Tqcs international pty ltd abn 59 065 953 924 application formДата29.04.2017
Размер31.39 Kb.


TQCS INTERNATIONAL PTY LTD


ABN 59 065 953 924

APPLICATION FORM


ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Ф
COMPANY INFORMATION


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИРМАТА

Company name / Име на фирмата:

ABN or Tax No / ЕИК:

Site address / Адрес на площадката:

Postal address / Пощенски адрес:

Are any other companies to be covered by the registration / Ще бъдат ли включени други фирми в регистрацията?

If so, state the company names / Ако да, посочете имената им

Company contact / Лице за контакт във фирмата:

Title / Длъжност:

Telephone / Телефон:

Facsimile /Факс:

Mobile / Моб. тел:
Email:

Website / Уебсайт:

No. of FTE employees / Брой на служителите на смяна:

No of shifts / Брой на смените:

Standard(s) applied for / Стандарти, за които се кандидатства:


Is “design” included (ISO 9001 only) / Включва ли се „проектиране” (само за ISO 9001) ?

Are you currently certified with another CB / В момента сертифициран ли сте от друг сертификационен орган? If so, please attach a copy of the current certificate / Ако да, моля, прикачете копие на настоящия сертификатAPPLICATION / КАНДИДАТСТВАНЕ

I have read and undertake to observe TQCSI’s Rules of Certification which is available on TQCSI’s web site: www.tqcsi.com. A copy of these Rules of Certification will be retained on file for future reference. I understand that changes to these Rules may occur from time to time and agree to observe any such amendments. / Прочел съм и приемам да спазвам правилата за сертификация, които могат да бъдат прочетени в сайта на TQCSI’s www.tqcsi.com. Копие от правилата за сертификация ще бъде запазено във файл за бъдещо позоваване. Разбирам, че могат да възникват промени в тези правила и се съгласявам да спазвам всякакви промени.

I accept the quotation provided by TQCSI and understand the initial and annual certification charges. I understand that the annual registration fee is payable immediately upon certification and then annually in advance, and that travel related expenses are charged at cost. I understand that standard terms of payment are 14 days. / Приемам финансовото предложение, предоставено от TQCSI и разбирам първоначалните и годишни такси. Разбирам, че годишната регистрационна такса е дължима незабавно след сертификацията и след това ежегодно предварително и че съответните дължими пътни се таксуват. Разбирам, че стандартните условия на плащане са 14 дни.

Note: The Application Fee will be invoiced – do not pay with this Application Form. / Бележка: Таксата за кандидатстване ще бъде фактурирана – не плащайте с този Формулшр за кандидатстване.

Signature / Подпис:

Date / Дата:

Name & Title / Име и длъжност:

Order/Ref No (if applicable) / Поръчка/Реф No (ако е приложимо):


QUESTIONNAIRE / ВЪПРОСНИК


List sites to be covered under certification / Избройте площадките, които тршбва да бъдат включени в сертификацията:
Brief description of the activities covered by the certification / Кратко описание на дейностите, обхванати от сертификацията:

List main products/services (max of 600 characters) / Избройте основните продукти/услуги (май-много 600 символа):


List main technologies used (max of 300 characters) / Избройте основните технологии, които се използват (най-много 300 символа) :TQCSIF-12 15/2/10 Page of 2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница