Тема: строителство, строителен контролстраница7/11
Дата22.07.2016
Размер1.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Михаил Ванчев


28.03.2011 г., с. 22
Оцеляването на строителите
Преди шест месеца строителните обекти 6 Бургас се брояха на пръсти, казват търговците на строителни материали. Сега благодарение на ебропроектите и на възстановяването на региона от кризата промяната вече се вижда и с просто око - обектите, по които има строители и стрели на кулокра-нове, не са никак малко. s "Още сме в "режим оцеляване" и често печелим обществени поръчки само Защото сме готови да дадем най-ниската цена, без претенции за печалба",

коментира мениджърът на компанията Снежана Пашова. През 2008 оборотите на компанията са достигали 20 млн. лв., а екипът от 250 работници и техници е довършил 200 апартамента. През миналата година оборотите им вече са се свили до 10 млн. лв., а броят на служителите, които са работили по обекти, е бил 80 души.

Сред големите поръчки на компанията в момента са строителството на детска градина и ремонти на обществени сгради. "Опитът ни показа, че за нашата фирма оптималното разстояние от Бургас, до което сме конкурентни и ефективни, е около 60 км", обяснява Пашова.
Снимка на четири колони - Реновираното казино ще се превърне в културен център с мултифункционални зали
Снимка на една колона - През уикенда жителите и гостите на Бургас се пренесоха в атмосферата на 30-те години на миналия век за откриването на реновираното "Морско казино"


28.03.2011 г., с. 23
Инвестициите в Лукойл Нефтохим Бургас в нови технологии вече са 1 млрд. USD
Резултатът е: 6 пъти по-висока производителност на труда, 4 пъти по-ниски безвъзвратни загуби
Реализирайки стратегията на Компания "ЛУКОЙЛ" на Балканския полуостров, "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" направи през 2010 г. значителни стъпки за постигането на поставените цели, като модернизира основните фондове на предприятието, изгради нови производствени обекти за повишаване на качеството и ефективността на нефто-преработката, както и щадящи околната среда.

Към днешния ден общият обем на инвестициите в модернизирането на "ЛУКОИЛ Нефтохим Бургас" АД надхвърля 1 млрд. USD, като почти половината от тези инвестиции - около 500 млн. USD - са направени през последните две години. Реконструирани са и построени редица производствени обекти в предприятието, внедрена е съвременна автоматизирана система за управление на технологичния процес. В резултат на реализацията на тези програми дълбочината на преработка на нефта е увеличена до 76.39%, добивът на светли продукти е увеличен до 67%, безвъзвратните загуби са намалени повече от 4 пъти - до 0.9%, енергоемкостта на производството е намалена с 36%, производителността на труда е увеличена 6 пъти.

Вследствие направените инвестиции през 2006 г. дружеството изпълни европейското изискване за качество на горивата и предсрочно произведе горива по стандарта ЕВРО-4, през 2009 г. произведе моторни горива по стандарта ЕВРО-5, през 2010 г. дружеството обезпечи пазара с биодизел, предстои и производството на биобензин.

Осъзнавайки своята отговорност за запазването на благоприятните условия на околната среда, ЛУКОЙЛ се стреми да съхрани баланса между производствената дейност и опазването на околната среда. Това е постигнато чрез използването на нови технологии, които намаляват риска от негативни въздействия. Бяха спрени от експлоатация

някои вредни производства и се построиха нови инсталации, щадящи околната среда. Проведените в предприятието мероприятия позволиха да се намали няколко пъти обемът на вредните замърсявания: по серни оксиди - повече от 7 пъти, по азотни оксиди - почти 3 пъти. По този начин компанията следва принципите на екологичната безопасност, както по отношение на организацията на производствения процес, така и по отношение на получавания краен продукт.

"ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД следва последователна мащабна инвестиционна политика. Програмните мероприятия в нея включват както ново строителство, реконструкция и модернизация на действащите инсталации и съоръжения, така и мерки, имащи за цел непрекъснато подобряване на екологичната обстановка на основната площадка и прилежащите селища. До момента са въведени обекти в експлоатация на обща стойност 1 млрд. USD. По-важните от тях са "Каталитичен реформинг", "Реконструкция на каталитичен крекинг", нова инсталация "Газова сяра-3", нова факелна система, нови резервоари за нефт 2x50 хил. куб. м, реконструкция на "Пирс-2", изграждане на нова инсталация "Хидроочистка на дизелово гориво-5", нова инсталация "Хидрообезсерване на бензини-1", нова инсталация за сярнокисело алкилиране, реконструкция и модернизация на инсталация за атмосферна вакуумна дестилация, както и "Инсталация за вакуумна дестилация на мазута-2" и др. При задължения на инвестиции в областта на околната среда в размер на 331.4 млн. USD до края на 2010 г. дружеството е инвестирало до октомври т. г. 814.7 млн. USD, т.е. близо 2.5 пъти повече. За 2008-2010 г. в условията на световна икономическа криза са инвестирани 524.4 млн. USD при изисквани 61.3 млн. USD съгласно

Комплексно разрешително щ 6Н -1/2009.

Като основен стратегически проект за дружеството е изграждането на уникален по своята същност и технология нов производствен обект "Комплекс за преработка на тежките остатъци. Неговата инвестиционна стойност е 1.3 млрд. USD.

Независимо от тежките условия на световната икономическа криза, чиито последствия и до днес оказват своето негативно влияние в редица страни от Европейския съюз, ЛУКОЙЛ не намалява темповете на модернизация на производството. Компанията и в бъдеще ще развива своите производствени мощности, ще продължи да произвежда продукция от най-високо качество, съответстващо на всички европейски качествени стандарти.
Снимка на три колони - ЛУКОЙЛ се стреми да съхрани баланса между производствената дейност и опазването на околната среда


28.03.2011 г., с. 23
Лукойл Нефтохим Бургас спечели приза за социално отговорна компания за 2010 г.
"Лукойл Нефтохим Бургас" АД зае първо място в рейтинг класацията за социално отговорна компания за 2010 г.
Конкурсът е организиран от в. "Пари" и се провежда за трета поредна година с цел да отличи фирмите в България, допринесли най-много за прилагането на принципите на корпоративната социална отговорност. Седемчленното жури и оди-торът на конкурса, "Делойт

България", които имат значителен опит в организирането на подобни прояви в Западна Европа, оцениха по достойнство кандидатурите на участниците в следните области: социална отговорност към служителите; социална отговорност към

околната среда; етичност и отговорност към заинтересованите страни; участие в проекти с дългосрочен и общественополезен ефект; благотворителност.

Голямата награда "Социално отговорна компания" за 2010 г. бе връчена от министъра по социална политика Тотю Младенов на директора по персонала в "Лукойл Нефтохим Бургас" АД Росен Григоров на официална церемония в хотел "Шератон" в столицата.

"Лукойл Нефтохим Бургас" АД заслужи този приз за последователната си социална политика, осигуряваща високо качество на живот и значими социални придобивки на работещите и техните семейства, многобройни инициативи за благотворителност към община Бургас и региона в подкрепа на културни, научни и спортни проекти, подпомагане на лица в неравностойно положение и реализация на значими инвестиционни и екологични проекти.
Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов връчва приза на директора по персонала в .ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД Росен Григоров на официална церемония


28.03.2011 г., с. 23
Модернизация
В Лукойл Нефтохим Бургас се инвестират 1.3 млрд. USD в модерен производствен комплекс
Със закупуването на бургаския нефтопреработвателен завод компанията "Лукойл" инвестира близо 1 млрд. USD през годините за изграждането на нови обекти за производството на горива по съвременни европейски стандарти, реконструкция и модернизация на съществуващите инсталации, както и реализирането на проекти с чисто екологична насоченост. За да затвърди позициите си като световен лидер в нефтопреработването, компанията ще вложи още 1.3 млрд. USD в изграждането на Комплекс за преработка на тежки остатъци (КПТО), с което ще се увеличи дълбочинната преработка на нефт до 90% и респективно ще се повиши количеството на светлите горива.

При проектирането на КПТО като комплекс, обхващащ всички процеси в нефтопреработката, са използвани последните, най-съвременни постижения в технологиите за облагородяване на тежки остатъци.

Целта на този проект е не само получаване на положителни финансови резултати, но и спазване на най-съвременните изисквания към екологичната, промишлената и трудовата безопасност, без които реализацията на проекта ще бъде невъзможна. Това е неотменна част от цялостната политика на компания "Лукойл" в областта на промишлената безопасност и екологията, които са приоритетни при реализацията на всеки един

проект.


С въвеждането в ескплоатация на КПТО "Лукойл Нефтохим" ще произвежда котелно гориво със съдържание на сяра под 1 % което ще бъде изпълнено европейското изискване за производство на продукти, щадящи околната среда.

Комплексът за преработка на тежки остатъци със своя мащаб, сложност и разновидност на процесите ще бъде едно от най-модерните съоръжения. Такива действащи производствени обекти са само седем на брой в целия свят. Няколко проекта на подобни комплекси се намират в различни стадии на реализация, но тяхното изграждане е спряно поради международната финансова криза.

С изграждането на този модерен комплекс "Лукойл Нефтохим Бургас" АД ще се нареди сред водещите рафинерии в света по ефективност на преработката на нефт.28.03.2011 г., с. 1,2-3
С нова методика за изчисление от 2012 г.
Такса смет на кило боклук
Налогът поевтинява за бизнеса, за гражданите става „по-справедлив”
ЗДРАВКА АНДОНОВА

Домакинствата у нас може да плащат такса смет според количеството отпадъци, което са изхвърлили. Това предвижда най-вероятният вариант за промяна на методиката за изчисление на налога, който се обсъжда в Националното сдружение на общините на Република България (НСОРБ).

В момента такса смет се изчислява като

промил върху данъчната оценка на имотите

на физическите лица. За нежилищни сгради като основа за пресмятане се използва отчетната стойност на обектите.

„Методиката трябва да бъде променена, тъй като е най-несправедливата. Обсъждаме различни варианти, като трябва да имаме решение през лятото, за да можем да направим и предложения за промени на съответните нормативни актове”, обясни пред „Монитор” изпълнителният директор на сдружението на общините Гинка Чавдарова. Според нея от другата година такса смет трябва да се изчислява по нова методика. От Министерството на околната среда и водите също са поискали общините да проучат възможностите за нови варианти за смятане на налога, но не са дали краен срок за решение.

Според най-обсъжданата методика хората ще трябва да плащат за едно вдигане и извозване на боклука от контейнер с определен обем. В момента това е възможно за фирми, като например в София

таксата за един съд тип „бобър” е 1300 лева

на година. В цената е включено само едно изпразване на отпадъците от контейнера в седмицата.

„Все повече общини прилагат тази практика, тъй като методиката е по-справедлива. Община Плевен е първенец - за повечето имоти се плаща така”, допълни Чавдарова. Според нея в България не е възможно въвеждане на методика за изчисляване на такса смет, която предполага теглене на изхвърлените отпадъци от всяко домакинство.

Проблем при въвеждането на принципа заплащане на количество изхвърлени отпадъци е етажното строителство, коментира още Чавдарова. В сдружението са разединени дали тази методика може да се прилага за жилищни блокове или не. Обсъжда се и вариантът за едноетажното строителство такса смет да се плаща на количество боклук, а за апартаментите да бъде въведена друга методика.

„Възможно е да се плаща на брой жители

но нямаме решение как ще се контролира това, тъй като не може да се докаже колко души живеят в едно жилище. Друг вариант е да се плаща на чували изхвърлен боклук, но пак е трудно за контролиране”, призна Гинка Чавдарова. По думите й до лятото трябва да се намери окончателно решение, като трябва да се въведе принципът на Европейския съюз „Замърсителят плаща” у нас. Очаква се налогът да поевтинее за бизнеса и да стане по-справедлив за физическите лица.
Възможно е поскъпване на такса смет, но това ще е най-вече заради увеличените разходи по дейностите за чистотата и управление на отпадъците, призна Чавдарова. По думите й на общините ще им трябват средства за депониране на боклука в новите сметища.

Приходите от такса смет се използват за чистене на градовете.


28.03.2011 г., с. 3
Бургас таксува на калпак
В ДИМИТРОВГРАД ЗАКЛЮЧВАТ СЪДОВЕТЕ

Един от вариантите за плащане на такса смет в Бургас е според броя на жителите в един апартамент. Кметът на морския град Димитър Николов смята, че тази методика е по-справедлива, тъй като в момента пенсионери с големи жилища трябвало да плащат непосилен налог.

„Обсъждаме всички варианти за промяна. Вероятно ще има решение до лятото”, коментира Николов пред „Монитор”. В момента такса смет се изчислява като 1 промил от данъчната оценка на жилищните имоти и 11 промила от отчетната стойност на нежилищните обекти. Очакваните приходи в хазната са 15,5 млн. лв.

Според кмета на Димитровград Стефан Димитров е възможно в целия град да се въведе плащане на такса смет според количеството боклук. В момента налогът се събира като промил от данъчната оценка, а очакваните приходи са 2,5 млн. лв.

„Необходими са само поправки в Закона за етажната собственост, които да позволят на съседите в един вход да се разберат помежду си колко контейнера да имат и как да си поделят разходите за извозване на боклука. Така могат да поръчат необходимият брой съдове и кратността на извозване, като ще има такса за едно извозване на един съд”, обясни пред „Монитор” Димитров. По думите му може да се ползва германската практика на заключване на контейнерите за боклук, за да не могат да ги ползват други хора.

„Логично е такса смет да се определя на ползвател. Т. е. всеки да си слага отпадъци в контейнера и да си плаща според тяхното количество”, коментира пред „Монитор” кметът на Габрово Николай Сираков. По думите му обаче са нужни законодателни промени, за да се стигне до нова формула за изчисление на такса смет. В момента в града налога се събира като 2,8 промила върху данъчната оценка на жилищата и толкова промили върху отчетната стойност на нежилищните имоти. Очакваните приходи са около 4 млн. лв. .

28.03.2011 г., с. 2
София променя формулата само в един район
Столичната община планира да промени методиката за пресмятане на такса смет пилотно само в един район. Кметството трябва да има проект до септември, тъй като трябва да го изпрати в Брюксел заедно с поправки в апликационната форма за кандидатстване за пари за строеж на завода за боклука.

„ЕК иска разчет как ще се финансират дейностите по управлението на отпадъците преди и след построяването на завода. Предстои да се създаде работна група, която да проучи различни методи за определяне на такса смет, която се харчи за тези дейности”, обясни пред „Монитор” зам.-кметът по екология на Столичната община Мария Бояджийска. При промяна на методиката, както е и искането на еврокомисарите, през първата година такса смет ще бъде преизчислена по новата формула само в един район, за да се види ефектът. Според експертите най-вероятният вариант е плащане на количество отпадъци, като възможностите са две – на изпразнени контейнери или на чували изхвърлен отпадък.

„Новата методика трябва да бъде разработена на база на принципите на самофинансиране, 100-процентово покриване на разходите за чистотата и поносимост за хората. Трябва да се въведе и принципът „Замърсителят плаща”. На този етап 30% от приходите от таксата са от домакинства, а останалите – от фирми. Фирмите обаче генерират само една трета от битовите отпадъци”, обясни още Бояджийска. В момента София събира налога като начислява 1,6 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти и 10 промила върху отчетната стойност на нежилищните обекти. За тази година се очакват приходи от 175 млн. лв. .


28.03.2011 г., с. 2
Холандците теглят с кантар, италианците броят чували
Най-разпространеният начин за определяне на такса смет в Европа е според количеството изхвърлени отпадъци. В Холандия например се прилагат методиките на теглене на боклука с кантари, както и на измерването му като обем – т.е. на контейнери. Тази формула за определяне на таксата смет е удачна, тъй като по-голямата част от населението живее в къщи. Това позволява на местните власти да контролират добре събирането на налога.

В Италия такса смет се състои от два компонента – фиксирана сума, която се плаща според броя жители в една къща или апартамент, и променлива сума, която се събира в аванс. Срещу втората хората получават определен брой чували, в които събират боклуци. Предполага се, че вътре се побира определен обем смет, за извозването на което вече е предплатено.

В Германия налогът за боклука се определя на базата на площта на жилищата. Приема се, че хора с по-висок стандарт ще живеят в по-големи къщи и апартаменти и ще генерират по-голямо количество отпадъци.

В някои страни са ползват и смесени системи за определяне на размера на такса смет. Обикновено комбинацията е между фиксирана цена и променлива стойност, която зависи от количеството генериран боклук. В по-голямата част от членките на Европейския съюз задължително се прилага принципът „Замърсителят плаща”. Така основната част от парите за управление на отпадъците се събира от домакинствата, които генерират най-голямо количество боклук. Друго изискване към методиката за изчисление на налога е получената сума да е социално поносима. .
28.03.2011 г., с. 2
Гласуваме в нета за най-добрия контейнер
Два от проектите. Клошари водели битки за цветните кофи
Соня Ангелова

До 8 април българите можем да избираме най-подходящия домашен контейнер за разделно събиране на боклука. На страницата на една от фирмите за сортиране на отпадъците - „Екопак”, са качени одобрените от специално жури 5 проекта. Те пък са избрани измежду 80 предложения след конкурс. Авторът на най-харесваното предложение ще получи 3000 лева награда и гордостта, че ще помага на поне 30 000 семейства в страната да се справят по-лесно с лавината битови отпадъци. Според допитване в момента повече от половината българи твърдят, че само липсата на подходящ съд им пречи да разделят боклука си. След като гражданите изберат най-доброто решение за домашния контейнер, фирмата ще потърси изгодни оферти за неговото производство и към края на годината всяко домакинство, което го поиска,

ЩЕ ГО ПОЛУЧИ БЕЗПЛАТНО

твърди Моника Роменска от „Екопак“.

Според техническият директор Тихомир Лазаров с всеки изминал ден количеството на битовите отпадъци, годни за рециклиране, става все по-малко. В момента в 96 общини на страната са поставени над 20 000 контейнера, но въпреки това едва 20% от предаваните за повторна употреба отпадъци идват от гражданите. Останалите са от магазини, предприятия и заведения. Освен това едва всеки шести българин се сеща да разделя отпадъците си. Разделното събиране сериозно буксува, признава Лазаров.

Сега големите ни градове са разделени от клошарите на сектори, за които се водят люти битки. Те

РЕДОВНО ТАРАШАТ КОФИТЕ

и после предават за своя сметка събраните отпадъци. Заради поскъпващите материали и обедняването на хората оцеляват единствено зелените контейнери за стъклените отпадъци. Но те пък усилено се подменят с нов модел, тъй като старият, който се отваряше свободно, събира всякакви битови отпадъци и на практика отново не върши работа.

В столицата, Бургас и Варна те вече са от нов, затворен тип, в близко време предстои да бъдат подменени и в Стара Загора и Велико Търново.

В момента без много формалности пунктовете изкупуват тон пластмаси между 600 и 900 лв, а тон хартия - за 250-260 лева. Заради това след клошарите фирмите почти няма какво да събират, оплаква се Тихомир Лазаров. От екоминистерството обсъждат забрана този вид отпадъци да могат да се продават от физически лица, но не е ясно кога ще е готова и кога ще влезе в действие. Това вече беше направено с черните и цветни метали. Управлението на другите отпадъци обаче вероятно ще бъде разгледано в чисто нов закон, който ще трябва да приемем заради последната екодиректива на Европейската комисия за третиране на боклука.

В момента у нас малко над 10% от всички отпадъци подлежат на повторна употреба, докато в Европа подобна съдба имат средно от 60 до 75%, коментира шефът на фирмата. .


28.03.2011 г., с. 2
Несебър продава 200 талона за година на хотел
Извозват отпадъците от курортите срещу ваучери
САМУИЛ ДИМИТРОВ, ЗДРАВКА ИВАНОВА

Отпадъците в курортите вероятно ще се събират срещу ваучери. Всеки хотелиер ще трябва да ги закупува предварително от общината и да дава по един от тях при извозването на сметта от един контейнер. Практиката вече е въведена в Слънчев бряг и ще бъде предложена и на зимните курорти, обясни пред „Монитор” изпълнителният директор на сдружението на общините Гинка Чавдарова.

Между 150 и 200 ваучера за извозване на смет през активния сезон купуват хотелиерите в Слънчев бряг, пресметна пред „Монитор” зам.-кметът по финансите на община Несебър Иван Гургов. От години бизнесът по морето плаща такса смет чрез ваучерна система. До 30 ноември фирмите подават в кметството

заявка за вида и броя на съдовете

които ще използват през идната година. Общината пък определя цена на кубичен метър отпадъци. След като заявката бъде приета, представителите на бизнеса плащат определен брой ваучери, което им гарантира извозването на боклука.

Според решението на общинския съвет през тази година

цената на кубичен метър е 21 лева

„Най-често се използват съдове от 1,1 кубика, обикновено заявки подават между 600 и 800 фирми”, обясни Гургов. Той добави, че системата отчита сезонната натовареност на града, но е неприложима за гражданите. „Няма как да бъде въведена и администрирана там, трябва да сложим по един кантар за отпадъци пред всеки вход, а това ще е много скъпо”, коментира зам.-кметът.

Обмисляме варианта от опита на Несебър да се възползват и другите курорти, казаха от сдружението на общините. Според тях системата с ваучерите е добра, тъй като в заетостта на хотелите е сезонна. .
Снимка на три колони - В Слънчев бряг хотелите купуват предварително ваучери, които дават на чистачите при вдигане на кофите.


28.03.2011 г., с. 3
Фирмите искат мораториум върху сумите
Нормативно ограничаване на възможността за увеличаване на такса смет поискаха от Българската търговско-промишлена палата в декларация до премиера Бойко Борисов и председателя на Народното събрание Цецка Цачева. Според организацията размерът на дължимите суми трябва да бъде замразен, докато фирмите успеят да се възстановят от икономическата криза. „Констатираме драстично увеличаване на таксите за битови отпадъци за фирмите в периода на продължаваща икономическа нестабилност”, се казва в декларацията. Освен замразяване на парите за смет от бизнеса искат и нови правила за изчисляване на дължимото – само на база количества изхвърлени отпадъци.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница