Тема: строителство, строителен контролстраница2/11
Дата22.07.2016
Размер1.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

12.02.2009 г., с. 27
ЕС гневен на румънците, били по-зле и от нас
ЙОВКА ДИМИТРОВА, Брюксел

YDIMITROVA@24CHASA.BG

Европейската комисия ще огласи днес в Брюксел междинните доклади за борбата с престъпността и корупцията в България и Румъния, съобщи неин го­ворител вчера. Те се из­готвят на 6 месеца по ме­ханизма за сътрудничество и проверка в областта на вътрешните работи. Според източници от ко­мисията двата текста са с еднаква дължина от 6 страници, но за първи път оценката за Румъния е по-лоша от тази за България. Брюксел отчита отстъпле­ние от постигнатото в ре­зултат на инерцията в бор­бата с корупцията и в съ­дебната реформа. В същото време за София се по­сочва, че усилията на властите са "огромни", ма­кар че постигнатото е не­достатъчно. В доклада за Румъния се казва, че съдебната система е политизирана, вместо да се върви към не­йната независимост, прие­ти са противоречиви про­мени в наказателния и гражданския кодекс, отбе­лязват се заплахите срещу шефа на антикорупционната агенция Даниел Морар и се отчита липсата на по­литическа воля да се-довършат делата за корупция срещу политици и минис­три. Основните критики, кои­то се очаква да се отправ­ят към София, са за спирането на закона за кон­фликт на интереси, недо­статъчно прозрачното раз­деление на правомощията между МВР и ДАНС, лип­сата на парламентарен контрол върху ДАНС, тромавостта на досъдебното производство и съмнител­ните заменки на земя. От­правят се критики срещу ефикасността на закона за конфискация на престъпно имущество, както и за из­тичането на информация от властите към криминал­ния свят.

"Докладът признава ус­пехи в областта на органи­зираната престъпност, но не и в корупция. Пробле­мът е, че тя не може да бъде преборена толкова бързо, колкото страните членки и Европейската ко­мисия искат", кoментира

вчера Хюго Брейди от лон­донския мозъ­чен тръст "Център за европейска реформа". Според него най-голямото предизвикателство пред България е да се приложат "демократичните ценно­сти в демокра­тичните инсти­туции". "Едно­то не

произвежда автоматично другото. Де­мократичните ценности трябва да бъ­дат вкоренени I в обществото, а това изисква промени в културата и отнема много време", заяви експертът в областта на правосъдието и сигурност­та. Брейди смята, че ще са необходими още поне 20-30 г., за да завърши прехо­дът и България да се из­равни с останалите членки на ЕС. "Проблемът с орга­низираната престъпност е по-лесен за решаване, от­колкото корупцията, защо­то когато тя е налице, по­чти винаги става дума за организирана престъпност", заяви Брейди. Според него България трябва "да поста­ви борбата с корупцията над всичко друго".
Снимка на една колона - ХЮГО БРЕЙДИ


12.02.2009 г., с. 38
Хофенхайм" помага за базата на „Черноморец"
Сензацията през този сезон в Бундеслигата „Хофенхайм" ще помага на „Черноморец" за изграждане на спортна база в Бургас. До тази договореност се стигна вчера при срещата на собственика на клуба Митко Събев и треньора Красимир Балъков с из­пълнителния директор на германския тим Йохен Ротхаус и мениджъра Ян Шинделмайсер. Повече от

4 часа продължи дискусията между тях. Преди това домакините показаха на бъл­гарските гости новата си придобивка, а именно открития преди три седмици ста­дион „Райн-Некар арена". Подобно 30-хилядно съоръжение иска да направи Съ­бев в Бургас. От „Хофенхайм" са обещали съдействие по въпросите, засягащи спортното строителство. На срещата представите­лите на бургаския клуб са запознали до­макините си със своите проекти за изграждането на базата в Бургас, а те са споделили своя опит в това отношение. Те ще предоставят и най-важното от докумен­тацията по строителството, както и ноу-хау за изграждането на подобни обекти. Следващата среща между пред­ставители на двата клуба ще се осъще­стви през лятото в България, където представителите на „Хофенхайм" ще дой­дат като консултанти.

В Германия „Черноморец" записа 9-а победа в контролите след 2:0 над амать­орите на „Щутгарт".


12.02.2009 г., с. 2
Кабинетът се пребори за мек междинен доклад
Еврокомисията набляга на свършената работа и пести критиките
Светослав Терзиев, Силвия Георгиева
Европейската комисия е взела под внимание оплакванията на правителството, че не отчита достатъчно усилията му, и днес ще представи междинен доклад, в който ще доминират положителните оценки. Поради спестяването на критиките обаче документът ще има съвсем скромен обем - едва 6 страници. Миналата година междинният доклад бе на 16 страници. Изненадата този път е не толкова за София, колкото за Букурещ. Румъния за първи път се представя в по-лоша светлина, защото от шест месеца е занемарила борбата с корупцията.

Годишните политически доклади за двете страни се очакват през юли и те ще направят обобщение на тригодишната работа на механизма за следприсъединителен контрол.

Говорителят на ЕК Марк Грей каза вчера, че до последно е продължило нанасянето на поправки. Букурещ е проявил нервност, че София се пазари на дребно, съобщи електронното издание "Портал Европа".

Както обикновено успехите на България са предимно в приемането на закони и в структурните промени на институциите. Неуспехите са в прилагането на законите. Похвален е Инспекторатът към Висшия съдебен съвет за направените анализи, но механизмът за докладване на върнатите дела на прокуратурата не е задоволителен. Създадени са общи работни групи на ДАНС и МВР, но се очаква същото и с прокуратурата при повдигането на обвинения срещу организираните престъпни групи. Настъпило е "просветляване" в Закона за МВР. Очакват се важни законодателни промени за заменките на земи, партийното финансиране и отнемането на имущество, придобито чрез престъпна дейност.

Една от препоръките е да продължи борбата с имотната мафия. България обаче се е засегнала от думата "мафия" и е поискала да се подмени с друга, каза на "Сега" парламентарен източник. Съдилищата са критикувани за размотаване на делата и за липсата на присъди срещу босове на организираната престъпност. Непрозрачното назначаване на съдебни шефове е ключов проблем. Не е решен въпросът за парламентарния контрол над ДАНС. Конфликтът на интереси и купуването на гласове се сочат като големи недостатъци.
КАТО ПЧЕЛИЧКА

Социолози обрисуваха вицепремиера Меглена Плугчиева като доброто изключение в правителството. Анализаторите бяха поканени от вицето, за да споделят оценките си за усвояването на еврофондовете.

"Министър Плугчиева ръмжи на европейските партньори, демонстрира ясна позиция още при първия негативен доклад на ЕК и работи за решаване на проблемите вътре в страната", похвали я Кольо Колев от "Медиана". Според Андрей Райчев от "Галъп" имиджът на тройната коалиция е "надупчен като Самарското знаме", но щастливото изключение от общия образ е Плугчиева, която спада към типа "работливи пчелички". Социолозите предупредиха вицепремиера, че ще, не ще, ще понесе негативи от сегашното управление, което повечето българи смятали за немощно. От гилдията посъветваха Плугчиева да загърби политиката, когато нещата опрат до еврофондовете.

Накрая Плугчиева обеща да заложи на експертността и прозрачността, както и още днес да представи своя план за опростяване на процедурите по отпускане на евросубсидии.
12.02.2009 г., с. 3
Увеличението на бюджетните заплати е под въпрос
Доходите трябва да се замразят, докато не се види развитието на икономиката, препоръчва Орешарски
Силвия Георгиева

Обещаното увеличение на бюджетните заплати с 10% от 1 юли 2009 г. най-вероятно ще остане мираж, показва проектопостановление на МС за заплатите в бюджетните организации, с което "Сега" разполага. Очаква се документът, който разписва минималните и максималните основни възнаграждения във ведомствата, да бъде разгледан скоро в Министерския съвет.

С постановлението финансовият министър предлага нов подход за определяне на възнагражденията. Средните брутни заплати в министерствата отпадат като величина. Занапред шефовете на ведомства сами ще преценяват кога и с колко да вдигнат заплатите на чиновниците в рамките на одобрения им бюджет.

За 2009 г. например одобреният месечен бюджет на Министерството на здравеопазването е 10 579 669 лв. "Тази сума обаче е еднаква за всички 12 месеца от годината, т.е. няма предвидени пари за 10% увеличение от юли", обяснява Мика Зайкова от КТ "Подкрепа". Същото е положението и с почти всички министерства. Месечният бюджет за заплати на социалното ведомство например е разписан на 5 174 834 лв. и остава такъв до края на 2009 г. Само януарската сума е с 1 лев по-малка. На Министерството на земеделието и храните бюджетът е 7 002 094 лв. месечно през цялата година с изключение на декември, където "нараства" с 4 лв. В МРРБ получават 1 080 588 лв. месечно за заплати до декември, а преди празниците им се полагат 7 лв. в плюс. В отбраната сумата е 41 100 000 лв.

По-съществена разлика има в МС, където от 988 000 лв. през първите 11 месеца бюджетът нараства с 2364 лв. през декември. Изключение е и Министерството на финансите, където през януари и февруари разполагат с по 10 500 000 лв., а от март вече имат 11 000 000 лв. Единствените две ведомства, където се забелязва увеличение през юли, са МВР и ДАНС. Във вътрешното ведомството бюджетът нараства от 49 480 902 лв. на 49 490 624 лв. В ДАНС промяната е от 5 200 000 на 6 млн. лв. При Националната служба за охрана пък даже има намаление - от 1.6 млн. през годината на 1 583 343 лв. за декември.

Синдикалистите подозират, че тези суми са същите като миналогодишните и реално увеличение на парите с 10% няма. В месечните бюджети на ведомствата действително не е включено заложеното в закона за бюджета 10% увеличение на бюджетните заплати, потвърдиха неофициално и експерти от финансовото министерство. Те признаха, че такова няма да има. Единствената възможност остава шефът на ведомството да съкрати част от служителите си и да вдигне възнагражденията на останалите с освободените пари.

"Абсурдно е за обещаното увеличение да се разчита на съкращения. Ако в инспекцията по труда например съкратят кадри, кой ще прави проверки", възмущава се Зайкова. От синдиката недоволстват и заради условието 5% от въпросните средства за заплати да стоят замразени и да се използват само с акт на МС. "Отговорното поведение на публичния сектор в качеството му на работодател е да положи усилия да запази достигнатото ниво на доходи, докато не се откроят ясно тенденциите за развитие на икономиката през настоящата година", пише в проектопостановлението, което синдикалисти тълкуват като знак, че заплатите в бюджетната сфера няма да получат никакво увеличение, дори напротив - може да се понижат заради кризата.
ПОД МИНИМУМА
Някои възнаграждения пък още отсега са по-ниски от минималната работна заплата, под която не може да пада нито един служител на трудов договор и 8-часов работен ден в страната. Тази година размерът й е 240 лв. Въпреки това някои технически длъжности в армията са оставени с едва 220 лв. минимална основна заплата, изтъкват от "Подкрепа". "Дори чистач или пазач не трябва да получава по-малко от 240 лв.", възмути се Зайкова. Според нея не е нормално и началната заплата на лекар, началник на лаборатория с магистърска диплома в системата на МО да е едва 302 лв.
Снимка на три колони - Служителите на повечето министри може да останат без увеличение на заплатите тази година, предупредиха синдикатите.


12.02.2009 г., с. 4
Съдът нареди арест за кмета на Стамболийски
Пловдивският окръжен съд нареди постоянно задържане за кмета на Стамболийски Иван Атанасов - Графа, предаде БГНЕС. За пореден път вчера Атанасов представи болничен лист пред съда с искане за отлагане на делото срещу него, което се точи 3 години.

Атанасов е обвинен, че е превишил правата си с цел да набави за другиго облага. Подписал е договор за отдаване под наем на масивна сграда на фирма "Адонис" 95. В него изрично е подчертано при евентуално закупуване наемателят да бъде предпочетен като купувач и да му бъдат приспаднати разходите за ремонт. Договорът е подписан, без да има решение на Общинския съвет. Второто обвинение е, че кметът е завишил заплатата на директора на общинското предприятие БКС с три средни работни заплати вместо с три минимални.

Адвокатът му Красимир Елдъров представи болнични листове, които удостоверяват, че Атанасов от вчера е в софийска болница заради влошено здравословно състояние - страдал от рядко срещана болест на имунната система и от вирусна инфекция. Съдът поиска тройна съдебномедицинска експертиза.


12.02.2009 г., с. 4
Снимка на три колони - Вътрешният министър Михаил Миков строши със замах бутилка шампанско по време на първата копка за поредната нова сграда на РПУ в София.


12.02.2009 г., с. 5
БСП видя 44 млн. лв. резерви в бюджета на столицата
Червените общинари настояват столицата да си прибере неплатените данъци и такси
ТАНЯ ПЕТРОВА

43.5 млн. лв. резерви в проектобюджета на столицата видяха съветниците от БСП. Червените общинари настояват София да се активизира и да събере част от натрупаните 136 млн. лв. несъбрани данъци и такси.

"В кризисната 2009 г. общината не може да си позволи пасивно отношение към несъбраните данъци и такси. Още повече че по тях тече давност и София рискува с всяка година да губи милиони", коментира съветникът от БСП Георги Кадиев. Според него най-сериозните резерви са по линия на данък сгради, таксата за битовите отпадъци и данъка върху автомобилите. "15 млн. лв. са старите недобори при данък сгради, предлагаме тази година администрацията да си постави за цел да събере поне 5 млн. от тях", коментира Кадиев. При такса смет резервите са още по-големи - 50 млн. лв. дългове на фирми и 20 млн. на граждани. БСП настоява тук да се заложат поне 9 млн. приходи от недобори.

Данъци не плащат и 200 000 автомобила, които са регистрирани в КАТ, но не и в общината. Тези собственици дължат три вида плащания - самия данък, натрупани за закъснението лихви и глоба. "Нищо не пречи да се предвиди срок за регистрация, в който направилите го да платят минимални глоби и лихви, а пресрочилите да дължат максималните суми", коментира Кадиев. Той счита за реалистично София да събере минимум 10 млн. лв. над предварително планираното при подобна акция. Възможности имало и при таксата за технически услуги, както и при данъка върху възмездните сделки.

Общинарите настояват допълнителните разходи да се преразпределят за три основни дейности - ремонти на училища, проектиране на жилища за социално слаби и закупуване на нова апаратура за общинските болници. Те обявиха, че няма да подкрепят бюджета заради нарасналото данъчно бреме върху столичани и отказа на администрацията да намали ставките.
РЕФОРМА

Мнозинството от ГЕРБ спази обещанието си да извади от капитала на столичните пазари всички имоти, които нямат отношение към непосредствената им дейност. Така десетки терени и помещения ще бъдат предоставени на районите за образователни, спортни и социални нужди. Най-много имоти - 54, се вадят от капитала на "Пазари Изток", като сред тях попадат много терени в Студентския град и голяма почивна станция в "Юндола". От пазари "Север", "Юг" и "Запад" се вадят имоти на стойност 348 055 лв. Мнозинството предлага част от пазарните площадки занапред да се дават на концесия или чрез дългосрочни инвестиционни наеми.
12.02.2009 г., с. 6
Преговарящите за газа с Москва се изпокриха
"Булгаргаз" не присъствал на преговори, а само на разговори с "Газпром"
Христо Николов, Николай Марченко

Желанието на депутатите от парламентарната комисия по енергетика да разберат какво е договорено с "Газпром" по време на посещението на Георги Първанов в Москва удари на камък. Депутатите призоваха вчера ръководството на "Булгаргаз", което придружаваше президента, да докладва, но нито получиха писмен доклад, нито някой от ръководството на енергийния холдинг благоволи да им обърне внимание.

"Предлагам тази точка от дневния ред да бъде оставена за следващата сряда. От "Булгаргаз" ми съобщиха, че шефът на Българския енергиен холдинг Галя Тошева е в чужбина, а изпълнителният директор на "Булгаргаз" Димитър Гогов е в отпуск", каза на колегите си председателят на комисията Рамадан Аталай (ДПС). Настояванията на депутатите да бъде привикан ресорният министър Петър Димитров бяха отбити от Аталай с мотива, че той не е ходил в Москва и "вероятно нищо конкретно не знае". Той обясни още, че от "Булгаргаз" не присъствали на преговори а само на разговори.

Часове преди депутатите да потънат в догадки, самият Петър Димитров заяви публично, че е очаквал при посещението на Първанов да се подпише окончателно споразумение, в което да се уточнят количествата газ за "Южен поток" и изборът на фирма за предпроектното проучване, но това не се е случило.
12.02.2009 г., с. 3
МАЩАБИ
Газопроводът "Южен поток" ще минава паралелно на сегашната българска транзитна мрежа и няма да бъде част от нея. Това заяви вчера Петър Димитров, който в емоционално слово се изказа, че за "Южен поток" разговорите са за строителство на нов газопровод, а не "за поглъщане на участници от сегашната мрежа в "Южен поток". От думите му се разбра, че е получено предложение част от сегашния транзитен газопровод, с който снабдяваме с руско синьо гориво Турция, Гърция и Македония, да стане част от бъдещия "Южен поток". Димитров припомни, че във връзка с газовата криза се работи за предявяване на искове от наша страна по юридически път, ако претенциите ни за компенсации не бъдат уважени. "Нямаме други инструменти. Не обсъждаме варианта за някакъв ред заплаха. В съвременния свят се ползват интелигентните средства", заяви Димитров.


12.02.2009 г., с. 3
ВОЙНА И МИР
Затворените заради влизането ни в ЕС 3 и 4 блок на АЕЦ "Козлодуй" Петър Димитров представи пред енергийни експерти като повод за възникване на войни: "При повечето си международни срещи казвам съвсем отговорно: когато на Балканите има развитие, има достатъчно енергия, никой не помисля за войни. Цари мир и безкрайно строителство. И обратното - няма енергия, няма развитие, и на Балканите се сещаме за етнически конфликти и се хващаме за оръжието", заяви министърът. Той допълни, че "не може подобни по-стари реактори да работят в други държави на ЕС, а нашите да са затворени. Ние не сме участвали в Трета световна война, която сме загубили и да трябва да плащаме репарации". Петър Димитров посочи още, че му е непонятно да се заявява, че реакторите са безопасни, но че трябва да се затворят като политическа цена. "Цена за какво?", попита риторично той и допълни, че с това затваряне по-бедни са станали и България, и Балканите, но и ЕС.


12.02.2009 г., с. 6
Прогнозират масови стачки в моловете
Дарина Кахраманова

Протестът на търговците от мол Варна отпреди няколко дни може да прерасне в национален проблем, предупредиха вчера от българската асоциация на търговците на дребно. От организацията твърдят, че получават такава тревожна информация не само от варненския мол, но и от други подобни обекти в страната. "Продажбите не покриват дори малка част от разходите, а наемът е най-сериозния разход", оплакват се търговците. Според асоциацията съществува реална опасност проблемът, възникнал в мол Варна, да се повтори и в други големи търговски центрове.

В началото на седмицата 50 магазина от варненския мол отказаха да отворят врати в знак на протест срещу непосилните наеми. Те са получили отказ да развалят договорите си по взаимно съгласие, затова част от тях са напуснали обектите си през нощта. Така в търговския център 9 помещения са вече без наематели.


12.02.2009 г., с. 12-13
Идеи

Ще стане ли София подреден град?
Столицата се готви за последната битка по устройствения план. Сега се решава къде да има градинки и спортни зали и къде да се строи
ТАНЯ ПЕТРОВА

Ако се вярва на общия устройствен план на София, до 2020 г. столицата ще е един свръхзелен град. На 1 столичанин в жилищните зони на града ще се падат 27 кв.м зеленина срещу 32 кв.м застроена територия. Като включим в сметката и всички останали зелени площи като паркове, горски територии и т.н., на жител се полагат космическите 71 кв.м зелено. Както признава главният архитект на София Петър Диков обаче, средните показатели в плана са като средната температура в болницата.

Оптимистичните прогнози изхождат от идеалното допускане, че досега инвеститорите са спазвали минималните параметри на озеленяване, позволени по закон. Опроверженията на това из презастроените столични квартали са безчет. Ще се превърне ли София в подреден град, предстои да видим. Главният архитект Петър Диков обаче е категоричен, че с новия устройствен план и изготвяните подробни планове за отделните район София слага край на строителните изключения. Какво обещават специалистите за развитието на града?

6 години след изготвянето на цялостен устройствен план София е на финалната права за окончателното му приемане. Планът влезе в в сила през 2007 г. и вече се прилага, но по закон в него трябваше да бъдат нанесени задължителни корекции. От архитектите се искаше да отразят и защитят съществуващите, но ненасени зелени площи, да подобрят транспортно-комуникационната схема, да осигурят терени за гробищни паркове и депа за отпадъци, да предпазят от свръхзастрояване жилищните комплекси. Доколко това се е случило, предстои да видим на последното голямо обществено обсъждане на плана - на 12 февруари. Още отсега е ясно обаче, че част от предложенията ще срещнат сериозна съпротива.

Сбогом на ревизиите за незаконна реституция

Планът влиза за гласуване в СОС с цената на една голяма капитулация - пред незаконната реституция върху публични зелени площи. Законодателят задължи кмета Бойко Борисов и областния управител Тодор Модев паралелно с промените в плана да извършат проверка на всички реституирани терени върху зелени площи и да поискат обявяването на нищожност на онези от тях, връщани в разрез със закона. Това задължение не бе изпълнено. Единични опити да иска проверки направи главният архитект Петър Диков. Според него обаче самият текст в закона е мъртвороден. "Аз го казах и по повод Студентския град - някой от вас чул ли е за поне една отменена реституция? Аз не съм. Не мога да се боря срещу нещо, което формално е законно, такава борба е с предизвестен край", коментира Диков. Като пример той дава терена на Руската църква, за който сезира прокуратурата, но нарушения в реституцията не бяха открити.

Цената, която София ще плаща за тази стихийна реституция и неслучила се и невъзможна според институциите ревизия, е повече от висока. В срок до 15 години тези реституирани стотици декари в паркове ще трябва да бъдат отчуждени от частните им собственици с парите на софиянци.

Много критики поражда и изпълнената наполовина от проектантите задача да отразят в общия устройствен план всички съществуващи в момента зелени площи. В някои от районите като "Надежда" например на хартия почти няма зелени площи, на територията на "Люлин" и "Модерно предградие" зелените петна са всичко на всичко 4. Тук проектантите се оправдават, че някои зелени площи са твърде малки и отразяването им в общия устройствен план би го превърнал на практика в подробен. Главният архитект Диков обаче признава, че пропускането на зелени терени в общия план може да се използва като вратичка в някои райони на София, които още нямат подробни схеми и работят с частични изменения.

"Аз първоначално също не бях съгласен да нанасяме малките зелени площи, но до внасянето на плана в СОС на 23 февруари ще се постараем да отразим всичко зелено. Истината е, че където имаше голяма гражданска активност, всичко се нанесе. Сдруженията използваха сателитни снимки и издириха много зелени площи", обяснява Диков. Показателна за активността на гражданските сдружения и други юридически лица, несъгласни с плана, са внесените над 1200 възражения и искания по него. "Много от тях бяха в противоположна посока - за строителство върху зелени територии, и бяха отхвърлени", изтъква Диков.

Няколко тежки битки предстоят по конкретни промени

в зелената система на София. Част от тях касаят решения, определени по йезуитски от проектантите като "надведомствени". С това експертите на практика признават, че не са съвсем съгласни, но обстоятелствата го налагат.

Най-спорните сред тези решения е драматичното орязване на Западния парк. Тук надведомствената причина е сметището в Суходол и поетият от общината ангажимент да компенсира жителите на квартала, като промени статута на земите им от земеделски в строителни.

Суходолци, които са имали земи на самото сметище, не са били обезщетени и затова Диков предлага да получат около 100 декара общински терен в квартала. Това обаче ще трябва да се решава от СОС, защото е сделка по разпореждане с общинска собственост и за момента не е обсъждано в детайли. Голямата съпротива е заради земите на суходолци в рамките на Западния парк. В сърцето на парка на жители на квартала са реституирани около 400 декара земя. Един ден София ще трябва да плати за нея обезщетения за отчуждаване. Вместо това Диков предлага тези земи да останат общински, а суходолци да получат в замяна земя в покрайнините на парка, върху която ще могат да строят.

Това ще доведе до орязване на предвидената територия на Западен парк с 320 декара. Жест ще бъде направен и за друг терен в съседство до парка от 360 декара, който досега бе отреден за спорт, а занапред е предвиден за нискоетажно жилищно строителство. И в двата случая териториите са предвидени за далекоперспективно развитие, което означава, че върху тях ще се строи при осигурено частно финансиране за изграждане на инфраструктурата. В момента тези земи на практика са обработваеми земеделски площи и за да се превърнат в парк, ще трябва да бъдат залесявани.

Гражданските организации, пък и самите проектанти са категорично против орязването на парка. Проектантите в прав текст изтъкват, че намаляването на парка е в нарушение на закона за застрояване на Столичната община, който забранява смяна на предназначението на зелени площи, и ще наруши връзката с друг парк в района - "Жива вода".

"Няма да отстъпя от това предложение. Така ще получим възможността да имаме един хубав парк, в който няма реституирани парчета, да решим финансовия проблем с отчуждаването на тази земя и да компенсираме суходолци за дългогодишното им търпение за сметището", обяснява Диков.

В групата на надведомствените решения попада и теренът на "Софияленд". Незастроената част от него ще се върне към Борисовата градина, но върху останалия терен ще има високо строителство вместо предвидените в момента спортни атракции. Гражданите изловиха и друга нередност в устройствения план - появил се внезапно терен за нискоетажно строителство на територията на Княжевската гора. "Ще премахнем това новопоявило се петно", обеща Диков.

Принос в плана са новоотразените зони със специфичен режим, попадащи в мрежата Натура 2000, както и премахнатите зони за високо строителство в част от жилищните комплекси, изтъкват проектантите.

Инфраструктура

Сериозни промени има и в транспортно-комуникационната система на София. От плановете на града отпадат няколко пътни връзки, които биха разсекли паркове - като например единият дубльор на Княжевското шосе (през Княжевската гора). Тук спорове поражда Северната скоростна тангента, която ще мине северно от кварталите "Левски", "Бенковски" и "Илиянци". Идеята е пътят да има статут на еврокоридор и да поеме транзитното движение, което в момента минава през Северната дъга на Околовръстното шосе. Представителите на гражданските сдружения, които се борят за облекчаване на Околовръстното шосе от тежък трафик, подкрепят предложението, но екосдруженията, които са загрижени за въздуха и шума от прокарването на новата магистрала, са против. Покрай пътя са предвидени десетметрови защитни ивици с растителност за ограничаване на замърсяването.

Спорове предизвикват и новите идеи за натоварването на жп транспорта с вътрешноградски функции. Диков предлага две съществуващи гари - при "Гара Искър" и "Връбница", да станат начални и да разтоварят Централна гара. "Не е нужно всички влакове да тръгват от Централна гара. Нищо не пречи влаковете в посока Варна да тръгват от "Гара Искър" и само да спират на Централна гара за качване на пътници. По същия начин "Връбница" може да е начална гара за влаковете към Бургас", обяснява главният архитект. Не е ясно обаче кога и дали ще се случи това, защото изисква сериозна организация и съгласие на БДЖ.

Друга идея - за нова жп спирка в кв. "Гевгелийски", вече породи протести (виж съседния текст - бел. ред.). Нова гара е предвидена и при пресичането на метрото към летището със съществуващата жп линия, както и при "Бакърена фабрика", отново за връзка с метрото. Спорове предизвиква и заложеният интермодален терминал при гара "Подуяне", на който да се претоварват стоки. Според противниците на идеята терминалът е в прекомерна близост до същинския център на София и ще натовари транспортно района.

Ще отпаднат ли част от спорните моменти предстои да видим. Голяма част от аргументите вече са излагани и са отхвърлени от експертите, което може да доведе до остри реплики при последната обществена дискусия. София обаче вече показа, че от сблъсъка на интереси и порасналата гражданска активност към градоустройството не е задължително да се губи.
Снимка на шест колони - На теория в далечната 2020 г. София ще е доста зелена - сградите ще са почти колкото градинките.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница