Тест по География и икономика заДата25.10.2018
Размер260.5 Kb.
ТЕСТ по География и икономика за V клас
1.Разстоянието между две селища на географската карта с Мащаб 1:600 000 е 30 см. Какво е действителното разстояние между тях?

А) 180 км Б) 120 км В) 60 км Г) 30 км

2.Робърт Пири:

А) открива Нова Зеландия Б) заобикаля Африка от юг В) достига Северния полюс Г) изследва вътрешността на Азия

3.Годишните кръгове на дърветата са по-сгъстени от:

  1. южната страна Б) северната страна

  2. източната страна Г) западната страна

4. За средномащабни карти се приемат карти с мащаб:А) от 1 000 000 до 5 000 000 В) от 10 000 до 200 000

Б) от 200 000 до 1 000 000 Г) от 1 000 до 5 000Открийте грешното твърдение за паралелите: 1. "г*"

5.Разстоянието от Гринуичкия меридиан до дадена точка на изток или на запад от него, изразено в градуси, се нарича:

  1. географска ширина Б) географска дължина

  2. надморска височина Г) топографска дължина

6.Лятото в южното полукълбо настъпва на 22 декември, защото ...

А) слънчевите лъчи падат отвесно на Южната тропична окръжност Б) слънчевите лъчи падат отвесно на Екватора

В) слънчевите лъчи падат отвесно на Северната тропична окръжност Г) слънчевите лъчи падат отвесно на Южната полярна окръжност


 1. Коя от скалите е с магмен произход?

  1. пясъчник Б) мрамор

  2. варовик Г) базалт

 2. Кои полезни изкопаеми са се образували при затрупване с утайки на горска растителност и морски организми?

  1. желязна и медна руда Б) въглища и нефт

  2. злато и диаманти Г) варовик и мрамор

 3. Открийте несъответствието в съчетанието „земна сила - вид на земната сила":

А) вулканична дейност - външна земна сила Б) разтваряне на скалите - външна земна сила

В) земетресение - вътрешна земна сила Г) движения на земната кора - вътрешна земна сила 1. Каква форма на релефа се образува, когато реката пресича напречно планината?

А) проток В) пролом

Б) провлак Г) плато 1. Кой от посочените острови има континентален произход?

А) остров Исландия В) Хавайски острови

Б) остров Мадагаскар Г) Кокосови острови12. Кое от посочените твърдения за педосферата НЕ е вярно?

 1. цветът на почвите се определя от минералните частици, хумуса и водата

Б) почвите се отличават по дебелина на почвения слой

В) червеноземните почви се образуват при горещ климат и дървесна растителност

Г) черноземните почви се образуват при горещ климат и дървесна растителност

13.Относителната височина на връх Мусала /2925 м/ спрямо Черни връх /2290 м/ е:

А) 5215 м Б) 635 м В) 2925 м Г)2290м14.Коя от посочените природни зони е преходна?

А) на тропичните пустини Б) на екваториалните гори В) на саваните Г) на степите15.Посочете правилния ред на редуване на растителността в планините:

   1. храсти и ливади, широколистна, смесена, иглолистна Б) иглолистна, храсти и ливади, смесена, широколистна

   2. широколистна, храсти и ливади, смесена, иглолистна Г) широколистна, смесена, иглолистна, храсти и ливади

16.За коя от външните обвивки на Земята се отнася характеристиката: „Тя е непрекъсната. Съставните й части са свързани помежду си чрез водния кръговрат. Прониква във всички външни обвивки. В нея се е зародил животът на Земята.''''

   1. атмосфера Б) хидросфера

   2. литосфера Г) биосфера

  1. Моретата биват:

А) вътрешни Б) крайбрежни

В) междуконтинентални Г) всички изброени  1. Хидрограмата е на река, която протича през:

А) субекваториалния климатичен пояс Б) субтропичния климатичен пояс В) екваториалния климатичен пояс Г) умерения климатичен пояс19.В коя от характеристиките за природните ресурси е допусната грешка?

А) природните ресурси са изчерпаеми и неизчерпаеми

Б) природните ресурси са разпределени неравномерно по Земята

В) природните ресурси се групират по различни признаци

Г) почвените ресурси са невъзобновими природни ресурси

20.Гъстота на населението наричаме:

А) броя на жителите на един континент Б) броя на жителите на една страна

В) броя на жителите на Земята Г) средния брой на жителите на 1 кв. км
21.Кой от посочените народи е представител на една от основните раси?

А) мулати Б) монголци В) метиси Г) малгаши

 1. Коя от посочените страни по форма на държавно управление е република?

j ... А) Белгия В) Германия

Б) Великобритания Г) Дания

23. Определете географските координати на точка Б и ги запишете:

…………. ……………...24. В кой континент се пресичат всички меридиани на Земята?

…………………


25. Срещу посочените условни знаци напишете вида на съответните полезни изкопаеми.

.

26. В празните квадратчета на фигурата нанесете с главни букви съответните посоки:


rectangle 10rectangle 11rectangle 12rectangle 13
27. Какъв обект е отбелязан с цифров код 1,2, 3 и 4 на фигурата? 1. ……………….. 2. ………………… 3. …………………. 4. …………………

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница