Тема: строителство, строителен контролстраница4/9
Дата22.07.2016
Размер1.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Красимира Янева

* ББР удържа 7% сконтова лихва при разплащанията, защото плаща със собствен ресурс. Директорът на банката Димитър Димитров обясни, че не може да няма лихва


212

млн. лв. са разплатени на фирмите по схемата през Българската банка за развитие
23.09.2010 г., с. 14
Витошка" губи още позиции на наемния пазар
Търговската улица на София бележи 30% спад на наемите за година
Столичният бул. „Вито­ша" е паднал с нови 11 позиции в световната класация на най-скъпите търговски улици, водена от консултантската ком­пания Cushman&Wakefield (C&W). През 2010 г. буле­вардът е слязъл до 51-во място сред търговските локации в 59 страни от цял свят. Традиционното първо място държи Пето авеню в Ню Йорк с годи­шен наем, равен на 16 257 EUR/кв. м.

Спад


През последните пет годи­ни бул. „Витоша" регуляр­но изостава в класацията на Cushman&Wakefield. През 2005 г. той е заемал 22-ро място в нея, а през 2009 г. е паднал до 40-о. Към среда­та на тази година наемите на столичния булевард са паднали до 55 EUR/кв. м, което се равнява на 660 EUR/кв. м годишно. Спря­мо година по-рано движе­нието назад е с цели 30%. А спрямо 2008 г. спадът е с почти 50% - тогава търгов­ците по бул. „Витоша" са плащали по 1200 EUR/кв. м годишно.

Коментар


Според експертите двете основни причини за по-ниските наемни нива по бул. „Витоша" са спадът на потреблението и появата на разнообразни формати търговски площи. „През последните две години главните улици се превър­наха от локации без алтернатива за търговците в конкуренти на моловете", коментира мениджъ­рът "Търговски площи" във „Фортън Интернешънъл" Димитър Киферов. Компанията е партньор на C&W за България, Сър­бия и Македония. Според него преориентирането на потребителите към модер­ните търговски центрове е причината много обекти по улиците да опустеят. За това до голяма степен вина има и липсата на алтер­натива на двата сектора -този на финансите и този на имотите, които бяха в основата на икономическия бум у нас. „В кризата така и не се появиха алтернативни сегменти, които да поемат негативния ефект от срива в тези две сфери, и това доведе до сериозен спад на доходите и на потребле­нието. Днес дори хората с добри доходи се страхуват за бъдещето си и спестяват, вместо да потребяват. Това води до по-слабо търсене на търговски площи и на­тиск върху наемните нива", посочи Димитър Киферов.

Контекст


Според анализа на C&W Европа като цяло отбеляз­ва спад на наемните нива, като към юни тази година той е 4.4%. В Източна Ев­ропа Турция е единстве­ният наемен пазар с ръст, а страната се задържа на 25-о място в класацията на C&W. Като цяло за ре­гиона спадът още е факт, а търсенето от наемателите - предпазливо, особено из­вън столиците. Това, както и засиленото предлагане на търговски обекти под наем, е предпоставка за намале­ние на цените, каквото се наблюдава в България, Ру­мъния и Словакия,отчитат от C&W.

В Европа


Като цяло обаче тази година на европейския па­зар тенденцията е към стабилизиране на наем­ните нива по главните търговски улици и дори към леко покачване на места. Примери за това са Люксембург с ръст от 2.9%, Австрия с 2.4%, Германия с 1.9% и Италия с 1.2%. Това показва, че в някои страни търсенето на наемни площи се стаби­лизира въпреки несигур­ната икономическа среда,

коментираха от C&W. В същото време някои за­падни икономики, като Великобритания и Фран­ция, отбелязват сериоз­но разминаване между наемите по търговските улици в столиците и тези в национален мащаб. Във Франция например цените са паднали с 1.4%, докато тези на бул. „Сен Жермен" в Париж отбелязват годи­шен ръст от 12.5%.Радостина Маркова
Снимка на четири колони - С появата на моловете търговските улици вече не са без алтернатива за търговците


23.09.2010 г., с. 14
Мощен заряд в приходите на „Монбат"
Печалбата на компа­нията през миналия месец достига 1.87 млн. лв.

Акумулаторният произво­дител „Монбат" АД отчита 128.54% ръст на продажби­те през август до 25.4 млн. лв. За първите осем месеца на 2010 г. приходите от продажби на синия чип са 119.8 млн. лв., като се повишават със 77.95% на годишна база.

Като абсолютна стойност приходите през август са рекордни спрямо всички месеци от началото на годи­ната и над два пъти повече спрямо реализираните 12.6 млн. лв. през юли. Най-го­лемия ръст на годишна база отчетоха продажбите през март, когато те се повишиха със 159% на годишна база до 16.5 млн. лв.

Отделяне


Постигнатите резултати за август 2010 г. са заради преструктурирането на „Монбат" АД и отделя­нето на рециклиращото производство в „Монбат Рисайклинг" ЕАД, се каз­ва в съобщението на пуб­личното дружество.

Председателят на УС на „Монбат" Атанас Бобоков обоснова високия ръст с прехвърлянето на суровини към отделеното дъщерно предприятие.

„Имаме и по-високи продажби на акумула­тори спрямо същия ме­сец на миналата година и бизнесът върви мно­го добре", твърди Ата­нас Бобоков. Прогнозата му е, че и през следва­щите месеци постъп­ленията ще продължат да се увеличават. „В края на септември или началото

на октомври ще направим корекция на прогнозите за края на 2010 г.", добави Атанас Бобоков.

Резултат

Печалбата на индивидуална база през миналия месец е 1.87 млн. лв., или с 14.35% по-висока от положителния резултат за август 2009 г. За периода януари - август 2010 г. „Монбат" отчита печалба от 14.46 млн. лв., което е 28% ръст на годишна база. Във вторник книжата на акумулаторния произво­дител се повишиха мини­мално с 0.3% и затвориха сесията на ниво 6.60 лв. за акция. По позицията на синия чип бяха сключени 15 сделки, в които 2074 лота смениха собственика си. Пазарната капитали­зация на предприятието е 257.4 млн. лв.Атанас Христов
Снимка на три колони - В края на септември или началото на октомври ще направим корекция на прог­нозите за края на 2010 г., каза Атанас Бобоков


23.09.2010 г., с. 14
Обжалване на обществени поръчки спъва европроекти в Русе
Експертите на общи­ната са подготвили проектопредложения за около 20 млн. лв., но вече не искат да чуят за оперативни програми
Дунав и центърът. Това са двете неща, които създават духа на Русе. От общината са наясно с "богатството" си и затова се опитват да го поддържат. Централната градска градина и три от ключовите забележително­сти на града - библиотеката "Любен Каравелов", Пантеонът и Художествената галерия, трябва да бъдат реновирани за около 15 млн. лв. Сметката се пла­ща от Оперативна програ­ма "Регионално развитие" (ОПРР).

Крайната цел е добра, но за съжаление изглежда все по-непостижима. Към мо­мента проектите, по които е предвидено да се подобри обликът на града, зациклят заради обжалване на про­ведените по тях процедури. В крайна сметка това може дори да провали изпълне­нието им, така че местна­та власт да остане само с добрите си намерения и лошия опит в усвояването на евросубсидии.

"Имаме проекти за общо 20 млн. лв., но опитът ни до момента е изключително негативен. Дано в другите общини не е така", казва Атила Минев, зам.-кмет по устойчиво развитие и евроинтеграция в Русе.

Сърцето на града

Фонтан, нови растения, на­стилка и осветление. Това са част от нещата, на които ще могат да се радват русенци, ако проектът за рехабилитация на централната градска част се изпълни. Стойността му е около 10 млн. лв., но за местните е безценен. Проектът започва през пролетта, а през юли е замразен, тъй като изборът на изпълнител е обжалван от участник, който не е класиран. От Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) не са излезли със становище вече над два ме­сеца, и то при положение, че законовият срок за това е месец. Междувременно ве­че става студено и всякакви строителни работи са труд­ни или дори невъзможни. Засега русенци само могат да си мечтаят за нов фонтан, настилка и осветление.

Спънка на финала

И ако за този проект за­бавянето не е чак толкова фатално, тъй като той е със срок за изпълнение от две години, другият осно­вен проект на общината - за реконструкцията на емблематични за местната култура сгради, е препънат на финалната права. Той трябва да приключи през февруари догодина, но в момента също е на stand by. Причината е, че продажба­та на тръжна документация за избора на изпълнител за строителните дейности е прекратена след обжалва­не от страна на компания, която дори не е закупила документи. "Това е много странно. Не участват, но казват, че не им харесва документацията, и искат да бъде подготвена нова. Още по-странното е, че от КЗК казват, че тази фирма има право. Нали все пак тръж­ната документация е одо­брена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)? Това е все едно КЗК да се изправи срещу МРРБ", коментира Минев.

В момента общината об­жалва решението на КЗК пред Върховния админи­стративен съд (ВАС). Пре­поръчителният срок е отго­ворът да бъде получен до месец, но няма гаранция, че нещата ще се развият толкова бързо, казват екс­перти.

Всъщност историята с то­зи европроект си има и пре­дистория. Изпълнението му е забавено с около 7 месеца, през които се е провеждала процедура по съгласуване на тръжната документация и други документи с МРРБ. Документите бяха връщани няколко пъти, после се появиха и нови изисквания, така че работата по проекта се оказа доста трудна, каз­ват от общината.

Какво да правим

"Много е важно да се на­правят промени в Закона за обществените поръчки, така че да се защитават интересите на бенефициентите, а не само тези на "професионалните" жалбоподатели", казва Минев. Според него последните корекции на законодател­ството от лятото на тази година не са много подхо­дящи. "Преди, за да може да се обжалва, трябваше да се внесе процент от сумата на строително-монтажните дейности. Сумата не бе ни­как малка, а ако решението не бе в полза на подалия жалбата, парите оставаха за държавата. Сега обаче сумата е малка и се създаде възможност за саботиране на обществените поръчки", обяснява Минев. Зам.-кме­тът вече е изпратил писмо до министъра по управле­ние на средствата от Ев­ропейския съюз Томислав Дончев, в което обяснява казусите с двата проекта. В него той настоява и сро­кът, в който са обжалвани обществената поръчка и процедурата за продажба на тръжната документация, да се извади от общия срок за изпълнение на целия проект. В противен случай от общината може да не ус­пеят да се вместят във вре­мето за изпълнение, а това може да се окаже фатално и да доведе до загуба на спе­челените евросубсидии.

Под водата

В Русе изпълняват и три проекта по Оперативна програма "Околна среда". И те обаче не тръгват по мед и масло. Общината по­лучава техническа помощ от около 650 хил. лв. за из­граждането на канализация и пречиствателна станция в гр. Мартен, но се появяват проблеми с изпълнителя на техническото изпълнение. Около 800 хил. лв. трябва да излезе рехабилитацията на съществуващ водо­провод в с. Тетово, но по този проект от общината все още не са получили оценка на документите за провеждане на тръжните процедури от МОСВ. Съ­щият проблем саботира и проекта за рекултивация на депото за отпадъци. Раз­ликата е, че той е на много по-голяма стойност – около 1.5 млн. лв.

Не по-оптимистична е историята и с проект по Оперативна програма "Административен капацитет". Той е за 500 хил. лв., от които общината е получила само 35 хил. лв. и все още чака останалата част, която е инвестирала за собствена сметка.

Малко оптимизъм

Досега повечето от проек­тите на общината са на етап "доникъде". Все пак обаче има място и за малко опти­мизъм. В момента местните власти изпълняват проект за укрепване на свлачище на една от главните улици на града и по тяхна оценка "върви нормално". Той е за около 1 млн. лв., финансира се по ОПРР и вече дори са получени около 20% аван­сови плащания.

През следващата седмица пък от общината ще подпи­шат договор по програмата за трансгранично сътруд­ничество между България и Румъния. Това е голям успех, тъй като е първият ни трансграничен проект, казва Минев. Общата му стойност е 512 хил. EUR, като средствата ще бъдат изхарчени за повишаване на административния капаци­тет за справяне с бедствия и аварии.

В общината се надяват по­следният им голям проект да развенчае "прокобата" с проблемите по всички ос­танали европроекти досега, така че все пак историята да има happy end. В край­на сметка Русе е първият град, който още през XIX век придобива европейски вид. Ще е жалко, ако в на­ши дни не може да получи европейски субсидии, за да го поддържа.Дарина Черкезова
Снимка на четири колони - През следващата седмица от община Русе ще подпишат договор по програмата за трансгранично сътруд­ничество между България и Румъния
Снимка на четири колони - Русе е един от градовете в България, за които казват, че има европейски облик. Но пътят на европейските субсидии до там е доста труден


23.09.2010 г., с. 1,2-3
ПОДМЕНЯТ 1,4 МЛН. РАЗПРЕДЕЛИТЕЛИ НА КЛИЕНТИ НА ПАРНОТО
Дерат ни с 50 млн. лв. за нови топломери
Десет години живот и за уредите с дистанционно отчитане
На всеки 10 години топлофицираните българи ще трябва да се бъркат за подмяната на топломерите, без значение колко модерни и функционални са те.
ТЕОДОРА ТОДОРОВА

Подмяната на старите топломери с нови ще струва поне 50 млн. лева на абонатите на парното. Като бройка пък трябва да бъдат подменени около 1,4 милиона уреда. Искат или не, всички абонати трябва да сменят уредите си, защото в момента, в който батерията им изгасне, топлинните счетоводители ще започнат да им начисляват сметки на база кубатурата на жилището, признаха от фирмите за дялово разпределение.

Новите топломери, с които

всеки абонат на парното трябва да подмени сегашните разпределители

на радиаторите в дома си, също ще работят само 10 години. След това и те трябва да бъдат сменени с нови. Проблемът идва от батериите на уредите, които са с живот от 10 години, а подмяната им е възможна само за уредите на една от фирмите на българския пазар.

С 10-годишен живот се оказват не само познатите ни електронни разпределители, но и доста по-скъпите уреди с възможност за отчитане на показанията дистанционно. Топлинните счетоводители вече подеха кампания за подмяната на старите уреди точно с такъв тип топломери и горещо ги предлагат на клиентите си. За разлика от надълго и нашироко прокламираните им предимства, информацията за срока им на живот в повечето случаи бива спестявана, показа проверка на „Монитор” в офисите на фирми за дялово разпределение.

При въвеждането на топлинното счетоводство през 2000 г.

фирмите отново “пропуснаха” да обяснят на клиентите си

че уредите им са с 10-годишен срок на живот. Преди 2-3 г. обаче стана ясно, че през 2010 г. ще се “появят” първите топломери, чиято батерия ще спре да работи надеждно. Само една фирма на пазара у нас предлага уреди, чиито батерии могат да се подменят срещу 8 лв. заедно с монтажа.

По данни на самите фирми за дялово разпределение през тази година трябва да бъдат подменени 5-7% от уредите. Бумът ще е през 2012 г., тъй като масовото поставяне на разпределители беше през 2002 г. Тогава трябва да бъдат подменени между 60-70% от всички уреди. За 2011 година този процент ще бъде около 25 на сто.

Интересът към подмяна на старите уреди с такива, които позволяват дистанционно отчитане, се радва на голям интерес, особено в София, обясняват от фирмите за дялово разпределение. Причината е, че през годините хората пропищяха от това, че трябва по цял ден да чакат и да пускат инкасаторите на фирмите в домовете си. При уредите с радио модули този проблем се решава от само себе си. При този тип разпределители вариантите са два.

При първия, който е и по-евтин, вариант всички уреди с дистанционно отчитане в една сграда се вързват към събирателна кутия, към която се предават данните с показанията на отделните уреди. Цената на събирателната кутия е около 5 хиляди лева и в нея

могат да се събират данните на до 500 абоната

Това означава, че колкото по-малко живущи има в една сграда, толкова по-скъп ще им излезе този вариант.

По-скъпият, но и по-добър вариант са радио уредите, чиито показания инкасаторите свалят дистанционно чрез преносими терминали.

Важно е да се знае, че поставянето на уреди с дистанционно отчитане не означава, че автоматично ще започнете да получавате месечни сметки от топлинния счетоводител. За целта първо трябва да си платите за това. .
23.09.2010 г., с. 2
Никой не дава под наем
Нито една фирма в София, където живеят близо 90% от всички топлофицирани българи, не предлага топломерите под наем, показа проверка на „Монитор”. Въпреки че ­ заедно с лизинга и купуването на уредите в брой, отдаването им под наем е една от възможностите, заложени в промените в Закона за енергетиката, които бяха публикувани в „Държавен вестник” на 16 юли.

Топломери на лизинг пък се предлагат само от една фирма на пазара. Проверка на вестника обаче показа, че в случая става въпрос по-скоро за банков кредит, отколкото за лизинг, тъй като във фирмата се попълва искане за банков кредит. Оскъпяването е 10%, ако уредите се изплащат за шест месеца и 20 на сто – за година.

От фирмите за топлинно счетоводство обясняват, че проблемът с пускането на топломерите под наем е в „Топлофикация – София”, която не искала да ги фактурира. За „Монитор” шефът на столичната топлофикация Петко Милевски коментира, че дружеството не е страна по лизинговите договори, нито по тези за наем. „Това са отношения между фирмите за дялово разпределение и техните клиенти. Къде тук е мястото на топлофикацията?”, каза Милевски.

Към момента даването под наем на топломерите се практикува само в Пловдив. Там цената е 1,20 лева за месец на разпределител и 2,40 лв. на водомер. разпределително устройство за радиатор и 2,40 лева за водомер. В сумата влиза стойността на топлинното счетоводство, техническото обслужване за срок от 10 години и метрологична проверка на уредите на всеки 5 години. .
23.09.2010 г., с. 2
Валят жалби за такса „разпределение”
Нов вид жалби и обаждания валят в организациите, защитаващи потребителските права, както и в Държавната комисия за енергийно регулиране (ДКЕВР).

Хората недоволстват, че в сметките им за парното изведнъж се е появила нова графа. Тя е за просрочени суми от неплатени такси, които абонатите плащат на топлинните счетоводители за дяловото разпределение. Те се събират от „Топлофикация – София”, която после ги превежда на топлинните счетоводители.

Проблемът е, че във въпросната графа на доста абонати на столичната топлофикация са се появили данни за просрочени суми от такса „разпределение” за предишни отоплителни сезон – например за 2007/2008 и 2008/2009. Върху просрочените суми естествено са начислени и лихви.

„Не мога да си представя, че от 2007 г. досега „Топлофикация – София” не е намерила начин да ме уведоми, че имам неплатени такси за дяловото разпределение”, възмущава се С. В., абонат на дружеството, живеещ близо до Сточна гара. Човекът обясни, че едва през май 2010 г. е уведомен, че дължи 53 лв. за услугата дялово разпределение, но за периода 2007-2009 г. Начислената върху тях лихва е 7,80 лева. „Ако от 500 хил. абонати приберат по 8 лв., това са 4 млн. лв.”, смята още С.В.

Шефът на „Топлофикация – София” Петко Милевски обясни пред „Монитор”, че проблемът идва от това, че голяма част от хората плащат сметките си в офисите на Easypay или по друг начин, но не и в касите на топлофикация. Таксите за дялово разпределение обаче фигурирали само в системата на „Топлофикация – София”.

За тях след края на всеки отоплителен сезон се получава отделна фактура, но повечето абонати смятат, че това е само уведомление и не му обръщат внимание, като мислят, че сумата ще се появи в общата фактура за парно и топла вода, обясниха от ДКЕВР. .
23.09.2010 г., с. 3
Средно по 250 лв. плащаме за двустаен
Проверка на „Монитор” във фирмите за топлинно счетоводство показа, че почти всички от тях предлагат от новия тип уреди, които позволяват дистанционен отчет. Цените им варират в зависимост от марката, екстрите по тях и дали услугата включва активация на радиомодула или не.

Най-евтините радио разпределители, които се предлагат на пазара, са на цена от 43 лв., като в нея обикновено са включени монтаж, заснемане, програмиране на уреда и активиране на функцията му за дистанционно отчитане. По-скъпите модели излизат от порядъка на 61-70 лв., като една от екстрите при тях например е изнесеният дисплей

Така сметката за един двустаен апартамент (три стаи) показва, че за подмяна на уредите трябва да се заделят между 129 лв. и 183 лв. Ако в банята на въпросния апартамент също има лира, за нея също е необходим разпределител. При това положение тези суми набъбват съответно до 172 лв. и 244 лв.

За да има смисъл от по-модерните уреди, с които се избягва влизането на инкасатор в дома, задължително заедно с новите разпределители с дистанционно отчитане, трябва да се купи и нов водомер с радиомодул. Тези водомери излизат доста солено, сочат ценоразписите на топлинните счетоводители. Цените им са от порядъка на 60-90 лв. в зависимост от марката. Има възможност отделно да бъде закупен водомер с опция за радио отчитане и на по-късен етап радиомодул към него. Това означава, че на два пъти ще платите около 65 лв. - първо 30-35 лв. за водомера и после 25-30 лв. за модула за дистанционно отчитане.

Тогава сметката за смяна на уредите за същия апартамент с три стаи, ще излезе най-малко 237 лв. и най-много 334 лв.

Разбира се, никой не е длъжен да си купи от по-модерните разпределители. Фирмите за топлинно счетоводство все още предлагат от сегашните електронни разпределители, като почти всички са спрели на онези модели, които имат опция за монтиране на радио модул впоследствие. Тези уреди се продават по 28-33 лв. Отделно водомер с възможност за радио отчитане пък струва 30 лв. Така ако преглътнете факта, че ще трябва

да продължите да пускате отчетник на фирмата веднъж годишно

подмяната на уредите за двустаен апартамент (три стаи плюс лира в банята) ще излезе всичко на всичко 150 лв. Или със 100 лева по-евтино от варианта с радио уредите.

Освен цената на уредите трябва да се има предвид, че наред с нея може да се наложи да платите още някой лев отгоре за различни услуги като например – индивидуално посещение на имот, активация на радио модул и други.
Снимка на три колони - Така ще се засичат вече топломерите, ако потребителите изберат тези с дистанционно отчитане. Със стотарка по-евтино, ако пускаме инкасатор в дома
Ако целият блок се разбере топломерите да бъдат подменени накуп, част от тези такси отпадат, дори фирмите дават отстъпка, която зависи от броя на абонатите, вида на уредите и други. .


23.09.2010 г., с. 3
Анкета

Как ще се отоплявате тази зима?
НАДЕЖДА БОЖИНОВА
Димитър Васев, 38 години, полиграфист: Не ползвам заради цените

От няколко години не ползвам услугите на Топлофикация заради високите цени. През зимата се отоплявам с радиатор на ток и съм много по- доволен, сметките ми също са по-малко в сравнение с преди.


Искра Василева, 62 години, безработна: ПУСКАМЕ САМО В КУХНЯТА
Много е скъпо, но нямаме избор, дойде ли зимата, все с нещо трябва да се отопляване. Ползвам парно само в кухнята, където и спя, а ако имам гости, пускам радиатор на ток в хола и въпреки това сметките ми не падат под 800 лева за сезона.
Светла Христова, 36 години, инвалид втора категория, безработна: Непосилно ми е,
социално слаба съм

Непосилно скъпо ми е отоплението, а съм и социално слаба самотна майка. Имам предложение, с което ще се отнеса до президента, а именно да бъдат опростени някои дългове към Топлофикация. Живея само от пенсията ми, която е 110,95 лева, имам и две деца на 8 и 13 години - за тях взимам детски надбавки в размер на 70 лева и това са доходите ми за целия месец. В момента имам парно само защото още не са го спрели, иначе няма как да си позволя да се отопляваме. Работа също не мога да си намеря, не ме допускат никъде. В момента кандидатствам за чистачка.


Снежана Михалевска, 68 години, пенсионерка: ДОБРЕ, ЧЕ ПРИПЕЧЕЛВАМ
ДОПЪЛНИТЕЛНО
Разбира се, че е много скъпа тази услуга. Ако не припечелвах допълнително като хигиенистка, няма как да си плащам сметките по 50-60 лева на месец, а за да ми е такава сметката, спя само в кухнята и само там пускам парното.
НАДЕЖДА СТОЯНОВА, 64 години, пенсионерка: ГРЕЯ СЕ НА ГОТВАРСКАТА ПЕЧКА

Спряла съм го от години, защото ми е непосилно да си го плащам. Отоплявам се единствено вечер и от готварската ми печка, докато приготвям вечерята.


НАДЯ ГЕОРГИЕВА, 62 години, пенсионерка: МИНАВАМ НА КЛИМАТИК

Имам само един радиатор и засега се отоплявам благодарение на него, но въпреки това пак ми е много скъпо и обмислям вариант да посрещна следващата зима с климатик. Надявам се да ми е по-евтино, тъй като работя и се нуждая от топлина само за два-три часа.

Иванка Петрунова, 64 години, пенсионерка-продавачка: ВКЛЮЧВАМ ГО САМО ВЕЧЕР
Аз съм от многото работещи пенсионери и ползвам отопление предимно вечер. Живея в двустаен апартамент и въпреки това всеки месец си плащам по 100 лева. Ако включим към това и таксата за сградната инсталация, става непосилно и дори луксозно да искаш да седиш на топло. .
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница