Тестово изпитванеДата07.05.2018
Размер36.1 Kb.
Тестово изпитване

1.Запишете трите имена, родното място на Вазов, рода и частите на творбите му, включени в учебника за 7. клас.

Име-на

Родно място

Произведе-ние

Род

Части

Иван

Сопот

„Немили –недраги”

eпос

17 глави

Мин-чев
„Една българка”

епос

6 епи-зода

Вазов
„Опълчен-ците на Шипка”

лироеп.

3 части„Българският език”

лирика

8стро-фи

2. В кой от редовете правилно са свързани цитат и литературно произведение?

А) " и на клеветата строшава зъбът" - "Българският език" /”Опълченците….”/


Б) "Защо ви трябваше вам, момчета?" - "Немили-недраги" /”Една българка”/
В) "...байрак със словата: свобода или смърт!" - "На прощаване" /”Немили-недраги”/
Г) "Какво, стрино? ” - "Една българка"

3. Кое от следните твърдения е вярното продъл-жение на изречението? И двете творби - "На прощаване" и "Немили-недраги" ...

А) пресъздават една и съща епоха.
Б) са създадени преди Освобождението.
В) принадлежат към един и същи литературен жанр.
Г) говорят за недостойна забрава на героите.

4. Кое от твърденията за разказа „Една българ-ка” е вярно?

А)Творбата е написана след Априлското въстание и преди Освобождението.

Б) Бунтовникът е застрелян в една кошара от Джамбалаза.

В)Във втората част на разказа Вазов използва ретроспекция.

Г) Игуменът на манастира нарича баба Илийца „луда”.5. Какво разкриват художествените детайли в описанието на Илийца: Тя си мислеше: "Да направя това добро... Клетнику! Какъв беше!... Беки и бог се умилостиви и поживи детето”?

А) черта от характера на героя; Б) душевно състояние; В) социално положение; Г) физическа характеристика.6. С кой израз трябва да се допълни изречението, за да е вярно твърдението: Стихотворенията „Опълченците на Шипка” и„На прощаване”...

А)са забележителни образци на одата.Б)изграждат образа на поробителите.

В)разкриват идеалите на хъшовете.

Г)са създадени преди Освобождението.

Прочетете откъса и изпълнете задачите!

Нека носим йоще срама по челото,


синила от бича, следи от теглото;
нека спомен люти от дни на позор
да висне като облак в наший кръгозор;

нека ни отрича исторьята, века,


нека е трагично името ни;
нека Беласица стара и новий Батак
в миналото наше фърлят своя мрак…
…нека таз свобода да ни бъде дар!

7. Откъсът е:

А) част от същинския разказ за битката; Б) част от лирическото встъпление; В)кулминация; Г) завръзка8. Какво изразно средство е „нека” в откъса?

(Запишете отговора!) анафора

9. Какъв е основният тон в цитата?

А) радостно-възторжен; Б) неутрално-спокоен


В) иронично-хумористичен; Г) тържествено-приповдигнат.

10. Кои са несправедливите обвинения към българите, които Вазов опровергава в одата? Посочете НЕВЕРНИЯ отговор.

А) обвинение във високо самочувствие
Б) обвинение в робско малодушие
В) обвинение в липса на исторически подвизи
Г) обвинение, че свободата ни е дадена даром

11. Кой от посочените изрази НЕ се отнася към образа на българските опълченци ?

А) "младите дружини"; Б) "идат като тигри, бягат като овци"; В) "кат лъвове тичат..."; Г) "кат шъпа спартанци..."12. Какво внушава финала на "Опълченците…”?

И днес йощ Балканът, щом буря зафаща,
спомня тоз ден бурен, шуми и препраща
славата му дивна, като някой ек,
от урва на урва и от век на век!

А) красотата и могъществото на родния Балкан


Б) безсмъртието на подвига на опълченците
В) страдалческата участ на народа ни
Г) тайнствеността на историческото минало

13. Кои от посочените тропи и фигури НЕ откривате в следните стихове?

героите наши, като скали твърди,/желязото срещат с железни си гърди ...

А) сравнение; Б) метафора; В) градация; Гметонимия14. Кои чувства са общи за "Опълченците на

Шипка" и "Българският език"? Посочете ГРЕШ-НОТО!

А) възторг, преклонение; Б) ирония, сарказъм;


В) болка, възмущение;Г) национална гордост.

15. Кои от изразите НЕ са антоними в контекста на одата„Българският език”?

А)хули гадки– звуци сладки; Б)мощ– разкош;

В)кал– блясък; Г)песен– брътвеж

16. Допишете строфата от „Българският език”?

Тъй слушам сè, откак съм на света!


Сè туй ругателство ужасно, модно,

сè тоя отзив, низка клевета,


що слетя всичко мило нам и родно.

17.Теза:/ключови думи и изрази: езикът ни е беден, неизразителен, немузикален; на него не може да се пише литература, да изразява възвишени чувства; той е за обикновени разговори, за елементарно общуване…/

Каталог: 2010
2010 -> Ноември, 2010 Г. Зад Кое е неизвестното число в равенството: (420 Х): 3=310 а) 55 б) 66 в) 85 г) 504 За
2010 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас дванадесето състезание по математика
2010 -> Януари – 2010 тест зад Резултатът от пресмятане на израза А. В, където
2010 -> Библиографски опис на публикациите, свързани със славянските литератури в списание „Панорама” /1980 – 2011
2010 -> Специалисти от отдел кнос, Дирекция „Здравен Контрол при риокоз русе, извършиха проверки в обектите за съхранение и продажба на лекарствени продукти за хуманната медицина на територията на град Русе
2010 -> 7 клас отговори на теста
2010 -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
2010 -> Код на училище Име на училище


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница