Университетът в епохата на глобализация, културна хибридизацияДата02.01.2018
Размер138.71 Kb.

a: бул. "Цар Освободител" 15

т: +359 (2) 944 35 17

e: <120uni.sofia@gmail.com>

www.uni-sofia.bgМеждународна научна конференция


НЕСИГУРНО БЪДЕЩЕ:

УНИВЕРСИТЕТЪТ В ЕПОХАТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, КУЛТУРНА ХИБРИДИЗАЦИЯ

И ИНТЕРНЕТ”
23 – 25 Ноември 2008
23 НОЕМВРИ
Пленарно заседание,

15.00 – 15.15, Аула


Откриване на конференцията. Слово на Проф. Недю Попиванов, заместник-ректор по научните изследвания
23 ноември 2008,

следобед, 15.20 – 17.00, Аула


Секция „Сътрудничества”

Председател: Проф. Недю Попиванов, заместник-ректор

Дискутант: Проф. Александър Федотов, Софийски университет
15.20 – 15.40 Проф. Dr. h. c. Ноткер Рьош, Мюнхен

“Изследователско сътрудничество между СУ“Св. Климент Охридски”

и Техническия университет в Мюнхен: постижения, препятствия, перспективи”.
15.40 – 16.00 Проф. Dr. h. c. Д-р Томас Артле, Национален институт за изследвания в областта на агрономията, Нант

“Визия на българските студенти във френската изследователска образователна

система. Как бихме могли да посрещнем предизвикателствата на европейския и глобалния пазар на труда”.
16.00 – 16.20 Проф. Метин Байдар, Испарта

“Сътрудничеството между балканските университети”.


16.20 – 16.40 Дискусия
16.40 – 17.00 Кафе-пауза
23 ноември 2008,

следобед, 15.20 – 17.00, Първа зала


Секция „Мениджмънт на университета. Общи въпроси”

Председател: Доц. Желю Владимиров, заместник-ректор

Дискутант: Ще бъде определен допълнително
15.20 – 15.40 Проф. Анна Мария Тотоманова, Софийски университет

“Университетът, разпънат между науката и образованието”.


15.40 – 16.00 Проф. Георги Каприев, Софийски университет

“Начисляване на амортизациите по индекса на Бъкстън”.


16.00 – 16.20 Проф. Dr. h. c. Петер Фишер Апелт, Хамбург

“Университетът на разума във време на риск”.


16.20 – 16.40 Дискусия

23 ноември 2008,

следобед, 15.20 – 17.00, Втора зала
Секция „Университет и авторитет”

Председател: Доц. Мария Шишиньова, заместник-ректор

Дискутант: Ще бъде определен допълнително
15.20 – 15.40 Доц. Димитър Денков, Софийски университет

“Загубата на авторитет: черти на новото Просвещение”.


15.40 – 16.00 Доц. Димитър Вацов, НБУ

“Публични залози на критическо мислене днес”.


16.00 – 16.20 Проф. Юлия Стефанова, Софийски университет

“Интернационализация на образованието /в България/ – реалности,

предизвикателства, добри практики”.
16.20 – 16.40 Дискусия
23 ноември 2008, следобед, 15.20 – 17.00, Нова конфентна зала

Секция „Хуманитарните и социални науки в епохата на глобализация”

Председател: Доц. Недялка Видева, заместник-ректор

Дискутант: Доц. Ангел Ангелов, Благоевград
15.20 – 15.40 Проф. Dr. h. c. Урс Алтермат, Фрибург

“Ориентация или компенсация? За състоянието на хуманитарните науки”.


15.40 – 16.00 Проф. Dr. h. c. Едуард Можейко, Алберта

“Хуманитарните науки в ерата на глобализация. Имат ли бъдеще?”


16.00 – 16.20 Доц. Петя Кабакчиева, Доц. Александър Кьосев, Софийски университет

“Методологически национализъм, глобализация и институционална структура”.


16. 20 – 16.40 Дискусия

23 ноември,

следобед, 17.00 – 19.00, Първа зала
Секция „Мениджмънт на университета: Организиране на знанието, информационни системи и управление на университета”

Председател: Доц. Желю Владимиров, заместник-ректор
17.00 – 17.20 Проф. Гегхам Геворджан, Ереван

“Болонският процес: Минало, настояще и бъдеще на висшето

образование в Армения”.
17.20 – 17.40 Доц. Григорий Вазов, Висше училище по застраховане и финанси

“Организиране на знанието и управление на университета”.


17.40 – 18.00 Проф. Стоян Денчев, Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии

“Формиране и изграждане на информационна култура на прозрачност

в системата на висшето образование”.
18.00 – 18.20 Проф. Ласло Козма, Университет Йотвьош Лоранд, Будапеща

“Европейската структура на сектор информационни и комуникационни

технологии в съответствие с европейската квалификационна структура”.
18.20 – 18.40 Доц. Добрин Денев, УАСГ

“Висшето строително образование в България в светлината на новите реалности”.


18.40 – 19.00 Дискусия
23 ноември,

следобед, 17. 00 – 19.00, Нова конферентна зала
Кръгла маса за обсъждане проектостратегията за научни изследвания

на Софийския университет
Модератор: Проф. Пепка Бояджиева, БАН

Участват:

Проф. Тони Спасов, декан на ХФ, Софийски университет;

Доц. Димитър Денков, Зам. декан на ФФ, Софийски университет;

Проф. Камен Веселинов;

Д-р Патриция Георгиева;

Доц. Петя Кабакчиева;

Гл.ас. Румен Борисов;

Проф. Марсиал Дюклоа, Париж 13;

Проф. Dr. h. c. Андреас Шпеер, Университет в Кьолн;


Поканени са министър Даниел Вълчев, заместник-министър Ваня Добрева, представители на МОН– доц. Анастас Герджиков, Албена Вуцова, Елка Добрева, Лили Николова, Мария Фъртунова, г-н Лютви Местан, председател на комисията по образование в Народното събрание, Мария Карабельова, парламентарен секретар.
17.00 – 17.10 Проф. Недю Попиванов

Представяне на стратегията.


17.10 – 17.20 Проф. Георги Димитров

Изказване за духа на стратегията от името на работната група.


17. 20 – 18.05 Изказвания на дискутантите.
18.05 – 19.00 Обща дискусия.
24 НОЕМВРИ
24 ноември, сутрин,

Пленарно заседание в Аулата
Тема: “Съдбата на университетската идея днес”.

Председател: Проф. Иван Петков, заместник-ректор.
8.45 – 9.00 Влизане в Аулата.

Хорът за старинна музика посреща гостите на парадния вход с Gaudeamus Igitur. Настаняване в Аулата.


9.00 – 9.20 Слово на Ректора.
9.20 – 9.40 Проф. Dr. h. c. Роланд Буркарт, Виена

“Ролята на университета в ерата на комуникациите”.


9.40 – 10.00 Проф. Dr. h. c. Андреас Шпеер, Университет в Кьолн

“Свободни умове – археология на университетската идея”.


10.00 – 10.20 Проф. Яник Давид, Ла Рош сюр Йон

“Свобода, университет: хроника на един предизвестен развод”.


10.20 – 10.40 Проф. Пепка Бояджиева, БАН

“Университетът като катедрала”.


11.00 – 11.20 Проф. Христо Тодоров, НБУ

“От какво общество се нуждае университетът”.


11.20 – 11.40 Проф. Dr. h. c. Марио Капалдо, Рим

UNIVERSITAS STUDIORUM RESTITUENDA – революция или реставрация?


11.40 – 12.00 Дискусия
12.00 Ректорът връчва Голямата награда за научни изследвания

Софийски университет”.


25 НОЕМВРИ
25 ноември,

сутрин, 10.20 – 13.00, Аула
Секция „Университетът и новите предизвикателства”

Председател: Проф. Недю Попиванов, заместник-ректор

Дискутант: Проф. Богдан Богданов, НБУ
10.20 – 10.40 Проф. Енвер Дуран, Тракийския университет, Одрин

“Предизвикателствата пред висшето образование”.


10.40 – 11.00 Проф. Иван Лалов, ректор на Софийския университет (1993-1999)

“Предизвикателствата пред изследователските университети”.


11.00 – 11.20 Проф Иван Станков, Тракийски университет, Стара Загора

“За функциите на университета – днес и утре”.


11.40 – 12.00 Доц. Сергей Игнатов, Нов български университет

“Съвременният български университет в условията на глобализацията”.


12.00 – 12.20 Проф. Dr. h. c. Златка Генчева, Национален център за научни изследвания, Вилжуи,Франция

“Защо българският университет трябва да опази присъщите ценности от

времето на създаването си?”
12.20 – 12.40 Проф. Алмазбек Акматалиев, Нарински държавен университет

“Наринският държавен университет – неговото разрастване

и предизвикателството на корпорациите”.
12.40 – 13.00 Дискусия
25 ноември,

сутрин, 10.20 – 13.00, Първа зала

Секция „Мениджмънт на университета: Структура и институционални места на научните изследвания, кариерни пътища на изследователите”

Председател: Проф. Димитър Гюров

Дискутант: Проф. Ана Пройкова
10.20 – 10.40 Проф. Георги Димитров, Софийски университет

“Структура на научните изследвания в Софийския университет”.


10.40 –11.00 Доц. Калоян Харлампиев, Софийски университет

“Кариерното израстване в Софийския университет”.


11.00 – 11.20 Д-р Теодора Ангелова, Софийски университет

“Структурни неравенства в научната продукция”.


11.20 – 11.40 Проф. д-р Dr. h. c. Марк Харис, Вестерхам

“Иновацията – възможно ли е тя да бъде отгледана и менажирана?”


11.40 – 12.00 Доц. Цецо Душкин, Софийски университет

“Научноизследователските лаборатории в природните науки”


12.00 – 12.20 Проф. Алайдин Абази, Тетово

“Организация на знанието и мениджмънт на университета: създаване на

система за качество в Югоизточноевропейския университет в Тетово”.
12.20 – 12.40 Доц. Христо Белоев, Русе

“Съвместните проекти по национални и международни програми –

средство за обединяване на капацитета на висшите училища”.
12.40 – 13.00 Дискусия
25 ноември,

сутрин, 10.20 – 13.00, Втора зала
Секция „Университетски системи и сътрудничества”

Председател: Проф. Боян Биолчев, ректор на Софийския университет (1999-2007)
10.20 – 10.40 Проф. Д-р Франсоа Реш, Нант, Франция

“Недостатъци и достойнства на френската система за висше образование и

изследователска дейност, една година след влизането в сила на закона за

реформиране на университетите”.


10.40 – 11.00 Н. с. д-р Христо Лафчиев, БАН

“Алма Матер и Българска академия на науките – естествена симбиоза или брак

по сметка”.
11.00 – 11.20 Проф. Пламен Легкоступ, Великотърновски университет

“Съвременното междууниверситетско сътрудничество като продължение делото на светите братя Кирил и Методий и св. Климент Охридски”.


Секция „Университетските общности”
11.20 – 11.40 Димитър Атанасов, Софийски университет

“Университетът и младите учени”.


11.40 – 12.00 Н. с. Стилиян Георгиев, Институт по невробиология, БАН

“Докторантът по света и у нас”.


12.00 – 12.20 Илия Мечков, Софийски университет

“Модели на диалог между преподаватели, докторанти, студенти; между университета и неговите възпитаници”.


12.20 – 12.40 Проф. Динчай Коксал, Чанаккале

“Взаимодействие между неправителствените организации и висшето образование”.


12.40 – 13.00 Дискусия

Нова конферентна зала
Секция „Специфични проблеми на хуманитарните и социални науки”

Председател: Проф. Георги Бакалов

Дискутант: Доц. Ангел Ангелов, Благоевград
10.20 – 10.40 Н.с. ІІ ст. д-р Андроника Мартонова, Институт

за изкуствознание, БАН

“Теорията на изкуствата и фундаментът на хуманитаристиката: партньорства, реалии, перспективи (Кинознанието в НАТФИЗ може ли без Alma Mater, и обратно?)”.


10.40 – 11.00 Проф. Стилян Йотов, Софийски университет, Проф. Марк Аренхьофел, CEDES, Софийски университет.

“Германистични изследвания – запълвания на дупки или откриване

на хоризонти”.
11.20 – 11.40 Доц. Орлин Спасов, София

“Икономика на занаята срещу икономика на знанието: дилеми на

университетското обучение по журналистика”.
11. 40 – 12.00 Проф. Dr. h. c. Хилмар Валтер, Лайпциг

“Размисли за ролята на филологията като хуманитарна наука в

университета през епохата на глобализация”.
12.00 – 12.20 Проф. dr. h. c. Хелмут Шалер, ДХК, Марбург

“Българският език като балкански и европейски език”.


12.20 – 12.40 Дискусия
13.10 – 13.45 Обща дискусия в Аулата, ръководена от Ректора.

“Докладват предварително определените дискутанти и сумират резултатите от конференцията”.


13.45 Закриване на конференцията.
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница