Тестово изпитванеДата30.07.2018
Размер42 Kb.
ТЕСТОВО ИЗПИТВАНЕ

1.Запишете трите имена, родното място на Вазов, жанра и времето на създаване на творбите му, поместени в учебника!

Име-на

Род-но мяс-то

Произведения

Жанр

Време

Иван
„Немили –недраги

по-вест

1883г.

Мин-чов

Со-пот

„Една българка”

раз-

каз


1899г.

Вазов
„Опълчен-

ците на Шипка”ода

1883г.„Българският език”

ода

1883г.

2. В кой от редовете вярно са свързани цитат и литературно произведение?
А) "...с една смърт юнашка и с една победа" – „Опълченците на Шипка”

Б) "пък… каквото сабя покаже? ” - "Една българка"

/”На прощаване”/

В)" спомня тоз ден бурен, шуми и препраща" - "Българският език" /”Опълченците…”/


Г) "Защо ви трябваше вам, момчета?" - "Немили-недраги” /”Една българка”/

3. В коя от творбите НЕ присъства идеята за свободата на родината?

А) „Немили-недраги”; Б) „Една българка”

В) „На прощаване”; Г) „Българският език”

4.Посочете правилното продължение на твърдението: Лирическото отстъпление във втора глава на повестта „Немили-недраги”...

А) изразява пряко авторовото отношение към хъшовете.

Б) е част от речта на Странджата.

В )разкрива нежеланието на хъшовете да работят в Румъния.

Г) изобразява нощна Браила.5. Кое от следните твърдения НЕ е вярното продължение на изречението?

И двете творби - "На прощаване" и "Немили-недраги", ...

А) пресъздават една и съща епоха.


Б) героите са действени родолюбци.
В) рисуват образа на чужбина.
Г) са написани след Освобождението

6. Какво разкриват художествените детайли в описанието на Илийца"На ръце държеше едно дете, увито в скъсано чердже.”

А)черта от характера на героя; Б) душевно състояние


В) социално положение; Г) физическа характеристика

Прочетете откъса от "Опълченците на Шипка" от Иван Вазов и изпълнете задачи :

Три деня младите дружини


как прохода бранят. Горските долини
трепетно повтарят на боя ревът.
Пристъпи ужасни! Дванайсетий път
гъсти орди лазят по урвата дива
и тела я стелят, и кръв я залива.
Бури подир бури! Рояк след рояк!
Сюлейман безумний сочи върха пак
и вика: "Търчете! Тамо са раите!"
И ордите тръгват с викове сърдити,
и "Аллах!" гръмовно въздуха разпра.
Върхът отговаря с други вик: ура!

7. Откъсът е:

А) част от същинския разказ за битката;
Б) част от лирическото встъпление;
В) кулминация; Г) завръзка

8. Какво изразно средство са: бури, рояк, върхът? (Запишете отговора!) метоними

9. Какви противопоставяния откривате в текста? Маркирайте грешното твърдение!

А) пространствени; Б) времеви; В) цветови;

Г) по численост.

10. Кой от посочените изрази НЕ се отнася към образа на българските опълченци от одата на Иван Вазов "Опълченците на Шипка"?

А) "младите дружини"; Б) "черний рояк";


В) "кат демони черни..."; Г) "кат шъпа спартанци..."

11. „Йоще миг ще падне заветният хълм.” е:

А) експозиция; Б) епилог; В) кулминация;

Г) развръзка

12. Кое от твърденията НЕ е вярно за лирическия увод на „Опълченците на Шипка”?

А) Състои се от две антитезисни части.Б) Анафората „нека” изразява Вазовото преклонение пред подвига на опълченците.

В) Образът на върха е представен чрез сравнения и епитети в градация.

Г)Съдържа опозицията „позор-слава”.

13. Кои от посочените тропи и фигури НЕ откривате в следните стихове?

героите наши, като скали твърди,
желязото срещат с железни си гърди ...


А) анафора; Б) метафора;
В) сравнение; Г) метонимия

14. Кои чувства са общи за стихотворенията на Иван Вазов "Опълченците на Шипка" и "Българският език"? Посочете НЕВЕРНИЯ отговор.

А) възторг, преклонение; Б) ирония, сарказъм


В) болка, възмущение; Г) чувство на национална гордост.

15. Кои от изразите НЕ са антоними в контекста на одата„Българският език”?

А)хули гадки– звуци сладки; Б)мощ– разкош;

В)кал– блясък; Г)песен– брътвеж

16. Допишете строфата от „Българският език”!

Не, ти падна под общия позор,

охулен, опетнен със думи кални:

и чуждите, и нашите, във хор,


отрекоха те, о, език страдални!

17. Теза:/”ключови думи и изрази: обвинения,че сме слаби, малодушни; роби; неспособни да извоюваме свободата си; свободата ни е подарена, дадена, без да знаем цената й…/

Каталог: 2010
2010 -> Ноември, 2010 Г. Зад Кое е неизвестното число в равенството: (420 Х): 3=310 а) 55 б) 66 в) 85 г) 504 За
2010 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас дванадесето състезание по математика
2010 -> Януари – 2010 тест зад Резултатът от пресмятане на израза А. В, където
2010 -> Библиографски опис на публикациите, свързани със славянските литератури в списание „Панорама” /1980 – 2011
2010 -> Специалисти от отдел кнос, Дирекция „Здравен Контрол при риокоз русе, извършиха проверки в обектите за съхранение и продажба на лекарствени продукти за хуманната медицина на територията на град Русе
2010 -> 7 клас отговори на теста
2010 -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
2010 -> Код на училище Име на училище


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница