Тест по информационни технологии за 8 клас име №Дата13.03.2017
Размер81.23 Kb.
ТЕСТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 8 КЛАС

Име………………………………………………………………………№……………

Зад. 1 Компютърна мрежа е система от два или повече компютъра, които комуникират помежду си, включително и с други компютри.

а/ ДА; б/ НЕ; 1 т.

Зад. 2 Какво знаете за ЛОКАЛНА МРЕЖА LAN / Local Area Network/

………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 т.

Зад. 3 Кои от изброените видове не се отнася за вида на компютърната мрежа:

а/ Според разстоянието на което се намират компютрите;

б/ Според правата, които имат компютрите в мрежата;

в/ Според вида на мрежата пропорционална или непропорционални;

г/ Според правата за достъп; д/ Според топологията на свързване. 1 т.

Зад. 4 Какъв вид топология е представена на схемата:
а/ кръгова топология; б/ шина топология;

в/ топология тип звезда; г/ хиперкуб топология 1 т.
Зад. 5 Какъв вид топология е представена на схемата:

а/ кръгова топология; б/ шина топология;

в/ топология тип звезда; г/ хиперкуб топология 1 т.

Зад. 6 Устройства, които могат да свързват различни мрежи и чрез тях се осигурява достъп до Интернет се наричат:

а/ концентратор; б/ коммутатор; в/ маршрутизатор; 1 т.

Зад. 7 Локални ресурси се използват само на съответния компютър, на който СА създадени, копирани или инсталирани.

а/ ДА; б/ НЕ; 1 т.

Зад. 8 Какво знаете за ДОМЕЙН...............................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2 т.

Зад. 9 На най- високо ниво в йерархията на интернет са мрежите, които са «гръбнакът на интернет» и те са от:

а/ Tier 1 б/ Tier 2 в/ Tier 3 1 т.

Зад. 10 Какво знаете за IP адрес. Дайте пример:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 2 т.

Зад. 11 Протокол е система от правила, които определят начина, по който комуникират два обекта от едноименни слоеве.

а/ ДА; б/ НЕ; 1 т.

Зад. 12 Подредете в последователен ред комуникационните функции на OSI /Open System Interconnection/ модела: канален, представителен, мрежови, сесиен, приложен, физически, транспортен

...................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 т.
Зад. 13 Кой от изброените протоколи е за преобразуване на адреси. Превръща 32- битовите IP адреси в адрес от физическата мрежа:

а/ SMTP; б/ ARP; в/ TCP; г/ IP; 1 т.

Зад. 14 Кой от изброените протоколи е за управление на обмена на информация и осигуряващ надеждното предаване на съобщения от край до край:

а/ TCP; б/ ARP; в/ ICMP ; г/ IGMP; 1 т.

Зад.15 Кой от изброените протоколи е за динамично представяне задаване на IP адреси:

а/ FTP; б/ DHCP; в/ ICMP ; г/ IP; 1 т.

Зад. 16 Кой от изброените протоколи е за обмен на файлове:

а/ FTP; б/ ARP; в/ ICMP ; г/ IGMP; 1 т.

Зад. 17 Какво е предназначението на IRC протокола:………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 т.

Зад. 18 Какво разбирате под терминът „пробив в сигурността..............................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 1 т.

Зад. 19 Електронната поща е услуга, която дава възможност за изпращане на съобщения до друг потребител в мрежата:

а/ ДА; б/ НЕ; 1 т.

Зад. 20 Какво знаете за On- line комуникацията......................................................................................

................................................................................................................................................................ 1 т.

Зад. 21 Какви видове заплахи съществуват, които могат да навредят на една компютърна конфигурация.............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 т.

Зад. 22 Опишете подробно предназначението на FTP протоколът:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2 т.

Зад. 23 Опишете предназначението на Skype програмата и сайта YouTube…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 т.До 14 т.- Слаб 2, от 15 до 18- Среден 3, от 19 до 22- Добър 4, от 23 до 26- Много добър 5,

от 27-30 т.- Отличен 6
Оценка:…………………………………….. Преподавател:………………………………………
ТЕСТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 8 КЛАС

Име………………………………………………………………………№……………

Зад. 1 Компютърна мрежа е система от един или два компютъра, които комуникират помежду си, включително и с други компютри.

а/ ДА; б/ НЕ; 1 т.

Зад. 2 Какво знаете за ГЛОБАЛНА МРЕЖА WAN / Wide /Global/ Area Network/

………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 т.

Зад. 3 Кои от изброените видове не се отнася за вида на компютърната мрежа:

а/ Според разстоянието на което се намират компютрите;

б/ Според вида на мрежата пропорционална или непропорционални;

в/ Според правата, които имат компютрите в мрежата;

г/ Според правата за достъп; д/ Според топологията на свързване. 1 т.

Зад. 4 Какъв вид топология е представена на схемата:
а/ кръгова топология; б/ шина топология;

в/ топология тип звезда; г/ хиперкуб топология 1 т.

Зад. 5 Какъв вид топология е представена на схемата:а/ кръгова топология; б/ шина топология;

в/ топология тип звезда; г/ хиперкуб топология 1 т.


Зад. 6 Устройства, които могат да свързват различни мрежи и чрез тях се осигурява достъп до Интернет се наричат:

а/ концентратор; б/ коммутатор; в/ маршрутизатор; 1 т.

Зад. 7 Мрежовите ресурси са общи за ползване, като се поделят между отделните потребители, притежаващи право на достъп.

а/ ДА; б/ НЕ; 1 т.

Зад. 8 Какво знаете за ДОМЕЙН………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2 т.

Зад. 9 На най- високо ниво в йерархията на интернет са мрежите, които са «гръбнакът на интернет» и те са от:

а/ Tier 1 б/ Tier 2 в/ Tier 3 1 т. Зад. 10 Какво знаете за IP адрес. Дайте пример:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 2 т.

Зад. 11 Протокол е система от правила, които определят начина, по който комуникират два обекта от едноименни слоеве.

а/ ДА; б/ НЕ; 1 т.

Зад. 12 Подредете в последователен ред комуникационните функции на OSI /Open System Interconnection/ модела: канален, представителен, мрежови, сесиен, приложен, физически, транспортен

...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2 т.

Зад. 13 Кой от изброените протоколи е за преобразуване на адреси. Превръща 32- битовите IP адреси в адрес от физическата мрежа:

а/ SMTP; б/ ARP; в/ TCP; г/ IP; 1 т.

Зад. 14 Кой от изброените протоколи е за управление на обмена на информация и осигуряващ надеждното предаване на съобщения от край до край:

а/ TCP; б/ ARP; в/ ICMP ; г/ IGMP; 1 т.

Зад.15 Кой от изброените протоколи е за динамично представяне задаване на IP адреси:

а/ FTP; б/ DHCP; в/ ICMP ; г/ IP; 1 т.

Зад. 16 Кой от изброените протоколи е за обмен на файлове:

а/ FTP; б/ ARP; в/ ICMP ; г/ IGMP; 1 т.

Зад. 17 Какво е предназначението на IRC протокола:………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 т.

Зад. 18 Какво разбирате под терминът „пробив в сигурността..............................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1 т.

Зад. 19 Електронната поща е услуга, която дава възможност за изпращане на съобщения до друг потребител в мрежата:

а/ ДА; б/ НЕ; 1 т.

Зад. 20 Какво знаете за On- line комуникацията......................................................................................

................................................................................................................................................................... 1 т.

Зад. 21 Какви видове заплахи съществуват, които могат да навредят на една компютърна конфигурация.............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 т.

Зад. 22 Опишете подробно предназначението на FTP протоколът:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2 т.

Зад. 23 Опишете предназначението на Skype програмата и сайта YouTube…………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 т.До 14 т.- Слаб 2, от 15 до 18- Среден 3, от 19 до 22- Добър 4, от 23 до 26- Много добър 5,

от 27-30 т.- Отличен 6
Оценка:…………………………………….. Преподавател:………………………………………


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница