Темата, по която почти никой не се осмелява да говори открито какво се крие зад новиястраница7/7
Дата22.07.2016
Размер1.15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Сатана насочва хората към вярата, че Библията е просто измислица или книга, която е била полезна в зората на човешката история, но днес не заслужава сериозно внимание и може да бъде пренебрегвана, защото е остаряла. За да запълни мястото на Божието слово, той предлага проявите на спиритизма. Тук е особено бдителен, защото това негово изобретение заставя света да повярва във всичко, в който сам той пожелае. Книгата, която ще съди него и последователите му, той оставя в сянка, така диктуват сатанинските цели. Представя Спасителя на света като обикновен човек. Подобно на римската стража пред Исусовия гроб, която разпространяваше лъжата, внушена й от свещениците и старейшините, за да опровергае Неговото възкресение, привържениците на различните духовни прояви се опитват да създадат впечатлението, че в живота нашия Спасител не е имало нищо необичайно. Така, изтласквайки Исус на заден план, те привличат вниманието към своите чудеса, превъзхождащи делото на Христос.
СПИРИТИЗМЪТ НАХЛУВА В ХРИСТИЯНСТВОТО
Съвременният спиритизъм, не бихме могли да отречем, променя някои свои форми и облича християнска премяна. Но принципите на неговото учение в течение на много години се проповядват и се публикуват в печата, затова той не може да скрие истинското си лице. Тези учения не може нито да бъдат отречени, нито да се потулят.

Дори в днешната си форма, не по-достоен за търпимо отношение, отколкото преди, той представлява по-опасна измама, защото е още по-коварен. Ако в миналото спиритизмът отхвърляше Христос и Библията, днес той се преструва, че приема и Него, и Словото Му. Библията се тълкува по начин, който се нрави на не новороденото сърце, нейните тържествени и живи истини се обезценяват.Любовта, същностната характеристика на Божия характер, е сведена до равнището на жалък сантиментализъм, който почти не прави разлика между добро и зло. Справедливостта на Бога, Неговите предупреждения относно греха, изискванията на святия Му закон не се радват на внимание. Хората биват наставлявани да се отнасят към декалога като към мъртва буква. Чувствата им се предават в плен на приятни и обайващи басни, подтикващи ги да отхвърлят Библията като основа на вярата. Христос е отхвърлен, както и преди, но Сатана тъй е заслепил човешките очи, че те не забелязват измамата.

Малцина само имат правилна представа за изкусителната сила на спиритизма и опасността, скрита във влиянието му. Много са онези, които се интересуват от него просто от любопитство. Те не вярват истински в него и мисълта да се подчинят на властта на духовете би ги ужасила. Но дръзват да навлязат в забранената територия и нейният могъщ властелин упражнява пагубната си власт над тях против волята им. Веднъж предоставили нему разума си, те стават негови роби. Със собствени сили вече не могат да се изтръгнат от примката на коварните му омайвания. Само Божията сила, изпратена в отговор на сериозна молитва, събрала в себе си вярата им, може да спаси тези излъгани, объркани души.

Пророк Исая казва: “И когато ви рекат: Допитвайте се до запитвачите на зли духове и до врачовете, които шепнат и мърморят, отговорете: Не трябва ли един народ да се допита до своя Бог? Ще прибегне ли при мъртвите заради живите? Нека прибегнат при закона и при свидетелството! Ако не говорят според това слово, наистина няма зазоряване за тях” (Исая 8:19, 20). Ако хората бяха готови да приемат тъй ясно изложената на страниците на Свещените писания истина за природата на човека и състоянието на мъртвите, биха съзрели в твърденията и проявите на спиритизма работата на Сатана с всякаква сила, знамения и измамни чудеса. Но вместо да се откажат от тъй приятната на плътското сърце свобода и да изоставят любимите си грехове, мнозина затварят очи за светлината и вървят, без да се съобразяват с никакви предупреждения, докато Сатана не ги заплете в мрежата си като лесна плячка.

Тъй като “не приеха да обичат истината, за да се спасят”, “затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват лъжа” (II Солунци 2:10, 11).
* * *

Малцина само имат правилна представа

за изкусителната сила на спиритизма и

опасността, скрита във влиянието му.

Много са онези, които се интересуват

от него просто от любопитство.
* * *
Тези, които се съпротивляват на спиритическото учение, водят борба не само с хората, но и със Сатана и ангелите му. Те се сражават с поднебесните началства, власти и духове на злобата. Сатана не би отстъпил и педя своя територия, ако не го срази силата на небесните вестители. Божият народ трябва да го посрещне така, както стори това нашият Спасител – с думите: “Писано е!” И днес, както в дните на Христос, може сатана да цитира Свещените писания и ще извращава библейските учения, за да поддържа своята измама. Онези, които искат да останат твърди в това опасно време, трябва да си изяснят свидетелствата на Свещените писания.

БЕСОВЕТЕ ЩЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ ЗА РОДНИНИ
При мнозина бесовските духове ще се явят като починали роднини или приятели и ще вещаят най-опасни заблуди. Тези посетители ще въздействат върху най-нежните ни чувства и ще вършат чудеса, за да придадат по-голяма сила и власт на думите си. Трябва да сме готови да ги посрещнем с библейската истина, че мъртвите нищо не знаят и че представящите се за починали не са никой друг освен бесовски духове.

Ние стоим в преддверието на “времето на изпитанието, което дойде върху цялата вселена да изпита ония, които живеят по земята” (Откровение 3:10). Сатана ще приложи $всичката измама на неправдата” спрямо всички, чиято вяра не е твърдо основана върху Божието слово, за да подчини на властта си човешките чада, и изкушенията му ще се множат. Но той ще може да постигне целта си само ако хората доброволно отстъпят пред изкушенията му. Тези, които искрено се стремят към познание на истината и се борят в послушание да очистят душите си, които правят всичко, за да се приготвят за предстоящата борба, ще намерят надеждна защита при Бога на истината. “Понеже си опазил Моята заповед да търпиш, то Аз ще опазя тебе” (Откровение 3:10) обещава Спасителят. Той по-скоро ще прати в защита на Своя народ всички небесни ангели, отколкото да допусне една само доверила се Нему душа да бъде победена от Сатана.


* * *
Да не се намира между тебе някой,

който да прекарва сина си или дъщеря си

през огън, никой чародей, астролог, гадател или

омаятел, никой баяч, запитвач на зли духове,

врач или запитвач на мъртвите; защото всеки,

който прави тия дела, е омразен на Господа

и поради тия мерзости Господ твоят Бог

изгонва тия народи от пред тебе”.
Второзаконие 18:10-12
* * *
Пророк Исая говори за страшната измама, чрез която нечестивите ще повярват, че не ги заплашва Божият съд. “Ние направихме договор със смъртта и съгласихме с преизподнята, щото когато заливащата беда минава, да не дойде до нас; защото си напрахме лъжата прибежище и под измама се скрихме” (Исая 28:15). Към описаните тук хора се числят и всички, които ще се залъгват с надеждата, че няма никакво наказание за грешника; че всички, колкото и развратени да са, ще бъдат взети в небето, за да станат Божии ангели. Но в много по-голяма степен правят съюз със смъртта и сключват договор с преизподнята онези, които отхвърлят истините, промислени от Небето като защита на праведния в скръбни дни и дирят убежище в предложената от дявола лъжа – измамните твърдения на спиритизма.


НЕВЕРОЯТНАТА СЛЕПОТА
Слепотата на нашето поколение наистина е поразителна. Хиляди не се доверяват на Божието слово и го отхвърлят, за да приемат със сляпа доверчивост изкушенията на сатана. Скептици и присмиватели осъждат фанатизма на отстояващите вярата на пророците и апостолите, осмиват тържествените библейски истини за Христос, спасителния план и наказанието за онези, които отхвърлят истината. Отнасят се със съжаление към тези ограничени, слаби и суеверни хора, които признават изискванията на Бога и се покоряват на заповедите в Неговия закон. Толкова уверени, сякаш наистина са направили завет със смъртта и имат договор с преизподнята, те като че ли са вдигнали пред Божието възмездие непроницаема, непреодолима стена. Нищо не може да ги уплаши. Тъй пълно са се отдали на изкусителя, тъй тясно са се съюзили с него, толкова са пропити от неговия дух, че нямат нито сила, нито желание да се освободят от примката му.


ПОСЛЕДНОТО ИЗКУШЕНИЕ
Сатана дълго е подготвял последния етап от изкушаването на света. В основата на неговата работа е залегнало обещанието, дадено на Ева в Едем: “Никак няма да умрете...в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото” (Битие 3:4, 5). Той постепенно подготвяше развитието на висшето изкуство на изкушението – спиритизма. Още не е постигнал пълното осъществяване на намеренията си, но и това ще стане в последното време. Пророкът свидетелства: “И видях...три нечисти духове, прилични на жаби; защото те са бесовски духове, които вършат знамения, отиват при царете на Цялата вселена да ги събират за войната във великия ден на всемогъщия Бог” (Откровение 16:13, 14). В тази измама ще бъде въвлечен целият свят, изключение ще бъдат само онези, които ще бъдат опазени от Божията сила чрез вярата в Неговото слово. Хората вече тънат в съдбовно безгрижие и само изливането на Божия гняв може да ги пробуди.

Нежелаещите да приемат ясните, действени истини на Библията непрестанно търсят приятни басни, които да успокоят съвестта им. Тези учения биват приемани с толкова повече благосклонност, колкото по-малко духовност, самоотричане и смирение има в тях. Хората съзнателно потискат силите на разума у себе си, за да служат на плътски желания. Увереността в собствената им мъдрост е твърде силна, за да могат да изследват Писанията с покаяние и сериозна молитва за Божие ръководство; така те се лишават от каквато и да било защита против заблудата. Сатана се е подготвил да удовлетворява желанията на техните сърца и използва случая, за да им поднесе своята лъжа вместо истината. Също тъй и папистите завладяха съзнанието на хората; отхвърляйки истината, част от която е кръстът, протестантите тръгнаха по техните стъпки. Всички, които пренебрегват Божието слово заради удобството и спокойствието си и за да не се отличават от света, ще бъдат готови да приемат най-ужасната ерес като религиозна истина. Този, който умишлено отхвърля истината, ще приеме всяка възможна форма на заблуда. Дори ако една заблуда го ужасява, друга ще се окаже приемлива. Апостол Павел говори за хората “които...не приеха да обичат истината, за да се спасят. И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват лъжа, та да бъдат осъдени и всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение към неправдата” (II Солунци 2:10-12). Бидейки предупредени, трябва да бъдем внимателни относно ученията, които приемаме.


* * *

Всички, които пренебрегват Божието

слово заради удобството и спокойствието

си и за да не се отличават от света,

ще бъдат готови да приемат най-ужасната

ерес като религиозна истина.
* * *

ГЛАВАТА НА ЕДНА ОТ СВЕТОВНИТЕ РЕЛИГИИ ПАПА ЙОАН ПАВЕЛ II СЪЩО ИГРАЕ ПОЛИТИЧЕСКА РОЛЯ

Михаил Горбачов

ПАПАТА ЗА РЯЗКО ПРОМЕНЕНОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ РЕЛИГИЯТА В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ

Enzio Mauro u Paola Mieli
Москва – “Аз водех оживена кореспонденция с папа Йоан Павел IIслед нашата среща във Ватикана през 1980 година. Мисля, че този диалог ще продължи...”

“...по време на нашите срещи аз разбрах, че папата също е имал своята роля в изграждането на онова, което наричаме ново политическо мислене...”

“...Онова, което винаги съм ценил в начина на мислене и идеите на папата, е тяхната духовна извисеност, стремежът да се подпомогне развитието на новата световна цивилизация...”

“...Сега може да се твърди, че всичко, което стана в Източна Европа през последните години, би било невъзможно без усилията на папата и голямата, включително и политическата роля, която той играеше на световната сцена.

Смятам, че значителната крачка, която направи нашата страна, изигра роля и в развитието на връзките с Ватикана; по-специално ние разбрахме необходимостта от връзката между Руската Православна и Католическата църква...”

“...Убеден съм, че действията на папа Йоан Павел II имат огромно значение...С една дума: той е велик човек. Не бих искал да преувеличавам, но моето впечатление е, че папата е велик извор на енергия и предизвиква чувство на дълбока увереност.

Папа Йоан Павел II ще играе огромна политическа роля, тъй като в Европа се извършиха огромни промени...”
(Откъси от статия на последния ръководител на бившия Съветски съюз Михаил Горбачов, писана за италианския вестник ”La Stampa” и публикувана по-късно в американския вестник” The Oregonian”, 9 март 1992 г.)

Ватикана – “Тези думи са искрени – казва папата.- И потвърждават онова, което винаги съм мислил за Горбачов – той е цялостна личност...”

“...аз наистина вярвам, нашата среща бе подготвена от провидението.”

“Папата казва, че великият социален и идеологически преврат в Източна Европа определя и съпровожда тази рязка духовна промяна.

“...Това не е само криза на комунизма, то е и преустройство. А преустройство означава освен всичко друго и “преобръщане”.

“Относно твърденията на Горбачов за политическата сила на папата – може ли от гледна точка на Ватикана действията на папата да се оценяват като политически?

Папа Йоан Павел II отговаря:

“Не мисля, че някой може сериозно да говори за политическа роля, защото мисията на папата е да проповядва Евангелието”.
(Откъси от интервюто на папа Йоан Павел IIза италианския вестник”La Stampa” по повод статията на Михаил Горбачов “Главата на една от световните религии папа Йоан Павел II също и5грае политическа роля”, препечатано по-късно в американския вестник The Oregonian”, 9 март 1992 г.)

”Великолепната идея: Нов световен ред, в който различните народи се обединяват помежду си заради общите им дела, за осъществяване на общите стремежи на човечеството – мир и безопасност, свобода и правов ред... Само Съединените щати притежават както моралната и нравствената издръжливост, така и средствата, необходими за неговото поддържане.”

Джордж Буш, “Лос Анджелис”, 18 февруари 1991 г.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница