The New Generation’s Business – Consulting LtdДата11.01.2018
Размер42.2 Kb.

T
he New Generation’s Business – Consulting Ltd.


Адрес: София 1700, ул. Проф. Георги Брадистилов 3-Б, офис 6

Тел./факс: (02) 8629413; GSM: 0898 599 070E-mail: office@ngbconsult.com: Web-страница: www.ngbconsult.comМЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Разработен учебен план:


 1. Увод – разработване и използване на измервателни инструменти в Управлението на човешките ресурси.

  1. Теоретичен модел на измервателния инструмент;

  2. Емпирична интерпретация на понятията;

  3. Анализ на резултатите;

  4. Теоретична интерпретация на резултатите.

 2. Статистическа обработка, сведена до “идеологията” на методите:

  1. Надеждност – алфа-Кронбах;

  2. Средни величини;

  3. Честоти;

  4. Корелационни зависимости;

  5. Регресионен анализ;

  6. Факторен анализ.

 3. Статистически компютърни програми за обработка на данните:

  1. SPSS;

  2. USINET;

  3. Собствени статистически програми на Excel.

 4. Структурен и функционален профил на организацията.

 5. Кадрово изграждане на организацията – разработване на бриф за подбор на кадри.

 6. Мениджър по УЧР – функции и качества.

 7. Диагностика на организацията:

  1. Пилотажно изследване на проблемите

  2. Анкетна карта “Проблеми”

  3. Контент анализ

  4. Организационно-конфронтационни срещи

  5. Диагностично интервю (Мениджъри)

 8. Диагностика на екипа:

  1. Стратометрична концепция за екипа

  2. Компоненти на екипа

  3. Въпростик – “Екип ли е вашата трудова група?”

 9. Диагностика и разработване на нормативни системи в организацията:

  1. Нормативен въпросник 1;

  2. Нормативен въпросник 2;

  3. Нормативен въпросник 2 – резултати;

  4. Стандарти за поведение, касаещи работния процес в отдела.

 10. Департаментализация:

  1. Процесно ориентираната организация;

  2. Функционална характеристика на звеното.

 11. Длъжностни характеристики – същност и разработване:

  1. Въпросник “Мениджъри”;

  2. Бланка “Длъжностна характеристика” и методи за набиране на информация за длъжностната характеристика;

  3. Разработване на атестационна бланка и атестационна процедура.

 12. Кариерна ориентация:

  1. Методи за диагностика на кариерната ориентация;

  2. Управление на кариерната ориентация.

 13. Управление чрез индивидуалните цели

  1. Индивидуални цели – диагностика.;

  2. Индивидуални цели на “млад специалист”.

 14. Мениджърски стил

  1. Въпросник “Мениджърска решетка”;

  2. Мениджърска решетка;

  3. Диагностика на мениджърския стил;

 15. Въвеждане на “нов мениджър”.

  1. Въпросник “Нов мениджър”

 16. Делегиране:

  1. Етапи в процеса на делегиране;

  2. Диагностика на сътрудниците и тяхната годност за делегиране и упълномощаване;

 17. Роли в екипа

  1. Тестът на Р. Белбин за ролите в екипа;

  2. Тест “Роли в екипа”;

  3. Метод за взаимна диагностика на ролите в екипа.

 18. Мотивация:

  1. Производни скали;

  2. Въпросник – “Мотивационен профил”;

  3. Мотивационен климат;

  4. Анкетен въпросник – “Мотивационен климат”.

 19. Обогатеност на труда:

  1. Начини за обогатяване на труда;

  2. Въпоросник за диагностика на степента на обогатеност на труда.

 20. Поведение в конфликтни ситуации:

  1. Поведение при конфронтация ;

  2. Собствен стил на поведение в конфликтни ситуации;

  3. Диагностика на собствения стил на поведение в конфликтни ситуации – Въпросник 1;

  4. Диагностика на собствения стил на поведение в конфликтни ситуации – Въпросник 2.

 21. Социометрия и превенция на конфликти

  1. Микро- и макро-структура

  2. Социометричен метод.

 22. Ценностна съвместимост

  1. Въпросник – “Вашите ценности” (Рокич);

  2. Личностно конструктивна теория на Г. Келли;

  3. Репертоарна решетка;

  4. Интерпретация;

  5. Бланка “Ценности и мисловни конструкти”.

 23. Комуникативно поведение

  1. Въпросник “Вашето комуникативно поведение”;

  2. Въпросник “Общителност”.

  3. Въпросник “Езикът на тялото”;

 24. Групово изработване на решение:

  1. Поведение при групово изработване на решение;

  2. Диагностика на поведението при взимани на решение;

  3. Евристични методи за взимане на решение.

 25. Моралното разсъждение:

  1. Етапи на моралното разсъждение;

  2. Въпросник “Морално разсъждение”;

 26. Отзив:

  1. Бланка “Отзив”;

 27. Организационна култура

  1. Пет базисни измерения на културата и техните полярни

Крайности;

  1. Индивидуална диагностика на организационната култура;

  2. Стратегии за поведение с представителите на различните

синтетични култури;

  1. Въпросник “Организационна култура”;

  2. Сиркумплексен кръг;

  3. Трикомпонентен модел за обучение в междукултурно общуване.


Форма на обучение: съботно-неделна.
Хорариум:

40 часа:


10 часа дневно – 4 дни;
Описание на преподавателския състав:

Проф. дпсн Сава Джонев – преподавател по психология в СУ “Св. Кл. Охридски”.


Работи се:

В компютърна зала със статистически програми;

С чужди и собствени разработени инструменти;

Със собствени данни на групата, събирани в процеса на обучение.


Обосновка за броя на лицата, включени в една учебна група: оптимален обем на групите е 12 души, тъй като обучението почива на лекционна част (35 %) и упражнения (65 %). По-големите групи не позволяват да се обърне индивидуално внимание на всеки при провеждане на упражнения.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница