Two of three positions duration: 55 months Objectives of the positionДата06.08.2017
Размер27.93 Kb.

Bulgarian Libraries – Access Points to Information and Communication for All”


Position: Driver / Assistant (DA) (TWO OF THREE POSITIONS)

Duration: 55 months

 1. Objectives of the position

The DA (one of three such positions) is a member of the Operations Department at the PMU. The DA is responsible for the safe transportation of program staff, consultants and counterparts, as well as for program vehicle management. In addition, the DA provides logistical and administrative support to PMU members. 1. Terms for Provision of the Services / Lines of Reporting

The DA reports to the Operations Associate (OA) and cooperates with the other PMU members as instructed. The DA holds a full-time position with the program under a UNDP service contract.
 1. Scope of work
 • Provide safe transportation of authorized PMU personnel, counterparts and officials in and outside Bulgaria;

 • Handle hotel and restaurant bookings, hall rentals, and official communications during duty travel;

 • Provide promptly and effectively ad-hoc support to colleagues and program counterparts as requested;

 • Ensure perfect maintenance of the assigned program vehicle – keeping it clean and in perfect mechanical condition, as per the established UNDP rules and procedures;

 • In the case of car / road accident, follow the required UNDP protocol, rules and regulations;

 • Keep a vehicle maintenance log - oil changes, gas filter, air filter, tires, etc.;

 • Keep a log for mechanical repairs of the assigned vehicle;

 • Log official trips, daily and monthly mileage, and fuel consumption as instructed by UNDP;

 • Provide administrative and logistical support for the daily functioning of the PMU office;

 • Handle incoming and outgoing communications (telephone, fax, e-mail, post, deliveries, shipments, collections, etc.)

 • Perform administrative errands, such as photocopying, faxing, filing, etc.;

 • Support the organization of events (workshops, duty travel, missions by consultants, etc.)4. Qualifications


  • at least 3 years driving experience in Bulgaria’s urban and rural areas

  • clean professional driving license

  • very good knowledge of vehicle mechanics

  • good skills in working with office equipment (phones, fax, copying machine, PC)

  • availability to work flexible hours

  • availability for extensive overnight duty travel in Bulgaria

  • availability to undertake duty travel on short notice

  • very good communication skills and strong teamwork orientation

  • helpful and pleasant personality

  • fluent Bulgarian, good oral command of English

Длъжност: Шофьор/Сътрудник (ШС) (ДВЕ ОТ ТРИ ПОЗИЦИИ)

Срок: 55 месеца

 1. ЗАДАЧИ


Шофьорът /Сътрудник (трима души на тази длъжности) е член на Отдел „Оперативна дейност” в ЗУП. Отговаря за безопасния превоз на служителите на програмата, консултанти и партньори, както и за стопанисване на превозните средства на програмата. Освен това осигурява логистична и административна подкрепа на членовете на ЗУП.

 1. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ / ОТЧЕТНОСТ

ШС се отчита пред оперативния сътрудник (ОС) и работи с останалите членове на ЗУП съгласно получените указания. ШС работи на пълен работен ден и се назначава по договор с ПРООН.


 1. Задължения

Шофьорът /Сътрудник:

 • Осигурява безопасен превоз на упълномощени служители на ЗУП, партньори и длъжностни лица във и извън страната;

 • Грижи се за резервиране на хотели и ресторанти, наемане на зали и служебни комуникации по време на служебни пътувания;

 • Предоставя навременна и ефективна текуща помощ по искане на колеги и партньори;

 • Осигурява перфектна поддръжка на зачисленото превозно средство – поддържа го чисто и в идеално състояние съгласно установените правила и процедури на ПРООН;

 • В случай на пътен инцидент следва задължителните протоколи, правила и разпоредби на ПРООН;

 • Поддържа дневник за поддръжка на автомобила – смяна на масло, горивен филтър, въздушен филтър, гуми и т. н.;

 • Поддържа дневник за поправките по зачисления автомобил;

 • Записва официалните пътувания, дневен и месечен пробег, разход на гориво съгласно указанията на ПРООН;

 • Осигурява административна и логистична подкрепа за ежедневната работа в офиса на ЗУП;

 • Грижи се входящи и изходящи съобщения (телефон, факс, поща, куриери, доставки и т.н.);

 • Изпълнява административни задачи като фотокопиране, изпращане на факс, завеждане/архивиране на документация и т. н.;

 • Подпомага организирането на събития (семинари, служебни пътувания, командировки на консултанти и т. н).4. НЕОБХОДИМА КВАЛИФИКАЦИЯ


  • най-малко тригодишен шофьорски опит в градски и селски райони в България

  • чисто професионално свидетелство за правоуправление

  • много добри познания по автомобилна механика

  • добри умения за работа с офисна техника (телефон, факс, копирна машина, компютър)

  • възможност за работа на гъвкаво работно време

  • възможност за чести служебни пътувания в страната, вкл. нощувки

  • възможност за служебни пътувания с минимално предизвестие

  • много добри комуникативни способности и силна екипна ориентираност

  • услужлива и приятна личност

  • свободно владеене на български и добър устен английски


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница