Тръбен кладенец с-1 Южно вино – Трояново, разположен в поземлен имот №119002, в местността “Пенчов кладенец” с. ТрояновоДата17.10.2018
Размер23.66 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,

директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район ОБЯВЯВА :

инициатива на „ЮЖНО ВИНО” АД, гр. Поморие,

за водовземане на подземни води от тръбни кладенци – С-1»Южно вино –Трояново», С -2 »Южно вино – Трояново» и С -3»Южно вино – Трояново».

1. Цел на заявеното използване на водите:

Напояване

2. Използвано водно тяло

и водоносен хоризонтBG2G00000К2034

Горнокреден водоносен хоризонт

3. Водовземни съоръжения

Нови водовземни съоръжения –

Тръбен кладенец С-1»Южно вино – Трояново», разположен в поземлен имот № 119002, в местността “Пенчов кладенец” с. Трояново;

Тръбен кладенец С-2, разположен в поземлен имот № 118004, в местността “Пенчов кладенец” с. Трояново;

Тръбен кладенец С-3, разположен в поземлен имот № 136005, в местността “Голямата могила”, с. Трояново, община Камено, област Бургас.

4. Място на използване на водите, населено място

ЕКАТТЕ


За капково напояване на лозови насаждения, намиращи се в поземлени имоти №119002 и № 118004 в местността “Пенчов кладенец” и имот № 136005, в местността “Голямата могила”, с. Трояново, община Камено, област Бургас.

73211

5. Проектни параметри на използването:

- количество на водите

- понижение на водното ниво


Средноденонощен дебит(за трите кладенеца): 1,1 л/сек.

Максимален дебит(за трите кладенеца): 1,1 л/сек.

Максимално експлоатационно понижение: 7,0 м за всеки тръбен кладенец.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;

- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.

7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

Басейнова дирекция за Черноморски район, Варна, ул.Александър Дякович“ № 33

Срок – 14 дни от датата на обявяването.


инж. ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ

Директор на Басейнова дирекция за Черноморски район


Варна 9000, ул. „Ал. Дякович” №33

тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.org, e-mail:bdvarna@bsbd.org

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница