Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун


Многото пътища към здраветостраница7/15
Дата23.07.2016
Размер2.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
Многото пътища към здравето

Изпитанието на сестра Елизабет Райе вдъхновява много хора, тъй като тя продължава да го споделя с курсове и аудитории навсякъде където преподава и чете лекции.

Вярата на човек в Бог е фактор при лечението и благо­състоянието. Колкото по-самотни се чувстваме, толкова по-голям стрес преживяваме. Всяка религия, която признава по-висш Разум, облекчава от стреса. По същата причина любовта към семейството е път към добро здраве.
Занятие 14

Постигане на душевен мир

1. Затворете очи и леко ги завъртете нагоре към веждите на около 20 градуса.

2. Бройте от 100 до 1. Правете го безмълвно, т.е. мислено. Спирайте около секунда между числата.

А Започвайки от темето, фокусирайте съзнателното си усещане върху различните части на тялото от главата до пръстите на краката. Отпускайте ги, докато преми­навате по тях.

3. Когато стигнете до 1, проектирайте мислено своя образ млад, лъчезарен, здрав и привлекателен. А Запитай се мислено: „Защо имам този физически проб­лем?" После оставете ума си да поброди. Б. Когато откриете, че мислите за определен човек, пред­ставете си го.

В. Представете си, че си прощавате един на друг. Вижте мислено прегръдка или ръкостискане, усмивки и поклащане на глава в знак на съгласие. Усещайте колко ви е добре.

4. Повторете мислено: „Винаги ще поддържам тялото и ума си съвършено здрави".

5. След това си кажете: „Ще броя от Л до 5. Когато стигна до 5, ще отворя очи, ще се чувствам чудесно и в отлично здраве, ще се чувствам по-добре от преди".

6. Започнете да броите. Когато стигнете до 3, повторете: „На 5 ще отворя очи, ще се чувствам чудесно и в отлично здраве, ще се чувствам по-добре от преди".

7. След 5 отворете очи и потвърдете мислено: „Аз съм на­пълно буден, чувствам се чудесно и в отлично здраве, чувствам се по-добре от преди. И наистина е така."

Все повече осъзнаваме, че имаме способност сами да се разболяваме и лекуваме. Например, някога беше немисли­мо да се види изследване на рак по други начини, освен медико-химичните. В края на 1984 г. обаче Американски фонд за изследване на рака публикува едно изследване на стреса и връзката му с рака. „Насочихме усилията си в об­ластта на рака, свързан със стрес, защото много проучвания сочат силна зависимост между нивата на стреса и вероят­ността да се заболее от рак", гласи отправеното писмо. В него са цитирани трите специфични проучвания:

1. Д-р Уилям грийн от Университета в Рочестър проучил живота на три двойки близнаци. Единият от всяка двойка е преживял дълбока психологическа промяна и скоро след това и тримата са развили левкемия (рак на кръвта), до­като незасегнатите от стрес близнаци не са развили лев­кемия.

2. На третия Международен симпозиум по откриване и предпазване от рак, д-р X. Дж. ф. Балтруш съобщава, че след изследване на около 8000 пациента с различни видо­ве рак, е установил, че в повечето от случаите заболява­нето се е появило „в период на силни стресове и интензи­вен живот", често включвайки затруднено положение, раздяла и други тежки загуби.

3. Самостоятелните проучвания на д-р Керълайн Томас от Джонз Хопкинз и д-р Рене Мастравито от Раков център в памет на Слоун Кетъринг показаха най-голямо разпрос­транение на рак сред хора, склонни да „сдържат" емоци­ите си.

Приятно е да се забележи как в съзнанието на професи­оналната медицина проблясва представата за възможността на човешкия ум да си причинява болести или здраве. Но бавното развитие на процеса възпрепятства онези от нас, които вече са изпитали положителните резултати от подоб­но схващане.

Приятно е да се забележи, че педагози споделят мнението за значението на функцията на дясното полукълбо, но и тук напредъкът е разстройващо бавен.

Все повече хора от съвсем различни социални прослойки съзнават ползата от повишаването на творческите възмож­ности, възприемчивостта и интуицията, получена чрез кон­трол на ума в алфа.

Силно желаем движението да се засилва, а числеността му да се увеличава.


Как да направляваме стреса и да постигаме душевен мир

Н.Б. отивала на работа с колата на съпруга си, когато внезапно автомобилът отпред спрял. Шофирал мъжът й, а тя в момента ядяла от кофичка тестена закуска. „Главата ми се блъсна в таблото. Устните ми се напъхаха в кофичката, закуската ми се разлетя къде ли не - по косите ми, в чантата, върху красивата ми рокля на цветя..."

Колата нямала никакви повреди, но двамата трябвало да обърнат и да се приберат, за да се почистят. Н.Б. позвънила в службата, за да съобщи за закъснението. Тя видимо била разтърсена и много притеснена. Използвала Метода Силва, за да влезе в алфа ниво. Бързо отстранила, отрицателните емоции и ги заместила с положителни. „Аз съм благодарна, че не съм ранена. Това е само за добро, защото точно това ми трябва. Ще прекарам великолепно деня. Съпругът ми също ще прекара великолепно. Нервите ми се успокояват. Чувствам се все по-умиротворена. Когато на 5 отворя очи, ще се чувствам чудесно".

След като броила, тя почувствала внезапна промяна. „Моят съпруг беше свидетел колко различна станах. Той не трябваше да ми носи чантата или да ми помага по някакъв начин. Вместо да се тюхкам за случилото се, спрях да мисля за него. Той се гордееше с мен."

За да разсеете стреса в момента, постъпвайте като Н.Б. Влезте в алфа нивото си и променете ситуацията. Предста­вете си чашата на живота си не полупразна, а полупълна. Мислено си дайте инструкции да извлечете полза от пре­живяното. Програмирайте се да възстановите душевното си равновесие и да използвате опита, за да станете дори по­добри от преди.

Изградете навик за прогонване на стреса, като го замес­твате с душевен мир. Премислете вчерашните си действия, прецизно отделяйте всяка напрегната ситуация, като специ­ално търсите действие, в което не сте били достатъчно щед­ри, етични, явно честни или състрадателни към някого. В алфа ниво вземете решение да Направите нещо, което ще поп­рави това действие. Или ако е трябвало да помогнете на ня­кого, а не сте предприели нищо, вземете решение да извър­шите нещо положително днес. Вечерта премислете по същия начин току-що изминалия ден. Подобно редовно действие по­ражда душевен мир - предпоставката за дълголетие.


Обратна биовръзка и контрол на стреса

Апаратурата за обратна биовръзка измерва физически със­тояния на вътрешни органи. Тъй като те са показателни за душевните състояния, обратната биовръзка се превърна в често използван начин за промени в душевното състояние и за потвърждение, че наистина са настъпили тези промени. Чрез обратната биовръзка например, може да се убедите, че сте в ниво на релаксация, което е необходимо за разсейване на стреса.

Термометърът е приспособление за обратна биовръзка. Не измерва нивото на релаксация, но дава ценна информа­ция за температурата на тялото. Релаксацията се измерва с два апарата за обратна биовръзка. Единият измерва елек­трическото съпротивление на кожата. Другият - мозъчните честоти.

И двата апарата са достъпни за курсистите на Метода Силва. Те могат да получат галваничен реактор за кожа, който помага в упражненията за релаксация. Като поставят два пръста на електродните възглавнички, включат апара­тите и регулират звуковите пулсации в междинно положе­ние - нито бързи, нито бавни, курсистите могат да релаксират и да получат пряка звукова обратна връзка, отчитаща постигнатото. Въпреки че галваничният кожен реактор не измерва мозъчновълновата честота и дава информация, ко­ято е повече качествена, отколкото количествена, аз така съм го приспособил, че звуковите сигнали са най-бавни, ко­гато човек е дълбоко релаксиран.

За да се измери точно алфа, е необходим електроенцефа-лограф. Това е по-сложен апарат за обратна биовръзка от галваничния кожен реактор, следователно и по-скъп. При електроенцефалографа електродите са прикрепени направо към главата на човек и се използва или визуална, или звуко­ва обратна връзка, за да се даде знак, когато се достигнат алфа честотите.

При използване на единия от двата апарата, курсистите могат да узнаят дали техниките, които използват, наистина успокояват тялото и ума. При броене назад могат да уста­новят, дали е по-резултатно да си представят числата или да ги казват наум. Могат да уточнят коя спокойна сцена е най-въздействаща: красиво езеро или спокойно люлеене в задния двор. И могат да определят кой е най-добрият метод за прогресивната им релаксация. По-добре ли релаксират, ако просто дадат команда на раменете да се отпуснат, или ако действително ги,пораздвижат, за да намерят спокойна поза. На такива въпроси се отговаря бързо с честотата на сигналите, които те чуват, или скалата, която виждат. Така курсистите узнават кое точно ги успокоява.

Апаратите за обратна биовръзка могат да убедят, че на­истина нещо се случва, когато релаксират, броейки назад и вероятно това им качество е по-важно.

След подобно потвърждение, те се успокояват относно ре­лаксацията. Ако напрегнато мислиш дали наистина релаксираш, ти разбира се, не релаксираш. Обратната биовръзка подпомага усвояването на релаксацията, като убеждава курсистите, че наистина напредват.

Помощта за релаксация е помощ за управление на стреса, но не и отстраняването ми. Ограничението на обратната биовръзка е, че може да помогне да управлявате или да намалявате стреса, но не може да ви помогне да спрете развитието му. За това е необходимо да използвате алфа нивото си, да вземете решения и да коригирате, както е описано по-горе.
Занятие 15

Разпръскване на разрушителните мисли

1. Затворете очи и леко ги завъртете нагоре към веждите.

2. фази 2.А, З.А, З.Б и З.В са по избор. Бройте бавно на ум от 50 до 1. Спирайте около секунда между числата.

А Започвайки от темето, фокусирайте съзнателното си усещане върху различните части на тялото от главата до пръстите на краката. Отпускайте ги, докато преми­навате по тях.

3. Когато стигнете до 1, проектирайте мислено своя образ млад, лъчезарен, здрав и привлекателен.

А. Запитайте се мислено: „Защо имам този физически проблем?" После оставете ума си да поброди.

Б. Когато откриете, че мислите за определен човек, пред­ставете си го.

В. Представете си, че си прощавате един на друг. Вижте мислено прегръдка или ръкостискане, усмивки и поклащане на глава в знак на съгласие. Усещайте колко ви е добре.

4. Повторете мислено: „Винаги ще поддържам тялото и ума си съвършено здрави".

5. След това си кажете: „Ще броя от 1 до 5. Когато стигна до 5, ще отворя очи, ще се чувствам чудесно и в отлично здраве, ще се чувствам по-добре от преди".

6. Започнете да броите. Когато стигнете до 3, повторете: „На 5 ще отворя очи, ще се чувствам чудесно и в отлично здраве, ще се чувствам по-добре от преди".

7. След 5 отворете очи и потвърдете мислено: „Аз съм на­пълно буден, чувствам се чудесно и в отлично здраве, чувствам се по-добре от преди. И наистина е така."

Установено е, че хора с тежка депресия свършват със сил­но предразположение към рак и вирусни инфекции, като херпеси. Когато депресията се преодолее, имунната система е свободна да функционира нормално и рисковете изглежда изчезват.

Точният механизъм на действие обикновено е предмет на проучване от биохимици и имунолози. Тези изследователи могат да проследят верижните реакции, които очертават връзката мозък - имунна система. Ние в Метода Силва не участвуваме в изследването. Но не седим и „със скръстени ръце". С допускането, че всичко в тялото се координира от ума, ние започваме да контролираме ума, за да контроли­раме имунната система, жизнените органи и основните си нива на добро здраве.

Да, вие можете да победите болест чрез контрол на ва­шето настроение. Не трябва да чакате откритията на уче­ните, търсенето на пътищата, свързващи мозъка със защит­ното поведение на тялото. Можете да използвате алфа ни­вото си, за да придвижите настроенията си към положител­ната страна на техния спектър и да живеете по-дълго.

Моята философия е, че Създателят ни възнаграждава за нашата помощ в коригирането на проблемите на света.

Ние сме тук, за да помагаме на Бог в света на проявле­нието. Ние сме единствените същества в този свят, които можем да изпълняваме ролята на сътворители. Само ние можем да направим света, в който живеем, по-добър и за хората, и за другите форми на живот. Чрез дейността ни в това направление и нашият собствен живот се подобрява. Тъй като всеки от нас мисли по-скоро съзидателно, откол­кото разрушително, по-скоро положително, отколкото от­рицателно, ние самите сме първите, които печелим, като живеем по-здравословно и по-дълго.

От друга страна, ако мислите ни са разрушителни, ние сме подтиснати, а ако унижим другите, ще сме първите, които ще страдат от противодействието ни със света. Губим имунитета си към болести и отстъпваме пред мъничките микроби и вир­уси. Говорим за наказание, подходящо за престъплението. Ако мислите ни са разрушителни, унищожаваме себе си.


Наказанието", което отговаря на „Престъплението"

Характерът на разрушителните мисли често се изяснява чрез характера на увреждането, причинено на тялото ни. Мислите подбират думите, а те нареждат на тялото да се подчини. Но думите могат да се избегнат и наистина пове­чето от нашите мисли не са словесни.

Продължителното триене, каквото е лулата върху устните на заклет пушач, може да причинява рак. Но се знае, че ракът се причинява и от човешки търкания - властен шеф, например, или „невъзможна" свекърва или тъща. Знае се, че ако човек допусне да изгаря от желание за нещо непостижимо, си причинява охтика или туберкулоза. Тайните препятствия на психологическо ниво могат да се появят върху кожата във вид на псориазис. Знае се, че препятст­вията по пътя на кариерата водят до проблеми в колената и стъпалата. Служебните тревоги или хроническо безпо­койство могат да „улучат" в корема - във вид на язви.
Щастието може да лекува

Обикновено не е трудно да се разбере връзката между отрицателното отношение и емоции и съответните отрица­телни физически резултати. Като знаете предварителното условие, че „наказанието" - или болестта, отговаря на „престъплението" - или отрицателните мисли, вие можете да извличате важни указания относно мислите, които ви причиняват физическия проблем. Този начин е особено по­лезен за начинаещи. По-късно, когато овладеете алфа ни­вото, лесно ще можете да различавате не само вашите, но и чуждите мисли, както ще се обясни в следващите глави.

Слушането на хармонична музика може да бъде път към добро състояние. Радост и смях могат да бъдат път към добро състояние. Сега много терапевти провеждат „семинари на смеха" за сериозно болни. Откакто Норман Казънз, на­времето редактор на „Съботни новини", се излекува от така наречената от лекарите „неизлечима болест", напусна болни­цата, настани се в хотел и заживя с комикси, записи и други забавления, предизвикващи смях, официалната медицина обърна по-голямо внимание на смеха като „лекарство".

Бих могъл да изредя и други пътища към добро състоя­ние, но и те ще са свързани с ума, както споменатите досега вяра, любов, хармония и удоволствия.

Ако умът е общият знаменател, а вие можете да влизате в алфа ниво и да го контролирате, какво още би могло да е необходимо?
Преглед на допълнителните здравословни процедури

Ето най-важните процедури, които ще ви потопят в „ат­мосферата" на по-добро здраве.Как да се справите с изкушение или друг негативизъм Спрете. Затворете очи и ги обърнете леко нагоре. Поемете дълбоко въздух. Мислено кажете: „Унищожавам,унищожавам". Отворете очи.

Как да спрете отрицателна дейност Винаги прекратя­вайте дейността, с която сте ангажирани, ако тя поражда конфликт във вас. Влезте в алфа нивото си. Уточнете въп­росната дейност. Вземете решение да я прекъснете и да не я започвате повече. Излезте от нивото с броене.

Как да разпръснете всекидневното напрежение При лягане влезте в алфа нивото си. Премислете дейностите за деня. Има ли нещо, което сте направили не съвсем внимателно или етично, нещо, за което може да изпитвате чувства за вина? Убедете се, че утре ще извършите нещо, което ще коригира направеното. Също така, ако има нещо, което е трябвало да свършите, а не сте, вземете решение да го из­пълните утре. Заспете. Сутринта повторете решението си и излезте с броене от ниво.

Как да си помогнете да оздравеете Влезте в алфа. С въ­ображението си влезте вътре в тялото там, където е проб­лемът. Представете си, че се оправяте. Представете си от­лично здраве. Излезте с броене от ниво, повторете, че сте в добро състояние.

Занятие 16

Болка и хипноза

1. Затворете очи и леко ги завъртете нагоре към веждите.

2. фази 2.А, З.А, З.Б и З.В са по избор. Бройте бавно на ум от 50 до 1. Спирайте около секунда между числата.

А Започвайки от темето, фокусирайте съзнателното си усещане върху различните части на тялото от главата до пръстите на краката. Отпускайте ги, докато преми­навате по тях.

3. Когато стигнете до 1, проектирайте мислено своя образ млад, лъчезарен, здрав и привлекателен.

А Запитайте се мислено: „Защо имам този физически проблем?" После оставете ума си да поброди.

Б. Когато откриете, че мислите за определен човек, пред­ставете си го.

В. Представете си, че си прощавате един на друг. Вижте мислено прегръдка или ръкостискане, усмивки и поклащане на глава в знак на съгласие. Усещайте колко ви е добре.

4. Повторете мислено: „Винаги ще поддържам тялото и ума си съвършено здрави".

5. След това си кажете: „Ще броя от 1 до 5. Когато стигна до 5, ще отворя очи, ще се чувствам чудесно и в отлично здраве, ще се чувствам по-добре от преди".

6. Започнете да броите. Когато стигнете до 3, повторете: „На 5 ще отворя очи, ще се чувствам чудесно и в отлично здраве, ще се чувствам по-добре от преди".

7. След 5 отворете очи и потвърдете мислено: „Аз съм на­пълно буден, чувствам се чудесно и в отлично здраве, чувствам се по-добре от преди. И наистина е така."

Облекчаване на болка, спиране на обилно кървене, уско­ряване на оздравителен процес - всичко това са действия, които можете да предприемете, когато знаете как да оти­дете в алфа ниво и, контролирайки го, да го използвате.

Знаехте ли, че човек може да въздейства върху способ­ността на бактериите да оцеляват или да умират от отрова?

Знаехте ли, че човек може внезапно да спре болка в ос­новата й, дори когато е хронична и с години е причинявала страдание?

Знаехте ли, че човек може да помага на друг от разсто­яние като облекчава болка или оправя рана?

Споменатите способности развивате сега, като постигате контрол на алфа нивото на ума, тях и ще активизираме в тази глава. Като продължаваме заедно напред, вие ще от­кривате в отделните глави, че способностите ви внушават благоговение. Умът може да ни разболее и умът може да ни поддържа здрави. И наистина е така.
Хипноза и месмеризъм

Днес приемаме, че всички лекарства, които се продават с и без рецепти, контролират болката. Но в началото на 19 век такива лекарства не са съществували. Тежки операции са се извършвали с бутилка уиски и четирима яки мъже. Пациентът е пиел уиски, мъжете заставали по един на всяка ръка и крак, за да го удържат, а хирургът е оперирал.

Малко по-късно британският лекар Ездейл завел в Индия група месмеристи и провел серия тестове, като използвал принципите на Месмер за енергията. В Индия д-р Ездейл демонстрирал, че когато месмеристи правят пасове над тя­лото на пациента отгоре до долу, като ръцете им са на около 3 инча от тялото му, то се обезболява. Лекарят е можел да извършва тежки операции, като ампутации, без четиримата яки мъже и бутилката уиски и без да внася упойка в тялото. Д-р Ездейл открил, че месмеричните па­сове имат страничен ефект - повишаване на антисептиците. Пасовете явно причинявали стерилизация. Случаите на ин­фекция спадали до по-малко от 5 на сто в сравнение с други­те методи. Аз съм изследвал този процес и съм установил, че мозъчната честота на месмерист се забавя, докато той из­пълнява пасове. Енергията, предадена от ръцете на месмериста, чийто мозък функционира в алфа ниво, прониква в тялото на пациента и явно стимулира и възбужда съставните части на атома в материята, причинявайки вцепеняване.

Виждал съм много операции, извършени от лечители, прилагащи този метод. При една от тях беше изваден тумор от ръката на пациента, без да се прилага химическа анес­тезия. Нямаше никаква болка и въпреки че хирургичните инструменти не бяха стерилизирани, не кървеше и не се инфектира.

Месмеризмът много наподобява хипнозата. В дългого­дишното си изучаване и практикуване на хипноза съм отк­рил, че тя може да се използва в будно състояние съвсем успешно като упойка. Първата регистрирана употреба на хипноза в хирургията е била в Индия. След като е наблю­давал как факири лежат върху легла с пирони, без да усещат болка, един британски лекар разработил техника, предизвикваща хипноза и успешно я използвал с пациентите си. Когато демонстрирал техниката пред комисия от лекари, те напуснали и представили доклад, който гласял, че няма такова нещо - хипноза и че тези хирургични пациенти прос­то правели, каквото лекарят искал. Изглежда, биха напра­вили всичко, само не и да приемат реалността.
Хипнозата, специфичен болкоуспокояващ механизъм на мозъка

Хипнотизмът е отлична упойка. Може да се използва за обезболяване на всяка част от тялото без алергични или странични ефекти, каквито често причиняват химичните упойки. Може дори да се очертае с пръст кръг върху някоя част от тялото на пациента и само в този кръг да се пре­дизвика безчувственост.

Хипнотизмът причинява безчувственост чрез мозъка. Думите на хипнотизатора действат на мозъка като команди. Той се подчинява, създавайки безчувственост в точно опре­делената зона. Прави го, като изпраща в зоната природен химичен анестетик, химични вещества, наречени ендофрофини, които спират болката и предизвикват чувство на еуфория.

В 32-часовото обучение на Метода Силва е отделен около половин час за занятие, в което курсистите използват хип­нотична техника за създаване на безчувственост на едната ръка (лявата за десен тип). Те си представят, че ръката се потапя във въображаема кофа с леденостудена вода. След като седят няколко минути с потопени ръце във въобража­емата кофа, те ги връщат на скута и ги проверяват чрез ощипване. Повечето курсисти още първия път могат да пре­дизвикат пълна безчувственост. От онези, които успяват да забележат само малки промени, се изисква да се упражня­ват, за да подобрят резултатите си. Те установяват, че щом ръката се вдърви, могат да я поставят върху болезнената част на тялото и мислено да прехвърлят безчувствеността на това място. Това умствено прехвърляне се осъществява физически. В мозъка се появяват ендорфини и болката изчезва.

В работата си с тази книга дотук вече сте се тренирали в дълбока релаксация и реалистично изграждане на представи. Вече можете да използвате самоуправление и да постигнете без­чувственост в ръката, както е описано. Ето фазите:

1. Седнете на стол с права облегалка, затворете очи, завър­тете ги леко нагоре и бройте назад, за да влезнете в алфа.

2. Постигнете по-дълбока релаксация, като увеличите броенето назад - препоръчвам да броите от 100 до 1.

3. По-слабата ръка (лявата, ако сте десен тип) спуснете до равнището на стола във въображаема кофа с леденостудена вода. Усещайте парчетата лед, припомнете си случай, кога­то ръката ви наистина е била в кофа с ледена вода.

4. Дръжте я 5 минути във въображаемата кофа с ледена вода, осъзнавайки как все повече се вледенява и все по­вече се вцепенява.

5. Извадете я от кофата, ощипете я с другата ръка, за да пробвате нейната безчувственост.

6. Възстановете чувствителността, като я разтриете няколко пъти от китката надолу и мислено кажете: „Ръка, норма­лизирай се".

7. Напомнете си, че можете да причините такава безчувст­веност отново само със спомена за сеанса и че можете да прехвърлите тази безчувственост върху другата си ръка или всяка друга болезнена част на тялото си, само като поставите безчувствената си ръка върху тях.

8. Излезте от ниво чрез броене. Чувствайте се чудесно.


Каталог: file -> knigi
knigi -> Книга първа: древни легенди I. Седемте велики тайни на Космоса Пролог: Легенда за космическата мисъл
knigi -> Без граници д-р Стоун Един друг свят само чака да натиснете вярното копче
knigi -> Приятелство с бога нийл Доналд Уолш
knigi -> Книга две цивилизации
knigi -> Книга Нийл Доналд Уолш
knigi -> Свръхсетивното едгар Кейси увод
knigi -> Селестинското пробуждане джеймс Редфийлд
knigi -> Владимир Мегре "Новата цивилизация"
knigi -> Скитник между звездите Джек Лондон
knigi -> Книга на моя почитан учител Негово светейшество Свами Шивананда Махарадж и на неговите най-сериозни ученици моите уважавани учители


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница