Удостоверения за ползване на обекти IV и V кат-рия за 2009 гДата31.03.2018
Размер269.35 Kb.
Удостоверения за ползване на обекти IV и V кат-рия за 2009 г.
Наименование на обекта

Местонахождение

Възложител

1

Вътрешно преустройство на фризьорски салон в зъботехническа лаборатория 

Гр.Враца, ж.к.”Металург”, УПИ-І, кв.240-Б 

Светла Иванова Георгиева 

 2

Преустройство на бивша сладкарница „Космос” за направа на магазин за пакетирани хранителни стоки и  коктейл бар сладкарница 

Гр.Враца, ЦГЧ, п.и.5060, кв.173 

ЕТ „БОБИ-ПЕТКО ВАЧЕВ”-Враца с   у-тел Петко Божинов Вачев 

3

Жилищна сграда с гаражи

С.Згориград, УПИ-ІІ-551, кв.42

Николай Николов Симеонов

4

Магазин

Гр.Враца, ж.к.”Дъбника”, УПИ-V, кв.151

ЕТ „Кондо-Коцо Атанасов”-Коцо Атанасов Тошев

5

Телефонно кабелно захранване на бизнес сграда с аптека на ЕТ „Тиба фарма”

Гр.Враца, ж.к.”Сениче”, УПИ-ІІ, кв.158

„БТК” АД-гр.София

6

Жилищна кооперация-външно електрозахранване

Гр.Враца, ж.к.”Медковец”, УПИ-Х, кв.267а

„РИТЛИТЕ-97”АД-гр.Мездра- Александър Тошев Александров-изпълнителен директор Румяна Цветанова Коцева и Лиляна Цветанова Коцева

7

Вътрешно преустройство за банков офис на „Корпоративна търговска банка” АД

Гр.Враца, УПИ-ІІ, кв.17, ЦГЧ

„И.С.Б. ГРУП” ЕООД представлявано от Георги Крумов Бъзовски, ползвател: Корпоративна търговска банка АД-София

8

Вътрешно преустройство на съществуващ търговски обект в магазин за месо

Гр.Враца, ж.к.”Втори юни”, УПИ-VІІІ-901, кв.278

Николай Цветанов Ангелов

9

Пристройка към съществуващ сервиз

Гр.Враца, ж.к.”Самуил”, УПИ-VІІ, кв.116а

Валентин Николов Петров

10

Сграда със смесено предназначение-магазин

Гр.Враца, ЦГЧ,  УПИ-І, кв.125

Дилян Георгиев Савов, Цеца Христова Манчева и Община Враца

11

ЖСК „Железничар”-тяло „Б”

Гр.Враца, ЦГЧ,  УПИ-ІV, кв.154

Живущите в блока и председател на жск”Железничар”-тяло „Б”-Стоян Милчев Александров и представител Ценимир Цонев

12

Стълбищна клетка в двора на ТПК „Христо Ботев”

Гр.Враца, ЦГЧ,  УПИ-VІ-4510, кв.122

ТПК „Христо Ботев”-Враца-Виолета Н. Дамянова, председател на ТПК „Христо Ботев”-Враца, ползвател „Про Кредит Банк /България/” АД-София

13

Жилищна сграда

Кв.Бистрец-Враца УПИ-ІІІ-200, кв.29

Пламен Цветанов Кузманов

14

Триетажна жилищна сграда

Гр.Враца, ж.к.”Медковец”УПИ-118, п.и.12259.1025.64, кв.267

„Ритлите 97” АД-Мездра с изпълнителен директор Александър Тошев Александров, Румяна Цветанова Коцева и Лиляна Цветанова Коцева

15

Преустройство на стопанска постройка за „Медико-техническа лаборатория по зъбопротезиране”

Гр.Враца, ж.к.”Самуил”, УПИ-ХІ-4090, п.и.12259.1022.29, кв.107

Ивка Петрова Илиева

16

Вътрешно преустройство на сграда в практика по протетична и естетична дентална медицина-д-р Георги Илиев-без засягане на строителната конструкция

Гр.Враца, ж.к.”Самуил”, УПИ-ХІ-4090, п.и.12259.1022.29, кв.107

Веселин Георгиев Илиев

17

Кабел Н.Н. за ел. захранване на сграда „РИОСВ”-ул.”Екзарх Йосиф” №81

Гр.Враца, ж.к. „Самуил”, кв.103

„ЧЕЗ Разпределение България” АД-регион Враца

18

Пететажна жилищна сграда

Гр.Враца, ЦГЧ, УПИ-ХХІV-5121, кв.271

Лиляна Панайотова Танчева, Росица Панайотова Тодорова и „Линтел” ЕООД-Враца с у-тел инж. Калин Георгиев Георгиев

19

Външно ел.захранване на „Фризьорски салон”

Гр.Враца,ж.к.”Дъбника”,УПИ-ХІІІ-115, кв.154

„ЧЕЗ Разпределение България” АД-регион Враца

20

Външно ел.захранване на „Фризьорски салон”

Гр.Враца, ж.к.”Река Лева”, УПИ-ІV-1449, кв.57

„ЧЕЗ Разпределение България” АД-регион Враца

21

Кабел НН за ел.захранване на „Жилищна сграда с кафе-аперитив”

Гр.Враца, ЦГЧ, УПИ-ХХV, кв.156

„ЧЕЗ Разпределение България” АД-регион Враца

22

Кабел НН за ел.захранване на магазин

Гр.Враца, ЦГЧ, УПИ-І, кв.125

„ЧЕЗ Разпределение България” АД-регион Враца

23

Кабел НН 380/220V за ел.захранване на жилищна сграда с офис и гаражи

Гр.Враца, ЦГЧ, УПИ-ІХ-1095, кв.40а

„ЧЕЗ Разпределение България” АД-регион Враца

24

Телефонно кабелно захранване на жилищни сгради и магазини

Гр.Враца, ЦГЧ, ул.”Климент Охридски №№ 3-7

„БТК” АД-София с изпълнителен директор Бернар Жан Люк Москени

25

Телефонно кабелно захранване на новопостроени сгради

Гр.Враца, ул.”28 октомври”, кв.155 и 156

„БТК” АД-София с изпълнителен директор Бернар Жан Люк Москени

26

Сграда за обществено обслужване-обект №5

Гр.Враца, ж.к.”Дъбника”, УПИ-ІІ, кв.149

„Тонов и Петков” ООД-Калин Петков Петков

27

Жилищна сграда

Гр.Враца, ЦГЧ, п.и.1717, кв..138

Цветан Йорданов Петров, Магдалена Теофилова Петрова и Йордан Цветанов Петров

28

Жилищна сграда

Гр.Враца, ж.к.”Толбухин-юг”, УПИ-VІ-808, кв.306

Николина Иванова Илиева

29

Пристройка и  преустройство на магазин за обувки

гр.Враца, ЦГЧ, УПИ-VІ-2510, кв.122

Калин Весков Димитров

30

Гараж

гр.Враца, ж.к.”Металург”, УПИ-І-4862, кв.96

Данаил Миронов Тошев

31

Надстройка и пристройка на съществуваща жилищна сграда

гр.Враца, ж.к.”Втори юни”, УПИ-VІ-903, кв.278

Ивайло Николаев Баберков

32

Външно ел.захранване на „Нискоетажна жилищна сграда”

гр.Враца, Ж.к.”Река Лева”, УПИ-ІV-1449, кв.10

„ЧЕЗ Разпределение България” АД

34

Преустройство на кабелно захранване по ул.”Подбалканска” и реконстуирана сграда

гр.Враца, УПИ-ІV, кв.240

Ангел Василев-рег. Мениджър”Експлоатация”-Враца-представител на БТК АД-София

35

Външно ел.захранване на триетажна жилищна сграда

гр.Враца, ж.к.”Околчица”, УПИ-VІІ-4029, кв.210

„ЧЕЗ Разпределение България” АД-регион Враца

36

Преустройство на гараж в магазин за авточасти

гр.Враца, ж.к.”Река Лева”, УПИ-ІХ-746, кв.53-а

Емил Димитров Додов

37

Модернизация на циментова мелница №3  Подобект: Захранване на циментова мелница №3.  Високоефективен сепаратор. Реконструкция на трансформатори и пускови устройства за циментова мелница № 3

с.Бели извор, п.и.012024, кв.1

„ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ” АД-  с.Бели извор

38

Бетонов център на „КОРЕКТ” ООД

гр.Враца, Източна промишлена зона, УПИ-ІІІ-8, кв.4

„КОРЕКТ” ООД-Враца с у-тел инж. Бойко Велинов Борисов

39

Триетажна жилищна сграда с гаражи

гр.Враца, ж.к.”Толбухин-юг”, УПИ-ІІ-1442, кв.306

Велко Иванов Кацаров

40

Жилищна сграда с магазини и гаражи

гр.Враца, ЦГЧ, УПИ-VІІІ-4436,2311,2314, кв.155

„Иванов-53” ЕООД-Враца-инж.Иван Цветанов Иванов

41

Гараж

с.Згориград, УПИ-ХVІІ-266, кв.19

Александър Василев Тодоров

42

Телефонно кабелно захранване на сграда за специализирана медицинска помощ

гр.Враца, ж.к.Медковец, УПИ-І, кв.27

Ангел Василев-регионален мениджър „Експлоатация”-Враца представител на БТК АД-София

43

Триетажна жилищна сграда с гаражи

гр.Враца, ж.к.”Река Лева”, УПИ-VІІІ-493, кв.49

Здравко Аспарухов Цветков

44

Пристройка към хипермаркет „Технополис”

гр.Враца, м-ст „Егледжето”

„КОМПО” АД-Враца – Владилен Иванов Кръстев

45

Пристройка и преустройство на заведение „Бърза закуска” и транжорна

гр.Враца, Източна промишлена зона, УПИ-ІV, кв.234

ЕТ”Алпида-Диана Арсенова”-Враца- Диана Г. Арсенова

46

Цех за бутилиране на олио

гр.Враца, Хранително вкусова зона, УПИ-ХІ-66, кв.10

„Премиер – ТМ” ООД-Михаил Иванов Михайлов

47

Смесена сграда с офиси и производство на хляб и закуски

гр.Враца, ж.к.”Младост”, УПИ-І, кв.23

ЕТ”НИГОР”-Нино Господинов Младенов

48

Вътрешно преустройство на сграда в магазин и офис

гр.Враца, Източна промишлена зона, УПИ-ХХХІ-71, кв.1

„Дженерал клима” ЕООД-Враца с управител Дилян Златанов Камберски

49

Четириетажна жилищна сграда

гр.Враца, ж.к.”Подбалканска”, УПИ-V-1571, кв.189

Петя Георгиева Спиридонова, Йорданка Цв.Георгиева, Гошо П.Георгиев и Ценка Анг. Георгиева

50

Промяна предназначението на гараж, преустроен от магазин във фризьорски салон

гр.Враца, ЦГЧ, УПИ-VІІІ-2814, кв.142

Маргарита Владиславова Неновска

51

Вътрешно преустройство на магазин за хранителни стоки в павилион за продажба на бързи закуски

гр.Враца, ж.к.”Младост”, п.и.12259.1026.234, кв.260

„Хелена 97” ЕООД- Враца представлявана от Капка Красимирова Макавеева

52

Вътрешно преустройство без промяна предназначението на търговски обект в „Три търговски обекта”

гр.Враца, ЦГЧ, УПИ-І-4512, кв.127

„Вида – Снаб” ЕООД-Видин с управител Велислав Георгиев Бановски

53

Едноетажна пристройка към съществуваща жилищна сграда

гр.Враца, ж.к.”Околчица”, упи-ХІІ-3260, кв.211

Емилия Иванова Илиева

54

Преустройство на В и К инсталация.Промяна на съществуваща ел.инсталация

гр.Враца, ж.к.”Самуил”, упи-І-5053, кв.121

Община Враца – ползвател:”Международна социална служба-България”, представлявано от д-р Събина Събева

55

Вътрешно преустройство на търговски обект „Зорница”

гр.Враца, ЦГЧ, упи-ІІ, кв.194

„ТЕДИСМАГ” ЕООД представлявано от Велислав Георгиев Бановски

56

Надстройка на жилищна сграда

гр.Враца, ж.к.”Река Лева”, упи-ІV-693, кв.51

Христина М. Петкова, Миглена Ал. Христова, Цветелин Илиев Христов и Вера Хр. Цакона

57

Жилищна сграда с магазини

гр.Враца, ЦГЧ, упи-ХVІІІ-153, кв.138

„Билдинг Инвест” ООД – с управител инж.Николай Петков Герасимов

58

Телефонно кабелно захранване на бизнес сграда /хотел/

гр.Враца, кв.276,  ЦГЧ

Инж.Ангел Василев –регионален мениджър „Експлоатация” – Враца представител на БТК АД –София

59

Средноетажна жилищна сграда

гр.Враца, упи-ХVІІ-152, кв.138, ЦГЧ

„Иванов – 53” ЕООД – Враца – управител Иван Цветанов Иванов

60

Телефонно кабелно захранване на жилищна сграда с офиси и магазини

гр.Враца, ЦГЧ,  п.и.12259.1015.202, кв.276

„БТК” АД – София- регионален мениджър „Експлоатация”-Враца-Ангел Василев

61

Вътрешно преустройство на магазин в два магазина за промишлени стоки и офис

гр.Враца, ЦГЧ, упи-І, кв.194

Румен Любенов Петров

62

Телефонно кабелно захранване бизнес сграда

гр.Враца, ЦГЧ, кв.166

„БТК” АД – София- регионален мениджър „Експлоатация” – Враца – Ангел Василев

63

Вътрешно преустройство на етаж от жилищна сграда в работилница за опаковане на хранителни добавки

гр.Враца,ж.к.”Подбалканска”,   упи-VІ, кв.174

Деян Владимиров Ганецовски

64

Триетажна смесена сграда

гр.Враца, Промишлена зона, упи-VІ, кв.4

Снежанка Славчева Трънкарова представляваща ЕТ”САИТ-Снежанка Трънкарова”-София

65

Автомивка

гр.Враца, ж.к.”Река Лева”, п.и.12259.1014.217, кв.57а

ЕТ „Ц–М  КАР  Ц. Колев-М Колев” – Мирослав Цветков Колев

66

Вътрешно преустройство на съществуваща сграда в „Ателие за керамични изделия и сувенири” 

 с.Челопек, упи-V-108, кв.8

Георги Христов Петров 

67

Козметичен център

гр.Враца, ж.к.”Самуил”, упи-ІV, кв.117

„Пресан” ЕООД – Чавдар Трифонов Пешков

68

Средноетажна жилищна сграда с магазини и ресторант

гр.Враца, ЦГЧ, упи-І.-2398, п.и.12259.1018.106, кв.132

„Преко” ООДВелина Георгиева, Верка Микова, Първолета Митова, Росица Манчева, Десимира Георгиева,тихомир Петров, Диньо Динев, Денис Георгиев, Мария Иванова и Чавдар Иванов

69

Вътрешно преустройство на съществуващо хале

гр.Враца, Складова зона, упи-ХV-4990, кв.11

„Враца – Стил” АД-Враца, Илия Георгиев Павлов

70

Вътрешно преустройство на съществуващо помещеееение в „Аптека”

гр.Враца, ЦГЧ, упи-ІІІ-4642, кв.15

„Преко” ООД – Враца – Пенка Николова Престойска с ползвател:”ФАРМАТИКА” ООД-Враца

72

Надстройка на жилищна сграда и преустройство в кафе-клуб и къща за гости – първи етап „Кафе – клуб”

с.Згориград, п.и.323, кв.30

Тихомир Евгениев Митов

73

Шивашко предприятие – ІІ етап /разширение/ цех, нова пристройка към котелно, нов дневен център за децa

гр.Враца, ж.к.”Дъбника”, упи-V, кв.138

„Р.Б.О.” ООД-Враца с у-тел Матео Рока

74

Вътрешно преустройство на магазин в магазин и жилище

гр.Враца, Промишлена зона, упи-ІІ, кв.3

Ивайло Павлинов Иванов

75

Триетажна жилищна сграда

гр.Враца, ЦГЧ, упи-ХХІ-3025, кв.278

Димитър Тодоров Кръстев и Катя Симеонова Димитрова

76

Автосервиз, шоурум и магазин за авточасти

гр.Враца, Хранително вкусова зона, упи-V-22, кв3

„АВТОДИСТРИБУЦИЯ” ООД-София с у-тел Цветан Вълов Цветанов

77

Преустройство на съществуващ магазин за селскостопанска техника, продукция и офис

гр.Враца, ж.к.”Река Лева”, упи-ХІ-800, кв.27

Мария Асенова Тодорова

78

„Холсим България” АД-с.Бели Извор Подобект: Нов подкранов път в „Обединен склад”

п.и.012024, кв.1- площадка на „Холсим България” АД, землището на с.Бели Извор

„Холсим България” АД-с.Бели Извор- Тодор Дончев Костов-изпълнителен директор

79

Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда

гр.Враца, жк”Гео Милев”, упи ХV-4344, кв.222

Максим Димитров Григоров

80

Сграда за стопанска дейност - казан

кв.Кулата –гр.Враца, п.и.№ 030025

Йото Цеков Драшански

81

Разширение на далекосъобщителната мрежа на БТК по ул.”Хр.Матов”

гр.Враца - ЦГЧ

„БТК” АД – София с представител Ангел Василев-рег.мениджър „Експлоатация”-гр.Враца

82

Пристройка и надстройка с магазини на жилищна сграда

гр.Враца, жк”Металург”, упи І-4862, кв.96

Иван Миронов Ненков

83

Надстройка на ветеринарна клиника

гр.Враца, жк”Подбалканска”, упи ІІІ, кв.181-а

ЕТ”Д-р Дариткова – Нина Найденова” – Нина Ат.Найденова

84

Бистро

гр.Враца, жк”Р.Лева”,упи І, кв.61-а

„ЕТ Димитър Боянов” представлявано от Димитър И.Боянов

85

Складова база с обособени магазинни части

гр.Враца, Промишлена зона, упи ІІ-5005, кв.6-а

„ИНЕКС ТРЕЙД” с у-тел Илиян Й.Цветков

86

Жилищна сграда с гаражи

гр.Враца,ж.к.”Толбухин-юг”,упи-ХІІ-1484,кв.311

Ина Илиева Василева

87

Триетажна жилищна сграда с магазин

гр.Враца,ж.к.”Околчица”,упи-VІІ-4029,кв.210

Федя Николов Николов

89

Вътрешно преустройство на партерен етаж в магазин за промишлени стоки

гр.Враца,ж.к.”Река Лева”,упи-ХІ-775,кв.56

Калинка Борисова Донова-Табакова

90

Вътрешно преустройство на кабинет за обособяване на два самостоятелни кабинети за индивидуална творческа дейност № 11 и № 13

гр.Враца,ЦГЧ, упи-ХVІІІ,кв.142

„М ИНВЕСТ” ООД –Враца с управител Пламен Кръстев Радойков

91

Заведение за бързо хранене

кв.Бистрец и кв.Кулата-Враца

Красимир Петров Каменов

92

Жилищна сграда

гр.Враца,ЦГЧ,упи-ХІ-932,кв.32

Силвио Мл.Тодоров и „Форстрой-инжинеринг” ЕООД-инж.Христофор Буковски

93

Еднофамилна жилищна сграда

с.Челопек,упи-VІІІ-288,кв.40

Валя Ценова Иванова

94

Вътрешно преустройство на част от съществуващ магазин в магазин за плодове и зеленчуци

гр.Враца,ЦГЧ, упи-І,кв.267

„Селекта Трейдинг” ЕООД-Тихомир Митков Лаков

95

Преустройство и смяна предназначението на магазин в офис сграда на „РИЛА ГАЗ” АД

гр.Враца, ЦГЧ, упи-ХІХ-2672, кв.142

„РИЛА ГАЗ” АД- София представлявано от изпълнителни директори Серджо Пантано Андреа Ариги

96

Магазин за пакетирани хранителни стоки,офис и жилища

гр.Враца, ж.к.”Дъбника”, упи-ХVІІ, кв.121

„СЪНРАЙС” ЕООД с у-тел Савка Лозанова Тринкова

97

Изместване съществуващи кабели НН собственост на „ЧЕЗ Разпределение” АД по чл.73, ал.1 от ЗУТ-ТП №39 до бл.54

гр.Враца, ж.к.”Сениче”,упи-ІV,кв.158

„ЧЕЗ Разпределение”АД-София-инж. Петьо В.Петков-ръководител ОРЗ-Враца

98

ПГХ”Чирен-Склад за тръби за авариен запас в ПГХ Чирен

Имот № 000197,  м-ст”Джурковец / Краев трън”-землището на с.Чирен

„Булгартрансгаз” ЕАД-София-Ангел Георгиев Семерджиев

99

Сграда за нови социални услуги

с.Паволче, упи-І-169, кв.23

Община Враца

100

Вътрешно преустройство на гараж в магазин за промишлени стоки

гр.Враца, ЦГЧ, упи-І, кв.129

Валя Цветанова Спасова

101

Вътрешно преустройство на офис № 6 в кабинет за първична извънболнична дентална помощ

гр.Враца, ЦГЧ, упи-VІІ-5094, кв.16

Димитър Руменов Чалъмов

102

Надстройка на съществуваща жилищна сграда

гр.Враца,ж.к.”Толбухин-юг”, упи-ІІ-1453,кв.305

Тодор Николов Ангелов и Митра Рангелова Ангелова

103

Вътрешно преустройство на съществуващ магазин на три самостоятелни обекта Подобект: Зала 1 и зала 2

гр.Враца, ЦГЧ, упи-І-4512,кв.127

Иглика Георгиева Петкова,Цветомир Маринов Иванов и Кирил Тодоров Маринов

104

Вътрешно преустройство на първи етаж от жилищна сграда за магазин и пристройка на два етажа за магазин и жилище

Гр.Враца, ЦГЧ, упи-І-3679, кв.175

Жулиета Стефанова Григорова

106

Магазин за промишлени стоки

гр.Враца, ж.к.”Околчица”, упи-ІІІ, кв.200а

Красимир Петров Каменов

107

Пристройка и надстройка съществуващ магазин за хранителни стоки

гр.Враца, ж.к.”Самуил”,  упи-І, кв.108

Вероника Боянова Асенова

108

Преустройство на съществуваща стопанска сграда в мебелен цех – кантиране на плоскости

с.Паволче, упи-ХІХ-1, кв.4

Федя Николов Николов

109

Пристройка на автосервиз

гр.Враца, Хранително вкусова зона, упи-ХХХІІ, кв.3

„ТЕХ – КО” ООД-София – Детелин Василев Лещарски

110

Преустройство на жилищна сграда и гараж

с.Паволче, упи-ІV-108, кв.18

Наталия Емилова Димитрова

111

Преустройство и пристройка на съществуваща сграда в магазин за промишлени стоки

гр.Враца, упи-VІ-4987, кв.10, Складова зона

„Билдинг Инвест” ООД с у-тел инж.Николай Петков Герасимов

112

Вътрешно преустройство на гараж в офис

гр.Враца, ЦГЧ, упи-І, кв.133

„АГРОКЕМ ИНВЕСТМЪНТ” ООД-Враца с у-тел Йордан Илиев Йорданов

113

Търговска сграда-Супермаркет за хранителни стоки „Плюс”

гр.Враца, ж.к.”Сениче”, упи-ІV, кв.158

„Тенгелман Риъл Естейт Интернешънъл България” КД ЕИК - София с у- тел Райнер  Венделбергер

114

Пристройка за сладкарски цех към хипермаркет „Технополис”

гр.Враца,   м-ст „Егледжето”, п.и.5, масив 882

„КОМПО” АД Враца представлявано от Владилен Иванов Кръстев

115

Заведение за бърза закуска. Вътрешно преустройство на част от сграда и изграждане на покрита тераса

гр.Враца, ж.к.”Промишлена зона”, упи-V, кв.13

„Автотранс-97” ООД-Враца-Цветан Атанасов Атанасов

116

Преустройство и укрепване на съществуваща жилищна сграда

гр.Враца, ЦГЧ, упи-ХХІХ-1894, кв.12

Анелия Тошкова Симеонова и Цветан Иванов Симеонов

117

Супермаркет / Пени Маркет-Враца/

гр.Враца, ж.к.”Дъбника”, упи-ХІІ, кв.117

„РИЛА ПРОЕКТ” ЕООД София с у- тел Васил  Фечко

118

Еднофамилна жилищна сграда с магазини – магазин № 1 и магазин № 2 – І-ви етап

гр.Враца, ж.к.”Околчица”, у.п.и.ХІІІ-3269, кв.210

Иван Димитров Пиронков

119

Производство на опаковки за ХВП и склад за продажба на едро на пакетирани стоки

гр.Враца, „Източна промишлена зона”, у.п.и.ХХV-27, кв.9

„МИК-28” ЕООД с у-тел Красимир Милков Александров

120

Преустройство на магазин в дрогерия

гр.Враца, ж.к.”Сениче”, у.п.и.ІІ, кв.158

Бойка Методиева, ползват. ”БЕЛАДОННА ПЛЮС”ООД

121

Сграда за обществено обслужване

гр.Враца, ЦГЧ, у.п.и.ХХІІІ,кв.276

„Бордо-03”ООД-Пламен Първанов

122

Вътрешно преустройство на съществуваща сграда в Ресторант-страноприемница,кафе-аперитив и офиси” Подобект:Първи етап „Ресторант-страноприемница”

гр.Враца, ЦГЧ, у.п.и.-І-2925,кв.168

Михаил Александров Петков и Снежана Димитрова Петкова

123

Вътрешно преустройство на гараж в офис

гр.Враца, ЦГЧ, у.п.и.ІХ-4808,кв.38

Борислав Иванов Петров

124

Надстройка на недовършена сграда с височина до 10м

гр.Враца, ж.к.”Медковец”,   у.п.и.VІІІ-2154/575/,кв.269

Иво Христов Лилов

126

Жилищна сграда „А” и „Б” с мага-зини и подземни гаражи  Подоб.:Жилищна сграда–тяло „Б”

гр.Враца, ж.к.”Река Лева”, у.п.и.ХVІІІ, кв.63

Стефан Димитров Каралийски и Огнян  Николов Бенински - собственик на „Корект” ООД

127

Офис-център „Карол” къща „Иванка Ботева”

гр.Враца, ЦГЧ, у.п.и.VІІІ-1824, кв.14

Константин Цеков Кърлов

128

Пристройка на кухненски блок и пералня към „Дом за младежи с увреждания”

с.Три кладенци, у.п.и.І-601, кв.55

Община Враца

131

Заведение за бързо хранене  Подобект: Външно ел.захранване

гр.Враца, ж.к.”Дъбника”, у.п.и.ІІ, кв.114

„ЧЕЗ Разпределение България” АД - София

132

Сграда за обществено обслужване-обект №4

гр.Враца, ж.к.”Дъбника”, у.п.и.І, кв.149

Красимир Цветанов Манчовски и „ИВА” ЕООД Сашка Иванова

133

Текущ ремонт със смяна предназначението на „Парова централа” в „Предприятие за производство на метални изделия”

гр.Враца, Хранително вкусова зона, у.п.и.ХХ-66, кв.10

„КАСТЕХ- Г” ООД Монтана

134

Промяна предназначението на съществуващ търговски обект в „Тропс къща-заведение за бързо хранене

гр.Враца, ЦГЧ, у.п.и.-VІІІ-1206, кв.12

Наемодател: ЕТ ”Серго91” Христо Серьожев  Христов и  ползвател:”ИПОН-ЕК” ЕООД с пълномощници Емил Ваньов  Димитров и Кирил Георгиев Кирилов

135

Реконструкция на технологична линия №2  Подобект:”Хлорен байпас”

с.Бели извор, п.и.012024, кв.1

„ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ” АД-с.Бели извор

136

Комбинирана сграда

гр.Враца, у.п.иVІІІ, кв.4

ЕТ”Цвети- Цветелина Руменова” Враца Цветелина Руменова Петрова

137

Амбулатория за специализирана медицинска помощ.Надстройка на трети етаж на сградата за амбулаторна специализирана медицинска помощ

гр.Враца, ж.к.”Медковец”, у.п.и.І, кв.27

Апостол Христов Иванов

139

Вътрешно преустройство и надстройка на съществуваща сграда  Подобект:Пожароизвестителна система.Сигнално охранителна система.Система за видео наблюдение.

гр.Враца, ЦГЧ, у.п.и.Х-1231, кв.14

Министерство на правосъдието - София

141

Телефонно кабелно захранване на търговска сграда на бул.”2-ри юни” №111

гр.Враца, ж.к.”Околчица”, кв.220

Ангел Василев регионален мениджър  „Експлоатация” Враца,  представител на БТК АД София

142

Вътрешно преустройство на съществуваща стопанска сграда за дентален кабинет

гр.Враца, ж.к.”Дъбника”, у.п.и.ХVІІ, кв.109

Тихомир Георгиев Станчев

143

Модернизация на технологична линия №2. Ролкова преса

с.Бели извор, заводска площадка на „Холсим България”, п.и.012024, кв.1

„ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ” АД – с.Бели извор

144

Автосервиз за смяна на гуми

гр.Враца, ж.к.”Дъбника”, у.п.и.ІІ, кв.146

ЕТ”Ангел Димитров 2000” Враца  Ангел Димитров Ангелов

145

Сграда за обществено обслужване

гр.Враца, ж.к.”Дъбника”, у.п.и.ХV, кв.124

„Елти-Инвест-Груп” ООД

146

Пристройка към магазин за хранителни стоки

гр.Враца, ж.к.”Дъбника”, у.п.и.ІІІ, кв.142

ЕТ”ВО БО ГО Володя Горанов” Враца Володя Борисов Горанов

148

Вътрешно преустройство на магазин за промишлени стоки без инсталационни и конструктивни изменения

гр.Враца, ж.к.”Дъбника”, у.п.и.V, кв.146, бл.32

„ИНЕС” ООД -  Враца – Сашка Славчева Свиленова


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница