Топлофикация София” еад обявявастраница1/3
Дата15.05.2017
Размер0.69 Mb.
  1   2   3
Топлофикация София” ЕАД

обявява
Обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл. 20, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет:
Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД с две обособени позиции”

София, 2016 г.


I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
1. Предмет на поръчката:

Предметът на възлагане на настоящата поръчка е: „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, с две обособени позиции.


Обособена позиция 1: „Доставка на 105 /сто и пет/ броя персонални компютри с общо предназначение за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”.
Обособена позиция 2: „Доставка на 7 /седем/ броя преносими компютри за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”.
Поръчката следва да се изпълни съобразно изискванията, описани в настоящата документация и обявлението.
Участникът може да подава оферта за една или повече обособени позиции.
2. Място на изпълнение

Гр. София, ул. „Ястребец” № 23 Б


3. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ
Обособена позиция 1:

Доставка на 105 /сто и пет/ броя персонални компютри с общо предназначение за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”.

Представената в табличен вид спецификация описва минималните технически изисквания към доставката
Персонални компютри /105 броя компютри/
Параметър

ИзискванеТип

Офис персонален компютър с малък обем на кутията.Процесор

Двуядрен, 64-bit и тактова честота поне 2.9 GHz, 3MB кеш с оценка на производителността - PassMark CPU Mark >= 3200Оперативна памет

1 x 4 GB DDR4, разширяема до мин. 16GB с тактова честота min. 2133MHz, минимум 1 свободен слот след монтаж на паметта.Твърд диск, оптика

мин. 120 GB, SATA3,

допускат се предложения с конвенционални дискове с мин. 8 MB cache, мин. 7200 rpm; или SSD с мин. скорост на четене/запис 500/200MB/s

Да се посочи дали е възможно да се инсталира вътрешно оптично устройство.
Гнезда за заключване против кражба

Security lock slotГрафика

Интегрирана графика, с минимум 1024 MB DDR4, 1920×1080 (HD), хардуерен DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2 или еквивалентни.Портове

Минимум 1 брой audio line-in;

Минимум 1 брой audio line-out;

USB портове – минимум 2 порта USB 3.0 и 2 порта USB 2.0;

Изходи за монитор: минимум 1 Display Port или DVI

Мрежов интерфейс - RJ45
LAN

10/100/1000 Ethernet, Wake-On-LANЗвук

Вградена звукова карта.Сигурност

Модул за надеждност на системата v1.2 или еквивалент; Възможност за изключване/блокиране на USB портовете;В/И устройства

Клавиатура с “Windows” бутон и оптична мишка със скрол.Енергийна ефективност

ENERGY STAR или еквивалентна сертификация на изделието, мин. 89% енергийна ефективност на захранващия блок.Размери

Обем на кутията не повече от 2,2 литраМонитор

минимум 19.5”; TFT LCD екран; разделителна способност мин. 1600x900; макс. време на реакция – 6 ms; мин. 1000:1 контраст; мин. 250 cd/m2 яркост; мин 170°/170° градуса ъгъл на виждане; TCO’06 или еквивалентен сертификат; от производителя на компютърната система

Стойка с възможност за регулиране на ъгъла на монитора; Покритие – anti-glare; интерфейсите и кабелите в комплектацията на монитора да съответстват на предлаганите интерфейси на компютъра, така че да не са необходими допълнителни преходници за включване;
Електрическо захранване на цялото оборудване трябва да е пригодно от производителя за работа с електрическото захранване в Република България - 220V/50 Hz;

Захранващ блок – вграден или външен.

ОС

Windows 10 Professional или еквивалент с право на даунгрейд до Windows 7 Professional или еквивалентДруги

Мишката и клавиатурата не се допуска да са от друг производител.

Персоналния компютър да е изрично посочен от Microsoft като съвместим с Windows 7/10 или еквивалент;

Към комплектацията да бъде включена подходяща поставка за монтаж на бюро или стойка за закрепване на компютъра към гърба на монитора, съвместима с предлагания монитор.

Към комплектацията да бъде включен един брой заключващ механизъм (Kensington Lock), съвместим с предлаганият компютър;

В комплектацията да бъдат включени дискове/медия за възстановяване на фабрични настройки и инсталиране на операционна система.

Да бъдат приложени линкове в Интернет и брошури от производителя, доказващи еднозначно изискваните параметри от настоящата техническа спецификация.

Техниката да притежава минимум следните сертификати: CE, WEEE, RoHS, ITEco, ISO 9001:2008 или еквивалент
Гаранция

3 години


Обособена позиция 2: “Доставка на 7 /седем/ броя преносими компютри за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД.

Представената в табличен вид спецификация описва минималните технически изисквания към доставката.


Преносими компютри /7 броя/
Параметър

ИзискванеТип

Преносим компютър мин. 15“Процесор

Мин. две физически и четири логически ядра, 64-bit, и номинална тактова честота поне 2.5 GHz с възможност за временно ускоряване при нужда,  с оценка на производителността - PassMark CPU Mark >= 4000Оперативна памет

мин 8GB DDR4, с тактова честота min. 2133 MHz, минимум 1 свободен слот след монтаж на паметтаТвърд диск

мин. 240 GB, SATA3,

допускат се предложения с конвенционални дискове с мин. 8 MB cache, мин. 5400 rpm; или SSD с мин. скорост на четене/запис 500/180MB/s

Графика

Интегрирана графика, с минимум 1024 MB DDR4, 1920×1080 (HD), хардуерен DirectX 12, OpenGL 4.0, OpenCL 1.1 или еквивалентниПортове

1 брой порт за микрофон;

1 брой порт за слушалки;

USB – общо минимум 4 порта, поне 3 порта от тях USB 3.0 или USB Type-C;

Изходи за монитор: минимум 1 цифров от следните типове:  DisplayPort, или HDMI;

Мрежов интерфейс - RJ45
LAN

10/100/1000 Ethernet;Безжична мрежа

мин. Bluetooth 4.1; мин Wi-Fi b/g/nЗвук

Вградена звукова карта и stereo високоговорители и вграден микрофон;В/И устройства

Клавиатура с фабричен надпис на клавишите US international/БДС и обособен цифров блок и тъч пад с функция за жестове.Оптично устройство

Вградено CD/DVD четящо и записващо устройство;
Батерия

Мин. 6-клетъчна, Li-Ion, мин. 48 Wh.Екран

Мин. 1366x768 матов LED мин- 15“, мин. 220 Cd/m2Захранване

Електрическото захранване трябва да е пригодно от производителя за работа с електрическото захранване в Република България - 220V/50 Hz;ОС

Windows 10 Professional или еквивалент ;Други

Тегло – не повече от 2.2 кг.

TPM 2.0


В комплектацията на преносимия компютър да бъде включена чанта или раница за транспорт.

Персоналния компютър да е изрично посочен от Microsoft като съвместим с Windows 10 или еквивалент ;

В комплектацията да бъдат включени дискове/медия за възстановяване на фабрични настройки и инсталиране на операционна система.

Да бъдат приложени линкове в Интернет и брошури  от производителя, доказващи еднозначно изискваните параметри от настоящата техническа спецификация.

Техниката да притежава минимум следните сертификати: CE, WEEE, RoHS, ITEco, ISO 9001:2008 или еквивалент
Гаранция

Минимум 2 години от производителя на предлагания компютър.


4. Срок на доставка

Срокът за доставка е по предложение на участника, в календарни дни. Максималният срок за изпълнение на всяка обособена позиция е до 30 /тридесет/ календарни дни от датата на сключване на договора.


5. Прогнозна стойност

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 120 000.00 /сто и двадесет хиляди/ лева без вкл. ДДС. Прогнозната стойност на обособените позиции е както следва:

Обособена позиция № 1 -113 000 лева

Обособена позиция № 2 - 7000 лева


6. Начин и срок на плащане

По банков път в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след доставката на стоките срещу приемно-предавателен протокол, фактура и декларация за съответствие на доставката.


7. Гаранционен срок

- За обособена позиция 1: не по-малко от 36 /тридесет и шест/ месеца, с включена сервизна поддръжка в рамките на гаранционния срок, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол.

- За обособена позиция 2: не по-малко от 24 /двадесет и четири/ месеца, с включена сервизна поддръжка в рамките на гаранционния срок, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол.
8. Срок на валидност на офертите

Срокът на валидност на офертите е 4 /четири/ месеца от крайния срок за получаване на офертите.


9. Изисквания към предлаганата техника

- Декларация за съответствие, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите.

- Дискове/медия за възстановяване на фабрични настройки и инсталиране на операционна система.
10. Изисквания към предлаганата техника:

10.1. Предложеното оборудване трябва да отговаря на минималните зададени технически изисквания, посочени в документанцията;

10.2. Предложените компютри съгласно обособени позиции 1 и 2 трябва да са фабрично нови, нерециклирани и доставени в оригиналните им опаковки;

10.3. Изпълнителят трябва да осигури гаранционно обслужване от оторизиран сервиз на територията на страната и задължително по местонахождение на техника.
11. Гаранция за изпълнение на договора:

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % /пет на сто/ от прогнозната стойност без ДДС и се представя при сключването му в една от следните форми:11.2.1. Неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност 30 /тридесет/ дни след изтичане на срока на договора;

11.2.2. Парична сума, преведена по банкова сметка на Възложителя;

11.2.3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

Участникът, определен за Изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният Изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Паричната сума и банковата гаранция може да се предоставят от името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че Изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.

Банковите гаранции трябва да са в съответствие с приложените към настоящата документация образци.

Банковата сметка за внасяне на гаранцията за изпълнение

Банка: „Общинска банка” АД

IBAN: BG48 SOMB 9130 1011 2533 02

BIC: SOMB BGSF
12. Критерий за оценката на офертите

Икономически най-изгодната оферта.


МЕТОДИКА за позиция 1
Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на комплексна оценка на всяка оферта, показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка.

Оценка на подадените оферти ще се извършва по критерия „икономически най-изгодна оферта”. Комплексната оценка за икономически най-изгодното предложение ще се определи по следните показатели.
№ по ред

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА

Максимален брой точки

1

Предлагана цена /Tц/

55

2

Технически характеристики /Tс/

45


Максималният брой точки на Комплексната оценка е 100.
Показатели за определяне на комплексна оценка:


  1. Полазател 1 – Предлагана цена /ТЦ/.


Този показател включва предложената обща цена за изпълнение на Обособената

позиция в поръчката, без ДДС.
Оценката по показател Предлагана цена ще се изчислява на база предложена обща цена за изпълнение на обособената позиция, по следната формула:
Сц min

= 55 х ----------, където :

Cц n  • Сц min” – най-ниската предложена обща цена, от всички предложени стойности за

изпълнение на Обособената позиция на допуснатите до участие оферти;

  • 55” - максимален брой точки за критерия;

  • Сц n” предложената от участника обща цена;

  • Тц” – точките, които получава участника по оценявания критерий.  1. Показател 2 – Технически характеристики /Тс/.


Показател /Тс/ на Обособена позиция се получава като сума от следните подпоказатели:

Технически показател 1 – Тс1 – Производителност на процесора на персонален компютър /т.2 от техническата спецификация/:

Максималният брой точки /5/ се получава при офертата с предложен процесор с най-голяма оценка на производителност.


Оценката за производителност се взема от сайта http://www.cpubenchmark.net/ . Точките на останалите участници се определят в съотношение спрямо стойността на процесора с най-голяма производителност по следната формула:

С n


Tс1 = 5 х-----------, където :

C max  • “ C max - най-голямата стойност на оценка на производителността на процесора на предложението за персонален компютър (т. 2. от техническата спецификация), от всички предложени стойности;

  • Сn е стойността на оценка на производителността на процесора (т. 2. от техническата спецификация) на предложението за персонален компютър на n-тия участник.


Технически показател 2 – Тс2 – Енергийна ефективност на персонален компютър

/т.12 от техническата спецификация/.

При предложение на компютър със захранващ блок с ефективност 89 % – 1т.

При предложение на компютър със захранващ блок с ефективност над 89 % - 5т.

Технически показател 3 – Тс3 – Тип на твърд диск на персонален компютър /т. 4 от техническата спецификация/

При предложение на компютър с твърд диск със стандартно изпълнение – 1т.

При предложение на компютър с твърд диск с SSD технология – 5т.

Технически показател 4 – Tс4 - Обем на оперативна памет на персонален компютър (т. 3. от техническата спецификация)
С n

Tс4 = 10 х------------------, където :

C max  • “ C max - най-голямата стойност на обем оперативна памет на предложението за персонален компютър (т. 3. от техническата спецификация), от всички предложени стойности;

  • Сn е стойността на обем оперативна памет (т. 3. от техническата спецификация) на предложението за персонален компютър на n-тия участник.


Технически показател 5 – Tс5 – Свързване на предлагания монитор към предлагания компютър
При свързване на монитора към компютъра посредством аналогов VGA интерфейс – .

При свързване на монитора към компютъра посредством Displayport или DVI – .


Технически показател 6 – Tс6 – Възможност за инсталиране на оптично устройство:
При липса на възможност за инсталиране на вътрешно оптично устройство – .

При наличие на възможност за инсталиране на вътрешно оптично устройство - .


Технически показател 7 – Tс7 – Вътрешно захранване:
При захранващ блок извън кутията на компютъра – .

При захранващ блок вграден в кутията на компютъра - .


Технически показател 8 – Tс8 – Контраст на монитора:
При предложение на монитор с контраст по-малък от 1000:1– .

При предложение на монитор с контраст равен или по-голям от 1000:1 - .


Крайния резултат за техническа оценка за всеки участник се получава по следната формула:

= Tс1+ Tс2+ Tс3+ Tс4 + Тс5 + Тс6 + Тс7+ Тс8
КО = Tц + Tс

МЕТОДИКА за позиция 2
Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на комплексната оценка на всяка оферта, показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка .
Оценка на подадените оферти ще се извърши по критерия „икономически най-изгодна оферта”. Комплексната оценка за икономически най-изгодното предложение ще се определи по следните показатели:


№ по ред

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА

Максимален брой точки

1

Предлагана цена (Tц)

65

2

Технически характеристики (Tс)

35


Максималният брой точки на Комплексната оценка е 100.
Показатели за определяне на комплексна оценка:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница