Тестови въпроси по фармацевтична химиястраница1/4
Дата30.04.2017
Размер0.62 Mb.
  1   2   3   4

ТЕСТОВИ ВЪПРОСИ ПО ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯТЕСТОВИ ВЪПРОСИ ПО ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ


  1. Нестероидните противовъзпалителни лекарства:

а) инхибират ензима рhospholipase A2;

б) инхибират ензима cyclooxygenase;

в) инхибират рецептори на болката;

г) пряко инхибират простагландините;

д) потискат центъра на болката в ЦНС.
2. Metamizole sodium:

а) e разтворимо във вода лекарство;

б) е опиоиден аналгетик;

в) действа на ЦНС;

г) всички отговори са верни;

д) всички отговори са грешни;

3. Nimesulide е:

а) натриева сол;

б) естер;

в) амид;


г) карбоксилова киселина;

д) сулфонамид.


4. Nalorphine e:

а) наркотичен аналгетик;

б) опиоиден аналгетик;

в) антагонист на Morphine и морфино-подобното действие;

г) агонист на Morphine и морфино-подобното действие;

д) всички отговори са грешни.


5. Fentanil в сравнение с Morphine e:

а) по-активен;

б) по-малко активен;

в) съизмерим по активност;

г) активен негов метаболит и е по-малко активен;

д) активен негов метаболит и е по-активен.


6. Салициловата киселина има функционална/и групи:

а) фенолна и карбоксилна;

б) карбоксилна;

в) хидроксилна;

г) естерна и карбоксилна;

д) амино и фенолна.


7. Phenylbutazone е производно на:

а) 3,5-пиразолидиндиона;

б) 1,3-пиразолиндиона;

в) 1,2-пиразолиндиона;

г) 2,3-пиразолиндиона;

д) всички отговори са грешни.


8. Morphine:

а) потиска центъра на кашлицата;

б) потиска центъра на дишането;

в) предизвиква еуфория;

г) всички отговори са верни;

д) всички отговори са грешни.


9. Propyphenazone е:

а) аналгетик и антипиретик;

б) аналгетик и противовъзпалително лекарство;

в) аналгетик, антипиретик и противовъзпалително лекарство;

г) наркотичен аналгетик;

д) нестероидно противовъзпалително лекарство и антипиретик.


10. Наркотичните аналгеници:

а) инхибират ензима СОХ;

б) са антагонисти на опиоидните рецептори;

в) са агонисти на опиоидните рецептори;

г) имат периферен механизъм на действие;

д) всички отговори са грешни.


11. Салициловата киселина се прилага:

а) парентерално, защото дразни стомашната лигавица;

б) перорално, защото е неразтворима във вода;

в) парентерално, защото е разгворима във вода;

г) перорално и парентерално;

д) всички отговори са грешни.


12. Ацетилсалициловата киселина:

а) бързо хидролизира до оцетна киселина и салицилова киселина;

б) има силно противовъзпалително действие;

в) е неразтворима във вода;

г) е лекарство;

д) всички отговори а верни.


13. “Коксибите” са:

а) наркотични аналгетици;

б) антипиретици и аналгетици;

в) нестероидни противовъзпалителни лекарства;

г) с действие на ВНС;

д) с рецепторен механизъм на действие.

14. “Оксикамите” са:

а) моноциклични съединения;

б) бициклични съединения;

в) трициклични съединения;

г) тетрациклични съединения;

д) ациклични съединения.

15. Dextromethorphan намира приложение:

а) при силна болка;

б) като противовъзпалително лекарство;

в) като антипиретик;

г) при суха кашлица;

д) всички отговори са верни.


16. Heroin е:

а) метилиран Morphine;

б) натриевата сол на Morphine;

в) ацетилиран Morphine;

г) генеричното наименование на Morphine;

д) амид на Morphine.

17. Арахидоновата киселина:

а) съдържа две карбоксилни групи в молекулата си;

б) съдържа карбоксилна и хидроксилна групи в молекулата си;

в) има ароматен характер;

г) е ненаситена киселина;

д) всички отговори са грешни.

18. Paracetamol:

а) няма противовъзпалителна активност;

б) е активен метаболит;

в) е амид;

г) вички отговори са верни;

д) всички отговори са грешни.
  1. Пеницилините са изградени от:

а) тиазолидиново ядро и бета-лактамен пръстен;

б) дихидротиазиново ядро и бета лактамен пръстен;

в) тиазиново ядро и бета-лактамен пръстен;

г) пиримидинов и имидазолов хетероцикли;

д) заместена пуринова структура.
20. Тетрациклините са изградени от:

а) две ядра;

б) три ядра;

в) четири ядра;

г) пет ядра;

д) всички отговори са грешни;

21. Макролидите съдържат:

а) голям лактонен пръстен;

б) “макролид”;

в) кето групи;

г) амино захар;

д) всички отговори са верни.


22. Streptomycin има следната структура:

а) нуклеозидна;

б) нуклеотидна;

в) гликозидно свързани захари;

г) белтъчна;

д) аминокиселинна.


23. Tetracycline:

а) образува хелатни комплекси с метални йони;

б) не взаимодейства с метални йони;

в) образува хелатни комплекси с анйони;

г) не образува соли с минерални киселини;

д) взаимодейства само с органични киселини.


24. ДНК – вируси, предизвикват:

а) конюктивити;

б) херпеси;

в) респираторни инфекции;

г) всички отговори са грешни;

д) всички отговори са верни.


25. HIV е:

а) СПИН;


б) човешки имунен вирус;

в) имунодефицитен вирус за живите организми;

г) човешки имунодефицитен вирус;

д) имунен вирус за живите организми.


26. Асиметричните С-атоми в основната структура на пеницилините са:

а) два;


б) три;

в) четири;

г) пет;

д) всички отговори са грешни.


27. Асиметричните С-атоми в основната структура на цефалоспорините са:

а) два;


б) три;

в) четири;

г) пет;

д) всички отговори са грешни.


28. Бицикличната система при цефалоспорините е:

а) съществена за антибактериалната активност;

б) не съществена за антибактериалната активност;

в) без значение за антибактериалната активностот;

г) от значение за разтворимостта във вода;

д) от значение за хидролизните процеси при перорален прием.


29. Cefuroxime Axetil е:

а) цефалоспорин;

б) бета-лактамен антибиотик;

в) естер на Cefuroxime ;

г) всички отговори са верни;

д) всички отговори са грешни .


30. Rolitetracycline е :

а) бета-лактамен антибиотик;

б) аминогликозиден антибиотик;

в) макролиден антибиотик;

г) линкомицинов антибиотик;

д) prodrug.


31. Химичните модификации на Erythromycin имат значение за:

а) по – добра разтворимост във вода ;

б) по – добра разтворимост в липиди;

в) киселинната стабилност;

г) всички отговори са верни;

д) всички отговори са грешни.

32. Gentamycin е:

а) аминогликозиден антибиотик;

б) макролиден антибиотик;

в) тетрациклинов антибиотик;

г) пеницилинов антибиотик;

д) цефалоспоринов антибиотик.

33. 9Н-пуринът :

а) има две тавтомерни форми;

б) има четири тавтомерни фрми;

в) няма тавтомерни форми;

г) може да има две или четири тавтомерни форми;

д) в киселинна среда има две тавтомерни форми, а в алкална – няма .


34. Clavulanic acid e:

а) синтетично производно;

б) природен продукт;

в) антибиотик;

г) всички отговори са верни;

д) всички отговори са грешни.

35. Антибиотиците нямат ефект при:

а) туберкулоза;

б) онкологични заболявания;

в) вирусни инфекции;

г) грам + микроорганизни;

д) грам - микроорганизми.

36. Cefepime е цефалоспорин:

а) І генерация;

б) ІІ генерация;

в) ІІІ генерация;

г) ІV генерация;

д) V генерация.

37. Histidine e:

а) лекарство;

б) активен метаболит на Histamine;

в) амино киселина;

г) инхибитор на протонната помпа;

д) анхибитор на Н1 хистаминовите рецептори.


38. Histamine:

а) взаимодейства с Н1 хистаминовите рецептори;

б) взаимодейства с Н2 хистаминовите рецептори;

в) взаимодейства с Н1 и Н2 хистаминовите рецептори;

г) пряко стимулира главния мозък;

д) косвено стимулира главния мозък;

39. Антихистамините ІІ генерация са липофобни съединения и за това:

а) не преминават през кръво-мозъчната бариера;

б) преминават през кръво-мозъчната бариера;

в) инхибират протонната помпа;

г) намират приложение, като противоязвени лекарства;

д) всички отговори са грешни.


40. Антихистамините І генерация:

а) нямат активни метаболити;

б) имат активни метаболити;

в) са с удължено действие, като субстанции;

г) са прекурсори на антихистамините ІІ генерация;

д) са прекурсори на Histamine.


41. Famotidine намира приложение:

а) при алергични ринити;

б) алергични конюктивити;

в) при бронхиална астма;

г) като противоязвено лекарство;

д) като агонист на хистаминовите рецептори.


42. Clemastine е:

а) фенотиазиново производно;

б) етилендиаминово производно;

в) базичен етер;

г) производно на дибензоциклохептена;

д) производно на пропиламина.


43. Гуанидиновата единица:

а) има две тавомерни форми;

б) има три тавтомерни форми;

в) има четири тавтомерни форми;

г) няма тавтомерни форми;

д) всички отговори са грешни.


44. Promethazine Teoclate намира приложение, като:

а) противоязвено лекарство ;

б) антиацидно лекарство;

в) антиеметик;

г) всички отговори са верни;

д) всички отговори са грешни.


45. Антихистамините:

а) нямат рецепторен механизъм на действие;

б) имат рецепторен механизъм на действие;

в) инхибират анзими;

г) имат пряко действие върху главния мозък;

д) са prodrugs.


46. Н2 хистаминовите рецептори са концентрирани в:

а) стомашната лигавица;

б) гладката мускулатура;

в) съдовата стена;

г) мозъка;

д) периферната нервна система.


47. Включването на метилова група при С5 на Histamine:

а) води до по-голям афинитет към Н1 рецепторите;

б) води до по-голям афинитет към Н2 рецепторите;

в) няма отношение към неговото действие;

г) намалява ефекта му върху главния мозък;

д) намалява рецепторното му действие.


48. Omeprazole, Pantoprazole и Lanzoprazole са производни на:

а) пурина;

б) индола;

в) имидазола;

г) бензимидазола;

д) баритуровата киселина.


49. При някои антихистамини ІІ генерация (Terfenadine, Ebastine):

а) имат по-активни метаболити;

б) нямат активни метаболити;

в) само метаболитите са активни;

г) нямат метаболити;

д) всички отговори са грешни.

50. Фармакологичното действие на хистамина е видово обослувено и патологията се изразява в:

а) повишаване на кръвното налягане;

б) падане на кръвното налягане;

в) намалена секреция на стомашната жлеза;

г) бронходилатация;

д) всички отговори са грешни.

51. Антихистамините са:

а) една група лекарства;

б) две групи лекарства;

в) три групии лекарства;

г) четири групи лекарства;

д) пет групи лекарства.


52. Ranitidine съдржа в структурата си:

а) имидазолов хетероцикъл;

б) фуранов хетероцикъл;

в) тиазолов хетероцикъл;

г) бензимидазолов хетероцикъл;

д) бензеново ядро.

53. Страничната верига при фенотиазините антихистамини в сравнение с фенотиазините антипсихотици:

а) е по-дълга;

б) е по-къса;

в) е еднаква;

г) нямат странична верига;

д) може да е по-дълга или по-къса.

54. Антагонистите на Н1 хистаминовите рецептори намират основно терапевтично приложение:

а) при язвена болест;

б) при бронхиална астма;

в) при хипертония;

г) всички отговори са верни;

д) всички отговори са грешни.
  1. Nortriptyline e:

а) лекарство;

б) активен метаболит на Amitriptyline;

в) антидепресант;

г) всички отговори са грешни;

д) всички отговори са верни.
56. Антипсихотиците:

а) стимулират ЦНС;

б) инхибират МАО;

в) имат рецепторен механизъм на действие;

г) пряко стимулират главния мозък;

д) косвено стимулират главния мозък;


57. Дибензо[b,e]-1,4-тиазин е химичното наименование на:

а) бутирофенона;

б) тиоксантена;

в) фенотиазина;

г) дибензоциклохептадиена;

д) антрацена.


58. Deanxit е комбинация между:

а) два антидепресанта;

б) два антипсихотика;

в) антидепресант и седативно лекарство;

г) антипсихотик и седативно лекарство;

д) антидепресант и антипсихотик.


59. Най-силен антипсихотичен ефект имат фенотиазините с:

а) пиперидинов хетероцикъл;

б) пиперазинов хетероцикъл;

в) диметиламинопропилова верига;

г) базичен химичен характер;

д) киселинен химичен характер.


60. Скъсяването на въглеводородната верига между N-атом от хетероцикъла и N-атом в страничната верига при фенотиазиновите антипсихотици обуславя:

а) засилване на действието;

б) поява на анксиолитична астивност;

в) поява на антихистаминова активност;

г) липса на активност;

д) поява на психостимулираща активност.


61. Droperidol е:

а) антидепресант;

б) инхибира МАО;

в) тетрациклично съединение;

г) всички отговори са верни;

д) всички отговори са грешни.


62. Бутирофенон се получава при:

а) заместване на ОН-групата в карбоксилната група на бутановата киселина с бензеново ядро ;

б) циклизацията на дифениламин със сяра;

в) взаимодействието на 3-хлороанилин и оцетенанхидрид;

г) взаимодействието на епихлорхидрин и 2-етоксифенол;

д) синтеза на Thioridazine.


63. Фенотиазиновите антипсихотици са:

а) стабилни по отношение нагряване, окисление и UV-светлина;

б) чувствителни по отношение нагряване, окисление и UV-светлина;

в) стабилни по отношение окислителни процеси;

г) бази, лесно разтворими във вода;

д) маслообразни соли на различни киселини.


64. Imipramine e:

а) активен метаболит на Desipramine;

б) трицикличен антипсихотик;

в) моноцикличен антипсихотик;

г) има периферен механизъм на действие;

д) всички отговори са грешни.


65. Тиоксантените са:

а) стабилни в киселинна и алкална среда, както и при нагряване;

б) нестабилни в киселинна и алкална среда, както и при нагряване;

в) стабилни при облъчване с UV-светлина;

г) стабилни в алкална и нестабилни в киселинна среда;

д) нестабилни при нагрявате и стабилни при облъчване с UV-светлина .


66. Антипсихотиците са:

а) липофилни молекули с добра стомашна резорбция;

б) хидрофилни молекули с добра стомашна резорбция;

в) липофилни молекули със слаба стомашна резорбция;

г) хидрофилни молекули със слаба стомашна резорбция;

д) всички отговори са грешни.


67. Инхибиторите на МАО А са:

а) антипаркинсонови лекарства;

б) антипсихотици;

в) анксиолитици;

г) антидепресанти;

д) антиепилептици.

68. Антипсихотиците:

а) потенцират действието на лекарства потискащи ЦНС;

б) потенцират действието на лекарства стимулиращи ЦНС;

в) могат да се комбинират в всички групи лекарства с действие върху ЦНС;

г) всички отговори са верни;

д) всички отговори са грешни.

69. Принципно, лечението с антидепресанти е:

а) продължително;

б) кратко;

в) без значение, като продължителност;

г) кратко с високи дози;

д) всички отговори са верни.


70. При антипсихотиците фенотиазини, активни места в структурата им са:

а) 10-то и 3-то място;

б) 10-то и 2-ро;

в) 9-то и 3-то;

г) 9-то и 3-то;

д) само 5-то.

71. Фенотиазинът се получава при:

а) циклизация на дифениламин със сяра;

б) циклизация на дибензиламин със сяра;

в) редукция на дифениламин със сяра;

г) редукция на дибензимамин със сяра;

д) всички отговори са грешни.

72. Тиоксантените:

а) са нестабилни в алкална среда;

б) не се променят при облъчване с ултравиолетова светлина;

в) са нестабилни в киселинна среда;

г) са нестабилни при нагряване;

д) всички отговори са грешни.
  1. Барбитуратите имат:

а) пряко действие върху мозъка;

б) пряко действие върху ЦНС;

в) рецепторен механизъм на действие;

г) косвено действие, инхибирайки биосинтеза на катехоламините;

д) стимулиращо действие върху биосинтеза на катехоламините.
74. Фармакологично действие имат:

а) барбитуровата киселина и нейната натриева сол;

б) 5-монозаместените барбитурати;

в) 1,5-дизаместените барбиту-рати;

г) 5,5-дизаместените барбиту-рати;

д) 1,1-дизаместените барбиту-рати;


75. Барбитуратите:

а) не образуват соли, защото нямат карбоксилна група;

б) образуват соли, защото имат карбоксилна група;

в) образуват соли с киселини;

г) образуват соли, защото имат подвижен Н-атом;

д) не образуват оли, защото нямат подвижен Н-атом.


76. Барбитуратите са:

а) циклични уреиди на малоновата киселина;

б) ациклични уреиди;

в) уреиди на естера на малоновата киселина;

г) уреиди на оксаловата киселина;

д) соли на малоновата киселина.


77. Барбитуратите:

а) стимулират мозъка;

б) потискат мозъка;

в) в зависимост от дозата стимулират или потискат мозъка;

г) нямат действие върху мозъка;

д) действат на гръбначния мозък.


78. Барбитуратите намират приложение като:

а) антиконвулсивни лекарства;

б) стимулиращи ЦНС лекарства;

в) стимулиращи обмяната на веществата лекарства;

г) потискащи периферната нервна система;

д) стимулиращи периферната нервна система.


79. Барбитуратите:

а) са стабилни молекули и не хидролизират;

б) хидролизират in vivo и in vitro;

в) хидролизират in vivo;

г) хидролизират in vitro;

д) не са естери и не хидролизират.


80. Тиобарбитуратите:

а) нямат фармакологично действие;

б) се прилагат при епилепсия;

в) имат късо, ултра късо действие;

г) имат продължително действие;

д) всички отговори са грешни.


81. Барбитуратите са:

а) два типа ;

б) три типа;

в) четири типа;

г) пет типа;

д) всички отговори са грешни.


82. Phenobarbital:

а) има ароматно ядро с структурата;

б) алилов заместител при С5;

в) е производно на тиобарбитуровата киселина;

г) има разклонена странична верига при С5;

д) има ОН-група при С5.


83. Барбитуратите се получават:

а) от малонова киселина урея;

б) от диетилмалонолия естер;

в) от натриевата сол на дизаместена барбитурова киселина;

г) всички отговори са верни;

д) всички отговори са грешни.


84. Барбитуратите са производни на:

а) пиримидина;

б) пиридина;

в) бензена;

г) циклохексана;

д) пурина.


85. В структурата на барбитуратите има:

а) един хетеро-атом;

б) два хетеро-атома;

в) три хетеро-атома;

г) четири хетеро-атома;

д) всички отговори са грешни.

86. ЦНС е изградена от:

а) мозък;

б) мозък и периферна нервна система;

в) мозък и гръбначен мозък;

г) ВНС;

д) аферентна и еферентна част.87. Барбитуратите намират приложение като:

а) седативни и сънотворни лекарства;

б) седативни, сънотворни и антиепилептици;

в) седативни, сънотворни, антиепилептици и като лекарства за наркоза;

г) сънотворни и антиконвулсивни лекарства;

д) антиепилептици и лекарства за обща наркоза.


88. Фармакологична активност имат:

а) 5,5-дизаместените барбиту-рати;

б) 1-метил-5,5-дизаместените барбитурати;

в) 5,5-дизаместените тиобарби-турати;

г) всички отговори са верни;

д) всички отговори са грешни.

89. Диетилмалонатът:

а) е С-Н-киселина;

б) не е киселина;

в) е N-H киселина;

г) е киселина ;

д) е база.

90. Барбитуровата киселина:

а) няма тавтомерни форми;

б) има две тавтомерни форми;

в) има три тавтомерни форми;

г) четири тавтомерни форми;

д) пет тавтомерни форми.
  1. Активните центръра при 1,4-бензодиазепините са:

а) 1-во, 3-то и 8-мо място;

б) 2-ро, 5-то и 7-мо място;

в) 1-во, 5-то и 7-мо място;

г) 4-то, 7-мо и 8-мо място;

д) 3-то, 5-то и 7-мо място.
92. Бензодиазепините:

а) са антагонисти на бензодиазепиновите рецептори;

б) са агонисти на бензодиазепиновите рецептори;

в) нямат рецепторен механизъм на действие;

г) имат пряк ефект върху ВНС;

д) стимулират ЦНС;

93. Alprazolam e:

а) 1,5-бензодиазепин;

б) 1,4-бензодиазепин;

в) диазолобензодиазепин;

г) триазолобензодиазепин;

д) тиазолобензодиазепин.


94. Бензодиазепините:

а) са амфотерни съединения;

б) имат слаби киселинни свойства;

в) имат силни киселинни свойства;

г) имат слаби базични свойства;

д) са силни бази.


95. 1,4-Бензодиазепините са:

а) два типа;

б) три типа;

в) четири типа;

г) пет типа;

д) шест типа.


96. 1,4-Бензодиазепините намират приложение като:

а) антиконвулсивни лекарства;

б) стимулиращи ЦНС лекарства;

в) стимулиращи обмяната на веществата лекарства;

г) всички отговори са грешни;

д) всички отговори са верни.


97. 1,4-Бензодиазепините с ОН-група при С3:

а) са по-неполярни съединения в сравнение с тези без ОН-група при С3;

б) са по-полярни съединения в сравнение с тези без ОН-група при С3;

в) са с по-дълго действие в сравнение с тези без ОН-група при С3;

г) са по-разтворими в липиди в сравнение с тези без ОН-група при С3;

д) са prodrugs и дават активни метаболити.


98. 1,4-Бензодиазепините с лактамна структура:

а) нямат фармакологично действие;

б) се прилагат при епилепсия;

в) стимулират ЦНС;

г) потискат ВНС;

д) всички отговори са грешни.


99. Бензодиазепините:

а) усилват процесите на задържане в главния мозък;

б) потискат процесите на задържане в главния мозък;

в) нямат ефект върху процесите на задържане и потискане, защото имат рецепторен механизъм на действие;

г) имат пряк ефект върху ЦНС;

д) всички отговори са грешни.


100. Анксиолитиците:

а) стимулират ЦНС;

б) стимулират периферната нервна система;

в) потискат ЦНС;

г) стимулират периферната нервна система;

д) всички отговори са грешни.


101. Диазолобензодиазепините са:

а) моноциклични съединения;

б) бициклични съединения;

в) трициклични съединения;

г) тетрациклични съединения;

д) ациклични съединения.


102. Clonazepam намира приложение, като:

а) анксиолитик;

  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница