 милиард.

- Ще има ли частичен пуск на „Люлин” през март? Свлачището представлява ли голяма опасност за трасето?

- Окончателното завършване на проекта ще е в средата на май. Виждайки, че всеки ден е важен, започваме да пускаме отделни участъци, както направихме с пътен възел „Даскалово”. Магистралите са магнит за трафика и затова в цяла Европа по аутобаните се пускат отделните готови участъци.

За да има частичен пуск, трябва да се положи последният слой асфалт на една отсечка от около 10,2 км. При студено време това не може да стане, защото не искаме компромиси с качеството. Както сме обещали, ще пуснем аутобана в едната посока, но едновременно с това ще се полага и асфалтът. Пътят ще функционира в режим на строителство.

За свлачището се прави отделен проект. Наети са видни професори, които проучват проблема. Проектът за аутобана се допълва с осветление на пътните възли, което не бе предвидено преди. Допълнително ще има и шумозащитни стени.

- Автомагистрала „Люлин” ще тръгне от май, но тя е вързана със „Струма”, която още не е готова?

- Целта ни е лот 1 и лот 4 на „Струма” да тръгнат още през август, а до юли ще бъдат избрани изпълнители на проектите. Най-важното е обаче да бъде осигурено еврофинансирането. Затова бързаме с подготовката на предварителния вариант на апликационната форма и искаме тя да влезе в управляващия орган през юни.

Парцеларните планове на трасето на магистралата вече са готови. През миналата година платихме 40 млн. лв. за отчуждаване на терените, 6 милиона за археологически проучвания, 3 млн. лв. за оценка на разходите. До 15 май ще решаваме какво да се предвиди за лот 3 през Кресненското дефиле.

През юни ще трябва да се вземе решение от правителството за „Струма” да се работи по модела на „Тракия”. До окончателното одобряване на апликационната форма в началото на 2012 г. МС гарантира финансово проекта. Така по оперативната програма може да се ползват авансово средства.

За „Марица” ще се работи по същия начин.

- Кой вариант за трасето през Кресненското дефиле на „Струма” е най-вероятният?

- Според оценката за въздействие върху околната среда от 2008 г. тунелът трябва да е един, с дължина от 13,5 км. Предварителните сметки на експертите за цената ще са готови към средата на март. Вариантите за повече тунели са малко вероятни, защото при тях ще трябва да се строи на територията на национален парк, което е напълно забранено.

- Как ще бъде санкционирана „Актор” за посегателството срещу защитените от „Натура” зони? От гръцката фирма твърдят, че въпросната зона е била бунище?

- Да, наистина там е имало бунище.

- Ще успеем ли чрез Дунавската стратегия да насочим европари и за „Хемус”?

- За да бъдем по-убедителни пред ЕК, коментираме магистралата като част от транспортните коридори между портовете на Черно и Адриатическо море. По Дунавската стратегия акцентираме и на факта, че аутобанът ще свързва най-бедните райони в ЕС. Стремим се да не работим на парче. Успех за България по тази стратегия е, че нашата страна е координатор по туризма.

Допреди няколко месеца България нямаше генерална транспортна схема. Оптимист съм за „Хемус”, но не мога да бъда напълно сигурен в успеха, защото приоритетите на богатите държави вече не са инфраструктурата, а иновациите и възобновяемите енергийни източници. Към средата на март ще станат ясни резултатите от разговорите на експертно ниво.

- Удачен ли е вариантът с мегаагенция за големите проекти?

- Да, по подобен начин се работи и в останалите страни. В Гърция подобно проектно дружество е било направено 11 години след началото на усвояването на еврофондовете за строежа на пътища и това значително е ускорило процесите. По същия начин са се развивали нещата и в Испания, Португалия, Словакия, Австрия и в други страни. Модел за пример е Германия, където след обединението едно дружество реализира в кратки срокове проектите за модернизация на транспортната инфраструктура в бившата ГДР.

В подобна схема експертите се концентрират върху една задача и си вършат работата по-бързо и по-качествено.

- По подобен начин ли ще се работи и по санирането?

- По ОПРР за тази цел имаме ресурс от само 63 млн. лв. и искаме не просто да го похарчим, а да намерим начин да привлечем още инвестиции, защото тези пари ще са последните от еврофондовете за тази цел до края на 2013 г.

За следващия програмен период обаче се надяваме на много повече пари. Министерството не бива да се обвързва с подобни мегапроекти, а да прави политики. За това именно е най-удачно да се създадат фондове за управлението им. Тепърва ще решаваме дали да е един за цялата страна, или няколко регионални. Това ще стане ясно до 15 май. В средата на юни ще обявим процедурата за управление на тези средства от ОПРР.

- Как се чувствате с най-високия рейтинг сред министрите?

- Добре, но в предизборна година мога да очаквам неприятни изненади. Преди да стана министър, не познавах държавната администрация. Вече започвам да виждам как се прави политика у нас. За големите проекти бяхме оплювани с какви ли не лъжи. Създава се ненужна истерия. За винетките например се вдигна шум защо нямало еднодневни, без да се спомене, че и в страните от ЕС такива няма.

Не разбирам подобна политика, но няма да се откажа от целта да работя за завършване на големите проекти. Не искам да ставам политик, защото съм екипен играч и предпочитам да гласувам доверие и не обичам да се самоизтъквам. Не търся рейтинг, а конкретни резултати. Не съжалявам, че поех отговорността да стана министър.

Не искам да ставам президент или кмет, за власт. Хубаво е, че министрите се сменят и дано следващият да е много по-добър от мен и да ускори още повече нещата в интерес на България. .

Визитка

Роден е на 14 май 1964 г. в гр. Гоце Делчев


Говори немски и английски език.

Започва да развива собствен бизнес още през 1990 г., когато основава и започва да развива фирмата си „Ирис интернешънъл” АД, първата строителна фирма в България със сертификат ISO 9001, получен през октомври 1999 г. Фирмата работи на повече от 80 строителни обекта в Германия


През 1994 г. основава и управлява „ЛинБългария” OOД, фирма, специализирана в сухо строителство
След 1998 г. участва в управлението на българските подразделения на германската компания „Линднер”


07.03.2011 г., с. 16
$1 млрд. руски инвестиции в жилища у нас
Руснаците предпочитат готови ваканционни имоти. 07.03.2011 За последните три-четири години имот в България са си купили над 200 000 руснаци, като общата стойност на инвестициите надхвърля един милиард долара, казва председателят на Международната федерация за недвижими имоти (FIABCI) Алекс Романенко, цитиран от АФП и БТА.
Според него българският пазар на недвижими имоти, където предлагането значително превишава търсенето, особено в туристическите райони в планините и по Черноморието, възлага надежди за излизане от кризата на руските купувачи, които от три години стават все повече.

България заема доминираща позиция на пазара за имоти на Балканите, който крие голям потенциал, смята руснакът. Близостта на българския и руския език, използването на кирилицата и общата културна традиция, белязана от православното християнство, улесняват контактите, уточнява той.България е начело в покупките на имоти от руската средна класа от Москва и Санкт-Петербург заради изключително изгодното съотношение качество-цена в модерните курорти, подчертава Марина Некрасова, собственик на руската агенция за недвижими имоти "Бест".

Ако през 2007 г. общата стойност на операциите с имоти е възлизала на 1,88 милиарда евро, то през 2008 г. е регистриран спад от 33 процента, който през 2009 г. нараства на 45 на сто, а през 2010 г. - на 51 процента, сочат данните на Българската агенция за инвестиции.
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница