Тест по География и икономика за VIII класДата18.08.2018
Размер37.5 Kb.
Тест по География и икономика за VIII клас

1. Спрямо Гринуичкия мередиан континентът Европа се намира в:

а. западното полукълбо

б. източното полукълбо

в. източното и западното полукълбо

г. меридианът преминава през средата на континента

2. Най-големият полуостров по крайбрежието на Европа е:

а.Апенински полуостров

б. Пиринейски полуостров

в. Балкански полуостров

г. Скандинавски полуостров

3. Площта на континента Европа е:

а. 10, 5 млн. кв. км

б. 30, 3 млн. кв. км

в. 13, 2 млн. кв. км

г. 17, 8 млн. кв. км

4. Най-ниската част на Европа е:

а. територията на Нидерландия

б. Средноевропейската равнина

в. Прикаспийската низина

г. Парижкият басейн

5. Според времето на образуването си планините се делят на младонагънати и старонагънати. Коя от изброените планини се отличава от останалите по възраст?

а. Алпи

б. Карпатив. Пиринеи

г. Скандинавски планини

6. Фиордовият тип бряг е характерен за:

а. западното крайбрежие на Пиринейският полуостров

б. западното крайбрежие на Скандинавският полуостров

в. източното крайбрежие на Адриатическо море

г. островите в Егейско море

7. Вулканите и земетресенията са признак за активността на вътрешните земни сили. Те се срещат най-често в района на:

а. Средиземноморието

б. Британските острови

в. Източноевропейската равнина

г. Скандинавския полуостров

8. Образуването и териториалното разпространение на льоса е свързано с комплекс от фактори, сред които най-важен е:

а. наличието на вечнозелени гори и храсти в Южна Европа

б. наличието на иглолистни гори в Северна Европа

в. дейността на континенталния ледник и ветровете

г. дейността на съвременните планински ледници

9. Едно от най-важните полезни изкопаеми е нефтът. Той може да се добива както на сушата, така и в плитката част (шелфа) на моретата. За Европа такова море е:

а. Адриатическо море

б. Балтийско море

в. Северно море

г. Средиземно море

10. Едно от изброените океански течения допринася за омекотяване на климата в западната и северозападната част на Европа. Кое е то?

а. Канарско

б. Гълфстрийм

в. Курошио

г. Източногренландско

11. Кой от изброените климатични пояси не е застъпен в Европа?

а. субполярен

б. умерен

в. субтропичен

г. тропичен

12. За кой климатичен пояс се отнася следната характеристика: Характерни са четери годишни сезона. От запад на изток зимата се изменя от влажна и мека до много студена, а лятото - от прохладно и важно до сухо и горещо.

а. полярен

б. умерен

в. субтропичен

г. субполярен

13. Около 1/10 от територията на Европа е заета от безотточния басейн на:

а. Черно море

б. Каспийско море

в. Атлантическия океан

г. Бяло море

14. Най-дългата и с най-голям водосборен басейн река в Европа - Волга, се влиза чрез обширна делта в:

а. Азовско море

б. Черно море

в. Каспийско море

г. Балтийско море

15. Наричат Финландия „страната на хилядите езера”. Какъв произход имат те?

а. краймолски

б. тектонски

в. ледников

г. карстов

16. За коя от изброените реки се отнася следната характеристика: Извира от планината Шварцвалд в Германия, тече в посока от запад на изток и се влива чрез делта в Черно море.

а. Висла


б. Волга

в. Днепър

г. Дунав

17. Основен фактор за образуването на черноземните почви е:

а. горската растителност

б. надморската височина

в. скалната основа - льос

г. средиземноморският климат

18. Иглолистните гори в северната част на Европа се наричат:

а. тундра

б. тайга

в. лесотундра

г. лесостеп

19. Типични представители на растителния свят на определена част от Европа са храстовите формации, наречени маквиси. За коя част от континента са характерни те?

а. северна част

б. южна част

в. източна част

г. западна част

20. Единственият представител на маймуните в Европа - безопашатият макак, обитава:

а. Апенинския полуостров

б. остров Сицилия

в. остров Крит

г. скалите на Гибралтар

21. Подредете по височина трите най-високи върха на полуострова:

а. Митика, Вихрен, Мусала

б. Мусала, Вихрен, Митика

в. Мусала, Митика, Вихрен

г. Митика, Мусала, Вихрен

22. Какъв е произходът на езерата в най-високите планини (Рила, Пирин, Шар планина) на Балканския полуостров?

а. глациален (ледников)

б. крайречен

в. свлачищен

г. тектонски

23. За коя планина на Балканския полуостров се отнася следната характеристика: Разположена е в централната част на Балканския полуостров. Изградена е предимно от гранити. В нея се намира най-високия връх на полуострова. Има ледников релеф. От тази планина водят началото си реките Искър, Места и Марица.

а. Витоша

б. Пирин


в. Рила

г. Шар планина

24. Коя от балканските държави е най-добре осигурена със собствени запаси от нефт и природен газ?

а. България

б. Румъния

в. Хърватия

г. Словения

25. Климатът на Балканския полуостров е разнообразен. Кой климатичен пояс или област не е представен на неговата територия?

а. субтропичен (средиземноморски) пояс

б. планинска климатична област

в. тропичен пояс

г. умерен пояс

26. Дължината на държавните граници на България е:

а/ 2 245 км

б/ 2 565 км

в/ 1 981 км

г/ 2 378 км

27. Каква е разликата между релефа на Рила и Пирин?

а) алпийски характер на релефа;

б) карстовите форми;

в) скални пирамиди;

г) всечени речни долини.

28. Посочете групата, в която всички посочени видове се отнасят към нерудните полезни изкопаеми:

а/ каолин, варовик, волфрам, манган;

б/ гипс, перлит, трас, барит;

в/ глини, каменна сол, каолин, варовици;

г/ доломити, хром, въглища, мрамори.

29. Коя от посочените релефни форми не е типична за Стара

планина:

а) сипеи и сипейни покривки;

б) плата;

в) карстови форми;

г) наносно конуси по южното подножие.

30. За кой почвен тип се отнася следната характеристика:

Образувани са при наличието на ливадно-степна и лесостепна растителност, върху седиментни скали и льосова покривка. Имат мощен хумусен хоризонт. Подходящи са за отглеждане на зърнени култури.

а/ сиви горски почви

б/ алувиални почви

в/ канелени почвиг/ черноземни почви


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница