Тема: строителство, строителен контролстраница8/11
Дата22.07.2016
Размер1.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

09.07.2012 г., с. 8
"Хотелът на Доган" задлъжнял с 24 000 лв. за вода
Екатерина Терзиева

Петзвездният хотел "Орфей" в Девин, в който се смята, че е инвестирал лидерът на ДПС Ахмед Доган, е задлъжнял на държавата, научи "24 часа". Комплексът дължи 24 000 лв. такса за 2011 г. за ползване на вода, потвърди Вълчо Караджов, началник-отдел "Контрол" в Басейнова дирекция за Източнобеломорски район. С минералната вода в "Орфей" се зареждат външният и двата вътрешни басейна, ползва се и при СПА процедурите. "Съставили сме акт и ако до седмица сумата не бъде платена доброволно, ще предадем фирмата собственик на НАП за принудително събиране", обясни Караджов. Управителят на хотела Юлиян Иванов потвърди, че комплексът е задлъжнял. Причината била в кризата, която довела до отлив на клиенти. "Ще преведем парите още тази седмица", каза Иванов. "Орфей", известен като "хотелът на Доган", е собственост на общината и частна фирма. Управата в Девин притежава 17,33%. Останалите са на "Био проджект" с основен акционер Николай Вълканов, който плати над 1 млн. лв. хонорар на Ахмед Доган за хидросъвети. Общината влезе като съсобственик в хотела заради сключен договор между нея и "Еконейчър груп" за предоставяне на концесия на балнеосанаториума в града. Съдружници в частната фирма са били бившите министри Нихат Кабил и Валери Цветанов. През 2006 г. активите им са придобити от Николай Вълканов, като общината и частниците са апортирали притежаваните от тях идеални части на имота. Общо 290 415 лв. дължат СПА хотелите в районите на Девин и Велинград, казаха от Басейнова дирекция. "На всички са изпратени покани за доброволно изпълнение. Започваме процедури за съставяне на актове за публични държавни вземания и предаването им за събиране на НАП", заяви Караджов.


Снимка на две колони - Хотел "Орфей" в Девин е натрупал задължение за неплатена такса за ползване на вода.


09.07.2012 г., с. 8
470 млн. лв. прибрала държавата от дивидент
Над 470 млн. лв. дивидент са внес­ли в бюджета фирмите под шапката на икономическото министерство за последните 3 г., сочи отчетът на ве­домството.

От средата на 2009 г. досега са преструктурирани 50 дружества и са заличени над 30, изпаднали в несъ­стоятелност. Издадени са 27 сертифи­ката на инвеститори по проекти за около 3,5 млрд. лв. През първото по­лугодие на тази година са изготвени промените в Закона за насърчаване на инвестициите, които предвиждат държавата отново да подкрепя проекти в сектора на услугите. Ще се въведе преотстъпване на разходите за осигуровки за новооткри­ти работни места. Към 30 юни по програма "Конкурентоспособност" пък са сключени 1302 договора за 526 млн. евро и са плате­ни 302 млн. Приходите от концесии са над 153 млн. Министерството се отчита и за "Южен поток", проектът е на ниво изработване на ПУП и ОВОС, за газовите връзки с Румъния и Гърция. Очаква се до края на месе­ца за румънската връзка да има разрешение за строи­телство, а за гръцката се избира консултант за оценка на проекта. Разработен е технологичен проект за разши­рение на газовото хранилище в Чирен.


Снимка на една колона -Делян Добрев


09.07.2012 г., с. 9
Ударни загуби за 4 дни на борсата
Българската борса понесе ударни загуби в рамки­те на 4 дни през миналата седмица. В понеделник търговия тръгна оптимистично и основният индекс SOFIX отбеляза ръст от 1,23% за деня. След това обаче котировките тръгнаха надолу, като показател­ят приключи седмицата със загуба от 1,35% до 289,02 пункта. Индексът е на крачка от 3-годишното дъно - 287,65 пункта от 20 юни. BGREIT се понижи с 1,64% за седмицата до 69,47 пункта. Спадът при BGTR30 бе 0,57% до 236,21 пунк­та, а при BG40 е 1,4% до 105,97 пункта. Борсата публикува и данни, според които оборо­тът й през юни намалява със 70% на годишна база. През седмицата стана ясно още, че приватизацията на БфБ-София, ще е без помощта на консултант.

Компаниите

С най-голям оборот през миналата седмица бяха акциите на " Адванс терафонд АДСИЦ", " Маунтин парадайс инвест АДСИЦ" и "Енемона", като тези на третото дружество регистрираха дъно от 2,9 лв. Вероятно това се дължи на срива в книжата на "Енерго", които паднаха с 80% до 0,8 лв. До 11-годишно дъно от 1,5 лв. поевтиняха акциите на "Топливо". Сред дружествата от SOFIX най-голям ръст имаха ЦКБ, "Стара планина холд" и ПИБ. "Софарма"е 2% ръст на продажбите за първото полугодие на 2012 г. и 5 на сто за юни. При "Медика" увеличението на продажбите за първата половина на годината е с 28% за същия период. Комисията за финансов надзор отне лиценза на "Стандарт асет мениджмънт" и сега банката депозитар Уникредит Булбанк ще търси управляващо дружество за фондо­вете или ще трябва да ги ликвидира.
09.07.2012 г., с. 14-15
Транспорт на стоки фантоми и двойни сделки точат до 50 млн. лв. ДДС на месец
450 нови дедесари заловени от МВР за една година
БЛАГА ГЕОРГИЕВА

Транспорт на стоки фантоми и "двойни сдел­ки" с ваучери, катализа­тори, месо и друга бързооборотна продукция източват по 50 млн. лева ДД С от държавата всеки месец.

Това показват изчис­ленията и анализите на МВР и НАП на базата на загубите за бюджета, оборотите в различните сектори на икономиката и разкритите престъ­пления в последните 3 г. Според данни на раз­следващи от тези 50 млн. лева

Около 10 млн. лв. месечна печалба прибират няколко големи банди "чиста­чи", които контролират стотици фирми из цяла­та страна. Данъчни служители и други държавни чинов­ници, които участват в измислянето и осъще­ствяването на всяка по-сериозна ДДС измама, прибират средно по 20 процента от печалбата на измамниците, или около 2 млн. лв. на всеки 30 дни. Най-много крад­ци на ДДС в последно време са засечени в тър­говията със зърнени култури, захар, скрап, месо, ваучери, дрехи и строителни материали. " Освен кражбата на милиони буквално от джобовете на всички гражданин чрез източ­ване на бюджета с тези нови измами се получа-

ват нелоялна конкурен­ция и подвиване на цени­те, което води към фа­лит много български фирми", обясняват инс­пектори от сектор "Да­нъчни престъпления" на Главна дирекция "Кри­минална полиция". 450 нови спецове по укриването на налози е разкрила и арестувала полицията в последната година. В момента най-модни при "стопяването" на ДДС били две схеми, разказ­ват икономическите по­лицаи.

При първата дедесарите не декларират сдел­ките, като ползват доку­менти фантоми при транспортирането, кои­то по-късно се унищожават.

За да заработи гладко измамата обаче, първо е нужна т.нар. фалшива страна на произход. За­това член на групата де­десари прави екскурзия в страна от ЕС - най-че­сто до Гърция или Румъния, и регистрира там дружество.

Новообразуваната фирма никога през цяло­то си съществуване не прави и една реална сделка. Ако обаче се за­секат документите, из­дадени от името на дру­жеството, с които пъту­ват стоки за милиони ле­вове из България, ще из­лезе, че същата фирма разполага с цели заводи и седемцифрени оборо­ти."Всъщност тези дру­жества се ползват само за кухи сделки за при­критие. Малко вероятно е обаче данъчен служи­тел в България да напра­ви проверка на работата на гръцка фирма в Гър­ция и на това разчитат измамниците", разясня­ват разследващите.

Така в България поте­гля например голяма пратка с катализатори за автомобили. Тя пъту­ва от София за Варна, а ако шофьорът бъде спрян за проверка, той е напълно изряден. Има фактури от Гърция, в които е записана реална фирма, която получава стоката и всичко из­глежда законно. Щом камионът стигне в мор­ската столица обаче, те­зи документи се унищо­жават. Закупуване на транспортната услуга се декларира от съвсем дру­га фирма, различна от та­зи по документите. Така има реално движение на стока, има сделка, но за нея данъчната админи­страция няма информация и не се плащат данъци. Само при едно от раз­следванията на Крими­нална полиция за транс­порт на стоки фантоми е разкрита група от дедесари, ощетила бю­джета с 930 хил. лева. При тази реализация полицаи успели да запорират и 150 хил. долара от печалбата на измам­ниците, скрити в банко­ва сметка на една от свързаните фирми. При втората схема пък реални търговци използват т.нар. фирми чистачи, за да намалят цената на продаваната стока и едновременно с това да скрият дължи­мия на държавата ДДС. При тази престъпна комбинация дедесарите прибират 20 процента от стойността на документооборота, чрез който се "стопяват" да­нъци. Ключово в този вид измама е прехвърляне­то на една и съща стока един път само по доку­менти, а втори път реално, но без докумен­ти, обясняват икономи­ческите полицаи. Как да продадеш едно нещо два пъти? Организаторите на схемите за "чистене" на данък контролират кръг от поне 100 фирми на името на неграмотни роми или просяци. Ново­то на тази вече позната схема обаче е, че освен фиктивните търговци измамниците вече са съ­здали и реални друже­ства, които правят истински сделки. Тоест в двата края на веригата са поставени двама реални търговци, I а по средата има няколко нива фиктивни друже­ства. Кръгът от реални и фиктивни търговци се контролира от една гру­па. Целта на веригата от фирми е по документи стоката - най-често дре­хи, житни култури и строителни материали, да се продава от реални­те дружества към фик­тивните. Данъчните веднага за­сичат нещо подозрител­но, но пък установяват, че всички покупки са от реални фирми, и то голе­ми търговци, които имат достатъчно стока. Така е трудно да се до­каже, че уж продадено­то количество не е до­ставено, а си е останало в склада. В същото вре­ме реалната фирма си запазва стоката и после я продава втори път без документи и на по-нис­ка цена. Така истински производители и тър­говци печелят от това, че подбиват пазара, а в същото време дължи­мият им ДДС е прехвър­лен отново на фирми бушони. Реалните покупки на същия кръг от фирми пък заблуждават да­нъчната администра­ция и правят по-трудно откриваеми кухите фирми. Според данните на НАП и МВР на първо място по риск за източ­ване на ДДС у нас е Со­фия, следват Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Стара Заго­ра. В тези 6 града са кон­центрирани 70 процента от всички рискови фирми и дедесари у нас. В същите селища се случват над 82% от всички измами с ДДС. Само в София са 43 % от рисковите бизнесме­ни и 64% от източения ДДС у нас.

Според анализ на НАП от края на минала­та година, през 2011 г. от бюджета на държавата са източени 700 млн. ле­ва дължим данък доба­вена стойност. Предните две години загубите за бюджета са съответно 664 млн. лв. за 2009 и 671 млн. лв. за 2010 г.Антимафиоти ата­куват адреси на за­подозрени за ДДС измами.
Снимка на три колони - 20 човека бяха задържа­ни в Пловдив за измами с ДДС за 1,7 млн. лв.
Снимка на две колони - - по декларации, подавани в НАП, полицаи могат да раз­берат на кои дедесари по­магат данъчни служители.
Снимка на три колони - Полицията е разкрила и арестувала 450 нови дедесари за последните 12 месеца.
Снимка на четири колони - Антимафиоти ата­куват адреси на за­подозрени за ДДС измами.


09.07.2012 г., с. 15
Строител лъже, че е изградил мол, а няма дори и изкоп
Спасяват се от данък за зърното чрез нулевата ставка при износ за ЕС
Строителен предприемач опитал да изтегли над 5 милиона лева ДДС, като декларирал, че тряб­ва да го възстанови, защото е построил цял мол. При проверката на място обаче се оказало, че бизнесме­нът дори не е направил изкоп, за да бъде започнат строежът на търговския център. Въпреки че в последно време заради кризата ряз­ко са намалели опитите за незаконно възстановява­не на ДДС, все още се засичат такива случаи, в кои­то данъчни умишлено "си затварят очите" и срещу заплащане правят проверка само по документи, ин­формират от Криминална полиция. Основен проблем, който продължават да засичат икономическите полицаи при търговия със зърно и свързаните с нея данъчни престъпления, са невярно деклариране на произхода на продукцията. Тя е обя­вена от името на фирми фантоми, регистрирани по ЗДДС. А всъщност се купува от земеделски производители, нереги­стрирани по този закон. Така се създават цели вериги от дружества, които имат фиктивен документален поток за сделки със зърното. Накрая тонове продукция се получават при реален голям търговец, за когото е трудно да се докаже умисъл в аферата, за­щото при него по документи всичко е изрядно, раз­ясняват разследващите. Ако реалният търговец на­прави и доставка на стоката в друга страна от ЕС на­числява нулева ставка и така ефектът е, че вместо да внася данък, едрият предприемач по документи тряб­ва да възстановява ДДС. Предходните доставчици, които имат стока и фалшифицират произхода й, също не са внесли ДДС в бюджета или пък са внесли ми­нимална сума. При търговията с отпадъчно желязо и скрап, къде­то се прилага така нареченото обратно начисляване на ДДС, също се прикрива произходът на стоката. Търговецът декларира фалшива доставка от Евро­пейския съюз или покупки от "липсващи търговци". Така се укриват 10% данък върху облагаемата стой­ност на закупения скрап, които са печалбата от схе­мата.


09.07.2012 г., с. 18
На 24 юли обсъждат плана за Стария Несебър
Програмата за управление е за следващите 20 г.
Планът за управление на Стария Несебър вече е достояние на хората, които най-много се интересуваха от неговото разработване -жителите на полуострова. Най-важното от него е пу­бликувано в интернет, а пълното му съдържание може да се види в общината.

На 24 юли предстои обще­ствено обсъждане, което дава възможност най-инте­ресните предложения от ди­скусията да се включат в окончателния му вариант. Планът ще стане официа­лен документ след параф на министъра на културата. Солидната разработка е дело на авторски колектив начело с проф. Тодор Кръ­стев. В екипа влизат над 30 специалисти - не са прене­брегнати и местните кадри, които познават несебърската реалност отблизо. Дългосрочната програма обхваща 20-годишен пе­риод.

Аварийна консервация на ранновизантийските терми, консервационни работи по укрепване на застрашени участъци по черквата "Св. Йоан Алитургетус", фраг­мент от пилотния проект "Духовен път" от храма "Св. Йоан Кръстител" до "Св. Параскева" и "Св. арх. Михаил и Гавриил" са част от дейностите, предвидени за тази година.

Нови транспортни схеми, създаване на цифров 3D картографски модел на по­луострова, изработване на експериментален годишен културен календар са малка част от задачите за следва­щата. В по-далечно бъдеще се предвижда и създаването на търговска марка "Произве­дено в Несебър". Тя ще бъ­де лицензирана и който иска да слага на сувенирите име­то на града, трябва да плаща някакъв процент. Това ще е допълнителен доход за гра­да, обяснява кметът Нико­лай Димитров. Това не е не­що необичайно, и в Барсе­лона има холограми на съ­щия принцип, допълва той. Планът предвижда и съ­здаването на фонд "Култу­ра", в който с участието на експертен съвет ще се акуму­лират средства за местни па­метници, тъй като освен църквите от ремонт и под­дръжка се нуждаят и много от старите къщи.

" На входа на общината поставихме билборд "Да съхра­ним Несебър" с една много стара снимка на полуостро­ва. Обявяваме фотоконкурс за съхранени и подходящо реставрирани къщи. Най-ху­бавите от тях ще качим на билбордове - като жест към тези, които поддържат па­метниците на културата", ка­за още кметът Димитров.
Черквата „Св. Йоан Алитургетус" е сред па­метниците на културата, които ще бъдат реста­врирани т.г.


09.07.2012 г., с. 18
Кметът Николай Димитров: Чакаме туристи през всички сезони
ДИАНА САВАТЕВА

- Г-н Димитров, имате ли отзиви как приемат граж­даните плана за управле­ние на Стария Несебър?

- Резюмето е публикувано в специален сайт, към него има линк на страницата на общината. Освен това ек­спертите от отдел "Несебър -световно културно наслед­ство" отговарят на питания, свързани с плана. Вторник, сряда и четвъртък преди обед целият план в оригина­лен вид е на разположение на граждани и институции.

От разговорите с ръково­дителя на екипа, който стои зад този огромен труд, -проф. Кръстев, разбрах, че това е първият план от такъв мащаб не само в България, но и в света.

- Документът се базира на подробен анализ за ак­туалното състояние. Кои от изводите са обнадеждава­щи, кои - тревожни?

- В годините на прехода имаше неща, които са поизтървани, свръхтьрговия, неадекватно поставени реклами. Постепенно заедно с нашите съграждани ги преодолява­ме. Убеден съм, че по-голя­мата част оцениха ползата от това Несебър да остане част от световното културно наследство. Искам да благо­даря на хората, че правилно разбраха промените в наредбата за рекламата и сами премахната табелите, които не отговарят на новите из­исквания. Направиха го до­броволно, не се наложи об­щинските власти да действат принудително.

- Има конкретни сгради, които според експертите не се вписват в силуета на града. Какво ще се случи с тях?

- Има си преписки в МРРБ отпреди 6-7 години, там вървят процедури, които ня­мат връзка с плана за упра­вление на Стария Несебър. Този план не може да спре някаква преписка или да узакони нещо. Много граж­дани започнаха да си правят проекти, за да коригират не­щата. Хората трябва да разбе­рат, че това не е подробен устройствен план (ПУП), не се отнася до конкретните етажи на една сграда. Това е мащабен документ, който казва как ще се управлява Несебър през следващите 1, 5 до 20 години. На негова база общината ще направи задание за изработване на ПУП - имаме заделени сред­ства за това. Така всички жители ще бъдат поставени пред разни възможности, ня­ма да е както досега - за ед­ни можеше, за други - не.

- Какво е най-важното послание на плана?

- Хората трябва да са гор­ди с възможността да живе­ят в такъв град. Една от цепите е да се създадат усло­вия за туризъм през цялата година. За това много ще помогне

Мащабният проект „Духовният път", в който постепенно искаме да включим всички черкви. И в тази връзка мисля, че съгражданите ни ще разбе­рат, че това, което те са на­следили от своите предци, трябва да съхранят и преда­дат на следващите поколе­ния.

- Как си представяте Не­себър през 2013-а и през 2032 г.?

- Несебър вече започна да променя своя облик.След ед­на година си го представям напълно изчистен от цветни­те тенти и реклами, с много по-малко сандъци, които за­криват фасадите на къщите. Който иска да прави търго­вия в Стария град, трябва да се съобразява с тези усло­вия. Задвижена е процеду­рата по реставрацията на църквите "Св. Йоан Кръсти­тел" и "Св. Параскева". Очаквам наесен да имаме вече избран изпълнител и ремонтът реално да започне. Надявам се през лятото на 2013-а да е готова част от маршрута "Духовният път". Дотогава пред музея ще бъ­де поставена и интерактивна релефна карта, на която той ще бъде маркиран. 20 години са доста дълъг период вероятно градът ще бъде променен. Но ако по­гледнете Плана за управле­ние, който, надявам се, че ще бъде приложен от тези, които ще дойдат след нас, ще разберете каква е линия­та на развитие - съхраняване^ на всичко ценно и запазване на града като част от светов­ното културно наследство.
Снимка на две колони – без текст


09.07.2012 г., с. 18
Анастасиос Пол Левентис, президент на фондация:
Ще продължим да финансираме проекти тук
МАРИЕТА ХАНДЖИЕВА

Фондация "А. Г. Левентис" е осно­вана през 1979 г. в резултата от завещанието на Анастасиос Левен­тис, делегат и почетен посланик на Кипър в ЮНЕСКО. Той играе водеща роля в образователната, социална­та и благотворителна дейност в Кипър, Гърция и Нигерия. Първият президент на фондацията е Кон­стантин Левентис. След неговата смърт през 2002 г. брат му Анаста­сиос Пол Левентис поема ръковод­ството на фондацията и разширява сферата на нейната дейност. Фондацията финансира изцяло ре­ставрацията на черквата "Св. Сте­фан" и проект за храма "Св. Йоан Кръстител". Преди дни излезе от печат "Пътеводител на Археологи­ческия музей в Несебър", който се издава също с финансовата подкре­па на "А. Г. Левентис".

- Г-н Левентис, откога не сте ид­вали в Несебър, намирате ли го променен?

- Виждам голям прогрес в Несебър от последното ми посещение в града преди 3 години и половина. Все още не можем да кажем, че всичко е идеално. Но с до­брата воля на местната администрация съм уверен, че сме на прав път.

- Какво мислите за премахването на шарените реклами и цветните тенти?

- Одобрявам посоката, в която се управлява Стария град. Смятам, че това ще даде положителни резултати, важни за съхраняването и развитието на кул­турното наследство на Несебър, което е изключително значимо в световен ас­пект.

- Ще подкрепите ли нови проекти?

- фондацията ще финансира и укреп­ването на черквата "Св. архангели Ми­хаил и Гавриил". Заедно с експерта към фондация "Левентис" проф. Хараламбос Бакиртзис, представителя на фондация­та за България Борис Хаджиев, предсе­дателя на българския комитет на ИКО-МОС доц. Стефан Белишки и кмета на Несебър Николай Димитров се уверихме на място от нуждата от спешна помощ за храма.

- Вие сте почетен гражданин на Не­себър. Какво ви носи това призна­ние?

- Радвам се, че се цени това, което прави фондацията тук. Надявам се мои­те съграждани от Несебър да подкрепят усилията на кмета Николай Димитров и общинската администрация за съхраня­ване и опазване на културноисторическите паметници в Несебър.


Снимка на една колона – без текст


09.07.2012 г., с. 19-20
Влизате в санирането с 500 лева депозит
500 млн. лв. отделят за енергийна ефективност през 2014-2020 г.
ВЕНЕТА НАЧЕВА

Между 180 и 200 много-фамилни сгради може да бъдат санирани с ресурса, който е предвиден по опе­ративна програма "Регио­нално развитие" - 50 млн. лв. Това са около 6000 жи­лища. От седмица се прие­мат заявления за участие в схемата за обновяване на жилищния фонд - вече са подадени над 30, а запитва­нията за включване в проекта са около 350, съоб­щиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. За всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ до 50% от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда или т.нар. блок секция - вход от жилищния блок. Остана­лите 50 на сто те трябва да осигурят от собствени средства. Програмата е предвидила и нисколихвени потребителски кредити. Собственици на само­стоятелни обекти, в които се упражнява стопанска дейност, заплащат 100% от разходите в съответствие с притежавания дял от об­щите части. От оперативната програма ще се покрият изцяло разходи­те за обследване - за уста­новяване на техническите характеристики на сграда­та, включително изготвя­не на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност.

Какво включва санира­нето:

• подмяна на дограма (прозорци, врати и др.);

• топлинна изолация на външни ограждащи еле­менти (външни стени, по­криви и др.);

• основен ремонт, мо­дернизация или подмяна на локални източници на топлина, котелни стопанства или прилежащите им съо­ръжения и смяна на горив­ната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;

• изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергий­ни източници - слънчеви системи за осигуряване на енергия за собствени нужди.

които не генерират прихо­ди в процеса на експлоата­ция на съоръженията;

• ремонт или подмяна на вътрешна отоплителна, охладителна, вентила­ционна инсталация, включително радиаторни термостатични вентили и разпределители в общите ча­сти на сградата или входа;

• ремонт на електроин­сталация в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление;

• инсталиране на авто­матизирани сградни систе­ми за управление, в т.ч. ба­лансиране и регулиране на потреблението на топлин­на и електрическа енергия към локалните източници;

• газифициране на сгра­ди (вътрешна сградна раз­пределителна мрежа и кот­ли) при наличие на изгра­дена до сградата разпреде­лителна газопроводна мре­жа;

• съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответно­то възстановявана на об­щите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект.

Кои могат да кандидат­стват?

- многофамилна жилищ­на сграда за постоянно оби­таване, в която

най-малко 60% от застроената площ се заема от жилища и която е с поне 6 такива съответно на поне 3 етажа.

- проектирането на сгра­дата да е започнало преди 26 април 1999 г.

- сградата да е конструк­тивно устойчива (устано­вява се след извършване на техническото обследване).

Кандидатстването за фи­нансиране става на 2 етапа.

Първият етап е подаване на заявление от етажната собственост за участие в програмата. За това тряб­ва да има решение на об­щото събрание за т.нар. намерение да се включите, но не е нужно да има регистрирано сдружение на соб­ствениците. От сайта на министерството www.mrrb.goverrnent.bg мо­же да получите детайлна информация, както и да се изтеглят бланки на съо­тветните документи. Ако пък предпочитате да проу­чите на място, можете да отидете в министерството всеки вторник и четвъртък, когато са информационни­те дни, и да попитате как да се организирате в блока.

В другите градове информация дават в общината, както и в офисите на т.нар. проектни мениджъри - това са консултанти, из­брани от министерството, за организацията на обно­вяването по места. На сай­та на ведомството са посо­чени адресите във всички градове. В районите, в които няма избрани проектни мени­джъри, заявленията се подават в съответната об­щина. Заявлението пред­ставлява декларация за заявения интерес от стра­на на етажната собстве­ност и желание за получа­ване на услуги по оценка на допустимостта на сгра­дата, изготвяне на индикативен бюджет, подкрепа за извършване на необходи­мите подготвителни работи за внасяне на заявление за финансова помощ. Иска се съгласие от соб­ствениците на самостоя­телни обекти, представля­ващи поне 67% идеални части от общите части. Съ­гласието се оформя в про­токол на общото събрание, който включва решение за кандидатстване на сграда­та за обновяване и упълно­мощаване на лице да под­аде заявлението.

Ако сградата отговаря на формалните критерии и е одобрено заявлението за интерес и подкрепа, пред­стоят следните стъпки:

- изготвяне на индикативен бюджет на сградата и разпределение на разхо­дите на всеки собственик (от проектния мениджър);

- изготвяне на справка за начина на финансиране от всеки (също се прави от

проектния мениджър);

- създаване на сдружение на собствениците, ако до този момент не е налично. Става по реда на Закона за управление на етажната собственост с помощта на проектния ме­ниджър;

- търсене на възможно­сти за кредити и решаване на проблеми с неплате­жоспособни.

Вторият етап е подаване на заявление за финансова помощ и изпълнение на обновяването. За целта най-общо е необходимо наличието на регистрирано сдружение на собствениците и събрани 500 лв. за все­ки самостоятелен обект.

Ако всички необходими документи са налични и заявлението бъде одобре­но, се сключва споразуме­ние между МРРБ и сдру­жението на собствениците.

При одобрена сграда и сключено споразумение се изготвя: техническо обследване, което устано­вява дали сградата е кон­структивно устойчива, и технически паспорт. След това се извършва обслед­ване за енергийна ефек­тивност. Ако се установи, че сградата е конструктивно неустойчива и са необхо­дими конструктивни мер­ки, те са ангажимент на собствениците и като ор­ганизация, и като финан­сиране. Ако не разполагат със средства, могат да се откажат от по-нататъшно участие в проекта. Тази причина се приема за обективна. Собствениците получават безплатно тех­ническото обследване и техническия паспорт. На собствениците се възста­новяват вече преведените по сметка на МРРБ 500 лева. Ако собствениците имат възможност да финанси­рат конструктивните мер­ки, се извършва обследва­не за енергийна ефектив­ност, прави се технически или работен проект на сградата, който се одобря­ва и се издава разреше­ние за строеж. Едва след това започват строително-монтажните работи.

След сключване на спо­разумението с МРРБ, соб­ствениците следва да оси­гурят 30% от техния дял. Остатъкът от сумата, като се приспаднат предвари­телно събраните 500 лв., трябва да бъде преведен преди възлагане на строително-монтажните работи.
Снимка на четири колони - Около 6000 жилища може да бъдат санирани със средствата по европейската програма

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница